Conversatie negeren

Met de functie Conversatie negeren kunt u ongewenste conversaties uit uw Postvak IN houden. Alle berichten met betrekking tot de conversatie die u selecteert, worden verwijderd en toekomstige berichten in die conversatie worden direct naar de map Verwijderde items gestuurd.

  1. Klik in de berichtenlijst op de conversatie die u wilt negeren, of op een willekeurig bericht in de conversatie.

  2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Delete op Negeren.

    Als u werkt vanuit een geopend bericht, klikt u op het tabblad Bericht in de groep Verwijderen op Negeren.

  3. Klik op Conversatie negeren.

Ga als volgt te werk als u wilt stoppen met het negeren van een conversatie:

  1. Klik in de map Verwijderde items op de conversatie die u wilt herstellen of op een willekeurig bericht in de conversatie. Standaard zijn items in de map Verwijderde items gerangschikt op datum. Als u de conversatieweergave wilt wijzigen, klikt u op Rangschikken op en vervolgens op Conversatie.

  2. Klik op het tabblad Start in de groep Verwijderen op Negeren en vervolgens op Conversatie negeren stoppen. De conversatie wordt terugverplaatst naar uw Postvak IN en toekomstige berichten worden in uw Postvak IN bezorgd.

Opmerking   U kunt een genegeerde conversatie alleen herstellen als die nog beschikbaar is in de map Verwijderde items.

Naar boven

Is van toepassing op: Outlook 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen