Contactpersonen exporteren

U kunt contactpersonen exporteren naar een bestand dat u vervolgens kunt importeren in andere toepassingen, zoals webmailclients, Excel-spreadsheets of databasetoepassingen.

De meest gebruikelijke indeling voor exportbestanden is een bestand met door lijstscheidingstekens gescheiden waarden (CSV). Als u contactpersonen exporteert voor gebruik in een ander exemplaar van Outlook, verdient het aanbeveling in stap 6 een Outlook-gegevensbestand (PST) te kiezen.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik op Geavanceerd.

Opdracht Geavanceerd in het dialoogvenster Opties van Outlook

 1. Klik onder Exporteren op Exporteren.

Opdracht Exporteren in de weergave Backstage

 1. Klik in de wizard Importeren en exporteren op Exporteren naar bestand en klik vervolgens op Volgende.

 2. Klik onder Bestand maken van type op het gewenste exporttype en klik vervolgens op Volgende.

Het meest gebruikelijke bestandstype is Door lijstscheidingstekens gescheiden waarden (Windows), ook wel CSV-bestand genoemd.

 1. Selecteer onder Selecteer de map waaruit u wilt exporteren de map met contactpersonen die u wilt exporteren en klik vervolgens op Volgende.

Opmerking    U kunt slechts een map tegelijk exporteren, tenzij u ervoor hebt gekozen te exporteren naar een Outlook-gegevensbestand (PST).

 1. Klik onder Geëxporteerd bestand opslaan als op Bladeren, selecteer een doelmap en typ een naam voor het bestand in het vak Bestandsnaam.

 2. Klik op OK.

 3. Klik in het dialoogvenster Exporteren naar bestand op Volgende.

 4. Klik op Voltooien.

Naar boven

Is van toepassing op: Outlook 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen