DAX-scenario's in Power Pivot

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit gedeelte bevat koppelingen naar voorbeelden die het gebruik van DAX-formules in de volgende scenario's demonstreren.

 • Ingewikkelde berekeningen uitvoeren

 • Werken met tekst en datums

 • Voorwaarden gebaseerde waarden en testen op fouten

 • Tijdintelligentie gebruiken

 • Waarden classificeren en vergelijken

In dit artikel

Aan de slag

Voorbeeldgegevens

Additional Resources

Scenario's: Ingewikkelde berekeningen uitvoeren

Aangepaste berekeningen voor een draaitabel maken

Een filter toepassen op een formule

Filters selectief als u wilt maken van een dynamische verhouding verwijderen

Een waarde uit een buitenste lus gebruiken

Scenario's: Werken met tekst en datums

Een sleutelkolom maken via samenvoeging

Een datum samenstellen op basis van datumonderdelen die uit een tekstdatum worden opgehaald

Een aangepaste datum- of getalnotatie definiëren

Gegevenstypen wijzigen met behulp van een formule

Scenario: Voorwaarden gebaseerde waarden en testen op fouten

Een waarde op basis van een voorwaarde maken

Testen op fouten binnen een formule

Scenario's: Tijdintelligentie gebruiken

Cumulatieve omzet berekenen

Waarden in de loop van de tijd vergelijken

Een waarde berekenen gedurende een aangepast datumbereik

Scenario's: Waarden classificeren en vergelijken

Alleen de tien hoogste items in een draaitabel weergeven

Items dynamisch sorteren met behulp van een formule

Aan de slag

Voorbeeldgegevens

Als u eerder met DAX-formules, wilt u mogelijk aan de hand van de voorbeelden in de voorbeeldgegevens voor Power Pivotstarten. Zie Voorbeeldgegevens voor zelfstudies voor DAX en gegevensmodellen ophalenvoor meer informatie.

Additional Resources

U kunt ook te bezoeken van de Wiki voor DAX Resource Center , waar u allerhande informatie over DAX inclusief blogs, voorbeelden, technische documenten en video's verstrekt door industriële toonaangevende professionals en Microsoft kunt vinden.

Scenario's: Ingewikkelde berekeningen uitvoeren

DAX-formules kunnen ingewikkelde berekeningen uitvoeren waarbij u gebruikmaakt van aangepaste aggregaties, filteren en het gebruik van voorwaardelijke waarden uitvoeren. In dit gedeelte worden voorbeelden gegeven van de manier waarop u kunt beginnen met aangepaste berekeningen.

Aangepaste berekeningen voor een draaitabel maken

Zijn de krachtige, flexibele functies dat handig voor het definiëren van berekende velden berekenen en CALCULATETABLE. Deze functies kunnen u wijzigen van de context waarin de berekening wordt uitgevoerd. U kunt ook het type aggregatie of wiskundige bewerking om uit te voeren. Zie de volgende onderwerpen voor voorbeelden.

Een filter toepassen op een formule

In de meeste plaatsen waar een DAX-functie Hiermee kunt u een tabel als een argument, kunt u meestal doorgeven in een gefilterde tabel in plaats daarvan met behulp van de functie FILTER in plaats van de naam van de tabel of door op te geven van een filterexpressie als een van de functieargumenten. De volgende onderwerpen vindt u voorbeelden van het maken van filters en de invloed van filters op de resultaten van formules. Zie Gegevens in DAX-formules filterenvoor meer informatie.

De functie FILTER kunt u filtercriteria opgeven via een expressie, terwijl de andere functies zijn ontworpen specifiek aan uitfilteren lege waarden.

Filters selectief als u wilt maken van een dynamische verhouding verwijderen

Als u dynamische filters in formules maakt, kunt u de volgende vragen eenvoudig beantwoorden:

 • Wat is de bijgedragen aan de huidige productverkoop tot de totale omzet van het jaar?

 • Hoeveel heeft deze divisie bijgedragen aan de totale winst van alle boekjaren in vergelijking met andere divisies?

Formules die u in een draaitabel gebruiken kunnen worden beïnvloed door de context van de draaitabel, maar u kunt de context selectief wijzigen door het toevoegen of verwijderen van filters. Het voorbeeld in het onderwerp met alle ziet u hoe u dit wilt doen. Als u wilt de verhouding tussen verkoop voor een specifieke wederverkoper zoeken via de verkoop voor alle wederverkopers, maakt u een maateenheid die de waarde van de huidige context gedeeld door de waarde voor de context van alle berekend.

Het onderwerp ALLEXCEPT bevat een voorbeeld van hoe u selectief wissen van filters in een formule. Beide voorbeelden doorlopen u hoe de resultaten, afhankelijk van het ontwerp van de draaitabel afwijken.

Zie de volgende onderwerpen voor andere voorbeelden over het berekenen van verhoudingen en percentages:

Een waarde uit een buitenste lus gebruiken

Naast waarden uit de huidige context in berekeningen, kunt DAX een waarde uit een vorige lus bij het maken van een reeks gerelateerde berekeningen gebruiken. In dit onderwerp biedt stapsgewijze instructies voor het maken van een formule die verwijst naar een waarde uit een buitenste lus. EARLIER, functie ondersteunt maximaal twee niveaus van geneste lussen.

Zie Context in DAX-formulesvoor meer informatie over rijcontext en gerelateerde tabellen en het gebruik van dit concept in formules.

Scenario's: Werken met tekst en datums

In dit gedeelte bevat koppelingen naar naslaginformatie DAX met voorbeelden van veelvoorkomende scenario's die betrekking hebben op personen werken met tekst, extraheren en waarden voor datum en tijd voor het bericht of waarden op basis van een voorwaarde te maken.

Een sleutelkolom maken via samenvoeging

Power Pivot kan geen samengestelde sleutels; daarom als er samengestelde sleutels in uw gegevensbron mogelijk moet u deze combineren in één kolom key. In dit onderwerp biedt een voorbeeld van hoe u een berekende kolom op basis van een samengestelde sleutel maken.

Een datum samenstellen op basis van datumonderdelen die uit een tekstdatum worden opgehaald

Power Pivot gebruik, typt u een SQL Server-gegevens voor datum/tijd om te werken met datums; daarom als uw externe gegevens bevatten datums die zijn opgemaakt anders--er bijvoorbeeld als de datums in een regionale datumnotatie die wordt niet herkend door de gegevensengine Power Pivot zijn geschreven of als uw gegevens wordt integersurrogaatsleutels--gebruikt u mogelijk moet gebruiken een DAX-formule voor het extraheren van de onderdelen van de datum en stel vervolgens de onderdelen in een ongeldige datum-/ tijdweergave.

Bijvoorbeeld, hebt u een kolom met datums die zijn weergegeven als een geheel getal en vervolgens als een tekenreeks is geïmporteerd, kunt u omzetten de tekenreeks een datum/tijd-waarde met behulp van de volgende formule:

=Date(Right([Value1],4),Left([Value1],2),Mid([Value1],2))

waarde1

Resultaat

01032009

3-1-2009

12132008

13-12-2008

06252007

6/25/2007

De volgende onderwerpen bieden meer informatie over de functies die worden gebruikt om te extraheren en datums opstellen.

Een aangepaste datum- of getalnotatie definiëren

Als uw gegevens datums of getallen die niet worden weergegeven in een van de standaardopmaak van de Windows-tekst bevat, kunt u een aangepaste opmaak om ervoor te zorgen dat de waarden correct worden afgehandeld. Deze indelingen worden gebruikt wanneer de waarden te converteren naar tekenreeksen of van tekenreeksen. De volgende onderwerpen bieden ook een gedetailleerd overzicht van de vooraf gedefinieerde notaties die beschikbaar zijn voor het werken met datums en getallen.

Gegevenstypen wijzigen met behulp van een formule

Het gegevenstype van de uitvoer wordt bepaald door de bronkolommen in Power Pivot, en u kunt het gegevenstype van het resultaat, expliciet opgeven omdat het optimale gegevenstype wordt bepaald door Power Pivot. Echter, kunt u de impliciet gegevenstypeconversies uitgevoerd door Power Pivot voor het bewerken van het gegevenstype uitvoer. Zie Voorbeeldgegevens voor zelfstudies voor DAX en gegevensmodellen ophalenvoor meer informatie over het typeconversies.

 • Als u een datum of een getal-tekenreeks converteren naar een getal, vermenigvuldigt u met 1.0. Bijvoorbeeld de volgende formule berekent de huidige datum min 3 dagen en vervolgens wordt het bijbehorende gehele getal.

  = (VANDAAG ()-3) * 1.0

 • Als u wilt omzetten in een datum, getal of valutawaarde een tekenreeks, concatenate de waarde met een lege tekenreeks. De volgende formule wordt bijvoorbeeld de datum van vandaag als een tekenreeks.

  = "" & vandaag()

De volgende functies kunnen ook worden gebruikt om ervoor te zorgen dat een bepaald gegevenstype als resultaat wordt gegeven:

Reële getallen naar gehele getallen converteren

Scenario: Voorwaarden gebaseerde waarden en testen op fouten

Net als Excel beschikt DAX over functies die u kunnen testen van waarden in de gegevens en een ander resultaat op basis van een voorwaarde. Bijvoorbeeld kon u een berekende kolom waarbij wederverkopers als voorkeur of waarde afhankelijk van het jaarlijkse verkoopbedrag etiketten maken. Functies die waarden testen zijn ook handig voor het controleren van het bereik of de soort waarden, om te voorkomen dat onverwachte gegevensfouten berekeningen verbreken.

Een waarde op basis van een voorwaarde maken

U kunt geneste als-voorwaarden gebruiken om te testen van waarden en nieuwe waarden voorwaardelijk genereren. De volgende onderwerpen vindt u enkele eenvoudige voorbeelden van voorwaardelijke verwerking en voorwaardelijke waarden:

Testen op fouten binnen een formule

U kunt geen geldige waarden in één rij met een berekende kolom en ongeldige waarden in een andere rij in tegenstelling tot Excel. Dat wil zeggen als er een fout in een willekeurig deel van een kolom Power Pivot , is de hele kolom gemarkeerd met een fout, zodat u fouten in formules die in ongeldige waarden resulteren moet altijd worden gecorrigeerd.

Bijvoorbeeld als u een formule die wordt gedeeld door nul maakt, krijgt u mogelijk het resultaat oneindigheid of een fout. Sommige formules ook mislukt als de functie een lege waarde wordt aangetroffen als deze een numerieke waarde is vereist. Terwijl u uw gegevensmodel ontwikkelt, is het aanbevolen toe te staan dat de fouten worden weergegeven zodat u kunt Klik op het bericht en het probleem op te lossen. Wanneer u werkmappen te publiceren, moet u echter foutafhandeling als u wilt voorkomen dat onverwachte waarden veroorzaakt door berekeningen mislukt opnemen.

Als u wilt voorkomen dat er fouten geretourneerd in een berekende kolom, kunt u een combinatie van logische en informatiefuncties testen op fouten en altijd een geldige retourwaarden. De volgende onderwerpen vindt u enkele eenvoudige voorbeelden van hoe u dit in DAX:

Scenario's: Tijdintelligentie gebruiken

De DAX time intelligence-functies bevatten functies waarmee u kunt datums of datumbereiken uit uw gegevens ophalen. U kunt vervolgens die datums of datumbereiken gebruiken om waarden te berekenen soortgelijke perioden. De functies voor tijdintelligentie ook functies die met standaard datum voordoen werken, zodat u kunt waarden vergelijken bij maanden of jaren, kwartalen. U kunt ook een formule waarmee waarden voor de eerste en laatste datum van een opgegeven periode lijkt maken.

Zie voor een lijst met alle time intelligence-functies, Time Intelligence-functies (DAX). Zie datums in Power Pivotvoor tips over het gebruik van datums en tijden effectief in een Power Pivot analyse.

Cumulatieve omzet berekenen

De volgende onderwerpen vindt voorbeelden van het berekenen van sluiten en saldi te openen. De voorbeelden kunnen u actieve saldi tussen verschillende intervallen zoals dagen, maanden, kwartalen of jaren maken.

Waarden in de loop van de tijd vergelijken

De volgende onderwerpen bevatten voorbeelden over het vergelijken van totalen bij verschillende perioden. De standaardtijd voor perioden worden ondersteund door DAX zijn maanden, kwartalen en jaren.

Een waarde berekenen gedurende een aangepast datumbereik

Zie de volgende onderwerpen voor voorbeelden over het ophalen van aangepaste datumbereiken, zoals de eerste 15 dagen na het begin van een aanbieding.

Als u time intelligence-functies gebruikt om op te halen van een aangepaste reeks met datums, kunt u die set datums gebruiken als invoer voor een functie die berekeningen, als u wilt maken van aangepaste aggregaties tijd perioden. Zie het volgende onderwerp voor een voorbeeld van hoe u dit wilt doen:

 • PARALLELPERIOD, functie

  Opmerking: Als u hoeft niet te geven van een aangepast datumbereik, maar werkt met standaard accounting eenheden, zoals maanden, kwartalen of jaren, het is raadzaam dat u berekeningen door ontworpen gebruik van de functies voor tijdintelligentie voor dit doel, zoals TOTALQTD, TOTALMTD, TOTALQTD, enzovoort.

Scenario's: Waarden classificeren en vergelijken

Als alleen de bovenste n aantal items in een kolom of draaitabel wilt weergeven, hebt u verschillende opties:

 • U kunt de functies in Excel 2010 u een bovenste filter maakt. U kunt ook een aantal hoogste of laagste waarden selecteren in een draaitabel. Het eerste deel van deze sectie wordt uitgelegd hoe om de bovenste 10 items in een draaitabel te filteren. Zie de documentatie bij Excel voor meer informatie.

 • U kunt maken van een formule waarmee waarden, dynamisch en vervolgens filteren op de classificatie-waarden, of gebruik de waarde van de classificatie als een Slicer. Het tweede deel van deze sectie wordt beschreven hoe u deze formule maken en gebruik vervolgens die classificatie in een Slicer.

Zijn er voor- en nadelen elke methode.

 • Het filter Top van Excel is eenvoudig te gebruiken, maar het filter is uitsluitend voor weergavedoeleinden. Als de onderliggende van de draaitabel gegevens wijzigt, moet u de draaitabel wilt zien welke wijzigingen handmatig vernieuwen. Als u dynamisch werken met classificatie moet, kunt u DAX gebruiken om een formule die verschilt van de waarden aan andere waarden in een kolom te maken.

 • De DAX-formule is krachtiger; Daarnaast wordt de waarde classificatie toevoegt aan een Slicer, kunt u klikken op in de Slicer om te wijzigen van het aantal bovenste waarden die worden weergegeven. De berekeningen zijn gegevensindeling echter en deze methode kan niet worden geschikt voor tabellen met aantal rijen.

Alleen de tien hoogste items in een draaitabel weergeven

De hoogste of laagste waarden in een draaitabel weergeven

 1. Klik op de pijl-omlaag in de kop Rijlabels in de draaitabel.

 2. Selecteer Waardefilters> Top 10.

 3. Klik in het dialoogvenster Top 10-Filter <column name> kiest u de kolom rang en het aantal waarden, als volgt uit:

  1. Selecteer boven als u de cellen met de hoogste waarden of onder als u de cellen met de laagste waarden.

  2. Typ het nummer van de hoogste of laagste waarden die u wilt zien. De standaardinstelling is 10.

  3. Selecteer hoe u de waarden wilt weergeven:

Naam

Beschrijving

Items

Selecteer deze optie om te filteren van de draaitabel om alleen de lijst met de hoogste of laagste items op hun waarden weer te geven.

Percentage berekenen

Selecteer deze optie om te filteren van de draaitabel om alleen de items die het opgegeven percentage weer te geven.

Sum

Selecteer deze optie om de som van de waarden voor de hoogste of laagste items weer te geven.

 1. Selecteer de kolom met de waarden die u classificeren wilt.

 2. Klik op OK.

Items dynamisch sorteren met behulp van een formule

Het volgende onderwerp bevat een voorbeeld van het gebruik van DAX een waarde in die is opgeslagen in een berekende kolom maken. Omdat DAX-formules dynamisch worden berekend, kunt u altijd of deze de classificatie correct is, zelfs als de onderliggende gegevens is gewijzigd zijn. Ook, omdat de formule wordt gebruikt in een berekende kolom, u kunt de classificatie gebruiken in een Slicer en selecteer bovenaan 5, 10 of zelfs bovenaan bovenste 100 waarden.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×