Bestanden of mappen delen in Office 365

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

De Office 365 -bestanden en mappen die u in OneDrive voor Bedrijven opslaat zijn privé totdat u besluit ze te delen. Daarnaast kunt bibliotheek van een teamsite, u in bepaalde bestanden of mappen delen met personen die niet anders toegang tot de site hebt. Wanneer u bestanden en mappen deelt, kunt u bepalen of wilt dat gebruikers kunnen bewerken of alleen wilt weergeven.

Opmerking : U mogelijk ook bestanden kunnen delen met externe gebruikers (personen die niet op uw netwerk) door hen als 'Gast' uit te nodigen of door te maken en gastkoppelingen posten. Zie sites of documenten met personen buiten uw organisatie delenvoor meer informatie.

Een bestand delen met behulp van Get een koppeling

Een koppeling, kunt u een koppeling naar een bestand dat anderen ook delen kunnen met behulp van Get delen. Koppeling ophalen is alleen beschikbaar voor afzonderlijke bestanden, maar is de eenvoudigste manier om bestanden te delen met iedereen in uw organisatie of delen met personen extern (zo lang maken als extern delen is ingeschakeld voor uw sites).

 1. Ga naar OneDrive voor Bedrijven of de sitebibliotheek met het bestand dat u wilt delen.

 2. Met de rechtermuisknop op het bestand dat u wilt delen en selecteer vervolgens een koppeling ophalen. Als u de koppeling ophalenniet ziet, klikt u op delenen klik vervolgens op koppeling ophalen.

  Schermafbeelding van het delen van een document met de optie Koppeling ophalen
 3. Kies het gewenste type koppeling dat u wilt maken.

  Schermafbeelding van het kiezen van een koppeling

  Koppelingen voor intern delen:

  • Bewerkingskoppeling-account vereist Nadat ze zich hebt aangemeld, kunt personen in uw organisatie bewerken, kopiëren of download het bestand.

  • Weergave-koppeling-account vereist Nadat ze zich hebt aangemeld, kunnen personen in uw organisatie weergeven, kopiëren of download het bestand.

  Gastkoppelingen:

  • Koppeling – geen aanmelding vereist bewerken Personen buiten uw organisatie kunt bewerken, kopiëren en het bestand downloaden.

  • Weergave koppeling – geen aanmelding vereist Personen buiten uw organisatie kunt bekijken, kopiëren en het bestand downloaden.

  Notities : Als er alleen een optie voor een beperkte koppeling wordt weergegeven in plaats van de opties hierboven, zijn koppelingen voor delen mogelijk uitgeschakeld of hebt u geen toestemming om deze te gebruiken. Voor meer informatie over het inschakelen van delen, bekijkt u de Video: Delen van een site zonder toegangsaanvraag

  Als gasttoegang is uitgeschakeld, ziet u alleen opties waarvoor een account is vereist.

 4. Als u een van de aanmelden niet vereist-koppelingen kiest en u de koppeling wilt laten verlopen, klikt u op Verlooptijd instellen en kiest u vervolgens hoe lang het duurt voordat de koppeling verloopt, bijvoorbeeld 30 dagen. Account vereist-koppelingen verlopen niet en er is geen optie om een verlooptijd voor deze koppelingen in te stellen.

  Schermafbeelding van het instellen van een vervaldatum voor een gastkoppeling

 5. Klik op Kopiëren om de koppeling naar het klembord te kopiëren.

 6. Plak de koppeling in een e-mail en verzend deze of post deze op een website voor de personen waarmee u wilt delen.

Notities : 

 • Koppelingen die zijn gemaakt met behulp van Koppeling ophalen kunnen niet met een zoekactie worden gevonden, dus alleen de personen die een link van iemand ontvangen, kunnen deze gebruiken.

 • Koppelingen account vereist zijn ontworpen om te delen binnen uw organisatie. Daarom moeten geadresseerden aan te melden met hun gebruikersnaam en wachtwoord hebben van uw organisatie. Wanneer een gebruiker wordt de koppeling voor delen geopend, is ze machtigingen voor dat item en toegevoegd aan de toegangsbeheerlijst.

 • Aanmelden niet vereist-koppelingen zijn gastkoppelingen en ideaal voor extern delen. Deze koppelingen zijn standaard in Office 365 beschikbaar, maar beheerders kunnen extern delen uitschakelen voor uw sites. Zie Sites of documenten delen met personen buiten uw organisatie voor meer informatie.

 • U kunt aanmelden niet vereist-koppelingen op elk gewenst moment verwijderen in het dialoogvenster Delen dat in de bovenstaande stappen is besproken. De koppeling VERWIJDEREN bevindt zich direct naast de knop Kopiëren.

 • Sitebeheerders kunnen delen beperken, zodat alleen eigenaars bestanden en sites kunnen delen. Voor meer informatie over het inschakelen van koppelingen voor delen, bekijkt u de Video: Delen van een site zonder toegangsaanvraag

Naar boven

Delen van een bestand of map door mensen uitnodigen

Mappen te delen of om bestanden te delen als koppeling ophalen niet beschikbaar is, kunt u personen uitnodigen.

 1. Ga naar OneDrive voor Bedrijven of de sitebibliotheek met het bestand of map die u wilt delen.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand dat u wilt delen en selecteer Delen.

  Schermafbeelding van het delen van een document door te dubbelklikken en vervolgens Delen te kiezen

 3. Typ in het delen dialoogvenster op het tabblad personen uitnodigen de namen of e-mailadressen van personen die u wilt delen van het bestand of map bestaat met.

  Schermafbeelding van het delen van een bestand in OneDrive voor Bedrijven

 4. Selecteer een machtigingsinstelling, zoals Kan bewerken.

  Een toegangsinstelling selecteren voor personen die zijn uitgenodigd om een document delen

 5. Als u wilt, typt u een bericht niet opgenomen in een e-mailbericht dat wordt verzonden naar alle genodigden. Het e-mailbericht bevat een koppeling naar het gedeelde bestand.

 6. Als u geen e-mail wilt verzenden, schakelt u Een e-mailuitnodiging verzenden uit (mogelijk moet u eerst op Opties weergeven klikken).

 7. Klik op Delen.

Opmerking : Als gasttoegang is uitgeschakeld, kunt u de optie Aanmelding vereisen mogelijk niet zien.

Naar boven

Meer informatie in dit artikel

Meer informatie over het opslaan en delen van bestanden in Office 365

Voor aanbevelingen over waar u bestanden kunt opslaan in Office 365 en hoe u opslaan en delen instelt, raadpleegt u Bestanden opslaan en delen in Office 365 instellen.

Bestanden delen met een beperkt aantal personen

Als u wilt delen meerdere bestanden met een selectie van personen, hebt u een paar opties:

 • Een groep maken (als u Office 365 hebt en Groepen is ingeschakeld)

 • Een map en plaats-bestanden maken in die map maken

Een groep maken (als u Office 365 hebt en Groepen is ingeschakeld)
 1. Klik in het navigatiedeelvenster, naast Groepen, op het plusteken (+).

  Schermafbeelding van het maken van een groep van OneDrive voor Bedrijven door te klikken op het plusteken

 2. Type een naam voor de groep en stel Privacy in op Openbaar of Privé.

  Schermafbeelding van het typen van een naam en het klikken om Maken om een groep vanuit OneDrive voor Bedrijven te maken

 3. Klik op Maken.

 4. Voeg leden toe aan de groep.

 5. Klik in uw groep, bovenaan de pagina, op Bestand om naar de OneDrive van de groep te gaan.

  Schermafbeelding van het klikken op Bestanden in een groep om naar de OneDrive voor de groep te gaan

 6. Sleep bestanden naar de pagina of klik op Uploaden.

Een map en plaats-bestanden maken in die map maken
 1. Als u een map wilt maken, klikt u op Nieuw > Map. U kunt de map met personen delen terwijl u deze maakt.

 2. Als u de folder nog niet had gedeeld terwijl u deze maakte, deelt u de map door personen uit te nodigen.

 3. Bestanden naar de map uploaden of slepen.

Naar boven

Weergeven met wie u een bestand of map bestaat met deelt

 1. Met de rechtermuisknop op het bestand en klik vervolgens op delen.

 2. Klik in het dialoogvenster Delen op Gedeeld met.

  Schermafbeelding van het tabblad Gedeeld met in het dialoogvenster Delen

 3. Als u met meer personen deelt maar hun namen niet op de hovercard passen, selecteert u de koppeling Meer aan het eind van de lijst met namen. U kunt door de lijst scrollen om alle namen te zien.

  Tips : Als de bibliotheek waarin u werkt een kolom Delen bevat, kunt u het pictogram Personen selecteren om het dialoogvenster Delen te openen.

  Pictogram Delen voor een document dat wordt gedeeld met twee of meer personen

Naar boven

Het delen van een bestand of map stoppen

Als u een bestand of map privé opnieuw wilt, kunt u niet meer te delen.

 1. Selecteer het personenpictogram voor het bestand of map om het dialoogvenster delen te openen.

  Pictogram Delen voor een document dat wordt gedeeld met twee of meer personen

 2. Op het tabblad Gedeeld met in het dialoogvenster Delen selecteert u Kan bekijken of Kan bewerken naast de persoon met wie u het document of de map niet langer wilt delen en selecteert u Delen stoppen.

  Schermafbeelding van het niet meer delen met een persoon

 3. Als u wilt stoppen met delen van een bestand met iedereen in één keer Selecteer Delen stoppen onder de lijst met personen die u deelt.

  Schermafbeelding van het niet meer delen met iedereen

  Opmerking : De koppeling STOPPEN MET DELEN die alle gebruikers in een keer verwijdert, is niet beschikbaar voor mappen. Voor een snelle manier om een map niet langer met veel gebruikers of groepen te delen, probeert u dit: Klik op GEAVANCEERD, gebruik de selectievakjes om de gebruikers of groepen te selecteren die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Gebruikersmachtigingen verwijderen.

Naar boven

Andere manieren om een bestand of map delen met iedereen in uw organisatie

Er zijn meer manieren naar een bestand delen met iedereen in OneDrive voor Bedrijven:

 • Gebruik het dialoogvenster delen . Volg dezelfde stappen hierboven beschreven voor het delen van een bestand of map, maar typ Iedereen in het vak Personen uitnodigen .

  Een document delen met iedereen via het dialoogvenster Delen

 • Maak een map 'Gedeeld met iedereen' (of een met een soortgelijke naam) en bestanden in die map plaatsen, zoals u deze hebt gemaakt. Een map wilt maken, klikt u op Nieuw > map. Als u deze hebt gemaakt, kunt u de map delen met personen.

  Map Gedeeld met iedereen in OneDrive voor Bedrijven

Opmerking : Mogelijk hebt u al een map Gedeeld met iedereen die voor u is ingericht.

Het dialoogvenster delen kunt u Iedereen behalve externe gebruikersselecteren. Als uw organisatie extern delen toestaat, externe gebruikers delen met 'Iedereen' bevat: personen buiten uw organisatie die eerder zijn uitgenodigd om bestanden te delen als gast, door u of door anderen in uw organisatie.

Als u een map Gedeeld met iedereen hebt die voor u is ingericht, is iedereen gemachtigd tot het bewerken van documenten die u in de map Gedeeld met iedereen plaatst, tenzij u de machtigingsinstelling wijzigt of tenzij uw OneDrive voor Bedrijven vóór juni 2014 is gemaakt. Als uw OneDrive voor Bedrijven voor die datum is gemaakt, is de map Gedeeld met iedereen ingesteld met machtigingen voor alleen-weergeven. U kunt de machtigingsinstelling op elk gewenst moment wijzigen door de instructies voor het delen van een map eerder in dit artikel te volgen.

Naar boven

Hoe vinden personen bestanden die ik met iedereen heb gedeeld?

Bestanden die u met iedereen delen weergegeven niet in hun gedeeld met mij weergeven in OneDrive voor Bedrijven. Waarom niet? Houd rekening met die afhankelijk van de grootte van uw organisatie, is er mogelijk honderden als dat niet duizenden bestanden die worden gedeeld met iedereen. U kunt ook niet een delen uitnodiging om e-mail te verzenden naar iedereen in uw organisatie.

In plaats daarvan kunnen personen deze bestanden door te vinden:

 • Een koppeling volgen die u ze rechtstreeks in een e-mailbericht hebt gestuurd.

  U vindt de web-URL van een bestand in het uitklapkaartje van het bestand.


  een web-url van een document

  Plak de URL in een e-mailadres dat is geadresseerd aan bepaalde personen die u op de hoogte wilt brengen.

 • Met behulp van hun zoekvak in OneDrive voor Bedrijven.

  In dit voorbeeld zoekt Molly Dempsey op het trefwoord 'Rechtszaken' om relevante bestanden met haar zijn gedeeld in haar organisatie.

  Trefwoorden zoeken om documenten te vinden die personen met u hebben gedeeld

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×