Contactpersonen maken of toevoegen

In de map Contactpersonen van Outlook kunt u gegevens organiseren en opslaan over de personen en organisaties waarmee u communiceert. Contactpersonen kunnen alleen uit een naam en e-mailadres bestaan, maar ook aanvullende gedetailleerde informatie bevatten, zoals het adres, meerdere telefoonnummers, een foto, de verjaardag en andere gegevens die verband houden met de contactpersoon.

Wat wilt u doen?

Een contactpersoon maken

Een contactpersoon maken op basis van een bestaande contactpersoon

Een contactpersoon maken op basis van de afzender van een ontvangen e-mailbericht

Een contactpersoon toevoegen vanuit een elektronisch visitekaartje dat u ontvangt

Een contactpersoon maken in een openbare map

Een contactpersoon maken

 1. Ga in Contactpersonen naar het tabblad Start en klik in de groep Nieuw op Nieuwe contactpersoon.

  Opdracht Nieuwe contactpersoon op het lint

Sneltoets    Als u een contactpersoon wilt maken vanuit een willekeurige map in Outlook, drukt u op Ctrl+Shift+C.

 1. Voer een naam in en eventuele andere informatie die u voor de contactpersoon wilt opslaan.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Het invoeren van contactpersonen voltooien     Klik op het tabblad Contactpersonen in de groep Acties op Opslaan en sluiten.

  • Deze contactpersoon opslaan en een andere contactpersoon invoeren     Klik op Opslaan en nieuwe.

  • Deze contactpersoon opslaan en een andere contactpersoon invoeren van hetzelfde bedrijf of met hetzelfde adres     Klik op de pijl-omlaag naast Opslaan en nieuwe en klik op Contactpersoon van hetzelfde bedrijf.

   Notities   

   • Als u meerdere waarden in één veld wilt typen, bijvoorbeeld meer dan één telefoonnummer of e-mailadres, klikt u op de pijl-omlaag naast het veld.

   • Als u een foto aan de contactpersoon wilt toevoegen, klikt u op het fotopictogram. U kunt ook op het tabblad Contactpersonen in de groep Opties op Afbeelding klikken en op Afbeelding toevoegen klikken.

Naar boven

Een contactpersoon maken op basis van een bestaande contactpersoon

Wanneer u meerdere contactpersonen wilt maken die dezelfde gegevens delen, zoals een bedrijfsnaam en adres, kunt u een bestaande contactpersoon kopiëren en vervolgens de gekopieerde contactpersoon wijzigen zodat deze de unieke gegevens voor de aanvullende contactpersoon bevat.

 1. Klik in Contactpersonen met de rechtermuisknop op de contactpersoon die u wilt dupliceren en klik op Kopiëren.

Sneltoets    Als u een contactpersoon wilt dupliceren, drukt u op Ctrl+C om de contactpersoon te kopiëren en vervolgens op Ctrl+V om de dubbele contactpersoon te maken.

 1. Dubbelklik op de nieuwe contactpersoon om deze te openen en bewerk de gegevens.

Naar boven

Een contactpersoon maken op basis van de afzender van een ontvangen e-mailbericht

U kunt snel een Outlook-contactpersoon maken voor iemand die een e-mailbericht naar u heeft verzonden.

 1. Open of bekijk het e-mailbericht met de naam die u aan uw lijst met contactpersonen wilt toevoegen.

Klik met de rechtermuisknop op de gewenste persoon en klik op Toevoegen aan contactpersonen.

Naar boven

Een contactpersoon toevoegen vanuit een elektronisch visitekaartje dat u ontvangt

Andere Outlook-gebruikers nemen mogelijk een elektronisch visitekaartje op in een e-mailbericht. Wanneer u een elektronisch visitekaartje wilt opslaan, wordt een Outlook-contactpersoon gemaakt op basis van de gegevens in het kaartje.

 1. Klik in een geopend bericht met de rechtermuisknop op het elektronische visitekaartje of op het bijgevoegde .vcf-bestand in de berichtkoptekst en klik vervolgens op Toevoegen aan contactpersonen.

 2. Bewerk indien nodig de informatie.

 3. Klik op het tabblad Contactpersoon in de groep Acties op Opslaan en sluiten.

Als u al een contactpersoon hebt met dezelfde naam, voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Klik op De nieuwe contactpersoon toevoegen. Nu hebt u twee contactpersonen voor dezelfde naam.

Klik op De gegevens bijwerken. Dubbelklik in de lijst met dubbele contactpersonen op de contactpersoon die u wilt bijwerken met de gegevens van het elektronische visitekaartje.

Naar boven

Een contactpersoon maken in een openbare map

Voor deze functie is een Microsoft Exchange Server-account vereist, terwijl de Exchange Server-beheerder openbare mappen moet hebben ingesteld.

 1. Open de openbare map waarin u een contactpersoon wilt maken.

  Hoe zoek ik naar openbare mappen?

  Als u geen openbare mappen in het navigatiedeelvenster ziet, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Klik in het navigatiedeelvenster op Mappenlijst De knop Mappenlijst in het navigatiedeelvenster en ga naar de map Openbare mappen – gebruikersnaam.

  • Klik in het vak Zoeken in contactpersonen, ga op het tabblad Zoeken naar de groep Opties en klik achtereenvolgens op Hulpmiddelen voor zoeken en op Openbare map zoeken.

 2. Ga op het tabblad Start naar de groep Nieuw en klik achtereenvolgens op Nieuwe items en op Contactpersoon.

 3. Voer de informatie in die u voor de contactpersoon wilt opslaan.

  Notities   

  1. Als u meerdere waarden in één veld wilt typen, bijvoorbeeld meer dan één type telefoonnummer of e-mailadres, klikt u op de pijl-omlaag naast het veld.

 4. Ga op het tabblad Contactpersoon naar de groep Acties en klik op Opslaan en sluiten.

Naar boven

Is van toepassing op: Outlook 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen