DDB, functie

In dit artikel worden de syntaxis van de formule en het gebruik van de functie DDB in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Berekent de afschrijving van activa over een opgegeven termijn met de 'double declining balance'-methode of een andere methode die u opgeeft.

Syntaxis

DDB(kosten;restwaarde;duur;termijn;[factor])

De syntaxis van de functie DDB heeft de volgende argumenten:

  • kosten    Vereist. De aanschafkosten van het activum.

  • restwaarde    Vereist. De waarde van het activum aan het einde van de afschrijving. Deze waarde kan 0 zijn.

  • duur    Vereist. Het aantal termijnen waarover het activum wordt afgeschreven (ook wel de levensduur van het activum genoemd).

  • termijn    Vereist. De termijn waarvoor u de afschrijving wilt berekenen. termijn moet in dezelfde eenheden worden opgegeven als duur.

  • factor    Optioneel. De snelheid waarmee wordt afgeschreven. Als u factor weglaat, wordt uitgegaan van de waarde 2 (double declining balance-methode).

Belangrijk   voor alle argumenten moet u een positief getal opgeven.

Opmerkingen

  • Bij de 'double declining balance'-methode worden de activa versneld afgeschreven. De afschrijving is het hoogst in de eerste termijn en wordt steeds kleiner in de volgende termijnen. Met DDB wordt de volgende formule gebruikt om de afschrijving over een bepaalde termijn te berekenen:

Min( (cost - total depreciation from prior periods) * (factor/life), (cost - salvage - total depreciation from prior periods) )

  • Geef een waarde op voor factor als u niet met deze afschrijvingsmethode wilt werken.

  • Gebruik de functie VDB wanneer u wilt overschakelen naar lineaire afschrijving als de lineaire afschrijving groter is dan de afschrijving op basis van de 'declining balance'-methode.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

Beschrijving

 

€ 2400

Aanschafkosten

€ 300

Restwaarde

10

Levensduur in jaren

Formule

Beschrijving

Resultaat

=DDB(A2;A3;A4*365;1)

De afschrijving over de eerste dag, met behulp van de 'double-declining balance'-methode. De standaardfactor is 2.

€ 1,32

=DDB(A2;A3;A4*12;1;2)

De afschrijving over de eerste maand.

€ 40

=DDB(A2;A3;A4;1;2)

De afschrijving over het eerste jaar.

€ 480,00

=DDB(A2;A3;A4;2;1,5)

De afschrijving over het tweede jaar, waarbij de factor 1,5 is gebruikt en niet de 'double declining balance'-methode.

€ 306,00

=DDB(A2;A3;A4;10)

De afschrijving over het tiende jaar. De standaardfactor is 2.

€ 22,12

Is van toepassing op: Excel 2016, Excel 2010, Excel Starter, Excel 2013, Excel Online, Excel 2016 for Mac, Excel for Mac 2011, Excel 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen