Cellen samenvoegen en de samenvoeging opheffen

U kunt een afzonderlijke cel niet splitsen, maar u kunt wel zorgen dat het lijkt of een cel is gesplitst door de cellen erboven samen te voegen. U wilt bijvoorbeeld cel A2 splitsen in drie cellen die naast elkaar onder cel A1 worden weergegeven (u wilt cel A1 gebruiken als koptekst). Het is niet mogelijk om cel A2 te splitsen, maar u kunt een soortgelijk effect krijgen door de cellen A1, B1 en C1 samen te voegen tot een enkele cel. Vervolgens voert u uw gegevens in de cellen A2, B2 en C2 in. Deze drie cellen lijken te zijn gesplitst onder een grotere cel (A1) die optreedt als koptekst.

Wanneer u twee of meer horizontaal of verticaal aangrenzende cellen samenvoegt, veranderen de cellen in één grote cel die over meerdere kolommen of rijen wordt weergegeven. In het volgende voorbeeld wordt met de opdracht Samenvoegen en centreren de tekst gecentreerd in de samengevoegde cel.

tekst in een samengevoegde cel

Belangrijk :  Wanneer u meerdere cellen samenvoegt, wordt de inhoud van slechts één cel weergegeven in de samengevoegde cel. Voor talen die van links naar rechts worden geschreven is dat de inhoud van de cel linksboven en voor talen die van rechts naar links worden geschreven de inhoud van de cel rechtsboven. De inhoud van de andere cellen die u samenvoegt, wordt verwijderd.

Nadat u cellen hebt samengevoegd, kunt u een samengevoegde cel weer in afzonderlijke cellen splitsen. Als u niet meer weet waar u cellen hebt samengevoegd, kunt u met de opdracht Zoeken snel samengevoegde cellen vinden.

Opmerking :  Het is niet mogelijk om een niet-samengevoegde cel te splitsen. Zie De inhoud van een cel over aangrenzende kolommen verdelen voor informatie over het splitsen van de inhoud van een niet-samengevoegde cel over meerdere cellen.

Wat wilt u doen?

Aangrenzende cellen samenvoegen

Een samengevoegde cel splitsen

Samengevoegde cellen zoeken

Aangrenzende cellen samenvoegen

 1. Select twee of meer aangrenzende cellen die u wilt samenvoegen.

  Opmerking : Zorg ervoor dat de gegevens die u in de samengevoegde cel wilt weergeven zich in de cel linksboven in het geselecteerde bereik bevinden. Alleen de gegevens in de cel linksboven blijven behouden in de samengevoegde cel. De gegevens in alle andere cellen van het geselecteerde bereik worden verwijderd. Kopieer andere gegevens die u nodig hebt naar een andere locatie in het werkblad voordat u gaat samenvoegen.

 2. Klik op het tabblad Start, in de groep Uitlijning, op Samenvoegen en centreren.

  De knop Samenvoegen en centreren in de groep Uitlijning

  De cellen worden samengevoegd in een rij of kolom en de celinhoud wordt gecentreerd in de samengevoegde cel. Als u cellen wilt samenvoegen zonder de inhoud te centreren, klikt u eerst op de pijl naast Samenvoegen en centreren en vervolgens op Rij samenvoegen of Cellen samenvoegen.

  Opmerking : Wanneer de knop Samenvoegen en centreren niet beschikbaar is, bevinden de geselecteerde cellen zich wellicht in de bewerkingsmodus of staan ze in een Excel-tabel. Druk op ENTER om de bewerkingsmodus te annuleren. Cellen in een Excel-tabel kunt u niet samenvoegen

 3. Wanneer u de uitlijning van tekst in een samengevoegde cel wilt wijzigen, selecteert u de cel en klikt u op een van de uitlijningsknoppen in de groep Uitlijning op het tabblad Start.

  Opmerking : 

 4. Formuleverwijzingen in andere cellen worden automatisch bijgewerkt met de celverwijzing van de samengevoegde cel.

 5. Aangezien voor een sorteerbewerking vereist is dat alle cellen hetzelfde formaat hebben, is het niet mogelijk om een bereik te sorteren dat een combinatie van samengevoegde en niet-samengevoegde cellen bevat.

Naar boven

Een samengevoegde cel splitsen

Als u een samengevoegde cel wilt splitsen, moet u deze eerst selecteren.

 1. Selecteer de samengevoegde cel die u wilt splitsen.

  Wanneer u een samengevoegde cel selecteert, wordt de knop Samenvoegen en centreren Knopafbeelding ook geselecteerd in de groep Uitlijning op het tabblad Start.

  De knop Samenvoegen en centreren in de groep Uitlijning

 2. Als u de samengevoegde cel wilt splitsen, klikt u op Samenvoegen en centreren Knopafbeelding of u klikt op de pijl naast Samenvoegen en centreren en klikt u vervolgens op Samenvoeging van cellen opheffen.

  Tip :  U kunt een samenvoeging ook ongedaan maken door direct na het samenvoegen van cellen op de werkbalk Snelle toegang op Ongedaan maken te klikken of door op Ctrl+Z te drukken.

  De inhoud van de samengevoegde cel wordt in de cel linksboven in het bereik van de gesplitste cellen weergegeven.

Naar boven

Samengevoegde cellen zoeken

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Zoeken en selecteren.

  Afbeelding van Excel-lint

 2. Klik op Zoeken.

 3. Klik op het tabblad Zoeken op Opties en vervolgens op Opmaak.

  Opmerking : Klik op Opties als u de knop Opmaak niet ziet.

 4. Schakel op het tabblad Uitlijning onder Tekstconfiguratie het selectievakje Cellen samenvoegen in en klik op OK.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de volgende plaats wilt vinden waar een samengevoegde cel voorkomt, klikt u op Volgende zoeken.

   De volgende samengevoegde cel wordt in het werkblad geselecteerd.

  • Als u alle samengevoegde cellen wilt vinden, klikt u op Alles zoeken.

   Onder in het dialoogvenster Zoeken en vervangen wordt een lijst weergegeven met alle samengevoegde cellen. Wanneer u in deze lijst een samengevoegde cel selecteert, wordt die cel in het werkblad geselecteerd.

Naar boven

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×