CEL, functie

In dit artikel worden de syntaxis van de formule en het gebruik van de functie CEL in Microsoft Excel beschreven. Hier vindt u koppelingen naar meer informatie over het opmaken van de gegevens in cellen en het toepassen van celstijlen in de sectie Verwante onderwerpen .

Beschrijving

De functie CEL geeft als resultaat informatie over de opmaak, locatie of inhoud van een cel. Als u bijvoorbeeld wilt controleren of een cel een numerieke waarde bevat in plaats van tekst, voordat u met de cel een berekening uitvoert, kunt u de volgende formule gebruiken:

= ALS( CEL("type"; A1) = "w"; A1 * 2; 0)

Met deze formule wordt A1*2 alleen berekend als cel A1 een numerieke waarde bevat en wordt 0 als resultaat gegeven als A1 tekst bevat of leeg is.

Syntaxis

CEL(infotype; [verwijzing])

De syntaxis van de functie CEL heeft de volgende argumenten:

  • infotype    Vereist. Dit is een tekstwaarde waarmee u opgeeft welk informatietype u voor de cel wilt ophalen. De volgende lijst bevat de mogelijke waarden voor het argument infotype en de bijbehorende resultaten.

infotype

Resultaat

"adres"

De verwijzing naar de eerste cel in de verwijzing in de vorm van tekst.

"kolom"

Het kolomnummer van de cel in de verwijzing.

"kleur"

De waarde 1 als de cel kleuropmaak voor negatieve waarden bevat, anders is het resultaat 0 (nul).

Opmerking: Deze waarde wordt niet ondersteund in Excel voor het web, Excel Mobile en Excel Starter.

"inhoud"

De waarde van de cel linksboven in de verwijzing; geen formule.

"bestandsnaam"

De bestandsnaam (met het volledige pad) van het bestand dat de verwijzing bevat (als tekst). Als het werkblad met de verwijzing nog niet is opgeslagen, is het resultaat een lege tekenreeks ("").

Opmerking: Deze waarde wordt niet ondersteund in Excel voor het web, Excel Mobile en Excel Starter.

"notatie"

De tekstwaarde die overeenkomt met de getalnotatie van de cel. De volgende tabel bevat de tekstwaarden voor de verschillende notaties. Als de cel kleuropmaak voor negatieve waarden bevat, wordt "-" aan het einde van de tekstwaarde weergegeven. Als de cel een notatie bevat waarmee positieve waarden of alle waarden tussen haakjes worden geplaatst, wordt "()" aan het einde van de tekstwaarde weergegeven.

Opmerking: Deze waarde wordt niet ondersteund in Excel voor het web, Excel Mobile en Excel Starter.

"haakjes"

De waarde 1 als de cel een notatie bevat waarmee positieve waarden of alle waarden tussen haakjes worden geplaatst; anders is het resultaat 0.

Opmerking: Deze waarde wordt niet ondersteund in Excel voor het web, Excel Mobile en Excel Starter.

"voorvoegsel"

De tekstwaarde die overeenkomt met het voorvoegsel van de cel. Geeft als resultaat een enkel aanhalingsteken (') als de cel links uitgelijnde tekst bevat, een dubbel aanhalingsteken (") als de cel rechts uitgelijnde tekst bevat, een caret (^) als de cel gecentreerde tekst bevat, een backslash (\) als de cel uitgevulde tekst bevat en lege tekst ("") als de cel iets anders bevat.

Opmerking: Deze waarde wordt niet ondersteund in Excel voor het web, Excel Mobile en Excel Starter.

"bescherming"

De waarde 0 als de cel niet is vergrendeld en 1 als de cel wel is vergrendeld.

Opmerking: Deze waarde wordt niet ondersteund in Excel voor het web, Excel Mobile en Excel Starter.

"rij"

Het rijnummer van de cel in de verwijzing.

"type"

De tekstwaarde die overeenkomt met het type gegevens in de cel. Geeft als resultaat "g" (leeg) als de cel leeg is, "l" (label) als de cel een tekstconstante bevat en "w" (waarde) als de cel iets anders bevat.

"breedte"

De kolombreedte van de cel, afgerond op een geheel getal. Een eenheid voor de kolombreedte komt overeen met de breedte van een teken in de standaardtekengrootte.

Opmerking: Deze waarde wordt niet ondersteund in Excel voor het web, Excel Mobile en Excel Starter.

  • Verwijzing    Optioneel. De cel waarover u informatie wilt ophalen. Als u dit argument weglaat, wordt de informatie die in het argument infotype is opgegeven, opgehaald voor de laatste cel die is gewijzigd. Als het argument verw een cellenbereik is, haalt de functie CEL alleen de informatie op voor de cel linksboven in het bereik.

Notatiecodes van CEL

In de volgende lijst vindt u de tekstwaarden die het resultaat van de functie CEL zijn als het argument infotype "notatie" is en het argument verw een cel is die is opgemaakt met een ingebouwde getalnotatie.

Excel-getalnotatie

Resultaat van de functie CEL

Standaard

"G"

0

"F0"

#.##0

"0,0"

0,00

"F2"

#.##0,00

".2"

€ #.##0_-;€ #.##0-

"C0"

€ #.##0_-;[Rood]€ #.##0-

"C0-"

€ #.##0,00_-;€ #.##0,00-

"C2"

€ #.##0,00_-;[Rood]€ #.##0,00-

"C2-"

0%

"P0"

0,00%

"P2"

0,00E+00

"S2"

# ?/? of # ??/??

"G"

d-m-jj of d-m-jj u:mm of dd-mm-jj

"D4"

d-mmm-jj of dd-mmm-jj

"D1"

d-mmm of dd-mmm

"D2"

mmm-jj

"D3"

dd-mm

"D5"

u:mm AM/PM

"D7"

u:mm:ss AM/PM

"D6"

u:mm

"D9"

u:mm:ss

"D8"

Opmerking: Als het argument infotype in de functie CEL "notatie" is en u later een andere notatie toepast op de cel waarnaar wordt verwezen, moet u het werkblad opnieuw berekenen om de resultaten van de functie CEL bij te werken.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

75

Hallo!

Formule

Beschrijving

Resultaat

=CEL("rij"; A20)

Het rijnummer van cel A20.

20

=CEL("inhoud"; A3)

De inhoud van cel A3.

Hallo!

=CEL("type"; A2)

Het gegevenstype van cel A2. Het gegevenstype "w" duidt waarde aan.

w

Verwante onderwerpen

De opmaak van een cel
wijzigeneen cel waarnaar wordt verwezen

door een cel te maken ofte wijzigen, kunt u voorwaardelijke opmaak in een cel toevoegen, wijzigen, zoeken of wissen

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×