De Wizard Gegevensverbinding gebruiken om gegevens te importeren in Visio

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In Visio, klikt importeren u externe gegevens, zodat deze rechtstreeks naar shapes in een tekening kan worden toegevoegd. Gebruik een tekening om de informatie in een visuele wijze, zoals een netwerkdiagram die downtime statistieken weergeeft of een stroomdiagram waarin voortgangsbalken en meter samenvatting van projecttaken te houden. De volgende instructies zijn bedoeld voor tekstbestanden en SQL Server-gegevensbronnen. U kunt ook importeren Excel-werkbladen, Access-tabellen of query's en SharePoint-lijsten rechtstreeks in een bestand zonder een verbindingsbestand. Zie gegevens importeren uit Excel, SQL Server, SharePoint-sites en andere externe bronnenvoor meer informatie.

Een OLE DB-provider gebruiken om te importeren van een tekstbestand

Het is eenvoudig importeren van een tekstbestand door komma's gescheiden waarden (CSV) (.csv). Als het tekstbestand is een CSV-bestand die geen gebruikmaakt van het lijstscheidingsteken die is gedefinieerd op uw computer, of als het tekstbestand niet een CSV-bestand is, u een bestand Schema.ini gebruiken kunt om op te geven van de juiste bestandsindeling.

Het bestand importeren

 1. Klik op Aangepaste importerenin het menu gegevens .

 2. Klik op de eerste pagina van de Wizard Gegevenskiezer op andere OLE DB- of ODBC-gegevensbron en klik op volgende.

  De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 3. Klik op Overig/geavanceerd en klik op volgende.

  Het dialoogvenster Eigenschappen van de koppeling gegevens wordt weergegeven.

  Opmerking: Klik op Helpvoor meer informatie over andere opties in de verschillende dialoogvensters.

 4. Klik op het tabblad Provider selecteert u Microsoft Jet 4.0 OLE DB-Provideren klik vervolgens op volgende.

 5. Voer het volledige pad naar de map waarin het tekstbestand in het vak selecteert of typt u de naam van een database op het tabblad verbinding .

  Om u te helpen zoeken in de map, klikt u op de knop Bladeren naast het vak.

 6. Klik op het tabblad Alles , selecteer Uitgebreide eigenschappenen klik vervolgens op Waarde bewerken.

 7. Voer een van de volgende opties in het vak Waarde onroerend goed :

  • Als het tekstbestand kolomkoppen, voert u tekst. Kopregel = Yes.

  • Als het tekstbestand dat er geen kolomkoppen, voert u tekst. Kopregel = geen.

 8. Klik op OK.

 9. Om ervoor te zorgen dat u de juiste gegevens hebt ingevoerd, klikt u op het tabblad verbinding en klik vervolgens op Verbinding testen.

 10. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een foutbericht ontvangt, opnieuw controleren de waarden die u in de vorige stappen hebt ingevoerd.

  • Als u het bericht 'verbindingstest is geslaagd' ontvangt, klikt u op OK.

 11. Klik op OK.

  De Wizard Gegevensverbinding wordt opnieuw weergegeven.

 12. Selecteer het tekstbestand dat u wilt importeren in de Database en tabel selecteren pagina, onder de kolom naam en klik vervolgens op volgende.

 13. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 14. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

 15. Klik op Voltooien.

  De Wizard Gegevenskiezer wordt opnieuw weergegeven.

 16. Voer een van de volgende opties in de pagina Gegevensverbinding selecteren :

  • Gebruik van het ODC-bestand dat u zojuist hebt gemaakt en alle rijen en kolommen in de gegevensbron accepteren, klikt u op Voltooien.

  • Klik op volgendeom door te gaan met de Wizard Gegevenskiezer, zodat u kunt bepaalde kolommen en rijen selecteren en zodat u kunt een unieke id maken.

   Voor meer informatie over elke pagina in de Wizard Gegevenskiezer, drukt u op F1.

Een bestand Schema.ini gebruiken om op te geven van een andere lijst scheidingsteken teken of de tekst-bestandsindeling

Een bestand Schema.ini is een tekstbestand met waarden die de tekst stuurprogramma standaardinstellingen in het Windows-register vervangen. In het algemeen, als u wilt een bestand Schema.ini gebruikt, moet u het volgende doen:

 • Sla het bestand Schema.ini in dezelfde map als het tekstbestand dat u importeert.

 • De naam van het bestand Schema.ini.

 • Typ op de eerste regel van het bestand Schema.ini, de naam van het tekstbestand dat u koppelen wilt, tussen vierkante haken.

 • Voeg extra informatie als de bestandsindeling van de andere tekst wilt opgeven.

De volgende secties worden algemene voorbeelden voor het gebruik van het bestand Schema.ini.

Voorbeeld: Geef een puntkomma (;) Als het scheidingsteken

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Voorbeeld: Een tabteken als scheidingsteken opgeven

Opmaak van [Products.txt] = TabDelimited

Voorbeeld: Een bestand met vaste breedte opgeven

[Shippers.txt] Opmaak = FixedLengthCol1 = verzender-id tekst breedte 11Col2 = bedrijfsnaam tekst breedte 40Col3 = telefoon tekstbreedte 24

Een ODBC-stuurprogramma gebruiken om te importeren van een tekstbestand

Een tekstbestand importeren met behulp van een ODBC-stuurprogramma is ten minste twee stappen. Definiëren eerst op uw computer voor de ODBC-stuurprogramma voor tekst op een gebruiker DSN indien nodig. Tweede, het tekstbestand importeren met behulp van de gebruiker DSN. Als het tekstbestand is een bestand met door komma's gescheiden waarden (CSV) die geen gebruikmaakt van het lijstscheidingsteken die is gedefinieerd op uw computer, of als het tekstbestand niet een CSV-bestand is, u een bestand Schema.ini gebruiken kunt om op te geven van de juiste bestandsindeling.

Een gebruiker DSN definiëren

 1. Zoekvak Typ Beheerprogramma's in de vensters en druk op Enter.

 2. Klik op het pictogram ODBC-gegevensbronnen voor de versie van Windows die u uitvoert of 32-bits of 64-bits in de map Systeembeheer . Bijvoorbeeld als u Windows 64-bits uitvoert, zijn klikt u moet u op ODBC-gegevensbronnen (64-bits).

 3. Klik in het dialoogvenster De beheerder van de ODBC-Database op het tabblad Gebruiker DSN op toevoegen.

 4. Selecteer Microsoft tekst-stuurprogramma (*.txt; *.csv)in het dialoogvenster Nieuwe gegevensbron maken en klik vervolgens op Voltooien.

  Het dialoogvenster Instellingen voor ODBC-tekst wordt weergegeven.

 5. Voer een naam in de Naam van de gegevensbron.

 6. Schakel het selectievakje Huidige map gebruiken .

 7. Klik op map selecteren.

 8. Zoek de map waarin het tekstbestand dat u wilt importeren, zorg dat het tekstbestand dat wordt weergegeven in de lijst onder het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op OKin het dialoogvenster Map selecteren .

 9. Klik tweemaal op OK.

Klik op Helpvoor meer informatie over andere opties in de verschillende dialoogvensters.

Het bestand importeren

 1. Klik op Aangepaste importerenin het menu gegevens .

 2. Klik op de eerste pagina van de Wizard Gegevenskiezer op andere OLE DB- of ODBC-gegevensbron en klik op volgende.

  De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 3. Klik op ODBC-DSN op de pagina Welkom bij de Wizard Gegevensverbinding en klik op volgende.

 4. Op de pagina verbinding maken met ODBC-gegevensbron selecteert u de gebruikers-DSN die u in de vorige sectie hebt gemaakt en klik vervolgens op volgende.

 5. Selecteer het tekstbestand dat onder de kolom naam van de pagina Database en tabel selecteren en klik op volgende.

 6. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 7. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

 8. Klik op Voltooien.

  De Wizard Gegevenskiezer wordt opnieuw weergegeven.

 9. Voer een van de volgende opties in de pagina Gegevensverbinding selecteren :

  • Gebruik van het ODC-bestand dat u zojuist hebt gemaakt, en alle rijen en kolommen in de gegevensbron accepteren, klikt u op Voltooien.

  • Klik op volgendeom door te gaan met de Wizard Gegevenskiezer, zodat u kunt bepaalde kolommen en rijen selecteren en zodat u kunt een unieke id maken.

   Voor meer informatie over elke pagina in de Wizard Gegevenskiezer, klikt u op Help.

Een bestand Schema.ini gebruiken om op te geven van een andere lijst scheidingsteken teken of de tekst-bestandsindeling

Een bestand Schema.ini is een tekstbestand met waarden die de tekst stuurprogramma standaardinstellingen in het Windows-register vervangen. In het algemeen, als u wilt een bestand Schema.ini gebruikt, moet u het volgende doen:

 • Sla het bestand Schema.ini in dezelfde map als het tekstbestand dat u importeert.

 • De naam van het bestand Schema.ini.

 • Typ op de eerste regel van het bestand Schema.ini, de naam van het tekstbestand dat u koppelen wilt, tussen vierkante haken.

 • Voeg extra informatie als de bestandsindeling van de andere tekst wilt opgeven.

De volgende secties worden algemene voorbeelden voor het gebruik van het bestand Schema.ini.

Voorbeeld: Een kolomkop opgeven

[Categories.txt] ColNameHeader = True

Voorbeeld: Geef een puntkomma (;) Als het scheidingsteken

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Voorbeeld: Een tabteken als scheidingsteken opgeven

Opmaak van [Products.txt] = TabDelimited

Voorbeeld: Een bestand met vaste breedte opgeven

[Shippers.txt] Opmaak = FixedLengthCol1 = verzender-id tekst breedte 11Col2 = bedrijfsnaam tekst breedte 40Col3 = telefoon tekstbreedte 24

Een OLE DB-provider gebruiken om gegevens te importeren uit een SQL Server-database

 1. Klik op Aangepaste importerenin het menu gegevens .

 2. Klik op de eerste pagina van de Wizard Gegevenskiezer op Microsoft SQL Server-database.

  De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 3. Ga als volgt te werk op de pagina verbinding maken met de Database-Server :

  • Voer de naam van de database-server in het vak Servernaam .

   Als de database zich op uw computer, voert u als volgt te (lokaal).

  • Voer een van de volgende opties onder aanmeldingsgegevens:

   • Als u wilt gebruiken op uw Windows-gebruikersnaam en wachtwoord, klikt u op De Windows-verificatie gebruiken.

   • Als u wilt gebruiken in een database-gebruikersnaam en wachtwoord, gebruikt u de volgende gebruikersnaam en wachtwoordop en voert u de database-gebruikersnaam en wachtwoord in de gewenste selectievakjes.

 4. Klik op Volgende.

 5. Op de pagina Database en tabel selecteren , selecteert u de database in het dialoogvenster Database , selecteer de tabel, weergave of door de gebruiker gedefinieerde functie in de kolom naam en klik op volgende.

 6. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 7. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

 8. Klik op Voltooien.

  De Wizard Gegevenskiezer wordt opnieuw weergegeven.

 9. Voer een van de volgende opties in de pagina Gegevensverbinding selecteren :

  • Gebruik van het ODC-bestand dat u zojuist hebt gemaakt, en alle rijen en kolommen in de gegevensbron accepteren, klikt u op Voltooien.

  • Klik op volgendeom door te gaan met de Wizard Gegevenskiezer, zodat u kunt bepaalde kolommen en rijen selecteren en zodat u kunt een unieke id maken.

   Voor meer informatie over elke pagina in de Wizard Gegevenskiezer, drukt u op F1.

Een ODBC-stuurprogramma gebruiken om gegevens te importeren uit een SQL Server-database

Gegevens importeren uit een SQL Server-database met behulp van een ODBC-stuurprogramma is een proces. Definieer eerst op uw computer voor het ODBC-stuurprogramma op een gebruiker DSN indien nodig. Tweede, de gegevens importeren uit de SQL Server-database.

Een gebruiker DSN definiëren

 1. Zoekvak Typ Beheerprogramma's in de vensters en druk op Enter.

 2. Klik op het pictogram ODBC-gegevensbronnen voor de versie van Windows die u uitvoert of 32-bits of 64-bits in de map Systeembeheer . Bijvoorbeeld als u Windows 64-bits uitvoert, zijn klikt u moet u op ODBC-gegevensbronnen (64-bits).

 3. Klik in het dialoogvenster De beheerder van de ODBC-Database op het tabblad Gebruiker DSN op toevoegen.

 4. Selecteer SQL Serverin het dialoogvenster Nieuwe gegevensbron maken en klik vervolgens op Voltooien.

  Het dialoogvenster een nieuwe gegevensbron maken voor SQL Server wordt weergegeven.

 5. Voer de naam van een gegevensbron in het vak naam .

 6. Voer desgewenst een beschrijving van de gegevensbron in het vak Beschrijving .

 7. Voer de naam van de database-server in het vak Server .

  Als de database zich op uw computer, voert u als volgt te (lokaal).

 8. Klik op Volgende.

 9. Klik onder als volgt moet SQL Server controleren of de echtheid van de aanmeldings-ID?, een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt gebruiken op uw Windows-gebruikersnaam en wachtwoord, klikt u op Windows NT-verificatie met het netwerk aanmeldings-ID.

  • Als u wilt gebruiken in een database-gebruikersnaam en wachtwoord, klikt u op SQL Server-verificatie via een aanmeldings-ID en wachtwoord hebt ingevoerd door de gebruikeren voert u de database aanmeldings-ID en wachtwoord in de gewenste selectievakjes.

 10. Klik tweemaal op volgende en klik vervolgens op Voltooien.

 11. Om ervoor te zorgen dat u de juiste gegevens hebt ingevoerd, klikt u op Test-gegevensbron .

 12. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een foutbericht ontvangt, opnieuw controleren de waarden die u in de vorige stappen hebt ingevoerd.

  • Als u ontvangt het bericht "TESTS voltooid!", klikt u op OK.

 13. Klik tweemaal op OK.

Klik op Helpvoor meer informatie over andere opties in de verschillende dialoogvensters.

De gegevens importeren uit de SQL Server-database

 1. Klik op Aangepaste importerenin het menu gegevens .

 2. Klik op de eerste pagina van de Wizard Gegevenskiezer op andere OLE DB- of ODBC-gegevensbron en klik op volgende.

  De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 3. Klik op ODBC-DSNop de pagina Welkom bij de Wizard Gegevensverbinding .

 4. Selecteer de naam van de gegevensbron (de gebruiker DSN) die u in de vorige sectie hebt gedefinieerd op de pagina verbinding maken met ODBC-gegevensbron en klik vervolgens op volgende.

 5. Op de pagina Database en tabel selecteren , selecteert u de database in het dialoogvenster Database , selecteert u de tabel, weergave of functie in de kolom naam en klik op volgende.

 6. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 7. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

 8. Klik op Voltooien.

  De Wizard Gegevenskiezer wordt opnieuw weergegeven.

 9. Voer een van de volgende opties in de pagina Gegevensverbinding selecteren :

  • Gebruik van het ODC-bestand dat u zojuist hebt gemaakt, en alle rijen en kolommen in de gegevensbron accepteren, klikt u op Voltooien.

  • Klik op volgendeom door te gaan met de Wizard Gegevenskiezer, zodat u kunt bepaalde kolommen en rijen selecteren en zodat u kunt een unieke id maken.

   Voor meer informatie over elke pagina in de Wizard Gegevenskiezer, drukt u op F1.

Een OLE DB-provider gebruiken om te importeren van een tekstbestand

Het is eenvoudig importeren van een tekstbestand door komma's gescheiden waarden (CSV) (.csv). Als het tekstbestand is een CSV-bestand die geen gebruikmaakt van het lijstscheidingsteken die is gedefinieerd op uw computer, of als het tekstbestand niet een CSV-bestand is, u een bestand Schema.ini gebruiken kunt om op te geven van de juiste bestandsindeling.

Het bestand importeren

 1. Klik op Gegevens aan Shapes koppelenin het menu gegevens .

 2. Klik op de eerste pagina van de Wizard Gegevenskiezer op andere OLE DB- of ODBC-gegevensbron en klik op volgende.

  De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 3. Klik op Overig/geavanceerd en klik op volgende.

  Het dialoogvenster Eigenschappen van de koppeling gegevens wordt weergegeven.

  Klik op Helpvoor meer informatie over andere opties in de verschillende dialoogvensters.

 4. Klik op het tabblad Provider selecteert u Microsoft Jet 4.0 OLE DB-Provideren klik vervolgens op volgende.

 5. Voer het volledige pad naar de map waarin het tekstbestand in het vak selecteert of typt u de naam van een database op het tabblad verbindingen .

  Om u te helpen zoeken in de map, klikt u op de knop Bladeren naast het vak.

 6. Klik op het tabblad Alles , selecteer Uitgebreide eigenschappenen klik vervolgens op Waarde bewerken.

 7. Voer een van de volgende opties in het vak Waarde onroerend goed :

  • Als het tekstbestand kolomkoppen, voert u tekst. Kopregel = Yes.

  • Als het tekstbestand dat er geen kolomkoppen, voert u tekst. Kopregel = geen.

 8. Klik op OK.

 9. Om ervoor te zorgen dat u de juiste gegevens hebt ingevoerd, klikt u op het tabblad verbinding en klik vervolgens op Verbinding testen.

 10. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een foutbericht ontvangt, opnieuw controleren de waarden die u in de vorige stappen hebt ingevoerd.

  • Als u het bericht 'verbindingstest is geslaagd' ontvangt, klikt u op OK.

 11. Klik op OK.

  De Wizard Gegevensverbinding wordt opnieuw weergegeven.

 12. Selecteer het tekstbestand dat u wilt importeren in de Database en tabel selecteren pagina, onder de kolom naam en klik vervolgens op volgende.

 13. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 14. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

 15. Klik op Voltooien.

  De Wizard Gegevenskiezer wordt opnieuw weergegeven.

 16. Voer een van de volgende opties in de pagina Gegevensverbinding selecteren :

  • Gebruik van het ODC-bestand dat u zojuist hebt gemaakt en alle rijen en kolommen in de gegevensbron accepteren, klikt u op Voltooien.

  • Klik op volgendeom door te gaan met de Wizard Gegevenskiezer, zodat u kunt bepaalde kolommen en rijen selecteren en zodat u kunt een unieke id maken.

   Voor meer informatie over elke pagina in de Wizard Gegevenskiezer, drukt u op F1.

Een bestand Schema.ini gebruiken om op te geven van een andere lijst scheidingsteken teken of de tekst-bestandsindeling

Een bestand Schema.ini is een tekstbestand met waarden die de tekst stuurprogramma standaardinstellingen in het Windows-register vervangen. In het algemeen, als u wilt een bestand Schema.ini gebruikt, moet u het volgende doen:

 • Sla het bestand Schema.ini in dezelfde map als het tekstbestand dat u importeert.

 • De naam van het bestand Schema.ini.

 • Typ op de eerste regel van het bestand Schema.ini, de naam van het tekstbestand dat u koppelen wilt, tussen vierkante haken.

 • Voeg extra informatie als de bestandsindeling van de andere tekst wilt opgeven.

De volgende secties worden algemene voorbeelden voor het gebruik van het bestand Schema.ini.

Voorbeeld: Geef een puntkomma (;) Als het scheidingsteken

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Voorbeeld: Een tabteken als scheidingsteken opgeven

Opmaak van [Products.txt] = TabDelimited

Voorbeeld: Een bestand met vaste breedte opgeven

[Shippers.txt] Opmaak = FixedLengthCol1 = verzender-id tekst breedte 11Col2 = bedrijfsnaam tekst breedte 40Col3 = telefoon tekstbreedte 24

Een ODBC-stuurprogramma gebruiken om te importeren van een tekstbestand

Een tekstbestand importeren met behulp van een ODBC-stuurprogramma is ten minste twee stappen. Definiëren eerst op uw computer voor de ODBC-stuurprogramma voor tekst op een gebruiker DSN indien nodig. Tweede, het tekstbestand importeren met behulp van de gebruiker DSN. Als het tekstbestand is een bestand met door komma's gescheiden waarden (CSV) die geen gebruikmaakt van het lijstscheidingsteken die is gedefinieerd op uw computer, of als het tekstbestand niet een CSV-bestand is, u een bestand Schema.ini gebruiken kunt om op te geven van de juiste bestandsindeling.

Een gebruiker DSN definiëren

 1. Open het Configuratiescherm van Windows, dubbelklik op het pictogram Beheerprogramma's en dubbelklik vervolgens op het pictogram Gegevensbronnen (ODBC) .

 2. Klik in het dialoogvenster De beheerder van de ODBC-Database op het tabblad Gebruiker DSN op toevoegen.

 3. Selecteer Microsoft tekst-stuurprogramma (*.txt; *.csv)in het dialoogvenster Nieuwe gegevensbron maken en klik vervolgens op Voltooien.

  Het dialoogvenster Instellingen voor ODBC-tekst wordt weergegeven.

 4. Voer een naam in de Naam van de gegevensbron.

 5. Schakel het selectievakje Huidige map gebruiken .

 6. Klik op map selecteren.

 7. Zoek de map waarin het tekstbestand dat u wilt importeren, zorg dat het tekstbestand dat wordt weergegeven in de lijst onder het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op OKin het dialoogvenster Map selecteren .

 8. Klik tweemaal op OK.

Klik op Helpvoor meer informatie over andere opties in de verschillende dialoogvensters.

Het bestand importeren

 1. Klik op Gegevens aan Shapes koppelenin het menu gegevens .

 2. Klik op de eerste pagina van de Wizard Gegevenskiezer op andere OLE DB- of ODBC-gegevensbron en klik op volgende.

  De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 3. Klik op ODBC-DSNop de pagina Welkom bij de Wizard Gegevensverbinding .

 4. De pagina verbinding maken met ODBC-gegevensbron selecteert u de gebruikers-DSN die u zojuist hebt gemaakt en klik vervolgens op volgende.

 5. Selecteer het tekstbestand dat onder de kolom naam van de pagina Database en tabel selecteren en klik op volgende.

 6. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 7. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

 8. Klik op Voltooien.

  De Wizard Gegevenskiezer wordt opnieuw weergegeven.

 9. Voer een van de volgende opties in de pagina Gegevensverbinding selecteren :

  • Gebruik van het ODC-bestand dat u zojuist hebt gemaakt, en alle rijen en kolommen in de gegevensbron accepteren, klikt u op Voltooien.

  • Klik op volgendeom door te gaan met de Wizard Gegevenskiezer, zodat u kunt bepaalde kolommen en rijen selecteren en zodat u kunt een unieke id maken.

   Voor meer informatie over elke pagina in de Wizard Gegevenskiezer, drukt u op F1.

Een bestand Schema.ini gebruiken om op te geven van een andere lijst scheidingsteken teken of de tekst-bestandsindeling

Een bestand Schema.ini is een tekstbestand met waarden die de tekst stuurprogramma standaardinstellingen in het Windows-register vervangen. In het algemeen, als u wilt een bestand Schema.ini gebruikt, moet u het volgende doen:

 • Sla het bestand Schema.ini in dezelfde map als het tekstbestand dat u importeert.

 • De naam van het bestand Schema.ini.

 • Typ op de eerste regel van het bestand Schema.ini, de naam van het tekstbestand dat u koppelen wilt, tussen vierkante haken.

 • Voeg extra informatie als de bestandsindeling van de andere tekst wilt opgeven.

De volgende secties worden algemene voorbeelden voor het gebruik van het bestand Schema.ini.

Voorbeeld: Een kolomkop opgeven

[Categories.txt] ColNameHeader = True

Voorbeeld: Geef een puntkomma (;) Als het scheidingsteken

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Voorbeeld: Een tabteken als scheidingsteken opgeven

Opmaak van [Products.txt] = TabDelimited

Voorbeeld: Een bestand met vaste breedte opgeven

[Shippers.txt] Opmaak = FixedLengthCol1 = verzender-id tekst breedte 11Col2 = bedrijfsnaam tekst breedte 40Col3 = telefoon tekstbreedte 24

Een OLE DB-provider gebruiken om gegevens te importeren uit een SQL Server-database

 1. Klik op Gegevens aan Shapes koppelenin het menu gegevens .

 2. Klik op de eerste pagina van de Wizard Gegevenskiezer op Microsoft SQL Server-database en klik op volgende.

  De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 3. Ga als volgt te werk op de pagina verbinding maken met de Database-Server :

  • Voer de naam van de database-server in het vak Servernaam .

   Als de database zich op uw computer, voert u als volgt te (lokaal).

  • Voer een van de volgende opties onder aanmeldingsgegevens:

   • Als u wilt gebruiken op uw Windows-gebruikersnaam en wachtwoord, klikt u op De Windows-verificatie gebruiken.

   • Als u wilt gebruiken in een database-gebruikersnaam en wachtwoord, gebruikt u de volgende gebruikersnaam en wachtwoordop en voert u de database-gebruikersnaam en wachtwoord in de gewenste selectievakjes.

 4. Klik op Volgende.

 5. Op de pagina Database en tabel selecteren , selecteert u de database in het dialoogvenster Database , selecteer de tabel, weergave of door de gebruiker gedefinieerde functie in de kolom naam en klik op volgende.

 6. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 7. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

 8. Klik op Voltooien.

  De Wizard Gegevenskiezer wordt opnieuw weergegeven.

 9. Voer een van de volgende opties in de pagina Gegevensverbinding selecteren :

  • Gebruik van het ODC-bestand dat u zojuist hebt gemaakt, en alle rijen en kolommen in de gegevensbron accepteren, klikt u op Voltooien.

  • Klik op volgendeom door te gaan met de Wizard Gegevenskiezer, zodat u kunt bepaalde kolommen en rijen selecteren en zodat u kunt een unieke id maken.

   Voor meer informatie over elke pagina in de Wizard Gegevenskiezer, drukt u op F1.

Een ODBC-stuurprogramma gebruiken om gegevens te importeren uit een SQL Server-database

Gegevens importeren uit een SQL Server-database met behulp van een ODBC-stuurprogramma is een proces. Definieer eerst op uw computer voor het ODBC-stuurprogramma op een gebruiker DSN indien nodig. Tweede, de gegevens importeren uit de SQL Server-database.

Een gebruiker DSN definiëren

 1. Open het Configuratiescherm van Windows, dubbelklik op het pictogram Beheerprogramma's en dubbelklik vervolgens op het pictogram Gegevensbronnen (ODBC) .

 2. Selecteer het tabblad Gebruiker DSN in het dialoogvenster De beheerder van de ODBC-Database en klik vervolgens op toevoegen.

 3. Selecteer SQL Serverin het dialoogvenster Nieuwe gegevensbron maken en klik vervolgens op Voltooien.

  Het dialoogvenster een nieuwe gegevensbron maken voor SQL Server wordt weergegeven.

 4. Voer de naam van een gegevensbron in het vak naam .

 5. Voer desgewenst een beschrijving van de gegevensbron in het vak Beschrijving .

 6. Voer de naam van de database-server in het vak Server .

  Als de database zich op uw computer, voert u als volgt te (lokaal).

 7. Klik op Volgende.

 8. Klik onder als volgt moet SQL Server controleren of de echtheid van de aanmeldings-ID?, een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt gebruiken op uw Windows-gebruikersnaam en wachtwoord, klikt u op Windows NT-verificatie met het netwerk aanmeldings-ID.

  • Als u wilt gebruiken in een database-gebruikersnaam en wachtwoord, klikt u op SQL Server-verificatie via aanmeldings-ID en wachtwoord hebt ingevoerd door de gebruikeren voert u de database aanmeldings-ID en wachtwoord in de gewenste selectievakjes.

 9. Klik tweemaal op volgende en klik vervolgens op Voltooien.

 10. Om ervoor te zorgen dat u de juiste gegevens hebt ingevoerd, klikt u op Test-gegevensbron .

 11. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een foutbericht ontvangt, opnieuw controleren de waarden die u in de vorige stappen hebt ingevoerd.

  • Als u ontvangt het bericht "TESTS voltooid!", klikt u op OK.

 12. Klik tweemaal op OK.

Klik op Helpvoor meer informatie over andere opties in de verschillende dialoogvensters.

De gegevens importeren uit de SQL Server-database

 1. Klik op Gegevens aan Shapes koppelenin het menu gegevens .

 2. Klik op de eerste pagina van de Wizard Gegevenskiezer op andere OLE DB- of ODBC-gegevensbron en klik op volgende.

  De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 3. Klik op ODBC-DSNop de pagina Welkom bij de Wizard Gegevensverbinding .

 4. Selecteer de naam van de gegevensbron die u in de vorige sectie hebt gedefinieerd op de pagina verbinding maken met ODBC-gegevensbron en klik vervolgens op volgende.

 5. Op de pagina Database en tabel selecteren , selecteert u de database in het dialoogvenster Database , selecteert u de tabel, weergave of functie in de kolom naam en klik op volgende.

 6. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 7. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

 8. Klik op Voltooien.

  De Wizard Gegevenskiezer wordt opnieuw weergegeven.

 9. Voer een van de volgende opties in de pagina Gegevensverbinding selecteren :

  • Gebruik van het ODC-bestand dat u zojuist hebt gemaakt, en alle rijen en kolommen in de gegevensbron accepteren, klikt u op Voltooien.

  • Klik op volgendeom door te gaan met de Wizard Gegevenskiezer, zodat u kunt bepaalde kolommen en rijen selecteren en zodat u kunt een unieke id maken.

   Voor meer informatie over elke pagina in de Wizard Gegevenskiezer, drukt u op F1.

Zie ook

Overzicht van gegevensverbindingen Office

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×