De Wizard Gegevensverbinding gebruiken om gegevens te importeren in Publisher

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Er is een wereld van gegevens buiten de Publisher-programma dat u kunt gebruiken met uw Publisher-programma, maar hoe hebt u de gegevens importeren en beveiligen? Het antwoord is alles over de juiste verbindingen tot stand brengen.

Zie voor meer informatie over het importeren van gegevens veilig Office overzicht gegevensverbindingen.

De Wizard Gegevensverbinding gebruiken om externe gegevens te importeren

In Publisher kunt u externe gegevens importeren via Afdruk samenvoegen. Gebruik Afdruk samenvoegen om te maken van een groot aantal documenten die voornamelijk identiek zijn, maar sommige unieke informatie, zoals een productaankondiging die u naar uw klanten met bovenste 100 verzendt. U kunt ook importeren tekstbestanden, Excel-werkbladen, en Access-tabellen of query's rechtstreeks, zonder een verbindingsbestand. Zie maken een e-mail of e-mail samenvoegen in Publishervoor meer informatie.

Het is eenvoudig importeren van een tekstbestand door komma's gescheiden waarden (CSV) (.csv). Als het tekstbestand is een CSV-bestand die geen gebruikmaakt van het lijstscheidingsteken die is gedefinieerd op uw computer, of als het tekstbestand niet een CSV-bestand is, u een bestand Schema.ini gebruiken kunt om op te geven van de juiste bestandsindeling.

Het bestand importeren

 1. Klik op Verzendlijsten > Adressen selecteren > Bestaande lijst gebruiken.

 2. Voer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt een bestaand ODC-bestand gebruiken, dubbelklikt u op de ODC-bestand. De gegevens zijn geïmporteerd en u klaar bent.

  • Maak een nieuw ODC-bestand en klikt u op Nieuwe bron, klikt u vervolgens elke stap in de procedure te volgen.

   De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 3. Klik op de pagina Welkom bij de Wizard Gegevensverbinding op Overig/geavanceerd.

  Het dialoogvenster Eigenschappen van de koppeling gegevens wordt weergegeven.

  Klik op Helpvoor meer informatie over andere opties in de verschillende dialoogvensters.

 4. Klik op het tabblad Provider selecteert u Microsoft Jet 4.0 OLE DB-Provideren klik vervolgens op volgende.

 5. Voer het volledige pad naar de map waarin het tekstbestand in het vak selecteert of typt u de naam van een database op het tabblad verbindingen .

  Om u te helpen zoeken in de map, klikt u op de knop Bladeren naast het vak.

 6. Klik op het tabblad Alles , selecteer Uitgebreide eigenschappenen klik vervolgens op Waarde bewerken.

 7. Voer een van de volgende opties in het vak Waarde onroerend goed :

  • Als het tekstbestand kolomkoppen, voert u tekst. Kopregel = Yes.

  • Als het tekstbestand dat er geen kolomkoppen, voert u tekst. Kopregel = geen.

 8. Klik op OK.

 9. Om ervoor te zorgen dat u de juiste gegevens hebt ingevoerd, klikt u op het tabblad verbinding en klik vervolgens op Verbinding testen.

 10. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een foutbericht ontvangt, opnieuw controleren de waarden die u in de vorige stappen hebt ingevoerd.

  • Als u het bericht 'verbindingstest is geslaagd' ontvangt, klikt u op OK.

 11. Klik op OK.

  De Wizard Gegevensverbinding wordt opnieuw weergegeven.

 12. Selecteer het tekstbestand dat u wilt importeren in de Database en tabel selecteren pagina, onder de kolom naam en klik vervolgens op volgende.

 13. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 14. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

Een bestand Schema.ini gebruiken om op te geven van een andere lijst scheidingsteken teken of de tekst-bestandsindeling

Een bestand Schema.ini is een tekstbestand met waarden die de tekst stuurprogramma standaardinstellingen in het Windows-register vervangen. In het algemeen, als u wilt een bestand Schema.ini gebruikt, moet u het volgende doen:

 • Sla het bestand Schema.ini in dezelfde map als het tekstbestand dat u importeert.

 • De naam van het bestand Schema.ini.

 • Typ op de eerste regel van het bestand Schema.ini, de naam van het tekstbestand dat u koppelen wilt, tussen vierkante haken.

 • Voeg extra informatie als de bestandsindeling van de andere tekst wilt opgeven.

De volgende secties worden algemene voorbeelden voor het gebruik van het bestand Schema.ini.

Voorbeeld: Geef een puntkomma (;) Als het scheidingsteken

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Voorbeeld: Een tabteken als scheidingsteken opgeven

[Products.txt] Format=TabDelimited

Voorbeeld: Een bestand met vaste breedte opgeven

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Naar boven Naar begin sectie

Een tekstbestand importeren met behulp van een ODBC-stuurprogramma is ten minste twee stappen. Definiëren eerst op uw computer voor de ODBC-stuurprogramma voor tekst op een gebruiker DSN indien nodig. Tweede, het tekstbestand importeren met behulp van de gebruiker DSN. Als het tekstbestand is een bestand met door komma's gescheiden waarden (CSV) die geen gebruikmaakt van het lijstscheidingsteken die is gedefinieerd op uw computer, of als het tekstbestand niet een CSV-bestand is, u een bestand Schema.ini gebruiken kunt om op te geven van de juiste bestandsindeling.

Een gebruiker DSN definiëren

 1. Open het Configuratiescherm en klik vervolgens op systeem en beveiliging > Beheerprogramma's > ODBC-gegevensbronnen (32-bits) of ODBC-gegevensbronnen (64-bits).

 2. Klik in het dialoogvenster ODBC-gegevensbronbeheer , klik op het tabblad Gebruiker DSN op toevoegen.

 3. Selecteer Microsoft tekst-stuurprogramma (*.txt; *.csv)in het dialoogvenster Nieuwe gegevensbron maken en klik vervolgens op Voltooien.

  Het dialoogvenster Instellingen voor ODBC-tekst wordt weergegeven.

 4. Voer een naam in de Naam van de gegevensbron.

 5. Schakel het selectievakje Huidige map gebruiken .

 6. Klik op map selecteren.

 7. Zoek de map waarin het tekstbestand dat u wilt importeren, zorg dat het tekstbestand dat wordt weergegeven in de lijst onder het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op OKin het dialoogvenster Map selecteren .

 8. Klik tweemaal op OK.

Klik op Helpvoor meer informatie over andere opties in de verschillende dialoogvensters.

Het bestand importeren

 1. Klik op Verzendlijsten > Adressen selecteren > Bestaande lijst gebruiken.

 2. Voer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt een bestaand ODC-bestand gebruiken, dubbelklikt u op de ODC-bestand. De gegevens zijn geïmporteerd en u klaar bent.

  • Maak een nieuw ODC-bestand en klikt u op Nieuwe bron, klikt u vervolgens elke stap in de procedure te volgen.

   De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 3. Klik op ODBC-DSNop de pagina Welkom bij de Wizard Gegevensverbinding .

 4. De pagina verbinding maken met ODBC-gegevensbron selecteert u de gebruikers-DSN die u zojuist hebt gemaakt en klik vervolgens op volgende.

 5. Selecteer het tekstbestand dat onder de kolom naam van de pagina Database en tabel selecteren en klik op volgende.

 6. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 7. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

Een bestand Schema.ini gebruiken om op te geven van een andere lijst scheidingsteken teken of de tekst-bestandsindeling

Een bestand Schema.ini is een tekstbestand met waarden die de tekst stuurprogramma standaardinstellingen in het Windows-register vervangen. In het algemeen, als u wilt een bestand Schema.ini gebruikt, moet u het volgende doen:

 • Sla het bestand Schema.ini in dezelfde map als het tekstbestand dat u importeert.

 • De naam van het bestand Schema.ini.

 • Typ op de eerste regel van het bestand Schema.ini, de naam van het tekstbestand dat u koppelen wilt, tussen vierkante haken.

 • Voeg extra informatie als de bestandsindeling van de andere tekst wilt opgeven.

De volgende secties worden algemene voorbeelden voor het gebruik van het bestand Schema.ini.

Voorbeeld: Een kolomkop opgeven

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Voorbeeld: Geef een puntkomma (;) Als het scheidingsteken

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Voorbeeld: Een tabteken als scheidingsteken opgeven

[Products.txt] Format=TabDelimited

Voorbeeld: Een bestand met vaste breedte opgeven

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Naar boven Naar begin sectie

 1. Klik op Verzendlijsten > Adressen selecteren > Bestaande lijst gebruiken.

 2. Voer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt een bestaand ODC-bestand gebruiken, dubbelklikt u op de ODC-bestand. De gegevens zijn geïmporteerd en u klaar bent.

  • Maak een nieuw ODC-bestand en klikt u op Nieuwe bron, klikt u vervolgens elke stap in de procedure te volgen.

   De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 3. Klik op de pagina Welkom bij de Wizard Gegevensverbinding op Microsoft SQL Server.

 4. Ga als volgt te werk op de pagina verbinding maken met de Database-Server :

  • Voer de naam van de database-server in het vak Servernaam .

   Als de database zich op uw computer, voert u als volgt te (lokaal).

  • Voer een van de volgende opties onder aanmeldingsgegevens:

   • Als u wilt gebruiken op uw Windows-gebruikersnaam en wachtwoord, klikt u op De Windows-verificatie gebruiken.

   • Als u wilt gebruiken in een database-gebruikersnaam en wachtwoord, gebruikt u de volgende gebruikersnaam en wachtwoordop en voert u de database-gebruikersnaam en wachtwoord in de gewenste selectievakjes.

 5. Klik op Volgende.

 6. Op de pagina Database en tabel selecteren , selecteert u de database in het dialoogvenster Database , selecteer de tabel, weergave of door de gebruiker gedefinieerde functie in de kolom naam en klik op volgende.

 7. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 8. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

Naar boven Naar begin sectie

Gegevens importeren uit een SQL Server-database met behulp van een ODBC-stuurprogramma is een proces. Definieer eerst op uw computer voor het ODBC-stuurprogramma op een gebruiker DSN indien nodig. Tweede, de gegevens importeren uit de SQL Server-database.

Een gebruiker DSN definiëren

 1. Open het Configuratiescherm en klik vervolgens op systeem en beveiliging > Beheerprogramma's > ODBC-gegevensbronnen (32-bits) of ODBC-gegevensbronnen (64-bits).

 2. Selecteer het tabblad DSN van de gebruiker in het dialoogvenster ODBC-gegevensbronbeheer en klik vervolgens op toevoegen.

 3. Selecteer SQL Serverin het dialoogvenster Nieuwe gegevensbron maken en klik vervolgens op Voltooien.

  Het dialoogvenster een nieuwe gegevensbron maken voor SQL Server wordt weergegeven.

 4. Voer de naam van een gegevensbron in het vak naam .

 5. Voer desgewenst een beschrijving van de gegevensbron in het vak Beschrijving .

 6. Voer de naam van de database-server in het vak Server .

  Als de database zich op uw computer, voert u als volgt te (lokaal).

 7. Klik op Volgende.

 8. Klik onder als volgt moet SQL Server controleren of de echtheid van de aanmeldings-ID?, een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt gebruiken op uw Windows-gebruikersnaam en wachtwoord, klikt u op Windows NT-verificatie met het netwerk aanmeldings-ID.

  • Als u wilt gebruiken in een database-gebruikersnaam en wachtwoord, klikt u op SQL Server-verificatie via aanmeldings-ID en wachtwoord hebt ingevoerd door de gebruikeren voert u de database aanmeldings-ID en wachtwoord in de gewenste selectievakjes.

 9. Klik tweemaal op volgende en klik vervolgens op Voltooien.

 10. Om ervoor te zorgen dat u de juiste gegevens hebt ingevoerd, klikt u op Test-gegevensbron .

 11. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een foutbericht ontvangt, opnieuw controleren de waarden die u in de vorige stappen hebt ingevoerd.

  • Als u ontvangt het bericht "TESTS voltooid!", klikt u op OK.

 12. Klik tweemaal op OK.

Klik op Helpvoor meer informatie over andere opties in de verschillende dialoogvensters.

De gegevens importeren uit de SQL Server-database

 1. Klik op Verzendlijsten > Adressen selecteren > Bestaande lijst gebruiken.

 2. Voer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt een bestaand ODC-bestand gebruiken, dubbelklikt u op de ODC-bestand. De gegevens zijn geïmporteerd en u klaar bent.

  • Maak een nieuw ODC-bestand en klikt u op Nieuwe bron, klikt u vervolgens elke stap in de procedure te volgen.

   De Wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven.

 3. Klik op ODBC-DSNop de pagina Welkom bij de Wizard Gegevensverbinding .

 4. Selecteer de naam van de gegevensbron die u in de vorige sectie hebt gedefinieerd op de pagina verbinding maken met ODBC-gegevensbron en klik vervolgens op volgende.

 5. Op de pagina Database en tabel selecteren , selecteert u de database in het dialoogvenster Database , selecteert u de tabel, weergave of functie in de kolom naam en klik op volgende.

 6. Typ een naam voor het ODC-bestand in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Voltooienop de pagina bestand opslaan en voltooien .

  Als u wilt wijzigen van de locatie van de map, dat wil de map Mijn gegevensbronnen al dan niet standaard zeggen, klikt u op Bladeren.

 7. Als u het verbindingsbestand beter kunnen worden gevonden, kunt u desgewenst aanvullende informatie invoeren in de vakken Beschrijving, Beschrijvende naamen Trefwoorden zoeken .

Naar boven Naar begin sectie

Naar boven

Zie ook

Overzicht van gegevensverbindingen Office

De Wizard Gegevensverbinding gebruiken om gegevens te importeren in Word

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×