De SharePoint Workspace-toepassing beheren in de weergave Backstage

Microsoft® Office Backstage™ is is de plaats waar u de meeste beheertaken van SharePoint Workspace uitvoert, zoals het instellen van uw account- en identiteitsvoorkeuren, het beheren van waarschuwingen en verbindingsinstellingen, het maken van nieuwe werkruimten, het opslaan van werkruimten en hulpmiddelen als archieven of sjablonen en het downloaden van werkruimtegegevens van andere computers.

U opent de weergave Backstage door in de Werkruimteverkenner of de startbalk op het tabblad Bestand te klikken.

De tabellen in dit onderwerp bevatten de taken die beschikbaar zijn op de verschillende tabbladen van de weergave Backstage. Naast de taken die op elk tabblad worden beschreven, kunt u op Sluiten klikken om het huidige SharePoint Workspace-venster te sluiten of op Afsluiten klikken om SharePoint Workspace af te sluiten.

Tabblad Info

Tabblad Nieuw

Tabblad Afdrukken

Tabblad Opslaan en verzenden

Tabblad Help

Tabblad Info

Als u dit wilt doen

Gaat u als volgt te werk

Waarschuwingen instellen...

Klik achtereenvolgens op Waarschuwingen beheren en op Waarschuwingen instellen.

Waarschuwingen onderdrukken

Klik achtereenvolgens op Waarschuwingen beheren en op Waarschuwingen onderdrukken.

Open Communicatiebeheer.

Klik achtereenvolgens op Instellingen voor onlineverbinding wijzigen en op Communicatiebeheer.

SharePoint Workspace instellen voor offline werken...

Klik achtereenvolgens op Instellingen voor onlineverbinding wijzigen en op Offline werken.

Accountvoorkeuren openen...

Klik achtereenvolgens op Account beheren en op Account configureren.

Een configuratiecode voor een account en informatie over de server invoeren...

Klik achtereenvolgens op Account beheren en op Account configureren.

Een account of alle accounts afmelden...

Klik achtereenvolgens op Account beheren en op een optie Afmelden.

De berichtgeschiedenis openen...

Klik achtereenvolgens op Berichten en contactpersonen en op Berichtgeschiedenis.

Contactpersonen beheren openen...

Klik achtereenvolgens op Berichten en contactpersonen en op Contactpersonen beheren.

Naar boven

Tabblad Nieuw

Als u dit wilt doen

Gaat u als volgt te werk

Een nieuwe werkruimte maken...

Klik op een optie in de lijst met typen werkruimten.

Naar boven

Tabblad Afdrukken

Als u dit wilt doen

Gaat u als volgt te werk

Het geselecteerde item in een werkruimte afdrukken...

Klik op Afdrukken .

Naar boven

Tabblad Opslaan en verzenden

Als u dit wilt doen

Gaat u als volgt te werk

Uw account opslaan als een back-up of voor gebruik op een andere computer...

Klik op Account verzenden naar een andere computer en klik op de knop Bladeren....

Een uitnodiging voor de geselecteerde werkruimte opslaan als bestand...

Klik op Uitnodiging.

Een snelkoppeling naar de geselecteerde werkruimte op het bureaublad plaatsen...

Klik op Snelkoppeling.

Een archiefkopie maken van de geselecteerde werkruimte...

Klik op Werkruimte als archief.

De verzameling hulpmiddelen in de geselecteerde werkruimte opslaan als een sjabloon voor gebruik als basis voor nieuwe werkruimten...

Klik op Werkruimte als archief.

Het ontwerp van het geselecteerde hulpmiddel opslaan als een sjabloon om als nieuw hulpmiddel toe te voegen aan andere werkruimten...

Klik op het tabblad Hulpmiddel als sjabloon.

Naar boven

Tabblad Help

Als u dit wilt doen

Gaat u als volgt te werk

Ondersteunende informatie en Microsoft-hulpmiddelen weergeven...

Selecteer opties onder Ondersteuning en Hulpmiddelen voor het werken met Office.

Licentie-informatie weergeven...

Bekijk details in het rechterdeelvenster van de weergave Backstage.

Opties voor het aanpassen van de SharePoint Workspace-gebruikersinterface weergeven...

Klik op Opties onder Help om het dialoogvenster Opties voor SharePoint Workspace te openen.

Naar boven

Is van toepassing op: Groove 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen