Bestanden verplaatsen of kopiëren in SharePoint

Bestanden verplaatsen of kopiëren in SharePoint

Kopiëren

 1. Selecteer de items die u wilt kopiëren en klik op kopiëren naar. Of kies meer uitgebreid menu >kopie voor het item.

  Knop Kopiëren in hoofdmenu

  Opmerking: Overschakelen naar de moderne ervaring als kopiëren naar niet beschikbaar is.

 2. Selecteer onder een bestemming kiezende locatie waar u een kopie van de bestanden, mappen of koppelingen wilt kopiëren. Als u naar een andere site of subsite kopieert en deze niet ziet, klikt u op Bladeren door sites om de volledige lijst weer te geven met sites waarnaar u kopieën kunt kopiëren.

  Opmerking: Als u geen andere sites ziet die worden weergegeven wanneer u items kopieert, is het kopiëren van de ene site niet toegestaan in uw organisatie. Als u een beheerder bent van SharePoint een beheerder of globale beheerder voor uw organisatie, raadpleegt u aangepaste scripts toestaan of voorkomen om te leren hoe u kopieën van meerdere sites schakelt in het SharePoint-Beheercentrum.

  Schermafbeelding van het kiezen van een bestemming bij het kopiëren van bestanden vanuit OneDrive voor Bedrijven naar een SharePoint-site.

  Als u een nieuwe map wilt maken om de bestanden te kopiëren, selecteert u een locatie in de maphiërarchie en klikt u op nieuwe map.

 3. Typ de naam van de nieuwe map in het tekstvak.

  Schermafbeelding van het kiezen van een locatie bij het kopiëren van een bestand naar SharePoint

 4. Klik op het vinkje en klik vervolgens op kopiëren.

  Documentbibliotheek Nieuw Naar map kopiëren

Notities: 

Verplaatsen

 1. Selecteer de items die u wilt verplaatsen.

 2. Klik in het hoofdmenu boven aan de pagina op Verplaatsen naar. Als u Verplaatsen naar niet ziet, klikt u op het beletselteken (...) in het hoofdmenu en vervolgens op Verplaatsen naar.

  Knop Verplaatsen naar in hoofdmenu

  Opmerking: Overschakelen naar de moderne ervaring als verplaatsen naar niet beschikbaar is.

 3. Selecteer in het deelvenster Kies een bestemming de nieuwe locatie in de documentbibliotheek waar u de bestanden wilt neerzetten en klik op Hierheen verplaatsen.

  Opmerking: Het verplaatsen van bestanden tussen sites is momenteel beschikbaar in het targeted release-programma.

  Schermafbeelding van het venster voor het verplaatsen van de documentbibliotheek

  In het deelvenster Kies een bestemming kunt u ook op Nieuwe map klikken en een nieuwe map aan de documentbibliotheek toevoegen om het item naartoe te verplaatsen. Typ de naam van de nieuwe map in het tekstvak, klik op het vinkje en vervolgens op Hierheen verplaatsen.

  Veld Map maken met gemarkeerd selectievakje

Notities: 

Kopiëren

 1. Selecteer de items die u wilt kopiëren en klik op kopiëren naar. Of kies meer uitgebreid menu >kopie voor het item.

  Knop Kopiëren in hoofdmenu

  Opmerking: Kopiëren naar is niet beschikbaar als u de klassieke ervaring van SharePoint gebruikt.

 2. Selecteer onder een bestemming kiezende locatie waar u een kopie van de bestanden of mappen wilt kopiëren.

  Selecteer uw doel

  Als u een nieuwe map wilt maken waarnaar u de bestanden wilt kopiëren, klikt u op nieuwe map.

 3. Typ de naam van de nieuwe map in het tekstvak.

  Typ de naam van de nieuwe map.

 4. Klik op het vinkje en klik vervolgens op kopiëren.

Notities: 

 • U kunt maximaal 500 MB aan bestanden en mappen tegelijk kopiëren.

 • Wanneer u kopiëren naar met documenten met versiegeschiedenis gebruikt, wordt alleen de nieuwste versie gekopieerd. Als u een eerdere versie wilt kopiëren, moet u deze terugzetten en kopiëren. Zie versiebeheer voor een lijst of bibliotheek inschakelen en configurerenvoor meer informatie over versiebeheer.

Verplaatsen

 1. Selecteer de items die u wilt verplaatsen.

 2. Klik in het hoofdmenu boven aan de pagina op Verplaatsen naar. Als u Verplaatsen naar niet ziet, klikt u op het beletselteken (...) in het hoofdmenu en vervolgens op Verplaatsen naar.

  Knop Verplaatsen naar in hoofdmenu

  Opmerking: Verplaatsen naar is niet beschikbaar als u de klassieke ervaring van SharePoint gebruikt.

 3. Selecteer in het deelvenster Kies een bestemming de nieuwe locatie in de documentbibliotheek waar u de bestanden wilt neerzetten en klik op Hierheen verplaatsen.

  Verplaatsen naar map

  In het deelvenster Kies een bestemming kunt u ook op Nieuwe map klikken en een nieuwe map aan de documentbibliotheek toevoegen om het item naartoe te verplaatsen. Typ de naam van de nieuwe map in het tekstvak, klik op het vinkje en vervolgens op Hierheen verplaatsen.

  Een nieuwe map maken waarnaar u kunt overstappen

Opmerking: Wanneer u verplaatsen naargebruikt, wordt de geschiedenis van het document gekopieerd naar het nieuwe doel. Zie versiebeheer voor een lijst of bibliotheek inschakelen en configureren voor meer informatie over versiebeheer.

Een bestand kopiëren naar een andere bibliotheek in SharePoint Server 2016 of SharePoint Server 2013

SharePoint Server 2016 en 2013 geven de optie verzenden naar aan om naar een andere bibliotheek of locatie te kopiëren. Verzenden om naar een andere bibliotheek een bestand te kopiëren. Verzenden naar heeft geen optie om mappen te kopiëren. Het doelexemplaar heeft een verbinding met het oorspronkelijke bestand.

Opmerking: Verzenden naar de gepubliceerde versie van een document kopiëren. Zie Hoe werkt versiebeheer in een lijst of bibliotheek?voor meer informatie over versies.

 1. Klik in een documentbibliotheek links van de bestandsnaam om een bestand te selecteren.

  Selecteer een bestand door te klikken op het vinkje links van de naam
 2. Klik op het lint in de sectie kopieën op bestanden > verzenden . De optie is alleen beschikbaar als er een, en slechts één, bestand is geselecteerd.

 3. Selecteer kopiëren of een andere locatie.

  Lint met menu Verzenden naar waarin Kopiëren is geselecteerd
 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Wanneer de doeldocumentbibliotheek of het veld map wordt weergegeven, heeft dit de basis-URL van uw site. Als dit het geval is, gaat u naar het einde ervan en typt u de naam van de bibliotheek waarnaar u het bestand wilt kopiëren.

  • Als de bibliotheek waarnaar u het bestand wilt verzenden in de werkbalk Snel starten staat, klikt u met de rechtermuisknop op de naam van de bibliotheek en kiest u snelkoppeling kopiëren.

   Klik met de rechtermuisknop op bibliotheek in Snel starten, selecteer snelkoppeling Kopiëren

   Plak de URL van de doelbibliotheek in het vak doeldocumentbibliotheek of map in het dialoogvenster kopiëren .

  • Als u de vorige methoden niet kunt bereiken, kunt u deze tijdelijke oplossing gebruiken:

   Open de documentbibliotheek waarnaar u de bestanden wilt verzenden en kopieer het adres uit de adresbalk. Mogelijk moet u de URL bewerken om extra tekens te verwijderen.

   Plak de URL in Kladblok en verwijder de inhoud na de naam van de bibliotheek die u wilt kopiëren, zoals wordt weergegeven in deze afbeelding.

   Diagram van wat u wilt verwijderen van de URL voor gebruik met kopiëren naar

   1. De basis-URL voor de bibliotheek.

   3. De naam van de bibliotheek met% 20 tekens die de spaties in de naam vervangen.

   driefasig. Overbodige inhoud niet nodig. Dit onderdeel verwijderen.

   Opmerking: Sommige URL's zijn langer dan 255 tekens en kunnen niet worden gebruikt. Als u de werkbalk Snel starten gebruikt, kunt u de naam van de bibliotheek toevoegen aan de basis-URL in het doelveld, zodat u deze kunt openen als de adresbalk extra inhoud bevat.

 5. Controleer de doel-URL met (Klik hier om te testen). De doelbibliotheek wordt geopend in een ander tabblad of venster. U kunt het geopend laten als u de kopie later wilt controleren of u kunt het sluiten.

  Dialoogvenster Kopiëren waarin URL is geselecteerd.
 6. Als u de kopie een andere bestandsnaam wilt geven, typt u deze in het optionele veld Bestandsnaam voor de kopie.

 7. U kunt er optioneel voor kiezen de auteur te vragen updates te sturen wanneer het bestand wordt ingecheckt, of u kunt een waarschuwing voor het brondocument instellen. Zie Een waarschuwing maken voor meer informatie over waarschuwingen.

 8. Klik op OK wanneer u klaar bent. Klik op de pagina Voortgang van kopiëren op OK om het kopiëren te starten.

 9. Als de kopie is voltooid, klikt u op Gereed. Als de kopie is mislukt, noteert u de fout en corrigeert u deze.

  Voortgang van kopiëren waarin Gereed is gemarkeerd
 10. Controleer of het bestand naar de nieuwe bestemming is gekopieerd. Als u de bronkopie wilt verwijderen, moet u de kopie ontkoppelen en vervolgens verwijderen.

Kopieën bijwerken vanaf de pagina Kopieën beheren in SharePoint Server 2016 of SharePoint Server 2013

Als een bestand is gekopieerd naar een of meer bibliotheken, kunt u de verschillende kopieën bijwerken vanuit één locatie op de pagina Kopieën beheren. Deze kan vanuit elke kopie van een item worden geopend.

 1. Als een bibliotheek met een kopie die u wilt bijwerken nog niet is geopend, klikt u in de balk Snel starten op de naam van de bibliotheek.

  Als de naam van de bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op instellingen Knop Instellingen in SharePoint 2016 op titelbalk. , site-inhouden klikt u vervolgens op de naam van de bibliotheek.

 2. Klik links van de naam van het bestand dat u wilt bijwerken en klik vervolgens op het tabblad bestanden .

  Het tabblad bestanden op het lint
 3. Klik op het lint op Kopieën beheren.

  Kopieën beheren op het bron lint
 4. Als u alle kopieën wilt bijwerken die al om updates vragen, klikt u op Kopieën bijwerken.

  Alle kopieën van het bestand bijwerken
 5. Selecteer in de sectie Bestemmingen onder Kopieën de kopieën die u wilt bijwerken en klik op OK.

  Selecteer de doel kopieën die u wilt bijwerken

  Opmerking: Als u kopieën wilt bijwerken die op de pagina Kopieën beheren staan vermeld onder Kopieën die niet vragen om updates, moet u eerst de update-instellingen voor deze kopieën wijzigen. Zie De instellingen voor een kopie wijzigen om deze te laten vragen om updates als u wilt weten hoe u dit doet.

Naar boven

De instellingen voor een kopie wijzigen om deze te laten vragen voor updates in SharePoint Server 2016 of SharePoint Server 2013

Als u een kopie van een bestand hebt gemaakt met de opdracht Verzenden naar en u ervoor hebt gekozen niet om updates te vragen, kan deze kopie geen updates ontvangen van het bronbestand. U kunt deze instelling wijzigen en de kopie beschikbaar maken voor updates.

 1. Als de bibliotheek met een kopie die u wilt bijwerken nog niet is geopend, klikt u in de balk Snel starten op de naam van de bibliotheek.

  Als de naam van de bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op instellingen Knop Instellingen in SharePoint 2016 op titelbalk. , klikt u op site-inhouden klikt u vervolgens op de naam van de bibliotheek.

 2. Klik links van de naam van het bestand dat u wilt bijwerken en klik vervolgens op het tabblad bestanden .

  Het tabblad bestanden op het lint
 3. Klik in de sectie kopieën van het lint op naar bron gaan.

  Ga naar bron op het tabblad bestanden op het lint
 4. Klik op het lint op Kopieën beheren.

  Kopieën beheren op het bron lint
 5. Klik naast het item op bewerken .

  Klik op bewerken in het venster bestanden beheren.
 6. Klik op Ja onder waarschuwen dat de auteur updates wil verzenden wanneer het document is ingecheckt?in de sectie bijwerken .

  Klik op Ja in de sectie de auteur vragen om updates te verzenden wanneer het document wordt geselecteerd
 7. Klik op OK.

Naar boven

Ontkoppel een kopie van de bron en verwijder deze in SharePoint Server 2016 of SharePoint Server 2013

Als u een item dat een kopie is van een ander item volledig wilt verwijderen, moet u er eerst voor zorgen dat dit item wordt verwijderd uit de lijst met bij te werken items van het bronbestand. Anders wordt het item mogelijk opnieuw gemaakt wanneer iemand ervoor kiest alle bestaande kopieën van het bronbestand bij te werken. Het is ook raadzaam dat u de koppeling tussen de kopie en het bronbestand verbreekt. Wanneer u de koppeling tussen het bronbestand en de kopie volledig hebt verbroken, kunt u de kopie verwijderen.

 1. Als de bibliotheek met een kopie die u wilt bijwerken nog niet is geopend, klikt u in de balk Snel starten op de naam van de bibliotheek.

  Als de naam van de bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op instellingen Knop Instellingen in SharePoint 2016 op titelbalk. , klikt u op site-inhouden klikt u vervolgens op de naam van de bibliotheek.

 2. Klik links van de naam van het bestand dat u wilt bijwerken en klik vervolgens op het tabblad bestanden .

  Het tabblad bestanden op het lint
 3. Klik in de sectie kopieën van het lint op naar bron gaan.

  Ga naar bron op het tabblad bestanden op het lint
 4. Klik op het lint op Kopieën beheren.

  Kopieën beheren op het bron lint
 5. Klik naast het item op bewerken .

  Klik op bewerken in het venster bestanden beheren.
 6. Klik op koppeling verwijderen.

  Klik op koppeling verwijderen.
 7. Klik in het bevestigingsdialoogvenster op Ja.

  Bevestigingsdialoogvenster voor het verwijderen van een koppeling

  Hiermee verwijdert u de kopie uit de lijst met kopieën die vanuit het bronbestand kunnen worden bijgewerkt.

 8. Ga terug naar de bibliotheek met de kopie die u wilt ontkoppelen van het bronbestand.

 9. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de kopie die u wilt ontkoppelen en klik vervolgens op Eigenschappen.

 10. Klik boven aan de pagina op Ontkoppelen en vervolgens op OK.

  Ontkoppelen van eigenschappen

  Hiermee verwijdert u de koppeling tussen de kopie en het bovenliggende bronbestand.

 11. Als u wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de naam van de kopie, klikt u op verwijderenen klikt u vervolgens op OK.

Naar boven

De opdracht verzenden naar gebruiken in SharePoint Server 2010 of SharePoint Server 2007

Wanneer een bestand wordt gekopieerd met behulp van verzenden naar, onderhoudt de kopie een relatie met het bronbestand en kunt u deze kopie bijwerken met wijzigingen die worden aangebracht in het bronbestand. En als de kopie en het bronbestand gemeenschappelijke kolommen of velden hebben, worden deze kolommen of velden ook bijgewerkt wanneer de kopie wordt bijgewerkt.

Met de opdracht verzenden naar kunt u bestanden in alle bibliotheken en sites in een organisatie eenvoudiger onderhouden omdat wanneer u bestanden kopieert met de opdracht verzenden naar , de server de relatie tussen het bronbestand en alle bijbehorende kopieën houdt. Gebruikers kunnen alle exemplaren van een item centraal weergeven en beheren op de pagina Kopieën beheren, waar ze kunnen zien welke exemplaren ze kunnen zien voor updates, de update-instellingen voor kopieën wijzigen, de kopieën bijwerken of nieuwe kopieën maken.

Notities: 

 • Standaard kunt u met de opdracht Verzenden naar bestanden kopiëren naar bibliotheken binnen een siteverzameling. Als u bestanden kopieert van een clientcomputer met een programma dat compatibel is met SharePoint, zoals Word, en een browser die ondersteuning biedt voor ActiveX-besturingselementen van Microsoft, zoals Internet Explorer, kunt u de opdracht verzenden naar gebruiken om bestanden niet alleen tussen bibliotheken te kopiëren. binnen een siteverzameling, maar ook tussen verschillende webtoepassingen. Als u bestanden kopieert vanaf de browser van een clientcomputer die geen ondersteuning biedt voor ActiveX-besturingselementen, kunt u bestanden alleen kopiëren naar bibliotheken binnen siteverzamelingen die dezelfde domeinnaam hebben als de bronbibliotheek. Microsoft Edge, Mozilla FireFox en Google Chrome ondersteunen geen ActiveX-besturingselementen.

 • Als u bestanden moet kopiëren naar een site waarvoor verificatie is ingeschakeld of die is beveiligd (bijvoorbeeld een site met een URL die met https:// begint), moet u de bestemming van de kopie in uw browser toevoegen aan de lijst met vertrouwde websites.

Boven aan pagina

Een bestand kopiëren naar een vooraf gedefinieerde bestemming in SharePoint Server 2010 of SharePoint Server 2007

Als er al een verzendlocatie voor uw bibliotheek is opgegeven, kunt u bestanden vanuit deze bibliotheek naar een andere bibliotheek kopiëren met behulp van de opdracht Verzenden naar.

 1. Als de bibliotheek met het bestand dat u naar een andere bestemming wilt kopiëren nog niet is geopend, klikt u in de balk Snel starten op de naam van de bibliotheek.

  Als de naam van de bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op site acties knopafbeelding , klikt u op Alle site-inhoud weergevenen klikt u vervolgens op de naam van de bibliotheek.

 2. Wijs de naam aan van het bestand dat u wilt kopiëren, klik op de pijl die wordt weergegeven, wijs Verzenden naar aan en klik op de naam van de bestemming waarnaar u het document of item wilt kopiëren.

  Opmerking: Als de naam van een verzendlocatie niet wordt weergegeven, kan dit betekenen dat er voor deze bibliotheek geen verzendlocatie is opgegeven of dat u niet het machtigingsniveau Bijdragen voor de doelbibliotheek hebt.

  Vooraf gedefinieerde locatie voor Verzenden naar in het snelmenu

 3. Als u de kopie van het bestand een andere naam wilt geven, typt u een nieuwe naam onder Bestandsnaam voor de kopie in de sectie Bestemming.

  1. Voer in de sectie Bijwerken een van de volgende handelingen uit:

   • Klik op Ja als u wilt worden gevraagd of u eventuele kopieën wilt bijwerken wanneer nieuwe versies van het bronbestand vanuit de browser worden ingecheckt.

    Als u deze optie selecteert, wordt de kopie die u maakt, gemarkeerd als een kopie die om updates vraagt. Deze wordt bijgewerkt wanneer u ervoor kiest bestaande kopieën van een bronbestand bij te werken.

    Opmerking: Als u bestanden incheckt vanuit een programma dat compatibel is met Windows SharePoint Services 3.0, zoals Microsoft Office Word 2007, wordt u niet gevraagd of u kopieën in het clientprogramma wilt bijwerken.

   • Als u een waarschuwing wilt ontvangen wanneer het bronbestand wordt bijgewerkt, schakelt u het selectievakje Waarschuwing instellen voor het brondocument in.

    Opmerking: U ontvangt geen e-mailwaarschuwingen wanneer het bronbestand wordt bijgewerkt, tenzij e-mail is ingeschakeld op de server. Neem contact op met de serverbeheerder als u niet zeker weet of e-mail op de server is ingeschakeld.

 4. Klik op OK.

Naar boven

Een bestand kopiëren naar een bestemming die u hebt opgegeven in SharePoint Server 2010 of SharePoint Server 2007

Met de opdracht Verzenden naar kunt u een bestand kopiëren naar een bibliotheek die u opgeeft. U moet het machtigingsniveau Bijdragen hebben voor de bibliotheek waarnaar u het document wilt kopiëren.

 1. Maak een notitie van de URL voor de SharePoint bibliotheek waarnaar u het bestand wilt kopiëren.

 2. Als de bibliotheek met het bestand dat u naar een andere locatie wilt kopiëren nog niet is geopend, klikt u in de balk Snel starten op de naam van de bibliotheek.

  Als de naam van de bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op site acties knopafbeelding , klikt u op Alle site-inhoud weergevenen klikt u vervolgens op de naam van de bibliotheek.

 3. Wijs de naam aan van het bestand dat u wilt kopiëren, klik op de pijl die wordt weergegeven, wijs Verzenden naar aan en klik op Andere locatie.

  Verzenden naar een opgegeven locatie

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Wanneer de doeldocumentbibliotheek of het veld map wordt weergegeven, heeft dit de basis-URL van uw site. Als dit het geval is, gaat u naar het einde ervan en typt u de naam van de bibliotheek waarnaar u het bestand wilt kopiëren. Als u bijvoorbeeld naar een bepaalde documentbibliotheek of naar een map in een documentbibliotheek wilt kopiëren, typt u: http://servernaam/sitenaam/bibliotheeknaam of http://servernaam/sitenaam/bibliotheeknaam/mapnaam.

  • Als de bibliotheek waarnaar u het bestand wilt verzenden in de werkbalk Snel starten staat, klikt u met de rechtermuisknop op de naam van de bibliotheek en kiest u Snelkoppeling kopiëren.

   Klik met de rechtermuisknop op bibliotheek in Snel starten, selecteer snelkoppeling Kopiëren

   Plak de URL van de doelbibliotheek in het vak doeldocumentbibliotheek of map in het dialoogvenster kopiëren .

  • Als u de vorige methoden niet kunt gebruiken, kunt u dit doen.

   Open de documentbibliotheek waarnaar u de bestanden wilt verzenden en kopieer het adres uit de adresbalk. Mogelijk moet u de URL bewerken om extra tekens te verwijderen. U kunt dit doen met de volgende tijdelijke oplossing:

   Belangrijk: Kopieer en plak de URL van de doel SharePoint bibliotheek niet rechtstreeks van de browser in dit vak omdat deze versie van de URL extra tekens moet bevatten waarmee u kunt voorkomen dat een bestand wordt gekopieerd naar de doelbibliotheek.

   Plak de URL in Kladblok en verwijder de inhoud na de naam van de bibliotheek die u wilt kopiëren, zoals wordt weergegeven in deze afbeelding.

   Diagram van wat u wilt verwijderen van de URL voor gebruik met kopiëren naar

   1. De basis-URL voor de bibliotheek.

   3. De naam van de bibliotheek met% 20 tekens die de spaties in de naam vervangen.

   driefasig. Overbodige inhoud niet nodig. Dit onderdeel verwijderen.

   Opmerking: Sommige URL's zijn langer dan 255 tekens en kunnen niet worden gebruikt. Als u de werkbalk Snel starten gebruikt, kunt u de naam van de bibliotheek toevoegen aan de basis-URL in het doelveld, zodat u deze kunt openen als de adresbalk extra inhoud bevat.

 5. Als u de kopie van het document een andere naam wilt geven, typt u een nieuwe naam onder Bestandsnaam voor de kopie.

  1. Voer in de sectie Bijwerken een van de volgende handelingen uit:

   • Klik op Ja als u wilt worden gevraagd of u eventuele kopieën wilt bijwerken wanneer nieuwe versies van het bronbestand vanuit de browser worden ingecheckt.

    Als u deze optie selecteert, wordt de kopie die u maakt, gemarkeerd als een kopie die om updates vraagt. Deze wordt bijgewerkt wanneer u ervoor kiest bestaande kopieën van een bronbestand bij te werken.

    Opmerking: Als u bestanden incheckt vanuit een programma dat compatibel is met Windows SharePoint Services 3.0, zoals Microsoft Office Word 2007, wordt u niet gevraagd of u kopieën in het clientprogramma wilt bijwerken.

   • Als u een waarschuwing wilt ontvangen wanneer het bronbestand wordt bijgewerkt, schakelt u het selectievakje Waarschuwing instellen voor het brondocument in.

    Opmerking: U ontvangt geen e-mailwaarschuwingen wanneer het bronbestand wordt bijgewerkt, tenzij e-mail is ingeschakeld op de server. Neem contact op met de serverbeheerder als u niet zeker weet of e-mail op de server is ingeschakeld.

 6. Klik op OK.

Naar boven

Kopieën van een bestand in SharePoint Server 2010 of SharePoint Server 2007 bijwerken

Er zijn twee manieren waarop u kopieën van een item kunt bijwerken:

 • Vanuit een bronbestand kunt u de opdracht Verzenden naar gebruiken om bestaande kopieën van een item bij te werken.

 • Vanuit elke kopie van een item kunt u naar de pagina Kopieën beheren gaan om alle bestaande kopieën weer te geven en vervolgens de kopie te selecteren die u wilt bijwerken.

Kopieën bijwerken vanuit het bronbestand

 1. Als de bibliotheek met het bestand waarvoor u kopieën wilt bijwerken nog niet is geopend, klikt u in de balk Snel starten op de naam van de bibliotheek.

  Als de naam van de bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op site acties knopafbeelding , klikt u op Alle site-inhoud weergevenen klikt u vervolgens op de naam van de bibliotheek.

 2. Wijs de naam aan van het bestand, klik op de pijl die wordt weergegeven, wijs Verzenden naar aan en klik op Bestaande kopieën.

  Opmerking: De opdracht Bestaande kopieën wordt alleen weergegeven als u voor 'vragen om updates' hebt gekozen toen u de eerste keer de opdracht Verzenden naar gebruikte om dit bronbestand naar een andere locatie te kopiëren.

 3. Schakel in de sectie Bestemmingen onder Kopieën de selectievakjes in voor de kopieën die u wilt bijwerken en klik op OK.

Als een bestand is gekopieerd naar een of meer bibliotheken, kunt u de verschillende kopieën bijwerken vanuit één locatie op de pagina Kopieën beheren. Deze kan vanuit elke kopie van een item worden geopend.

 1. Als een bibliotheek met een kopie die u wilt bijwerken nog niet is geopend, klikt u in de balk Snel starten op de naam van de bibliotheek.

  Als de naam van de bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op site acties knopafbeelding , klikt u op Alle site-inhoud weergevenen klikt u vervolgens op de naam van de bibliotheek.

 2. Wijs de naam aan van de kopie die u wilt bijwerken, klik op de pijl die wordt weergegeven en klik vervolgens op Naar bronitem gaan.

 3. Klik op Kopieën beheren.

 4. Als u alle kopieën wilt bijwerken die al om updates vragen, klikt u op Kopieën bijwerken.

 5. Selecteer in de sectie Bestemmingen onder Kopieën de kopieën die u wilt bijwerken en klik op OK.

  Opmerking: Als u kopieën wilt bijwerken die op de pagina Kopieën beheren staan vermeld onder Kopieën die niet vragen om updates, moet u eerst de update-instellingen voor deze kopieën wijzigen. Zie De instellingen voor een kopie wijzigen om deze te laten vragen om updates als u wilt weten hoe u dit doet.

Naar boven

De instellingen voor een kopie wijzigen om deze te laten vragen voor updates in SharePoint Server 2010 of SharePoint Server 2007

Als u een kopie van een bestand hebt gemaakt met de opdracht Verzenden naar en u ervoor hebt gekozen niet om updates te vragen, kan deze kopie geen updates ontvangen van het bronbestand. U kunt deze instelling wijzigen en de kopie beschikbaar maken voor updates.

 1. Als de bibliotheek met een kopie die u wilt bijwerken nog niet is geopend, klikt u in de balk Snel starten op de naam van de bibliotheek.

  Als de naam van de bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op site acties knopafbeelding , klikt u op Alle site-inhoud weergevenen klikt u vervolgens op de naam van de bibliotheek.

 2. Wijs de naam aan van de kopie die u wilt bijwerken, klik op de pijl die wordt weergegeven en klik vervolgens op Naar bronitem gaan.

 3. Klik op Kopieën beheren.

 4. Klik op bewerken naast het item en klik vervolgens op Ja onder vraag de auteur om updates te verzenden wanneer het document is ingecheckt?in de sectie bijwerken .

 5. Klik op OK.

Naar boven

Een kopie in SharePoint Server 2010 of SharePoint Server 2007 ontkoppelen en verwijderen

Als u een item dat een kopie is van een ander item volledig wilt verwijderen, moet u er eerst voor zorgen dat dit item wordt verwijderd uit de lijst met bij te werken items van het bronbestand. Anders wordt het item mogelijk opnieuw gemaakt wanneer iemand ervoor kiest alle bestaande kopieën van het bronbestand bij te werken. Het is ook raadzaam dat u de koppeling tussen de kopie en het bronbestand verbreekt. Wanneer u de koppeling tussen het bronbestand en de kopie volledig hebt verbroken, kunt u de kopie verwijderen.

 1. Als u alle koppelingen tussen het bronbestand en de kopie volledig wilt verwijderen, ontkoppelt u het bronbestand en de kopie op beide volgende manieren:

  • Ontkoppel een kopie van de bron zodat de kopie niet langer is verbonden met een bronbestand. Als u dit doet, behoudt het bronbestand wel een verbinding met de kopie en kan de kopie nog steeds worden bijgewerkt als iemand ervoor kiest bestaande kopieën van het bronbestand bij te werken.

  • Verwijder de koppeling naar een kopie vanuit het bronbestand zodat het bronbestand de kopie niet meer kan bijwerken.

  1. Wijs in de bibliotheek met de kopie die u van het bronbestand wilt ontkoppelen de naam aan van de kopie, klik op de pijl die wordt weergegeven en klik vervolgens op Naar bronitem gaan.

  2. Klik op Kopieën beheren.

  3. Klik op Bewerken naast de kopie die u wilt ontkoppelen van het bronbestand.

  4. Klik op Koppeling verwijderen en klik op OK.

   Hiermee verwijdert u de kopie uit de lijst met kopieën die vanuit het bronbestand kunnen worden bijgewerkt.

  5. Ga terug naar de bibliotheek met de kopie die u wilt ontkoppelen van het bronbestand.

  6. Wijs de naam aan van de kopie die u wilt ontkoppelen, klik op de pijl die wordt weergegeven en klik vervolgens op Eigenschappen weergeven.

  7. Klik boven aan de pagina op Ontkoppelen en vervolgens op OK.

   Hiermee verwijdert u de koppeling tussen de kopie en het bovenliggende bronbestand.

 2. Als u een bestand wilt verwijderen, wijst u in de bibliotheek met de kopie die u wilt verwijderen de naam aan van de kopie, klikt u op de pijl die wordt weergegeven, klikt u op verwijderenen klikt u vervolgens op OK.

Naar boven

Zie welke versie van SharePoint gebruik ik?als u niet zeker weet welke versie van SharePoint u gebruikt.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×