Controleren op toegankelijkheidsproblemen

Net zoals u met de spellingcontrole wordt geattendeerd op mogelijke spelfouten, kunt u via meldingen van Toegankelijkheidscontrole in Word, Excel en PowerPoint bepaalde toegankelijkheidsproblemen in het Office-bestand vaststellen en mogelijke problemen oplossen die verhinderen dat mensen met een handicap toegang krijgen tot uw inhoud en deze kunnen lezen.

Toegankelijkheidscontrole gebruiken

 1. Klik op Bestand > Info.

 2. Als door Toegankelijkheidscontrole mogelijke problemen worden vastgesteld, ziet u een bericht naast de knop Controleren op problemen.

  Document inspecteren in Word 2013

 3. Klik achtereenvolgens op Controleren op problemen en Toegankelijkheid controleren als u de problemen in het bestand wilt weergeven en herstellen.

  De opdracht Toegankelijkheid controleren in Word 2013

  Het bestand wordt opnieuw weergegeven en het taakvenster Toegankelijkheidscontrole wordt geopend met de resultaten van de controle.

  Het taakvenster Toegankelijkheidscontrole met de resultaten van de toegankelijkheidscontrole

 4. Klik op een specifiek probleem om Aanvullende informatie en stappen voor het wijzigen van de inhoud weer te geven.

Naar boven

Meer informatie over Toegankelijkheidscontrole

Met toegankelijkheidscontrole wordt uw bestand gecontroleerd op basis van een verzameling mogelijke problemen die personen met een handicap kunnen ondervinden in uw bestand. Elk probleem wordt als fout, waarschuwing of tip geclassificeerd.

 • Fout    Een fout voor inhoud waardoor personen met een handicap een bestand niet of slechts met grote moeite kunnen begrijpen.

 • Waarschuwing    Een waarschuwing voor inhoud waardoor personen met een handicap een bestand in de meeste, maar niet alle gevallen lastig kunnen begrijpen.

 • Tip    Een tip voor inhoud die personen met een handicap kunnen begrijpen, maar die beter kan worden ingedeeld of gepresenteerd voor een betere ervaring.

Voor het oplossen van sommige problemen moet u mogelijk de inhoud wijzigen, opnieuw indelen of bijwerken.

Met Toegankelijkheidscontrole krijgt u ook informatie over Office-functies waarmee u inhoud beter toegankelijk kunt maken.

Zie Regels die worden gebruikt door Toegankelijkheidscontrole voor een gedetailleerde uitleg van de problemen waar door Toegankelijkheidscontrole op wordt gecontroleerd.

Naar boven

Was deze informatie nuttig?

Wat kan er beter?

Wat kan er beter?

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.