De Outlook-gegevensbestanden vinden

Soms hebt u uw Outlook PST-bestand nodig, bijvoorbeeld wanneer u een nieuwe computer hebt aangeschaft en u uw berichten, agenda’s, contactpersonen, taken of notities wilt overbrengen, of wanneer uw computer is vastgelopen en u Outlook-gegevens bent kwijtgeraakt. Hier volgt een overzicht van locaties waar back-upgegevens op uw computer worden opgeslagen.

Back-ups van e-mails, agenda's, contactpersonen, taken en notities (.pst)

Een Outlook-gegevensbestand (.pst) bevat back-ups van uw e-mailberichten, agenda's, contactpersonen, taken en notities. Het kan op een van de volgende standaardlocaties worden opgeslagen:

 • station:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\AppData\Local\Microsoft\Outlook

 • station:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\Roaming\Local\Microsoft\Outlook

 • station:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\Mijn documenten\Outlook-bestanden

 • station:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\Mijn documenten\Outlook Files

 • station:\Documents and Settings\<gebruikersnaam>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Tip : Kunt u een hieronder genoemde submap niet vinden (bijvoorbeeld AppData)? Misschien wordt deze verborgen door Windows. Leer hoe u mappen en bestandsnaamextensies weergeeft.

Offline of in de cache opgeslagen Outlook-items (.ost)

E-mailaccounts, zoals Microsoft Exchange, Outlook.com of IMAP, bewaren uw e-mail op een server. Een Offline Outlook-gegevensbestand (.ost) is een gesynchroniseerde kopie van het account die, afhankelijk van de clientversie en het accounttype van Outlook, op een van de volgende standaardlocaties op uw computer wordt opgeslagen:

 • station:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\AppData\Local\Microsoft\Outlook

 • station:\Documents and Settings\<gebruikersnaam>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Opmerking : Alle gegevens in het OST-bestand worden bewaard op de server. U hoeft dus geen back-up te maken. De accountserver synchroniseert het OST-bestand op uw computer om uw Outlook-items up-to-date te houden.

Persoonlijk adresboek (.pab)

Persoonlijke adresboekbestanden (.pab) zijn lijsten met namen en distributielijsten, die worden gebruikt in Outlook 2003 en eerdere versies. Als u ze wilt gebruiken in Outlook 2013 of Outlook 2016 voor Windows, converteert u de bestanden vanaf een van de volgende standaardlocaties naar een map met contactpersonen. Daartoe klikt u op Bestand > Openen en exporteren > Importeren of Importeren/exporteren.

 • station:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\AppData\Local\Microsoft\Outlook

 • station:\Documents and Settings

Offlineadresboek (.oab)

Het offlineadresboek (.oab) wordt gebruikt door Microsoft Exchange Server-accounts. Het bevat gegevens, zoals namen, e-mailadressen, titels en kantoorlocaties, uit de algemene adreslijst (.gal) op de Exchange-server van een organisatie.

U hoeft geen back-up van dit bestand te maken of terug te zetten, aangezien dit bestand automatisch door de server wordt gemaakt en bijgewerkt. Het wordt, afhankelijk van de clientversie en het accounttype van Outlook, opgeslagen op de volgende standaardlocaties.

 • station:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\AppData\Local\Microsoft\Outlook

 • station:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Andere Outlook-gegevens

In dit gedeelte worden de bestandslocaties per bestandstype vermeld.

Instellingen van het navigatiedeelvenster (.xml)

 • station:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Outlook\profielnaam.xml

 • station:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook\profielnaam.xml

Geregistreerde Microsoft Exchange-extensies (.DAT)

 • station:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\AppData\Local\Microsoft\Outlook

 • station:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Afdrukstijlen (Outlprnt zonder extensie)

 • station:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

 • station:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook

Handtekeningen (.rtf, .txt, .htm)

 • station:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Microsoft\Handtekeningen

 • station:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Handtekeningen

Briefpapier (.htm)

 • station:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Briefpapier

 • station:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Briefpapier

 • station:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Briefpapier

Aangepaste formulieren

 • station:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\AppData\Local\Microsoft\Formulieren

 • station:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Formulieren

Woordenlijst (.dic)

 • station:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

 • station:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\UProof

Sjablonen (.oft)

 • station:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Microsoft\Sjablonen

 • station:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Sjablonen

Instellingen voor verzenden/ontvangen (.srs)

 • station:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

 • station:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook

Bericht (.msg, .htm, .rtf)

 • station:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\Documenten

 • station:\Documents and Settings\user\Mijn documenten

Mappen en bestandsnaamextensies zichtbaar maken

Sommige mappen zijn mogelijk verborgen mappen en misschien zijn in Windows bepaalde bestandsnaamextensies (zoals .pst, .ost, .pab) uitgeschakeld. Ga als volgt te werk om verborgen bestanden en bestandsnaamextensies zichtbaar te maken:

 1. Open het Configuratiescherm.

  • Klik in Windows 10 op de knop Start en klik op Configuratiescherm.

  • In Windows 8 drukt u op de Windows-toets + X en klikt u op Configuratiescherm.

  • In Windows 7 klikt u op Start > Configuratiescherm.

 2. Zorg in de lijst Weergeven op dat Grote pictogrammen of Kleine pictogrammen is geselecteerd, zodat u alle pictogrammen in het Configuratiescherm kunt zien.

 3. Klik op Mapopties.

 4. Klik op het tabblad Weergave.

 5. Doe het volgende in het vak Geavanceerde instellingen:

  1. Schakel onder Bestanden en mappen het selectievakje Extensies voor bekende bestandstypen verbergen uit

  2. Klik onder Verborgen bestanden en mappen op de knop Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven.

  3. Klik op OK.

Opmerking : Uw configuratie bevat mogelijk niet al deze bestanden, omdat sommige alleen worden gemaakt als u Outlook-functies aanpast.

Kunt u de mappen niet vinden?

Een aantal van deze mappen kan verborgen zijn. Ga als volgt te werk als u verborgen mappen in Windows wilt weergeven:

 1. Klik op de knop Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Open Mapopties.

  U vindt Mapopties door in het zoekvak boven in het venster Mapopties te typen. Open in Windows XP Configuratiescherm en typ Mapopties in het vak Adres.

 3. Ga naar het tabblad Weergaveen selecteer onder Geavanceerde instellingen, Bestanden en mappen, Verborgen bestanden en mappen de optie Verborgen bestanden en mappen weergeven.

Outlook-gegevensbestand (.pst)

Outlook-gegevensbestanden (.pst) bevatten uw e-mailberichten, agenda's, contactpersonen, taken en notities. U moet Outlook gebruiken als u met de items in een PST-bestand wilt werken.

Als u Outlook-gegevens archiveert, worden de items in een PST-bestand opgeslagen.

Opmerking : Voor Microsoft Exchange Server-accounts worden uw gegevens op de mailserver opgeslagen. Als u Exchange-modus met cache wilt gebruiken of offline wilt werken, worden kopieën van uw items in een offline Outlook-gegevensbestand (.ost) opgeslagen. Zie de sectie Outlook-gegevensbestanden (.ost) voor meer informatie. Bij sommige organisaties kunt u uw items in een PST-bestand exporteren of archiveren.

De snelste manier om de map te openen waar uw Outlook-gegevensbestand (.PST en .OST) is opgeslagen is als volgt:

 1. Klik in Outlook 2010 op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Accountinstellingen en klik op Accountinstellingen.

 3. Klik op het tabblad Gegevens op een vermelding en klik vervolgens op Maplocatie openen.

Outlook-gegevensbestanden (.pst) die in Outlook 2010 zijn gemaakt, worden op uw computer opgeslagen in de map Documenten\Outlook-bestanden. Als u Windows XP gebruikt, worden deze bestanden gemaakt in de map Mijn documenten\Outlook-bestanden.

Als u een upgrade hebt uitgevoerd naar Outlook 2010 op een computer waarop al gegevensbestanden staan die in oudere versie van Outlook zijn gemaakt, worden deze bestanden op een andere locatie opgeslagen in een verborgen map.

Windows 7 en Windows Vista     station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     station:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Tip : Zie Windows Help en ondersteuning voor informatie over verborgen mappen in Windows.

Outlook-gegevensbestand (.ost)

Het OST-bestand wordt gesynchroniseerd met de items op de server waarop Exchange wordt uitgevoerd. Aangezien uw gegevens op de Exchange-server blijven opgeslagen, kunt u dit OST-bestand opnieuw maken op de nieuwe computer zonder dat u een back-up van het OST-bestand hoeft te maken.

Windows 7 en Windows Vista     station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     station:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Persoonlijk adresboek (.pab)

Windows 7 en Windows Vista     station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     station:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Opmerking : Persoonlijke adresboeken (.pab) worden in Outlook 2010 niet ondersteund. Als u een upgrade uitvoert naar Outlook 2010, wordt u gevraagd eventuele PAB-bestanden in contactgegevens te importeren. Als u geen PAB-bestand wilt importeren als u Outlook 2010 voor de eerste keer uitvoert, kunt u het later importeren met de opdracht Importeren in de Microsoft Office Backstage-weergave.

Offlineadresboek (.OAB)

Het offlineadresboek (.OAB) wordt gebruikt door Microsoft Exchange Server-accounts. Het bevat gegevens, zoals namen, e-mailadressen, titels en kantoorlocaties, uit de algemene adreslijst op de server waarop Exchange wordt uitgevoerd.

U hoeft van dit bestand geen back-up te maken en u hoeft het niet te herstellen. Het wordt automatisch gemaakt en bijgewerkt.

Windows 7 en Windows Vista     station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     station:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Instellingen van het navigatiedeelvenster (.xml)

Het bestand bevat gegevens over de inhoud van het navigatiedeelvenster.

Windows 7 en Windows Vista     station:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\Outlook\profielnaam.xml

Windows XP     station:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Microsoft\Outlook\profielnaam.xml

Geregistreerde Microsoft Exchange-extensies (.DAT)

Windows 7 en Windows Vista     station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     station:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Outlook-lijst met contactpersonen voor automatisch aanvullen

De lijst voor automatisch aanvullen is een functie waarmee een suggestie voor namen en e-mailadressen wordt weergegeven terwijl u deze begint te typen. Deze suggesties zijn mogelijke overeenkomsten uit een lijst met namen en e-mailadressen voor de e-mails die u hebt verstuurd.

In Outlook 2007 wordt het bestand voor de lijst voor automatisch aanvullen (.nk2) opgeslagen op de volgende locaties:

Windows Vista    station:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP    station:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook

In Outlook 2010 wordt het bestand voor de lijst voor automatisch aanvullen (.nk2) niet meer gebruikt. De vermeldingen in de lijst voor automatisch aanvullen worden nu opgeslagen in het Microsoft Exchange Server-postvak of in het Outlook-gegevensbestand (.pst) voor uw account.

Exchange Server-accounts

Als u een Exchange Server-account gebruikt, wordt de lijst voor automatisch aanvullen opgeslagen in uw postvak op de server waarop Exchange wordt uitgevoerd. Hierdoor kan de lijst voor automatisch aanvullen worden gebruikt vanaf elke computer waarop u Outlook met uw Exchange-account gebruikt.

Hoe weet ik of ik een Microsoft Exchange Server-account heb?

Ga naar het tabblad Bestand. Klik op Accountinstellingen en klik op Accountinstellingen. Op het tabblad E-mail wordt in de lijst met accounts het type van elk account aangegeven.

voorbeeld van een exchange-account in het dialoogvenster accountinstellingen

POP3-accounts

De lijst voor automatisch aanvullen wordt opgeslagen in het Outlook-gegevensbestand (.pst). Zie de sectie Outlook-gegevensbestand (.pst) voor informatie over de locatie.

IMAP- en Outlook.com-accounts

De lijst voor automatisch aanvullen wordt opgeslagen in het Outlook-gegevensbestand (.pst). De Outlook-gegevensbestanden (.pst) voor deze accounttypen verschillen van de overige Outlook-gegevensbestanden (.pst) in Outlook. Deze bestanden worden gebruikt als kopieën van gegevens over uw mailserveraccount en mogen niet worden verplaatst of teruggezet. Er wordt een nieuw Outlook-gegevensbestand (.pst) gemaakt als u een IMAP- of Outlook.com-account (voorheen Hotmail-account) configureert in een ander Outlook-profiel of op een andere computer. De lijst voor automatisch aanvullen is daarom uniek voor de computer en het profiel waarvoor het account is ingesteld en de vermeldingen zijn niet aanwezig in een ander profiel dat u gebruikt of op een andere computer.

Regels (.rwz)

Windows 7 en Windows Vista    station:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP    station:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook

Opmerking : Als u een upgrade hebt uitgevoerd naar Outlook 2010 voor een Outlook-versie die ouder is dan Microsoft Outlook 2002, dan is er waarschijnlijk een RWZ-bestand op de harde schijf aanwezig. Het RWZ-bestand is niet meer nodig en de gegevens over de regels worden nu bewaard op de server met Microsoft Exchange en in het Outlook-gegevensbestand (.pst) voor POP3- en IMAP-e-mailaccounts. U kunt het bestand verwijderen.

Als u de functie voor het importeren en exporteren van regels gebruikt, is de standaardlocatie voor RWZ-bestanden de map Documenten.

Afdrukstijlen (Outlprnt zonder extensie)

Windows Vista    station:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP    station:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook

Handtekeningen (.rtf, .txt, .htm)

Windows 7 en Windows Vista    station:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Handtekeningen

Windows XP     station:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Handtekeningen

Briefpapier (.htm)

Windows 7 en Windows Vista     station:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Briefpapier

Windows 7 en Windows Vista 64 bits met Outlook 2010  32 bits    station:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Briefpapier

Windows XP     station:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Briefpapier

Aangepaste formulieren

Windows 7 en Windows Vista     station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Forms

Windows XP     station:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Forms

Woordenlijst (.dic)

Windows 7 en Windows Vista    station:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

Windows XP    station:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\UProof

Sjablonen (.oft)

Windows 7 en Windows Vista    station:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Sjablonen

Windows XP    station:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Sjablonen

Instellingen voor verzenden/ontvangen (.srs)

Windows 7 en Windows Vista    station:\Users\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP    station:\Documents and Settings\user\Application Data\Microsoft\Outlook

Bericht (.msg, .htm, .rtf)

Windows 7 en Windows Vista     station:\Users\gebruiker\Documenten

Windows XP     station:\Documents and Settings\user\Mijn documenten

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×