Class Notebook eDiscovery exporteren hulplijnen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Inleiding

Class Notebook, Staff Notebook, Skype notitieblokken inhoud exporteren kan worden verstrekt als twee verschillende manieren: 

 1. Voor docenten en studenten: een app-ervaring een kopie opslaan O365 Enterprise of onderwijs-Account of Microsoft-Account voor consumenten.  Hiermee wordt beschreven in de Class Notebook-App exporteren handleiding.

 2. Voor beheerders: De eDiscovery voor bulksgewijs of geselecteerde exporteren van O365-inhoud.

In dit document details eDiscovery exporteren van Klasnotitieblokken voor bulksgewijs exporteren, zodat flexibele query's voor de specifieke inhoud leraar of student.  Klasnotitieblokken afdwingen Rolgebaseerd inhoud machtigingen toegepast op de specifieke structuur van een notitieblok.  Daarom de structuur, rollen en machtigingen voor de geëxporteerde inhoud moeten voor het behoud van dat van de gebruiker aanvraag exporteren, zoals beschreven in dit document.  

Raadpleeg de O365-documentatie voor eDiscovery-basisbeginselen voor Zoeken en exporteren.

De eerste sectie van dit document maakt u kennis met de Class Notebook structuur en machtigingen model, gevolgd door gedetailleerde stappen voor het exporteren eDiscovery gebruiken. 

Aan de slag

Opslagindeling voor OneNote

 • Notitieblok (map in SharePoint Online komt overeen met SPFolder)

  • Sectie (in SharePoint Online-bestand, komt overeen met SPFile)

  • Sectiegroep (map in SharePoint Online komt overeen met SPFolder)

   • Sectie (in SharePoint Online-bestand, komt overeen met SPFile)

Als OneNote-notitieblok een map is, zijn de sectiegroepen submappen onder de map met het notitieblok. De secties zijn-bestanden (met de extensie).  Pagina's hebben geen een fysieke weergave in SharePoint, in plaats daarvan pagina's de inhoud van de sectie-bestanden zijn.

Wat is Class Notebook

Het Klasnotitieblok is een sjabloon zodat een docent R/W toegang tot het hele notitieblok terwijl leerlingen/studenten R/W (beschikken hun eigen sectiegroep) en R/O toegang tot de gedeelde sectiegroepen met de docent. De sectiegroepen op het tweede niveau van de onderstaande, structuur kunt sectiegroepen zelf (later toegevoegd door de docent) hebben.

Wat is een klasnotitieblok

Class Notebook machtiging Model

Elke map en het bestand in SharePoint Online heeft machtigingen gekoppeld:

 • Overgenomen van de bovenliggende site
  Dit wordt overname van machtigingen genoemd. Dit betekent dat de machtigingen van de bovenliggende aan de onderliggende items worden doorgegeven.

 • Op de map/bestand zelf gedefinieerd
  Een bestand of een map kan deze reeks overname van bovenliggende site kind verbreken. De machtigingen van de onderliggende zijn op dit moment onafhankelijk van van de bovenliggende machtigingen. SharePoint Online kunt toevoegen, bewerken en machtigingen verwijderen. En geen van deze wijzigingen van invloed zijn op de oorspronkelijke ouders.

De hoofdmap van Class Notebook en de Class Notebook sectiegroepen (_Content bibliotheek, _Collaboration spatie, _Teacher alleen privé sectiegroepen leerlingen/studenten) alle machtigingen die zijn gedefinieerd zelf hebben. Dit betekent dat de machtigingen worden verbroken van de reeks overname en ze hun eigen machtigingen hebben.

De notitiebloksecties Class overgenomen machtigingen van de sectiegroepen.

Nadat we hebben gezien hoe het Klasnotitieblok eruit ziet, worden de volgende machtigingen worden verleend aan gebruikers:

 • Map met het notitieblok biedt machtigingen voor docenten alleen-lezen/schrijven en voor leerlingen/studenten op alleen-lezen

 • De "_Content bibliotheek" geeft machtigingen tot docenten alleen-lezen/schrijven en naar leerlingen/studenten naar alleen-lezen de "_Collaboration ruimte' map machtigingen geeft aan de docent om te lezen en schrijven. Leerlingen/studenten heeft ook lezen en schrijven.

 • Elke sectiegroep privé studenten biedt docenten en alleen de student van de sectie groep alleen-lezen/schrijven-toegang.

Bijbehorende machtigingen in SharePoint Online op basis van de rol

Rol

Naam van de SharePoint-machtigingen voor alleen-lezen/schrijven

Docent/opvulteken

Volledig beheer

Studenten/lid

Bijdragen

Versies van het Klasnotitieblok

Huidige versies van het Klasnotitieblok opnemen:

 • Class Notebook (voor docenten)

 • Skype-notitieblok (gebruikt door Skype edu)

 • Staff Notebook (voor beheerders van de school)

 
Ga als volgt de structuur van de hierboven genoemde de klasse en Skype-notitieblokken. Als voor het personeelsnotitieblok heeft een soortgelijke structuur met verschillende etiketten. Docenten heten opvultekens, leerlingen/studenten heten leden.

Daarom de structuur van de aangepaste gegevens er als volgt personeelsnotitieblok

Klasnotitieblokken worden opgeslagen in SharePoint Online-Sites:

Klasnotitieblokken worden opgeslagen in SharePoint-Sites, verschillende standaardlijsten onder mappen 'Klasnotitieblokken', 'Personeelsnotitieblokken' en 'Skype notitieblokken'. De mapnamen van deze worden vertaald op basis van de taal van het Klasnotitieblok.

Als voor Teams Class Notebook, moet u er één klasnotitieblok voor elk team is. Bovendien is deze is ingericht om te worden standaard-notitieblokken die zijn opgeslagen in de bibliotheek siteactiva.

Voor de oudere OneNote Class Notebook Creator SharePoint Store-app, worden de notitieblokken opgeslagen in de lijst met titel 'EduOneNoteAppDocuments'. Elke docent moet een submap met een titel "<email>_Courses" waar zijn notitieblok is opgeslagen in.

Voorbeeld:  

EduOneNoteAppDocuments  

                         <JohnDoe>@contoso.org_Courses 

Portal Beheerstappen eDiscovery handleiding

 1. Meld u aan bij de beheerder portal in privé-via de browser rand.

 2. Selecteer beheerder.
  Knop voor beheerder

 3. Selecteer Beheercentra.
  beheercentra

 4. Vouw de vervolgkeuzelijst van de beheercentra en selecteer vervolgens beveiliging en naleving.
  Selecteer beveiliging en naleving

 5. Klik onder de vervolgkeuzelijst Zoeken & onderzoek selecteren en selecteer vervolgens eDiscovery.
  Selecteer ediscovery

 6.  Selecteer een zaak maken om in te voeren, de naam en beschrijving van de hoofdletters/kleine letters.
  Opmerking:
  Selecteer maken een zaak

  • Beide query's voor gegevens moet worden gemaakt in een eDiscovery-zaak.

  • Deze nomenclatuur wordt gebruikt, omdat deze functie beheerder meestal in de context van een juridische hoofdletters/kleine letters of organisatie-aanvraag gebruikt wordt. 

 7. De zojuist gemaakte hoofdletters/kleine letters wordt onder opgeslagen.
  een voltooid zaak maken

 8. Selecteer openen, Selecteer exporterenen selecteer vervolgens + om een nieuwe zoekquery te maken.
  Selecteer het plusteken

 9. Voer een naam voor uw query en selecteer vervolgens de Overal zoeken inbelverbinding. 

 10. Selecteer de ' SharePoint selectievakje "Selecteer volgende
  delen van punt

 11. Selecteer de naam van het Klasnotitieblok of u kunt ook de haar map voor het ophalen van de naam van de Student naar net.  De hiërarchie Class Notebook gebruikmaakt van SharePoint-document-bibliotheekmappen, waarbij de naam van de klasse de map van het hoogste niveau is, dus opgeven die resulteert in alle submappen - één submap per leerling/student sectie.  De Studentnaam dus op te geven in deze query zou alleen het resultaat voor die submap voor de sectie die student.   In dit geval wij zoeken naar het hele notitieblok ' Class Test 1 6-20 ".  Klik op volgende...
  zoekwoord

 12. De query worden opgeslagen (gemarkeerde) en de resultaten in het rechterdeelvenster.  Zoals u ziet er 9 items worden weergegeven. Selecteer "preview zoekresultaten"
  zoekresultaten bekijken

 13. De lijst met zoekresultaten wordt de lijst van de 9 items weergegeven.  Klikken op een van de items in de lijst in het linkerdeelvenster weergegeven de gegevens voor dat item.   Voor het notitieblok hieronder is geselecteerd, is dat het pad naar de map in SharePoint voor de hoofdmap voor het klasnotitieblok.   KOPIËREN naar de CLIPBORD die MAPPAD terwijl we gebruiken deze in de tweede query voor de inhoud in deze map.  Opmerking dat u kunt dit item niet downloaden als ze alleen een map.   In dit venster sluiten.
  Voorbeeld van zoekresultaten 2

 14. Het venster sluiten keert terug naar de vorige pagina.  Klik op het potlood om te bewerken van de query
  Zoekopdracht bewerken

 15. Een nieuwe voorwaarde toevoegen aan de query door te klikken op de knop:
  Voorwaarde toevoegen

 16. Klik op de "trefwoordenlijst weergeven' om te verfijnen van de query om op te nemen dit pad voor het Klasnotitieblok in de vorige stap.  Hiermee wordt een lijst met trefwoorden vervolgmenu.   U wilt vervangen de "Test klasse 1 6-20" query met het pad van klasnotitieblok, met het sleutelwoord, pad: "<path naar class notebook map / '.   Opmerking het pad moet tussen aanhalingstekens onder een en moet einde IN A schuine streep.  Zonder schuine streep in pad mislukt de query.
  Query voor typefouten controleren

 17. Selecteer de "toevoegen voorwaarde" dan hierboven om de zoekopdracht naar alleen OneNote (One)-bestandstypen te verfijnen.  Hier ziet u een vervolgkeuzelijst met voorwaarde typen.  Selecteer het 'bestandstype"gemarkeerde,
  vervolgkeuzelijsten

 18. Selecteer de 'een' bestandstype, aangezien dit de extensie voor OneNote-bestanden.  Klik vervolgens op zoeken.
  Bestandstype

 19. Deze query retourneert de resultaten van alle ONE-bestanden in de map, in dit geval 14 items.  Klik op de "preview zoekresultaten" om de lijst met One-bestanden in de map weer te geven:
  zoekresultaten bekijken

 20. Opmerking de lijst met de resultaten omvat alle de One-bestanden in de hele hiërarchie onder het pad hoofdmap Class Notebook.  Dit vak bevat een map voor elke leerling/student.     Als u een enkel ONE-bestand hebt geselecteerd wilt, kan worden uitgevoerd met de 'informatie click here".  U kunt slechts één bestand tegelijk met behulp van dit als gewenst, maar de hiërarchie van de map/bestand van het notitieblok niet worden doorgevoerd selecteren als één One-bestanden downloaden.   Bedenk ook dat het ONE-bestand kan niet worden geopend in OneNote omdat deze niet een geldige voltooid OneNote-bestand als er moeten de. Inhoudsopgave in de hiërarchie geldig-bestand (OneNote-team, vindt u importeren naar notitieblok opnieuw hydrate uit. EEN hiërarchie).
  niet ondersteund door preview

 21. Sluit het dialoogvenster om terug te keren naar de querypagina.   Wilt u klikt u op de pijl-omlaag is gemarkeerd (plaats de muisaanwijzer wordt weergegeven 'exporteren') om te beginnen met de export de hele maphiërarchie voor het hele notitieblok.  Te klikken op de pijl-omlaag wordt weergegeven de ' de resultaten exporteren'.  Selecteer deze optie.
  Exporteren

 22. Een pagina wordt nu worden weergegeven, vraagt exportopties.  Selecteer het keuzerondje 1e, "Alle Items met uitzondering van die hebt niet-herkende indeling..." en klik op "Starten exporteren"
   

 23. Zodra exporteren is voltooid, worden de resultaten worden weergegeven in het deelvenster aan de rechterkant.  Selecteer nu "Geëxporteerd resultaten downloaden"
  Geëxporteerde resultaten downloaden

 24. Een pagina wordt weergegeven waarin downloaden van resultaten en weergeven van een sleutel exporteren die moeten worden gekopieerd naar het Klembord dat in de app voor het exporteren van eDiscovery in de volgende stap wordt gebruikt.  Nadat u hebt gekopieerd naar het Klembord, selecteert u "Resultaten downloaden"
  Resultaten downloaden

 25. Wanneer u op 'Resultaten downloaden', wordt u gevraagd het hulpprogramma eDiscovery-exporteren te installeren als u een exporteren eerder niet hebt uitgevoerd...  Kies Installeren.
  Installeren

 26. Klik vervolgens op 'Openen' in de validatie beveiligingsprompt hieronder om te beginnen met downloaden
  openen

 27. Na het openen van het hulpmiddel exporteren, wordt u gevraagd om te plakken in de toets van boven en de selectie naar de bestanden downloaden:
  sleutel exporteren

 28. Het hulpmiddel exporteren wordt rapporteren tijdens het proces het enige tijd duren kan, afhankelijk van het aantal bestanden om te downloaden.
  sluiten

 29. De resultaten van de export zijn opgenomen in de geselecteerde map, waarin verschillende submappen. De eerste submap bevat een overzicht van de export en de map 'SharePoint' bevat de inhoud van het OneNote-bestand op de map met knooppuntniveau knooppunt:
  geëxporteerde class notebook-bestandslocatie

 30. Navigeren naar de map "Siteactiva" bevat de hoofdmap voor het klasnotitieblok, met een map voor elk van de sectiegroepen in het notitieblok en de welkomstpagina binnen de eerste sectie-notitieblok.  Onder de ruimte voor samenwerking en Inhoudsbibliotheek zijn de gedeelde inhoud voor het notitieblok en er is een map voor elk van de leerlingen/studenten (studenten 48 Victor en studenten 50 volledige zijn de 2 leerlingen/studenten)
  geëxporteerde class ntoebook siteactiva

 31. Navigeren naar de map (sectiegroep) voor 'Studenten 48 Victor', wordt de secties (ONE-bestanden) in de student sectiegroep weergegeven.
  geëxporteerde class ntoebook siteactiva 2

Een leerling/student kunt de volgende stappen uitvoeren om het notitieblok opnieuw te maken:

 1. Open OneNote 2016 en maak een nieuw notitieblok (bij voorkeur op OneDrive)

 2. Elke sectie One openen in OneNote 2016 door een:

  • Dubbelklikken op het ONE-bestand

  • In 2016, gaat u naar bestand > openen > bladeren > weergave alle bestanden (*. *) > selecteren de. _GT_ van één bestand openen klikt u op

 3. Kopieer de secties naar uw nieuwe notitieblok door een:

  • Klikken en de sectie naar uw nieuwe notitieblok te slepen

  • Met de rechtermuisknop op het sectietabblad en selecteer verplaatsen of kopiëren, selecteert u uw nieuwe notitieblok en klik op kopiëren

waar is het OneNote-commerciële verhaal van hoe een gebruiker wordt geopend. Een bestanden.

Opmerking: OneNote API-machtigingen kunnen gebruikers specifieke machtigingen instellen met de structuur van OneNote-document. Het is dus zoals het klasnotitieblok.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×