Bestanden of mappen delen in Office 365

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

De Office 365-documenten en -mappen die u opslaat in OneDrive voor Bedrijven zijn privé tot u besluit deze te delen. Zo kunt u ook in een teamsitebibliotheek bepaalde documenten en mappen delen met personen die geen toegang tot de site hebben. Als u documenten en mappen deelt, kunt u besluiten of deze door anderen mogen worden bewerkt of alleen mogen worden bekeken.

Opmerking : U kunt mogelijk ook documenten delen met externe gebruikers (personen buiten het netwerk) door ze uit te nodigen als 'gasten' of door gastkoppelingen te maken en te publiceren. Zie Sites of documenten delen met personen van buiten uw organisatie voor meer informatie.

Een document delen met behulp van Koppeling ophalen

U kunt een koppeling naar een document delen die anderen ook weer kunnen delen met behulp van Koppeling ophalen. Koppeling ophalen is alleen beschikbaar voor afzonderlijke bestanden, maar het is de eenvoudigste manier om documenten met iedereen in uw organisatie te delen of met externe personen (zolang extern delen is ingeschakeld voor uw sites).

 1. Ga naar OneDrive voor Bedrijven of de sitebibliotheek met het document dat u wilt delen.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het document dat u wilt delen en selecteer Koppeling ophalen. Als u Koppeling ophalen niet ziet, klikt u op Delen en klikt u op Koppeling ophalen.

  Schermafbeelding van het delen van een document met de optie Koppeling ophalen
 3. Kies het gewenste type koppeling dat u wilt maken.

  Schermafbeelding van het kiezen van een koppeling

  Koppelingen voor intern delen:

  • Bewerken - account vereist Personen in uw organisatie kunnen het document bewerken, kopiëren of downloaden.

  • Bekijken - account vereist Personen in uw organisatie kunnen het document bekijken, kopiëren of downloaden.

  Gastkoppelingen:

  • Bewerken - aanmelden niet vereist Personen buiten uw organisatie kunnen het document bewerken, kopiëren en downloaden.

  • Bekijken - aanmelden niet vereist Personen buiten uw organisatie kunnen het document bekijken, kopiëren en downloaden.

  Notities : Als er alleen een optie voor een beperkte koppeling wordt weergegeven in plaats van de opties hierboven, zijn koppelingen voor delen mogelijk uitgeschakeld of hebt u geen toestemming om deze te gebruiken. Voor meer informatie over het inschakelen van delen, bekijkt u de Video: Delen van een site zonder toegangsaanvraag

  Als gasttoegang is uitgeschakeld, ziet u alleen opties waarvoor een account is vereist.

 4. Als u een van de aanmelden niet vereist-koppelingen kiest en u de koppeling wilt laten verlopen, klikt u op Verlooptijd instellen en kiest u vervolgens hoe lang het duurt voordat de koppeling verloopt, bijvoorbeeld 30 dagen. Account vereist-koppelingen verlopen niet en er is geen optie om een verlooptijd voor deze koppelingen in te stellen.

  Schermafbeelding van het instellen van een vervaldatum voor een gastkoppeling

 5. Klik op Kopiëren om de koppeling naar het klembord te kopiëren.

 6. Plak de koppeling in een e-mail en verzend deze of post deze op een website voor de personen waarmee u wilt delen.

Notities : 

 • Koppelingen die zijn gemaakt met behulp van Koppeling ophalen kunnen niet met een zoekactie worden gevonden, dus alleen de personen die een link van iemand ontvangen, kunnen deze gebruiken.

 • Aanmelden niet vereist-koppelingen zijn gastkoppelingen en ideaal voor extern delen. Deze koppelingen zijn standaard in Office 365 beschikbaar, maar beheerders kunnen extern delen uitschakelen voor uw sites. Zie Sites of documenten delen met personen buiten uw organisatie voor meer informatie.

 • U kunt aanmelden niet vereist-koppelingen op elk gewenst moment verwijderen in het dialoogvenster Delen dat in de bovenstaande stappen is besproken. De koppeling VERWIJDEREN bevindt zich direct naast de knop Kopiëren.

 • Sitebeheerders kunnen delen beperken, zodat alleen eigenaars bestanden en sites kunnen delen. Voor meer informatie over het inschakelen van koppelingen voor delen, bekijkt u de Video: Delen van een site zonder toegangsaanvraag

Naar boven

Een document of map delen door personen uit te nodigen

U kunt personen uitnodigen om bestanden of documenten te delen wanneer Koppeling ophalen niet beschikbaar is.

 1. Ga naar OneDrive voor Bedrijven of de sitebibliotheek met het document (of de map) dat u wilt delen.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand dat u wilt delen en selecteer Delen.

  Schermafbeelding van het delen van een document door te dubbelklikken en vervolgens Delen te kiezen

 3. Typ in het dialoogvenster Delen op het tabblad Personen uitnodigen de namen of e-mailadressen van de personen waarmee u het document of de map wilt delen.

  Schermafbeelding van het delen van een bestand in OneDrive voor Bedrijven

 4. Selecteer een machtigingsinstelling, zoals Kan bewerken.

  Een toegangsinstelling selecteren voor personen die zijn uitgenodigd om een document delen

 5. Desgewenst typt u een bericht dat in een e-mail wordt opgenomen en verzonden aan alle genodigden. De e-mail bevat een koppeling naar het gedeelde document.

 6. Als u geen e-mail wilt verzenden, schakelt u Een e-mailuitnodiging verzenden uit (mogelijk moet u eerst op Opties weergeven klikken).

 7. Klik op Delen.

Opmerking : Als gasttoegang is uitgeschakeld, kunt u de optie Aanmelding vereisen mogelijk niet zien.

Naar boven

Meer informatie in dit artikel

Meer informatie over het opslaan en delen van bestanden in Office 365

Voor aanbevelingen over waar u bestanden kunt opslaan in Office 365 en hoe u opslaan en delen instelt, raadpleegt u Bestanden opslaan en delen in Office 365 instellen.

Documenten delen met een beperkt aantal personen

U hebt een aantal opties tot uw beschikking om meerdere documenten met een aantal personen te delen:

 • Een groep maken (als u Office 365 hebt en Groepen is ingeschakeld)

 • Een map maken en documenten in die map plaatsen terwijl u deze maakt

Een groep maken (als u Office 365 hebt en Groepen is ingeschakeld)
 1. Klik in het navigatiedeelvenster, naast Groepen, op het plusteken (+).

  Schermafbeelding van het maken van een groep van OneDrive voor Bedrijven door te klikken op het plusteken

 2. Type een naam voor de groep en stel Privacy in op Openbaar of Privé.

  Schermafbeelding van het typen van een naam en het klikken om Maken om een groep vanuit OneDrive voor Bedrijven te maken

 3. Klik op Maken.

 4. Voeg leden toe aan de groep.

 5. Klik in uw groep, bovenaan de pagina, op Bestand om naar de OneDrive van de groep te gaan.

  Schermafbeelding van het klikken op Bestanden in een groep om naar de OneDrive voor de groep te gaan

 6. Sleep bestanden naar de pagina of klik op Uploaden.

Een map maken en documenten in die map plaatsen terwijl u deze maakt
 1. Als u een map wilt maken, klikt u op Nieuw > Map. U kunt de map met personen delen terwijl u deze maakt.

 2. Als u de folder nog niet had gedeeld terwijl u deze maakte, deelt u de map door personen uit te nodigen.

 3. Bestanden naar de map uploaden of slepen.

Naar boven

Weergeven met wie u een document of map deelt

 1. Klik met de rechtermuisknop op het document en klik vervolgens op Delen.

 2. Klik in het dialoogvenster Delen op Gedeeld met.

  Schermafbeelding van het tabblad Gedeeld met in het dialoogvenster Delen

 3. Als u met meer personen deelt maar hun namen niet op de hovercard passen, selecteert u de koppeling Meer aan het eind van de lijst met namen. U kunt door de lijst scrollen om alle namen te zien.

  Tips : Als de bibliotheek waarin u werkt een kolom Delen bevat, kunt u het pictogram Personen selecteren om het dialoogvenster Delen te openen.

  Pictogram Delen voor een document dat wordt gedeeld met twee of meer personen

Naar boven

Het delen van een document of map stoppen

Als u een document of map opnieuw privé wilt maken, kunt u het delen stoppen.

 1. Selecteer het pictogram Personen voor het document of de map om het dialoogvenster Delen te openen.

  Pictogram Delen voor een document dat wordt gedeeld met twee of meer personen

 2. Op het tabblad Gedeeld met in het dialoogvenster Delen selecteert u Kan bekijken of Kan bewerken naast de persoon met wie u het document of de map niet langer wilt delen en selecteert u Delen stoppen.

  Schermafbeelding van het niet meer delen met een persoon

 3. Als u een document niet langer met iedereen wilt delen en alle gebruikers in een keer wilt verwijderen, selecteert u STOPPEN MET DELEN onder de lijst met personen met wie u het document deelt.

  Schermafbeelding van het niet meer delen met iedereen

  Opmerking : De koppeling STOPPEN MET DELEN die alle gebruikers in een keer verwijdert, is niet beschikbaar voor mappen. Voor een snelle manier om een map niet langer met veel gebruikers of groepen te delen, probeert u dit: Klik op GEAVANCEERD, gebruik de selectievakjes om de gebruikers of groepen te selecteren die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Gebruikersmachtigingen verwijderen.

Naar boven

Andere manieren om een document of map te delen met iedereen in uw organisatie

In OneDrive voor Bedrijven bestaan er meer manieren om een document met iedereen te delen:

 • Gebruik het dialoogvenster Delen. Volg de hierboven beschreven stappen voor het delen van een document of map, maar typ Iedereen in het vak Personen uitnodigen.

  Een document delen met iedereen via het dialoogvenster Delen

 • Maak een map 'Gedeeld met iedereen' (of een met een soortgelijke naam) en plaats documenten in die map terwijl u deze maakt. Als u een map wilt maken, klikt u op Nieuw > Map. U kunt de map met personen delen terwijl u deze maakt

  Map Gedeeld met iedereen in OneDrive voor Bedrijven

Opmerking : Mogelijk hebt u al een map Gedeeld met iedereen die voor u is ingericht.

In het dialoogvenster Delen kunt u Iedereen behalve externe gebruikers selecteren. Als binnen uw organisatie extern delen is toegestaan, omvat delen met 'Iedereen' externe gebruikers: personen buiten uw organisatie die zijn uitgenodigd om documenten te delen als gasten, door u of door anderen in uw organisatie.

Als u een map Gedeeld met iedereen hebt die voor u is ingericht, is iedereen gemachtigd tot het bewerken van documenten die u in de map Gedeeld met iedereen plaatst, tenzij u de machtigingsinstelling wijzigt of tenzij uw OneDrive voor Bedrijven vóór juni 2014 is gemaakt. Als uw OneDrive voor Bedrijven voor die datum is gemaakt, is de map Gedeeld met iedereen ingesteld met machtigingen voor alleen-weergeven. U kunt de machtigingsinstelling op elk gewenst moment wijzigen door de instructies voor het delen van een map eerder in dit artikel te volgen.

Naar boven

Hoe vinden personen documenten die ik met iedereen heb gedeeld?

Documenten die u met iedereen deelt, worden niet weergegeven in de weergave Gedeeld met mij in OneDrive voor Bedrijven. Waarom niet? Afhankelijk van de grootte van uw organisatie worden er mogelijk honderden of duizenden documenten gedeeld met iedereen. Mogelijk wilt u geen e-mail met een uitnodiging om te delen naar iedereen in uw organisatie verzenden.

In plaats daarvan kunnen personen deze documenten als volgt vinden:

 • Een koppeling volgen die u ze rechtstreeks in een e-mailbericht hebt gestuurd.

  U vindt de web-URL van een document in het documentbijschrift.


  een web-url van een document

  Plak de URL in een e-mailadres dat is geadresseerd aan bepaalde personen die u op de hoogte wilt brengen.

 • Met behulp van hun zoekvak in OneDrive voor Bedrijven.

  In dit voorbeeld zoekt Kylie Nolet op het trefwoord 'Rechtszaken' om relevante documenten te vinden die met haar zijn gedeeld in haar organisatie.

  Trefwoorden zoeken om documenten te vinden die personen met u hebben gedeeld

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×