Cellen samenvoegen of samengevoegde cellen splitsen

U kunt een afzonderlijke cel niet splitsen, maar u kunt wel zorgen dat het lijkt of een cel is gesplitst door de cellen erboven samen te voegen. U wilt bijvoorbeeld cel A2 splitsen in drie cellen die naast elkaar onder cel A1 worden weergegeven (u wilt cel A1 gebruiken als koptekst). Het is niet mogelijk om cel A2 te splitsen, maar u kunt een soortgelijk effect krijgen door de cellen A1, B1 en C1 samen te voegen tot een enkele cel. Vervolgens voert u uw gegevens in de cellen A2, B2 en C2 in. Deze drie cellen lijken te zijn gesplitst onder een grotere cel (A1) die optreedt als koptekst.

Wanneer u twee of meer horizontaal of verticaal aangrenzende cellen samenvoegt, veranderen de cellen in één grote cel die over meerdere kolommen of rijen wordt weergegeven. Wanneer u meerdere cellen samenvoegt, wordt de inhoud van slechts één cel (de cel linksboven voor talen die van links naar rechts worden geschreven of de cel rechtsboven voor talen die van rechts naar links worden geschreven) weergegeven in de samengevoegde cel. In het volgende voorbeeld wordt de tekst in de samengevoegde cel gecentreerd met de opdracht Samenvoegen en centreren.

tekst in een samengevoegde cel

Belangrijk   De inhoud van de andere cellen die u samenvoegt, wordt verwijderd.

U kunt een samengevoegde cel weer in afzonderlijke cellen splitsen door het samenvoegen ongedaan te maken. Als u niet meer weet waar u cellen hebt samengevoegd, kunt u met de opdracht Zoeken snel samengevoegde cellen vinden.

Wat wilt u doen?

Aangrenzende cellen samenvoegen en centreren

Een samengevoegde cel splitsen

Samengevoegde cellen zoeken

Aangrenzende cellen samenvoegen en centreren

 1. Select twee of meer aangrenzende cellen die u wilt samenvoegen.

  Opmerking   Zorg ervoor dat de gegevens die u in de samengevoegde cel wilt weergeven zich in de cel linksboven In het geselecteerde bereik bevinden. Alleen de gegevens in de cel linksboven blijven behouden in de samengevoegde cel. De gegevens in alle andere cellen van het geselecteerde bereik worden verwijderd.

 2. Klik op het tabblad Start, in de groep Uitlijning, op Samenvoegen en centreren.

  Knop Samenvoegen en centreren in de groep Uitlijning

  De cellen worden samengevoegd in een rij of kolom en de celinhoud wordt gecentreerd in de samengevoegde cel. Als u cellen wilt samenvoegen zonder de inhoud te centreren, klikt u eerst op de pijl naast Samenvoegen en centreren en vervolgens op Rij samenvoegen of Cellen samenvoegen.

  Opmerking   Wanneer de knop Samenvoegen en centreren niet beschikbaar is, bevinden de geselecteerde cellen zich wellicht in de bewerkingsmodus of staan ze in een Excel-tabel. Druk op ENTER om de bewerkingsmodus te annuleren. Cellen in een Excel-tabel kunt u niet samenvoegen

 3. Wanneer u de uitlijning van tekst in een samengevoegde cel wilt wijzigen, selecteert u de cel en klikt u op een van de uitlijningsknoppen in de groep Uitlijning op het tabblad Start.

Naar boven

Een samengevoegde cel splitsen

 1. Selecteer de samengevoegde cel.

  Wanneer u een samengevoegde cel selecteert, wordt de knop Samenvoegen en centreren Knopvlak ook geselecteerd in de groep Uitlijning op het tabblad Start.

  Knop Samenvoegen en centreren in de groep Uitlijning

 2. Klik op Samenvoegen en centreren Knopvlak om de samengevoegde cel te splitsen.

  De inhoud van de samengevoegde cel wordt in de cel linksboven in het bereik van de gesplitste cellen weergegeven.

Naar boven

Samengevoegde cellen zoeken

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Zoeken en selecteren.

  Afbeelding van het lint in Excel

 2. Klik op Zoeken.

 3. Klik op het tabblad Zoeken op Opties en vervolgens op Opmaak.

  Opmerking    Klik op Opties als u de knop Opmaak niet ziet.

 4. Schakel op het tabblad Uitlijning onder Tekstconfiguratie het selectievakje Cellen samenvoegen in en klik op OK.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de volgende plaats wilt vinden waar een samengevoegde cel voorkomt, klikt u op Volgende zoeken.

   De volgende samengevoegde cel wordt in het werkblad geselecteerd.

  • Als u alle samengevoegde cellen wilt vinden, klikt u op Alles zoeken.

   Onder in het dialoogvenster Zoeken en vervangen wordt een lijst weergegeven met alle samengevoegde cellen. Wanneer u in deze lijst een samengevoegde cel selecteert, wordt die cel in het werkblad geselecteerd.

Naar boven

Is van toepassing op: Excel 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen