Beveiliging in uw document, werkmap of presentatie toevoegen of verwijderen

In Microsoft Office kunt u wachtwoorden gebruiken om te voorkomen dat anderen uw documenten, werkmappen en presentaties openen of wijzigen.

Waarschuwing : Het is belangrijk om te weten dat vergeten wachtwoorden niet kunnen worden teruggehaald door Microsoft.

In dit onderwerp

Beveiliging toevoegen aan een Word-document

 • Klik in een open document op Bestand > Info > Document beveiligen.

  U ziet de volgende opties.

  knop document beveiligen met opties

  • Markeren als Definitief:     Hiermee maakt u het document alleen-lezen.

   Wanneer een document als definitief wordt gemarkeerd, kan er niet meer in worden getypt en worden bewerkingsopdrachten en revisiemarkeringen uitgeschakeld, zodat het document alleen-lezen wordt. Met de opdracht Markeren als Definitief kunt u aangeven dat u een definitieve versie van een document deelt. Bovendien kunt u hiermee voorkomen dat er per ongeluk wijzigingen worden aangebracht door mensen die het document bekijken.

   Wanneer u een document als definitief markeert, wordt u gevraagd of u het bestand wilt opslaan. De volgende keer dat u het opent, ziet u boven aan het document een geel bericht met de tekst MARKEREN ALS DEFINITIEF. Als u op Toch bewerken klikt, wordt het document niet meer gemarkeerd als definitief.

  • Versleutelen met wachtwoord:    Hiermee stelt u een wachtwoord in voor het document.

   Let op : Bewaar uw wachtwoord op een veilige plaats. Als u het wachtwoord kwijtraakt of vergeet, kan het niet worden hersteld.

   Als u Versleutelen met wachtwoord selecteert, wordt het dialoogvenster Document versleutelen weergegeven. Typ een wachtwoord in het vak Wachtwoord, en typ het opnieuw als daarom wordt gevraagd. Belangrijk: als u een wachtwoord verliest of vergeet, kan dat niet door Microsoft worden opgehaald. Zorg er dan ook voor dat u een lijst met uw wachtwoorden met de bijbehorende bestandsnamen op een veilige plek bewaart.

 • Bewerking beperken:    Hiermee bepaalt u welke typen wijzigingen in het document kunnen worden aangebracht.

  Wanneer u Bewerking beperken selecteert, ziet u drie opties:

  • Opmaakbeperkingen    Hiermee worden de opmaakopties beperkt, zodat het uiterlijk behouden blijft. Klik op Instellingen om de stijlen te selecteren die zijn toegestaan.

  • Bewerkingsbeperkingen    U kunt zelf bepalen hoe het bestand kan worden bewerkt. U kunt bewerkingen ook uitschakelen. Klik op Uitzonderingen of Meer gebruikers om te bepalen wie het document kan bewerken.

  • Afdwingen starten    Klik op Ja, afdwingen van beveiliging starten om wachtwoordbeveiliging of gebruikersverificatie te selecteren. U kunt ook op Machtigingen beperken klikken om redacteurs met beperkte machtigingen toe te voegen of te verwijderen.

  • Machtigingen per persoon beperken:     Hiermee kunt u een Windows Live ID gebruiken om machtigingen te beperken.

   U kunt een Windows Live ID of een Microsoft Windows-account gebruiken om machtigingen te beperken. U kunt machtigingen toepassen via een sjabloon die door uw organisatie wordt gebruikt of u kunt machtigingen toevoegen door op Toegang beperken te klikken. Zie Information Rights Management in Office voor meer informatie.

 • Een digitale handtekening toevoegen:     Hiermee kunt u een zichtbare of onzichtbare digitale handtekening toevoegen.

  Digitale handtekeningen worden gebruikt om digitale gegevens, zoals documenten, e-mailberichten en macro's te verifiëren door middel van computercryptografie. Digitale handtekeningen worden gemaakt door een handtekening te typen of door een afbeelding van een handtekening te gebruiken om de echtheid, de integriteit en de onweerlegbaarheid te bevestigen. Klik op de koppeling hieronder voor meer informatie.

  Zie Digitale handtekeningen en certificaten voor meer informatie over digitale handtekeningen.

Naar boven

Beveiliging verwijderen uit een Word-document

 • Klik in een open document op Bestand > Info > Document beveiligen.

  U ziet de volgende opties.

  knop document beveiligen met opties

  • Markeren als Definitief verwijderen   : Als u een document als definitief markeert, wordt u gevraagd of u het bestand wilt opslaan. De volgende keer dat u het bestand opent, ziet u boven aan het document een geel bericht met de tekst MARKEREN ALS DEFINITIEF. Als u op Toch bewerken klikt, wordt het document niet meer gemarkeerd als definitief.

  • Wachtwoordversleuteling verwijderen:    Als u wachtwoordversleuteling uit het document wilt verwijderen, opent u het document en typt u het wachtwoord in het vak Wachtwoord. Klik vervolgens op Bestand > Info > Document beveiligen > Versleutelen met wachtwoord. Wis het vak Wachtwoord, klik op OK en sla het document opnieuw op.

  • Beperkingen voor bewerken verwijderen:    Als u de beperkingen voor bewerken wilt verwijderen, klikt u onder aan het deelvenster Bewerking beperken op Beveiliging stoppen.

  • Beperkte toegang verwijderen of wijzigen:    Als u beperkte toegang wilt wijzigen of verwijderen, opent u het bestand en klikt u in de gele balk boven aan het document op Machtiging wijzigen.

  • Digitale handtekening verwijderen:    Als u een digitale handtekening wilt verwijderen, opent u het bestand, klikt u met de rechtermuisknop op de handtekeningregel en klikt u op Handtekening verwijderen. Of klik op de pijl naast de handtekening in het deelvenster Handtekeningen en klik vervolgens op Handtekening verwijderen.

Beveiliging toevoegen aan een Excel-werkblad

 • Klik in een open werkblad op Bestand > Info > Werkmap beveiligen.

  U ziet de volgende opties.

  Knop Werkmap beveiligen met opties

  • Markeren als Definitief:     Hiermee wordt de werkmap alleen-lezen gemaakt.

   Wanneer een werkmap als definitief wordt gemarkeerd, kan er niet meer in worden getypt en worden bewerkingsopdrachten en revisiemarkeringen uitgeschakeld, zodat de werkmap alleen-lezen wordt. Met de opdracht Markeren als definitief kunt u aangeven dat u een definitieve versie van een werkmap deelt. Bovendien kunt u hiermee voorkomen dat er per ongeluk wijzigingen worden aangebracht door mensen die de werkmap bekijken.

   Wanneer u een werkmap als definitief markeert, wordt u gevraagd het bestand op te slaan. De volgende keer dat u de werkmap opent, ziet u bovenaan een geel bericht met de tekst MARKEREN ALS DEFINITIEF. Als u op Toch bewerken klikt, wordt de werkmap niet meer gemarkeerd als definitief.

  • Versleutelen met wachtwoord:    Hiermee stelt u een wachtwoord in voor het document.

   Let op : Bewaar uw wachtwoord op een veilige plaats. Als u het wachtwoord kwijtraakt of vergeet, kan het niet worden hersteld.

   Als u Versleutelen met wachtwoord selecteert, wordt het dialoogvenster Document versleutelen weergegeven. Typ een wachtwoord in het vak Wachtwoord, en typ het opnieuw als daarom wordt gevraagd. Belangrijk: als u een wachtwoord verliest of vergeet, kan dat niet door Microsoft worden opgehaald. Zorg er dan ook voor dat u een lijst met uw wachtwoorden met de bijbehorende bestandsnamen op een veilige plek bewaart.

  • Huidig blad beveiligen:     Hiermee beveiligt u het werkblad en vergrendelde cellen.

   Met de functie Huidig blad beveiligen kunt u wachtwoordbeveiliging inschakelen en instellen welke gebruikers gedeelten van het werkblad wel of niet mogen selecteren, opmaken, invoegen, verwijderen, sorteren of bewerken.

  • Werkmapstructuur beveiligen:    Hiermee beveiligt u de structuur van het werkblad.

   Met de functie Werkmapstructuur beveiligen kunt u wachtwoordbeveiliging inschakelen en opties selecteren om te voorkomen dat gebruikers belangrijke gegevens kunnen wijzigen, verplaatsen of verwijderen.

  • Machtigingen per persoon beperken:     Hiermee installeert u Windows Rights Management om machtigingen te beperken.

   U kunt een Windows Live ID of een Microsoft Windows-account gebruiken om machtigingen te beperken. U kunt machtigingen toepassen via een sjabloon die door uw organisatie wordt gebruikt of u kunt machtigingen toevoegen door op Toegang beperken te klikken. Zie Information Rights Management in Office voor meer informatie.

  • Een digitale handtekening toevoegen:     Hiermee kunt u een zichtbare of onzichtbare digitale handtekening toevoegen.

   Digitale handtekeningen worden gebruikt om digitale gegevens, zoals documenten, e-mailberichten en macro's te verifiëren door middel van computercryptografie. Digitale handtekeningen worden gemaakt door een handtekening te typen of door een afbeelding van een handtekening te gebruiken om de echtheid, de integriteit en de onweerlegbaarheid te bevestigen. Klik op de koppeling hieronder voor meer informatie.

   Zie Digitale handtekeningen en certificaten voor meer informatie over digitale handtekeningen.

Naar boven

Beveiliging verwijderen uit een Excel-werkblad

 • Klik in een open werkblad op Bestand > Info > Werkmap beveiligen.

  U ziet de volgende opties.

  Knop Werkmap beveiligen met opties

  • Markeren als Definitief verwijderen   : Als u een werkmap als definitief markeert, wordt u gevraagd het bestand op te slaan. De volgende keer dat u de werkmap opent, ziet u boven aan de werkmap een geel bericht met de tekst MARKEREN ALS DEFINITIEF. Als u op Toch bewerken klikt, wordt de werkmap niet meer gemarkeerd als definitief.

  • Wachtwoordversleuteling verwijderen:    Als u wachtwoordversleuteling uit het bestand wilt verwijderen, opent u de werkmap en typt u het wachtwoord in het vak Wachtwoord. Klik vervolgens op Bestand > Info > Werkmap beveiligen > Versleutelen met wachtwoord. Wis het vak Wachtwoord, klik op OK en sla het bestand opnieuw op.

  • Wachtwoordbeveiliging verwijderen uit blad:    Als u wachtwoordbeveiliging uit het blad wilt verwijderen, klikt u op Bestand > Huidig blad beveiligen en typt u het wachtwoord in het dialoogvenster Beveiliging blad opheffen.

  • Wachtwoordbeveiliging verwijderen uit werkmapstructuur:    Als u wachtwoordbeveiliging uit de werkmapstructuur wilt verwijderen, klikt u op Bestand > Werkmapstructuur beveiligen en typt u het wachtwoord in het dialoogvenster Beveiliging werkmap opheffen.

  • Beperkte toegang verwijderen of wijzigen:    Als u beperkte toegang wilt wijzigen of verwijderen, opent u het bestand en klikt u in de gele balk boven aan het document op Machtiging wijzigen.

  • Digitale handtekening verwijderen:    Als u een digitale handtekening wilt verwijderen, opent u het bestand, klikt u met de rechtermuisknop op de handtekeningregel en klikt u op Handtekening verwijderen. Of klik op de pijl naast de handtekening in het deelvenster Handtekeningen en klik vervolgens op Handtekening verwijderen.

Beveiliging toevoegen aan een PowerPoint-presentatie

 • Klik in een open presentatie op Bestand > Info > Presentatie beveiligen.

  U ziet de volgende opties.

  knop presentatie beveiligen met opties

  • Markeren als Definitief:     Hiermee maakt u de presentatie alleen-lezen.

   Wanneer een presentatie als definitief wordt gemarkeerd, kan er niet meer in worden getypt en worden bewerkingsopdrachten en revisiemarkeringen uitgeschakeld, zodat de presentatie alleen-lezen wordt. Met de opdracht Markeren als Definitief kunt u aangeven dat u een definitieve versie van een presentatie deelt. Bovendien kunt u hiermee voorkomen dat er per ongeluk wijzigingen worden aangebracht door mensen die de presentatie bekijken.

   Wanneer u een presentatie als definitief markeert, wordt u gevraagd of u het bestand wilt opslaan. De volgende keer dat u de presentatie opent, ziet u bovenaan een geel bericht met de tekst MARKEREN ALS DEFINITIEF. Als u op Toch bewerken klikt, wordt de presentatie niet meer gemarkeerd als definitief.

  • Versleutelen met wachtwoord:    Hiermee stelt u een wachtwoord in voor de presentatie.

   Let op : Bewaar uw wachtwoord op een veilige plaats. Als u het wachtwoord kwijtraakt of vergeet, kan het niet worden hersteld.

   Als u Versleutelen met wachtwoord selecteert, wordt het dialoogvenster Document versleutelen weergegeven. Typ een wachtwoord in het vak Wachtwoord, en typ het opnieuw als daarom wordt gevraagd. Belangrijk: als u een wachtwoord verliest of vergeet, kan dat niet door Microsoft worden opgehaald. Zorg er dan ook voor dat u een lijst met uw wachtwoorden met de bijbehorende bestandsnamen op een veilige plek bewaart.

  • Machtigingen per persoon beperken:     Hiermee installeert u Windows Rights Management om machtigingen te beperken.

   U kunt een Windows Live ID of een Microsoft Windows-account gebruiken om machtigingen te beperken. U kunt machtigingen toepassen via een sjabloon die door uw organisatie wordt gebruikt of u kunt machtigingen toevoegen door op Toegang beperken te klikken. Zie Information Rights Management in Office voor meer informatie.

  • Een digitale handtekening toevoegen:     Hiermee kunt u een zichtbare of onzichtbare digitale handtekening toevoegen.

   Digitale handtekeningen worden gebruikt om digitale gegevens, zoals documenten, e-mailberichten en macro's te verifiëren door middel van computercryptografie. Digitale handtekeningen worden gemaakt door een handtekening te typen of door een afbeelding van een handtekening te gebruiken om de echtheid, de integriteit en de onweerlegbaarheid te bevestigen.

   Zie Digitale handtekeningen en certificaten voor meer informatie over digitale handtekeningen.

Naar boven

Beveiliging verwijderen uit een PowerPoint-presentatie

 • Klik in een open presentatie op Bestand > Info > Presentatie beveiligen.

  U ziet de volgende opties.

  knop presentatie beveiligen met opties

  • Markeren als Definitief verwijderen   : Als u een presentatie als definitief markeert, wordt u gevraagd of u het bestand wilt opslaan. De volgende keer dat u de presentatie opent, ziet u boven aan het bestand een geel bericht met de tekst MARKEREN ALS DEFINITIEF. Als u op Toch bewerken klikt, wordt de presentatie niet meer gemarkeerd als definitief.

  • Wachtwoordversleuteling verwijderen:    Als u wachtwoordversleuteling uit de presentatie wilt verwijderen, opent u het bestand en typt u het wachtwoord in het vak Wachtwoord. Klik vervolgens op Bestand > Info > Presentatie beveiligen > Versleutelen met wachtwoord. Wis het vak Wachtwoord, klik op OK en sla de presentatie opnieuw op.

  • Beperkte toegang verwijderen of wijzigen:    Als u beperkte toegang wilt wijzigen of verwijderen, opent u het bestand en klikt u in de gele balk boven aan het document op Machtiging wijzigen.

  • Digitale handtekening verwijderen:    Als u een digitale handtekening wilt verwijderen, opent u het bestand, klikt u met de rechtermuisknop op de handtekeningregel en klikt u op Handtekening verwijderen. Of klik op de pijl naast de handtekening in het deelvenster Handtekeningen en klik vervolgens op Handtekening verwijderen.

Naar boven

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×