Beschikbare grafiektypen

Microsoft Office Excel 2007 ondersteunt een groot aantal grafiektypen waarmee u diverse interpretaties van gegevens kunt presenteren. Als u een nieuwe grafiek maakt of het type wijzigt van een bestaande grafiek, kunt u kiezen uit de volgende grafiektypen.

Belangrijk   In dit artikel worden de verschillende grafiektypen beschreven die u kunt gebruiken. Zie Een grafiek maken voor informatie over het maken van grafieken.

In dit artikel

Kolomdiagrammen

Lijndiagrammen

Cirkeldiagrammen

Staafdiagrammen

Vlakdiagrammen

Spreidingsdiagrammen

Hoog/laag/slot-diagrammen

3D-oppervlakdiagrammen

Ringdiagrammen

Bellendiagrammen

Radardiagrammen

Andere grafiektypen die u kunt maken in Excel

Kolomdiagrammen

Gegevens die in kolommen of rijen op een werkblad zijn gerangschikt, kunnen in een kolomdiagram worden weergegeven. Kolomdiagrammen zijn met name geschikt voor het weergeven van wijzigingen in gegevens over een bepaalde tijdsperiode of voor het vergelijken van verschillende items.

In kolomdiagrammen worden de categorieën doorgaans op de horizontale as weergegeven en de waarden op de verticale as.

Gegroepeerd kolomdiagram met 3D-opmaak

Voor kolomdiagrammen zijn de volgende subtypen beschikbaar:

 • Gegroepeerd kolomdiagram en gegroepeerd kolomdiagram met 3D-opmaak    Dit grafiektype vergelijkt waarden in verschillende categorieën. In een gegroepeerd kolomdiagram worden waarden in verticale 2D-rechthoeken weergegeven. In een gegroepeerd kolomdiagram met 3-D-opmaak wordt uitsluitend een 3-D -perspectief gebruikt om de gegevens weer te geven. Er wordt geen derde waardeas (diepteas) gebruikt.

  Een gegroepeerd kolomdiagram en een gegroepeerd kolomdiagram in 3D

  U kunt gegroepeerde kolomdiagrammen gebruiken als er categorieën zijn voor:

  • Waardenbereiken (bijvoorbeeld items tellen).

  • Specifieke schaalindelingen (bijvoorbeeld een Likert-schaal met waarden zoals Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal, Niet mee eens, Helemaal niet mee eens).

  • Namen die niet in een bepaalde volgorde staan (bijvoorbeeld namen van items, geografische namen of namen van personen).

   Opmerking   Als u gegevens wilt weergeven met een 3D-opmaak over drie assen (een horizontale as, een verticale as en een diepteas) die kunnen worden gewijzigd, moet u het subtype 3D-kolomdiagram gebruiken.

 • Gestapelde kolom en gestapelde kolom in 3D    In gestapelde kolomdiagrammen wordt de relatie van afzonderlijke items tot het geheel weergegeven, waarbij de bijdrage van elke waarde aan een totaal voor verschillende categorieën wordt vergeleken. In een gestapeld kolomdiagram worden waarden in tweedimensionale verticale rechthoeken weergegeven. In een gestapeld driedimensionaal kolomdiagram worden de gegevens alleen met behulp van een 3D-perspectief weergegeven. Er wordt geen derde waardeas (diepteas) gebruikt.

  Een gestapeld kolomdiagram en een gestapeld kolomdiagram in 3D

  U gebruikt een gestapeld kolomdiagram als u meerdere gegevensreeksen hebt en als u daarbij de nadruk wilt leggen op het totaal.

 • 100% gestapelde kolom en 100% gestapelde kolom in 3-D    Dit grafiektype vergelijkt de procentuele bijdrage van elke waarde aan een totaal voor verschillende categorieën. In een 100% gestapeld kolomdiagram worden waarden in verticale 100% gestapelde rechthoeken in 2D weergegeven. In een 100% gestapeld kolomdiagram met 3D-opmaak worden de gegevens uitsluitend vanuit een 3D-perspectief weergegeven. Er wordt geen derde waardeas (diepteas) gebruikt.

  Een 100% gestapeld kolomdiagram en een 100% gestapeld kolomdiagram in 3D

  U gebruikt een 100% gestapeld kolomdiagram als u drie of meer gegevensreeksen hebt en u de nadruk wilt leggen op de bijdrage van de gegevensreeksen ten opzichte van het geheel, vooral als het totaal van alle categorieën gelijk is.

 • 3D-kolom    Dit grafiektype gebruikt drie assen (horizontale as, verticale as en diepteas) en vergelijkt de gegevenspunten langs de horizontale as en de diepteas.

  3D-kolomdiagram

  U gebruikt het subtype 3D-kolomdiagram als u gegevens zowel in verschillende categorieën als in verschillende reeksen wilt vergelijken. In dit grafiektype worden namelijk categorieën weergegeven langs de horizontale en de diepteas, terwijl op de verticale as de waarden worden weergegeven.

 • Cilinder-, kegel- of piramidediagrammen    De grafiektypen cilinder-, kegel- of piramidediagrammen zijn net als de rechthoekige kolomdiagrammen beschikbaar in gegroepeerde, gestapelde, 100% gestapelde en 3D-vorm. De gegevens worden op dezelfde manier vergeleken en weergegeven. Het enige verschil is dat de kolommen in deze grafiektypen cilinder-, kegel- of piramidevormig zijn in plaats van rechthoekig.

  Cilinder-, kegel- en piramidediagrammen

Tip   Zie Uw gegevens weergeven in een kolomdiagram voor informatie over het maken van een kolomdiagram.

Naar boven

Lijndiagrammen

Gegevens die in kolommen of rijen op een werkblad zijn gerangschikt, kunnen in een lijndiagram worden weergegeven. Lijndiagrammen laten doorlopende gegevens met een normale schaalverdeling over een bepaalde tijdsperiode zien en zijn daarom ideaal voor trends in gegevens met gelijke intervallen. In een lijndiagram worden de categoriegegevens evenredig over de horizontale as en de waardengegevens evenredig over de verticale as verdeeld.

Lijndiagrammen met markeringen

U gebruikt een lijndiagram als de categorielabels bestaan uit tekst en evenredig verdeelde waarden vertegenwoordigen, zoals maanden, kwartalen of fiscale jaren. Dit geldt vooral als u meerdere reeksen hebt. Als u één reeks hebt, kunt u beter een categoriediagram gebruiken. U gebruikt een lijndiagram ook als u enkele evenredig verdeelde numerieke labels hebt, vooral jaren. Als u meer dan tien numerieke labels hebt, kunt u beter een spreidingsdiagram gebruiken.

Voor lijndiagrammen zijn de volgende subtypen beschikbaar:

 • Lijn en lijn met markeringen    U gebruikt dit grafiektype (met of zonder markeringen om de verschillende waarden aan te geven) om trends voor een bepaalde periode of gerangschikte categorieën weer te geven, vooral als er veel gegevenspunten zijn en de volgorde waarin deze worden weergegeven belangrijk is. Als er veel categorieën zijn of als de waarden bij benadering zijn, gebruikt u een lijndiagram zonder markeringen.

  Lijndiagrammen met en zonder markeringen

 • Gestapelde lijn en gestapelde lijn met markeringen    U gebruikt dit grafiektype (met of zonder markeringen om de verschillende gegevenswaarden aan te geven) om de trend weer te geven van de bijdrage van elke waarde over tijd of gerangschikte categorieën. Maar omdat het moeilijk te zien is dat de lijnen zijn gestapeld, kunt u beter in plaats hiervan een ander type lijndiagram of een gestapeld vlakdiagram gebruiken.

  Gestapelde lijndiagrammen met en zonder markeringen

 • 100% gestapelde lijn en 100% gestapelde lijn met markeringen    U gebruikt 100% gestapelde lijndiagrammen (met of zonder markeringen om de verschillende gegevenswaarden aan te geven) om de trend van het percentage dat elke waarde bijdraagt ten opzichte van de tijd of gerangschikte categorieën weer te geven. Als er veel gegevenspunten zijn of als de waarden bij benadering zijn, kunt u beter een 100% gestapeld lijndiagram zonder markeringen gebruiken.

  Tip   Voor een betere presentatie van dit type gegevens, kunt u wellicht beter een 100% gestapeld vlakdiagram gebruiken.

  100% gestapelde lijndiagrammen met en zonder markeringen

 • 3D-lijn    3D-lijndiagrammen geven iedere rij of kolom met gegevens als een 3D-lint weer. Een 3D-lijndiagram heeft horizontale, verticale en diepteassen die u kunt aanpassen.

  3D-lijndiagram

Tip   Zie Uw gegevens weergeven in een spreidings- of een lijndiagram voor informatie over het maken van een lijndiagram.

Naar boven

Cirkeldiagrammen

Gegevens die in één kolom of rij op een werkblad zijn gerangschikt, kunnen in een cirkeldiagram worden weergegeven. Een cirkeldiagram geeft de grootte weer van items die een gegevensreeks vormen, in verhouding tot de som van de items. De gegevenspunten in een cirkeldiagram worden als percentage van de gehele cirkel weergegeven.

Cirkeldiagram met 3D-opmaak

U kunt een cirkeldiagram gebruiken als:

 • Er slechts één gegevensreeks moet worden weergegeven.

 • Er geen negatieve waarden zijn.

 • Er weinig of geen nulwaarden zijn.

 • Er maximaal zeven categorieën zijn.

 • De categorieën delen van de hele cirkel vertegenwoordigen.

Voor cirkeldiagrammen zijn de volgende subtypen beschikbaar:

 • Cirkel- en 3D-cirkeldiagrammen    Cirkeldiagrammen geven de bijdrage van iedere waarde ten opzichte van een totaal in 2D of 3D weer. U kunt handmatig segmenten uit een cirkeldiagram slepen om deze te benadrukken.

  Voorbeeld van een 2D- en 3D-cirkeldiagram

 • Cirkel-van-cirkel en staaf-van-cirkel    In cirkel-van-cirkel-diagrammen en staaf-van-cirkel-diagrammen worden cirkeldiagrammen weergegeven met door de gebruiker gedefinieerde waarden die uit het hoofdcirkeldiagram zijn uitgelicht en die in een tweede cirkeldiagram of in een gestapeld staafdiagram worden geplaatst. U gebruikt deze grafiektypen om kleine segmenten in het hoofdcirkeldiagram beter van elkaar te kunnen onderscheiden.

  Voorbeeld van een cirkel-van-cirkeldiagram en staaf-van-cirkeldiagram

 • Uitgelichte cirkelsegmenten en uitgelichte 3D-cirkelsegmenten    Dit grafiektype toont de bijdrage van elke waarde aan een totaal, waarbij de afzonderlijke waarden worden benadrukt. Uitgelichte cirkelsegmenten kunnen met 3D-opmaak worden weergegeven. U kunt de uitlichtingsinstelling voor alle segmenten en voor afzonderlijke segmenten wijzigen, maar u kunt de uitgelichte cirkelsegmenten niet handmatig verslepen. Als u de segmenten handmatig wilt kunnen verslepen, kunt u overwegen een cirkeldiagram of cirkeldiagram met 3D-opmaak te gebruiken. Dan kunt u de segmenten namelijk wel handmatig verslepen.

  Voorbeeld van een 2D- en 3D-cirkeldiagram met uitgelichte segmenten

Tip   Zie Uw gegevens weergeven in een schijfdiagram voor informatie over het maken van een schijfdiagram.

Naar boven

Staafdiagrammen

Gegevens die in kolommen of rijen op een werkblad zijn gerangschikt, kunnen in een staafdiagram worden weergegeven. Staafdiagrammen illustreren vergelijkingen tussen afzonderlijke items.

Staafdiagram met 3D-opmaak

U kunt een staafdiagram gebruiken als:

 • De labels van de assen lang zijn.

 • De waarden die worden weergegeven perioden zijn.

Voor staafdiagrammen zijn de volgende subtypen beschikbaar:

 • Gegroepeerd staafdiagram en gegroepeerd staafdiagram met 3D-opmaak    In gegroepeerde staafdiagrammen worden waarden uit verschillende categorieën met elkaar vergeleken. In een gegroepeerd staafdiagram worden de categorieën doorgaans gerangschikt langs de verticale as en de waarden langs de horizontale as. In een gegroepeerd driedimensionaal staafdiagram worden de horizontale rechthoeken weergegeven met 3D-opmaak. De gegevens worden niet op drie assen weergegeven.

  Een gegroepeerd staafdiagram en een driedimensionaal gegroepeerd staafdiagram

 • Gestapeld staafdiagram en gestapeld staafdiagram met 3D-opmaak    Dit grafiektype toont de relatie van afzonderlijke items tot het geheel. Een gestapeld staafdiagram met 3D-opmaak geeft de horizontale rechthoeken met 3D-opmaak weer; de gegevens worden niet op drie assen weergegeven.

  Een gestapeld staafdiagram en een driedimensionaal gestapeld staafdiagram

 • 100% gestapeld staafdiagram en 100% gestapeld staafdiagram met 3D-opmaak    In deze staafdiagrammen wordt het percentage van elke waarde vergeleken met het totaal voor verschillende categorieën. Een 100% gestapeld staafdiagram met 3D-opmaak geeft de horizontale rechthoeken met 3D-opmaak weer; de gegevens worden niet met 3D-opmaak weergegeven.

  Een 100% gestapeld staafdiagram en een driedimensionaal 100% gestapeld staafdiagram

 • Horizontale cilinder-, kegel- en piramidediagrammen    Deze diagrammen zijn net als de rechthoekige staafdiagrammen beschikbaar in gegroepeerde, gestapelde en 100% gestapelde vorm. De gegevens worden op dezelfde manier vergeleken en weergegeven. Het enige verschil is dat de staven in deze grafiektypen cilinder-, kegel- of piramidevormig zijn in plaats van rechthoekig.

  Cilinder-, kegel- en piramidediagrammen

Tip   Zie Uw gegevens weergeven in een staafdiagram voor informatie over het maken van een staafdiagram.

Naar boven

Vlakdiagrammen

Gegevens die in kolommen of rijen op een werkblad zijn gerangschikt, kunnen in een vlakdiagram worden weergegeven. Dit grafiektype benadrukt de omvang van wijzigingen over een bepaalde tijd. U kunt dit grafiektype gebruiken om de aandacht te vestigen op de totale waarde voor een trend. U kunt bijvoorbeeld de gegevens met betrekking tot de winst over een bepaalde periode in een vlakdiagram weergeven om de totale winst te benadrukken.

In een vlakdiagram wordt de som van de uitgezette waarden weergegeven, waardoor tevens de verhouding van de delen tot het geheel zichtbaar wordt.

Vlakdiagram

Voor vlakdiagrammen zijn de volgende subtypen beschikbaar:

 • 2D- en 3D- vlakdiagram    Vlakdiagrammen geven de trend van waarden weer over een tijdsverloop of andere categoriegegevens; dit geldt zowel voor 2D- als voor 3D-vlakdiagrammen. In 3D-vlakdiagrammen worden drie assen gebruikt die u kunt wijzigen (een horizontale as, een verticale as en een diepteas). Over het algemeen kunt u beter een lijndiagram gebruiken dan een niet-gestapeld vlakdiagram, omdat de gegevens uit verschillende gegevensreeksen elkaar kunnen overlappen.

  Een vlakdiagram en een driedimensionaal vlakdiagram

 • Gestapeld vlakdiagram en gestapeld vlakdiagram met 3D-opmaak    Gestapelde vlakdiagrammen geven de trend weer van de bijdrage van elke waarde over een tijdsverloop of andere categoriegegevens. Een gestapeld vlakdiagram met 3D-opmaak wordt op dezelfde manier weergegeven, maar dan met gebruikmaking van een 3D-perspectief. Een 3D-perspectief is geen echt 3D-diagram. De derde waardeas (diepteas) ontbreekt namelijk.

  Een gestapeld vlakdiagram en een driedimensionaal gestapeld vlakdiagram

 • 100% gestapeld vlakdiagram en 100% gestapeld vlakdiagram met 3D-opmaak    100% gestapelde vlakdiagrammen geven de trend weer van het percentage van elke waarde over een tijdsverloop of andere categoriegegevens. Een 100% gestapeld vlakdiagram met 3D-opmaak wordt op dezelfde manier weergegeven, maar dan met gebruikmaking van een 3D-perspectief. Een 3D-perspectief is geen echt 3D-diagram. De derde waardeas (diepteas) ontbreekt namelijk.

  Een 100% gestapeld vlakdiagram en een driedimensionaal 100% gestapeld vlakdiagram

Tip   Zie Uw gegevens weergeven in een vlakdiagram voor informatie over het maken van een vlakdiagram.

Naar boven

Spreidingsdiagrammen

Gegevens die in kolommen en rijen op een werkblad zijn gerangschikt, kunnen in een spreidingsdiagram worden weergegeven. Spreidingsdiagrammen geven de relatie aan tussen de numerieke waarden in verschillende gegevensreeksen of zetten twee groepen getallen uit als één reeks xy-coördinaten.

Een spreidingsdiagram heeft twee waardenassen; de numerieke gegevens op de horizontale as (x-as) en de andere gegevens op de verticale as (y-as). Deze waarden worden in enkele gegevenspunten samengebracht en in onregelmatige intervallen of in clusters weergegeven. Spreidingsdiagrammen worden doorgaans gebruikt voor het weergeven en vergelijken van numerieke waarden, zoals wetenschappelijke, statistische en technische gegevens.

U kunt een spreidingsdiagram gebruiken als:

 • U de schaal van de horizontale as wilt aanpassen.

 • U van de schaal van de horizontale as een logaritmische schaal wilt maken.

 • De waarden van de horizontale as ongelijk zijn verdeeld.

 • Er veel gegevenspunten op de horizontale as zijn.

 • U de gegevens van het werkblad gelijkmatig wilt weergeven, als de gegevens gegroepeerde waardenreeksen bevatten en u de onderlinge schaal wilt aanpassen voor meer informatie over de waarde van de groepen.

 • U de overeenkomsten tussen grote gegevensreeksen wilt weergeven in plaats van de verschillen tussen de gegevenspunten.

 • U een groot aantal gegevenspunten wilt vergelijken zonder rekening te houden met de tijd. Hoe meer gegevens u in een spreidingsdiagram opneemt, hoe beter de vergelijkingen die u kunt maken.

Als u de werkbladgegevens in een spreidingsdiagram wilt weergeven, moet u de x-waarden in één rij of kolom plaatsen en de bijbehorende y-waarden in de rijen of kolommen daarnaast.

Spreidingsdiagram

Voor spreidingsdiagrammen zijn de volgende subtypen beschikbaar:

 • Spreidingsdiagrammen met alleen markeringen    Dit grafiektype vergelijkt waardeparen. Gebruik een spreidingsdiagram met gegevensmarkering maar zonder lijnen wanneer u veel gegevenspunten en verbindingslijnen gebruikt, waardoor de gegevens moeilijker te lezen zouden worden. U kunt dit diagramtype ook gebruiken wanneer de verbanden tussen de gegevenspunten niet hoeven te worden aangetoond.

  Spreidingsdiagram met alleen markeringen

 • Spreidingsdiagrammen met gegevenspunten verbonden via vloeiende lijnen en spreidingsdiagrammen met gegevenspunten verbonden via vloeiende lijnen en markeringen    In dit type diagram wordt een vloeiende kromme weergegeven die de gegevenspunten verbindt. Vloeiende lijnen kunnen met of zonder markeringen worden weergegeven. Gebruik een vloeiende lijn zonder markeringen als er veel gegevenspunten zijn.

  Spreidingsdiagrammen met vloeiende lijnen, met en zonder markeringen

 • Spreidingsdiagrammen met gegevenspunten verbonden via rechte lijnen en spreidingsdiagrammen met gegevenspunten verbonden via rechte lijnen en markeringen    In dit type diagram worden rechte verbindingslijnen weergegeven tussen gegevenspunten. Rechte lijnen kunnen met of zonder markeringen worden weergegeven.

  Spreidingsdiagrammen met rechte lijnen met en zonder markeringen

Tip   Zie Uw gegevens weergeven in een spreidings- of een lijndiagram voor informatie over het maken van een spreidingsdiagram.

Naar boven

Hoog/laag/slot-diagrammen

Gegevens die in een specifieke volgorde in kolommen of rijen op een werkblad zijn gerangschikt, kunnen in een hoog/laag/slot-diagram worden weergegeven. Hoog/laag/slot-diagrammen worden meestal gebruikt om de fluctuatie van aandelenprijzen weer te geven. Dit type diagram kan echter ook voor wetenschappelijke gegevens worden gebruikt. U kunt een hoog/laag/slot-diagram bijvoorbeeld gebruiken om de wisselingen in de dagelijkse of jaarlijkse temperatuur aan te geven. U moet de gegevens wel in de juiste volgorde plaatsen als u een hoog/laag/slot-diagram wilt maken.

De manier waarop de gegevens van een hoog/laag/slot-diagram in het werkblad zijn geordend is heel belangrijk. Als u bijvoorbeeld een eenvoudig hoog/laag/slot-diagram voor aandelenprijzen wilt maken, moeten de gegevens in de volgorde Hoog, Laag en Slot zijn gerangschikt, met de bijbehorende kolomkoppen.

Hoog/laag/slot-diagram

Voor hoog/laag/slot-diagrammen zijn de volgende subtypen beschikbaar:

 • Hoog-laag-slot    Een hoog/laag/slot-diagram wordt vaak gebruikt ter illustratie van aandelenkoersen. Voor dit grafiektype zijn drie reeksen waarden nodig, in de volgorde hoog, laag en slot.

  Diagramtype hoog/laag/slot

 • Open-hoog-laag-slot    Voor dit type aandelengrafiek zijn vier reeksen waarden nodig, in de juiste volgorde (open, hoog, laag en slot).

  Diagramtype open/hoog/laag/slot

 • Volume-hoog-laag-slot    Voor dit type aandelengrafiek zijn vier reeksen waarden nodig, in de juiste volgorde (volume, hoog, laag en slot. Dit grafiektype meet het volume met behulp van twee assen: een as voor de kolommen die het volume meten en een andere as voor de aandelenprijzen.

  Diagramtype volume/hoog/laag/slot

 • Volume-open-hoog-laag-slot    Voor dit type aandelengrafiek zijn vijf reeksen waarden nodig, in de juiste volgorde (volume, open, hoog, laag en slot).

  Diagramtype volume/open/hoog/laag/slot

Tip   Zie Uw gegevens weergeven in een hoog/laag/slot-diagram voor informatie over het maken van een hoog/laag/slot-diagram.

Naar boven

3D-oppervlakdiagrammen

Gegevens die in kolommen of rijen op een werkblad zijn gerangschikt, kunnen in een 3D-oppervlakdiagram worden weergegeven. Een 3D-oppervlakdiagram is nuttig wanneer u optimale combinaties tussen twee gegevensverzamelingen wilt zoeken. Net zoals in een topografische kaart geven kleuren en patronen gebieden aan die binnen hetzelfde bereik van waarden vallen.

U kunt een 3D-oppervlakdiagram gebruiken wanneer zowel de categorie als de gegevensreeksen numerieke waarden zijn.

3D-oppervlakdiagram

Voor 3D-oppervlakdiagrammen zijn de volgende subtypen beschikbaar:

 • 3D-oppervlak    Door middel van 3D-oppervlakdiagrammen kunnen trends worden weergegeven in waarden met twee dimensies langs een continue curve. De gekleurde stroken in een oppervlakdiagram geven niet de verschillende gegevensreeksen, maar de verschillende waarden aan. Dit diagram vormt een 3D-weergave van de gegevens, die u zich kunt voorstellen als een rubberen vel dat over een 3D-kolomdiagram heen is gelegd. Dit type diagram wordt gewoonlijk gebruikt om de verbanden tussen grote hoeveelheden gegevens weer te geven die anders moeilijk te zien zijn.

  Diagramtype 3D-oppervlak

 • 3D-oppervlakdraadmodel    Een 3D-oppervlakdiagram dat zonder oppervlakkleuren wordt weergegeven, wordt een 3D-oppervlakdraadmodel genoemd. In dit diagram worden alleen de lijnen weergegeven.

  Opmerking   Een 3D-oppervlakdraadmodel is niet makkelijk leesbaar, maar is handig voor het snel uitzetten van grote gegevenssets.

  Diagramtype 3D-oppervlakdraadmodel

 • Contour     Contourdiagrammen zijn oppervlakdiagrammen die vanaf boven worden bezien. Ze lijken daarmee wel wat op topografische 2D-kaarten. In een contourdiagram worden door middel van gekleurde stroken specifieke gegevensbereiken aangegeven. De lijnen in een contourdiagram verbinden geïnterpoleerde punten van gelijke waarde.

  Diagramtype contour

 • Contourdraadmodel    Ook contourdraaddiagrammen zijn oppervlakdiagrammen die vanaf boven worden bezien. Het oppervlak bevat echter geen gekleurde stroken. In een contourdraaddiagram worden alleen de lijnen weergegeven.

  Opmerking   Omdat contourdraaddiagrammen moeilijk te lezen zijn, kunt u overwegen in plaats hiervan een 3D-oppervlakdiagram te gebruiken.

  Diagramtype Contourdraadmodel

Tip   Zie Uw gegevens weergeven in een oppervlakdiagram voor informatie over het maken van een oppervlakdiagram.

Naar boven

Ringdiagrammen

Gegevens die alleen in kolommen of rijen op een werkblad zijn gerangschikt, kunnen in een ringdiagram worden weergegeven. Een ringdiagram toont net als een cirkeldiagram de relatie van onderdelen tot een geheel. Een ringdiagram kan echter meer dan één gegevensreeks bevatten.

Ringdiagram

Opmerking   Een ringdiagram is niet eenvoudig te lezen. Vaak kunt u beter een gestapeld kolomdiagram of gestapeld staafdiagram gebruiken.

Voor ringdiagrammen zijn de volgende subtypen beschikbaar:

 • Ringdiagram    In ringdiagrammen worden gegevens weergegeven in ringen, waarbij elke ring een gegevensreeks vertegenwoordigt. Als er percentages worden weergegeven in gegevenslabels, is het totaal voor elke ring 100%.

  Type ringdiagram

 • Ringdiagram met uitgelichte segmenten    Dit grafiektype lijkt op een cirkeldiagram met uitgelichte segmenten om de verschillende waarden te benadrukken. Dit grafiektype kan echter meer dan één gegevensreeks bevatten.

  Type ringdiagram met uitgelichte segmenten

Tip   Zie Uw gegevens weergeven in een ringdiagram voor informatie over het maken van een ringdiagram.

Naar boven

Bellendiagrammen

Gegevens die in kolommen op een werkblad zijn gerangschikt zodanig dat de x-waarden in de eerste kolom staan en de bijbehorende y-waarden en belgroottewaarden in aangrenzende kolommen, kunnen in een bellendiagram worden weergegeven.

U kunt uw gegevens bijvoorbeeld rangschikken zoals in het volgende voorbeeld.

Bellendiagram

Voor bellendiagrammen zijn de volgende subtypen beschikbaar:

 • Bellendiagram of bellendiagram met 3D-opmaak    In beide typen bellendiagrammen worden sets met drie waarden in plaats van twee vergeleken. De derde waarde bepaalt de grootte van de bellenmarkeringen. U kunt de bellen weergeven in een 2D-opmaak of met een 3D-effect.

  Bellendiagram en bellendiagram met 3D-effect

Tip   Zie Uw gegevens weergeven in een bellendiagram voor informatie over het maken van een bellendiagram.

Naar boven

Radardiagrammen

Gegevens die in kolommen of rijen op een werkblad zijn gerangschikt, kunnen in een radardiagram worden weergegeven. Radardiagrammen vergelijken de verzamelde waarden van verscheidene gegevensreeks.

Opgevuld radardiagram

Voor radardiagrammen zijn de volgende subtypen beschikbaar:

 • Radardiagram en radardiagram met markeringen    Radardiagrammen (met of zonder markeringen voor individuele gegevenspunten) geven wijzigingen in waarden weer in relatie tot een middenpunt.

  Een radardiagram en een radardiagram met gegevensmarkeringen

 • Opgevuld radardiagram    In dit grafiektype wordt het gebied dat door een gegevensreeks in beslag wordt genomen, opgevuld met een kleur.

  Een opgevuld radardiagram

Tip   Zie Uw gegevens weergeven in een radardiagram voor informatie over het maken van een radardiagram.

Naar boven

Andere grafiektypen die u kunt maken in Excel

Als het type grafiek dat u wilt maken niet voorkomt in de lijst met beschikbare grafiektypen, kunt u deze grafiek mogelijk op een andere manier maken in Excel.

U kunt bijvoorbeeld de volgende grafieken maken:

 • Gantt-diagrammen en zwevende kolomdiagrammen    U kunt een grafiektype gebruiken waarmee u deze grafiektypen simuleert. U kunt bijvoorbeeld een staafdiagram gebruiken om een Gantt-diagram te simuleren, of u kunt een kolomdiagram gebruiken om een zwevend kolomdiagram te simuleren waarin minimum- en maximumwaarden worden weergegeven. Zie Uw gegevens presenteren in een Gantt-diagram in Excel en Uw gegevens weergeven in een kolomdiagram voor meer informatie.

 • Combinatiediagrammen    U kunt verschillende typen informatie in een grafiek benadrukken door meerdere grafiektypen in die grafiek te combineren. Zo kunt u bijvoorbeeld een kolomgrafiek combineren met een lijndiagram en zo in een handomdraai een visueel effect creëren dat de grafiek inzichtelijker maakt. Zie Uw gegevens weergeven in een combinatiediagram voor informatie over het maken van een combinatiediagram.

 • Organigrammen    U kunt een SmartArt-afbeelding invoegen om een organigram, stroomdiagram of hiërarchiediagram te maken. Zie Een organigram maken voor meer informatie.

 • Histogram- en pareto-diagrammen    Met de Data Analysis Tools die beschikbaar zijn nadat u het Analysis ToolPak (een invoegprogramma voor Excel dat beschikbaar is wanneer u Microsoft Office of Excel installeert) kunt u histogram- of paretodiagrammen (gesorteerd histogram) maken in Excel. Zie Uw gegevens weergeven in een histogram voor meer informatie.

Naar boven

Is van toepassing op: Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen