Bestanden bijvoegen in Outlook.com

U kunt bestanden vanaf uw computer, OneDrive of een andere opslagaccount toevoegen aan e-mailberichten en agendagebeurtenissen en deze delen met anderen. U kunt ook afbeeldingen insluiten in uw e-mailberichten en agendagebeurtenissen.

Bestanden vanaf de computer bijvoegen

Wanneer u een bestand bijvoegt vanaf uw computer, wordt er een kopie van het bestand bijgevoegd. Elke geadresseerde krijgt een eigen kopie van het bestand.

Opmerking : De limiet voor bijgevoegde, lokale bestanden bedraagt 34 MB.

 1. Selecteer in een bericht of agendagebeurtenis Bijvoegen bovenaan de pagina.

  Schermafbeelding van de knop Bijvoegen.

 2. Selecteer Computer, kies het bestand dat u wilt bijvoegen en selecteer Openen.

  Tip : Dubbelklik op mappen om deze te openen.

 3. Selecteer Bijvoegen als een kopie.

Bestanden delen van OneDrive

U kunt een bestand ook uploaden en vervolgens delen als een OneDrive-bestand. Op deze manier kunnen de geadresseerden in realtime samen aan het bestand werken.

Opmerking : De limiet voor bijgevoegde OneDrive-bestanden bedraagt 2 GB.

 1. Selecteer in een bericht of agendagebeurtenis Bijvoegen bovenaan de pagina.

  Schermafbeelding van de knop Bijvoegen.

 2. Selecteer OneDrive - persoonlijk of OneDrive -< naam van uw bedrijf >.

 3. Kies het bestand dat u wilt bijvoegen en selecteer Volgende.

  Tip : Dubbelklik op mappen om deze te openen.

 4. Selecteer Delen als een OneDrive-koppeling.

  Als u wilt wijzigen of personen het bestand kunnen bewerken of alleen bekijken, selecteert u De knop Meer acties. > Machtigingen wijzigen.

  Schermafbeelding van de knop Meer acties.

Bestanden vanaf een ander account voor cloudopslag bijvoegen

U kunt ook een bestand bijvoegen vanuit Dropbox of Box. Iedereen met wie u het bestand deelt, kan de meest recente wijzigingen zien. Zie Een opslagaccount gebruiken voor Outlook.com voor meer informatie.

 1. Selecteer in een bericht of agendagebeurtenis Bijvoegen bovenaan de pagina.

  Schermafbeelding van de knop Bijvoegen.

 2. Selecteer Dropbox of Box.

 3. Kies het bestand dat u wilt bijvoegen en selecteer Volgende.

  Tip : Dubbelklik op mappen om deze te openen.

 4. Selecteer Bijvoegen als een Dropbox-bestand of Bijvoegen als een Box-bestand.

Een bericht als bijlage aan een ander bericht toevoegen

 1. Open een nieuw bericht. U kunt ook een bestaand bericht beantwoorden of doorsturen.

 2. Open het bericht in een nieuw venster door in de rechterbovenhoek Pictogram Bewerken in afzonderlijk venster te selecteren.

  Opmerking : Als u Pictogram Bewerken in afzonderlijk venster niet ziet, vouwt u het bericht uit door in de rechterbovenhoek Pictogram Uitvouwen te selecteren.

 3. Schik de vensters zo dat u zowel de lijst met berichten als het nieuwe bericht kunt zien.

 4. Selecteer het bericht dat u wilt koppelen en sleep het van de lijst met berichten naar het nieuwe bericht.

  Schermafbeelding van bericht dat naar het venster Opstellen wordt gesleept

Map bijvoegen

In Outlook.com kunt u geen kopie van een map als bijlage toevoegen. Als de map zich in OneDrive bevindt, kunt u echter wel een koppeling naar de map bijvoegen.

 1. Ga naar OneDrive.com en meld u aan met hetzelfde e-mailadres en hetzelfde wachtwoord die u voor uw Outlook.com-account gebruikt.

 2. Open Verkenner Pictogram Verkenner en ga naar de map die u wilt bijvoegen.

 3. Sleep de map naar OneDrive.com.

  Schermafbeelding van een cursor die een map naar OneDrive.com sleept

 4. Ga naar Outlook.com en maak een nieuw bericht of open een bericht in de berichtenlijst.

 5. Selecteer Bijvoegen, kies in OneDrive de map die u wilt bijvoegen en selecteer Volgende.

 6. Selecteer Volgende > Delen als een OneDrive-koppeling.

Geadresseerden kunnen standaard de bestanden in de map bewerken. Ga als volgt te werk als u machtigingen wilt wijzigen zodat geadresseerden alleen bestanden kunnen bekijken:

 1. Selecteer Meer acties > Machtigingen wijzigen.

  Schermafbeelding van het menu Meer acties

 2. Selecteer Iedereen kan bekijken en selecteer vervolgens OK.

Bijlage afdrukken

 1. Open het bericht met de bijlage die u wilt afdrukken

 2. Selecteer de bijlage en selecteer vervolgens Downloaden.

  Let op : Open een bijlage in een e-mailbericht alleen als u de inhoud en de persoon van wie u het bericht hebt ontvangen, vertrouwt. Bijlagen worden vaak gebruikt om computervirussen te verspreiden. Als u de inhoud wilt bekijken van de bijlage zonder deze te openen, selecteert u Voorbeeld in het vervolgkeuzemenu naast de bijlage.

 3. Open de bijlage met de app of het programma dat daarvoor is bedoeld en druk de bijlage af. Zo opent u een DOCX-bestand in Word en drukt u het vervolgens af.

Bijlage verwijderen

In het e-mailbericht dat u schrijft, selecteert u De knop Verwijderen. in de rechterbovenhoek van het bijgevoegde bestand om het te verwijderen.

Schermafbeelding van de knop Bijlage verwijderen.

Een afbeelding invoegen in een e-mailbericht of agendagebeurtenis

 1. Open het bericht of de agendagebeurtenis.

 2. Selecteer het afbeeldingspictogram om een afbeelding in te voegen vanuit OneDrive of vanaf uw computer.

  Met het pictogram Afbeelding invoegen kunt u bestanden invoegen vanuit OneDrive of uw computer.

 3. Kies de afbeelding die u wilt invoegen en selecteer Openen (als u een afbeelding op uw computer kiest) of Invoegen (als u een afbeelding in OneDrive kiest).

 4. Sleep de hoekgrepen om de afbeelding groter of kleiner te maken.

  Sleep de afbeeldingsgrepen om de afbeelding groter of kleiner te maken

 5. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding om opmaakopties te bekijken.

Tips voor het verzenden en ontvangen van bijlagen

 • Als u een bericht beantwoordt dat een bijlage heeft, wordt de bijlage niet in het antwoord opgenomen.

 • Open een bijlage in een e-mailbericht alleen als u de inhoud en de persoon van wie u het bericht hebt ontvangen, vertrouwt. Bijlagen worden vaak gebruikt om computervirussen te verspreiden. Als u de inhoud wilt bekijken van de bijlage zonder deze te openen, selecteert u Voorbeeld in het vervolgkeuzemenu naast de bijlage.

 • Lange bestandsnamen van bijlagen worden in Outlook.com ingekort. Dit heeft geen invloed op de inhoud van het bestand.

 • U kunt alleen bestanden aan agendagebeurtenissen bijvoegen die door u of een gedelegeerde zijn gemaakt.

Fout bij het openen van een afbeelding of een andere bijlage

Als u een afbeelding of een andere bijlage opent, kunt u een van de twee volgende foutmelding krijgen: Het afbeeldingsbestand kan niet worden geopend, of Toegang geweigerd. Deze fout kan optreden als het primaire e-mailadres van uw account een niet-Microsoft-e-mailadres is.

U kunt dit probleem oplossen door uw Microsoft-e-mailadres in te stellen als het primaire e-mailadres:

 1. Meld u aan bij de Microsoft-accountwebsite.

 2. Selecteer Je gegevens.

 3. Selecteer E-mailadres of telefoonnummer voor aanmelding beheren.

 4. Selecteer Primair maken naast de alias die u wilt gebruiken als primaire alias. De alias moet een Microsoft-e-mailadres zijn, zoals een e-mailaccount dat eindigt op @outlook.com, @hotmail.com of @live.com.

Ga naar Aliassen voor uw Microsoft-account beheren voor meer informatie over het beheren van aliassen.

Nog steeds hulp nodig?

Hulp krijgen bij Outlook.com:

Knop voor Communityforum De knop Contact opnemen met ondersteuning

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×