Beschikbare grafieksoorten

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Microsoft Office Excel 2007 ondersteunt een groot aantal grafiektypen waarmee u diverse interpretaties van gegevens kunt presenteren. Als u een nieuwe grafiek maakt of het type wijzigt van een bestaande grafiek, kunt u kiezen uit de volgende grafiektypen.

Belangrijk : In dit artikel worden de grafiektypen die u kunt gebruiken. Zie voor informatie over het maken van een grafiek maken een grafiek.

In dit artikel

Kolomdiagrammen

Lijndiagrammen

Cirkeldiagrammen

Staafdiagrammen

Vlakdiagrammen

Spreidings-grafieken

Hoog/laag/slot-diagrammen

3D-oppervlakdiagrammen

Ringdiagrammen

Bellendiagrammen

Radardiagrammen

Andere typen grafieken die u kunt maken in Excel

Kolomdiagrammen

Gegevens die zijn ingedeeld in kolommen of rijen in een werkblad kunnen worden uitgezet in een kolomdiagram. Kolomdiagrammen zijn handig voor het weergeven van wijzigingen in gegevens gedurende een periode of voor het illustreren van vergelijkingen tussen items.

In kolomdiagrammen worden categorieën doorgaans gerangschikt langs de horizontale as en waarden langs de verticale as.

Gegroepeerd kolomdiagram in 3D

Kolomdiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Gegroepeerd kolomdiagram en gegroepeerd kolomdiagram met 3D-opmaak    Met dit grafiektype worden waarden in verschillende categorieën vergeleken. In een gegroepeerd kolomdiagram worden waarden in verticale 2D-rechthoeken weergegeven. In een gegroepeerd kolomdiagram met 3D-opmaak wordt uitsluitend een 3D -perspectief gebruikt om de gegevens weer te geven. Er wordt geen derde waardeas (diepteas) gebruikt.

  Een gegroepeerd kolomdiagram en een gegroepeerd kolomdiagram in 3D

  U kunt een gegroepeerde kolomdiagrammen gebruiken als er categorieën zijn voor:

  • Waardebereiken (bijvoorbeeld aantallen items)

  • Specifieke schaalindelingen (bijvoorbeeld een Likert-schaal met waarden, bijvoorbeeld zoals helemaal mee eens, mee eens, neutraal, niet mee eens, helemaal niet mee eens).

  • Namen die niet in een bepaalde volgorde staan (bijvoorbeeld itemnamen, aardrijkskundige namen of de namen van personen)

   Opmerking : Als u wilt gegevens presenteren in een 3D-opmaak drie assen (een horizontale as, een verticale as en diepteas) die u kunt wijzigen, gebruikt u een grafieksubtype 3D-kolom.

 • Gestapelde kolom en gestapelde kolom in 3D    In gestapelde kolomdiagrammen wordt de relatie van afzonderlijke items tot het geheel weergegeven, waarbij de bijdrage van elke waarde aan een totaal voor verschillende categorieën wordt vergeleken. In een gestapeld kolomdiagram worden waarden in tweedimensionale verticale rechthoeken weergegeven. In een gestapeld driedimensionaal kolomdiagram worden de gegevens alleen met behulp van een 3D-perspectief weergegeven. Er wordt geen derde waardeas (diepteas) gebruikt.

  Een gestapeld kolomdiagram en een gestapeld kolomdiagram in 3D

  U kunt een gestapeld kolomdiagram als er meerdere gegevensreeksen en wanneer u wilt benadrukken van het totaal.

 • 100% gestapelde kolom en 100% gestapelde kolom in 3D    Dit grafiektype vergelijkt de procentuele bijdrage van elke waarde aan een totaal voor verschillende categorieën. In een 100% gestapeld kolomdiagram worden waarden in verticale 100% gestapelde rechthoeken in 2D weergegeven. In een 100% gestapeld kolomdiagram met 3D-opmaak worden de gegevens uitsluitend vanuit een 3D-perspectief weergegeven. Er wordt geen derde waardeas (diepteas) gebruikt.

  Een 100% gestapeld kolomdiagram en een 100% gestapeld kolomdiagram in 3-D

  U kunt een 100% gestapeld kolomdiagram gebruiken wanneer u drie of meer gegevensreeksen hebt en u de bijdragen aan het geheel wilt benadrukken, met name als het totaal per categorie hetzelfde is.

 • 3D-kolom    Dit grafiektype gebruikt drie assen (horizontale as, verticale as en diepteas) en vergelijkt de gegevenspunten langs de horizontale as en de diepteas.

  3D-kolomdiagram

  U gebruikt het subtype 3D-kolomdiagram als u gegevens zowel in verschillende categorieën als in verschillende reeksen wilt vergelijken. In dit grafiektype worden namelijk categorieën weergegeven langs de horizontale en de diepteas, terwijl op de verticale as de waarden worden weergegeven.

 • Cilinder-, kegel- of piramidediagrammen    De grafiektypen cilinder-, kegel- of piramidediagrammen zijn net als de rechthoekige kolomdiagrammen beschikbaar in gegroepeerde, gestapelde, 100% gestapelde en 3D-vorm. De gegevens worden op dezelfde manier vergeleken en weergegeven. Het enige verschil is dat de kolommen in deze grafiektypen cilinder-, kegel- of piramidevormig zijn in plaats van rechthoekig.

  Cilinder-, kegel- en piramidediagrammen

Zie Uw gegevens weergeven in een kolomdiagram voor informatie over het maken van een kolomdiagram.

Naar boven

Lijndiagrammen

Gegevens die in kolommen of rijen op een werkblad zijn gerangschikt, kunnen in een lijndiagram worden weergegeven. Lijndiagrammen laten doorlopende gegevens met een normale schaalverdeling over een bepaalde tijdsperiode zien en zijn daarom ideaal voor trends in gegevens met gelijke intervallen. In een lijndiagram worden de categoriegegevens evenredig over de horizontale as en de waardengegevens evenredig over de verticale as verdeeld.

Lijndiagrammen met markeringen

U gebruikt een lijndiagram als de categorielabels bestaan uit tekst en evenredig verdeelde waarden vertegenwoordigen, zoals maanden, kwartalen of fiscale jaren. Dit geldt vooral als u meerdere reeksen hebt. Als u één reeks hebt, kunt u beter een categoriediagram gebruiken. U gebruikt een lijndiagram ook als u enkele evenredig verdeelde numerieke labels hebt, vooral jaren. Als u meer dan tien numerieke labels hebt, kunt u beter een spreidingsdiagram gebruiken.

Lijndiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Lijndiagram en lijndiagram met markeringen    Lijndiagrammen kunnen worden weergegeven met markeringen om afzonderlijke gegevenswaarden weer te geven, of zonder. Lijndiagrammen zijn handig voor het weergeven van trends over een periode of geordende categorieën, met name wanneer het veel gegevenspunten betreft en de volgorde waarin deze worden getoond, belangrijk is. Als er veel categorieën zijn of als de waarden een benadering zijn, gebruikt u een lijndiagram zonder markeringen.

  Lijndiagrammen met en zonder markeringen

 • Gestapeld lijndiagram en gestapeld lijndiagram met markeringen    Gestapelde lijndiagrammen kunnen worden weergegeven met markeringen om afzonderlijke gegevenswaarden weer te geven, of zonder. Gestapelde lijndiagrammen kunnen worden gebruikt om de trend in de bijdragen van de verschillende waarden over een periode of van geordende categorieën aan te tonen. Het is echter niet gemakkelijk te zien dat de lijnen gestapeld zijn; daarom kunt u wellicht beter een ander type lijndiagram of een gestapeld vlakdiagram gebruiken.

  Gestapelde lijndiagrammen met en zonder markeringen

 • 100% gestapeld lijndiagram en 100% gestapeld lijndiagram met markeringen    100% gestapelde lijndiagrammen kunnen worden weergegeven met markeringen om afzonderlijke gegevenswaarden aan te geven, of zonder. 100% gestapelde lijndiagrammen zijn handig om de trend aan te tonen van het percentage dat elke waarde over een periode bijdraagt, of geordende categorieën. Als er veel categorieën zijn of als de waarden een benadering zijn, gebruikt u een 100% gestapeld lijndiagram zonder markeringen.

  Tip : Voor een betere presentatie van dit type gegevens, kunt u overwegen een 100% gestapeld vlakdiagram in plaats daarvan.

  100% gestapelde lijndiagrammen met en zonder markeringen

 • 3D-lijndiagram    In 3D-lijndiagrammen wordt elke rij of kolom met gegevens weergegeven als een 3D-lint. Een 3D-lijndiagram heeft horizontale, verticale en diepteassen die u kunt aanpassen.

  3D-lijndiagram

Zie Uw gegevens weergeven in een spreidings- of een lijndiagram voor informatie over het maken van een lijndiagram.

Naar boven

Cirkeldiagrammen

Gegevens die in één kolom of rij op een werkblad zijn gerangschikt, kunnen in een cirkeldiagram worden weergegeven. Een cirkeldiagram geeft de grootte weer van items die een gegevensreeks vormen, in verhouding tot de som van de items. De gegevenspunten in een cirkeldiagram worden als percentage van de gehele cirkel weergegeven.

Cirkeldiagram met 3D-opmaak

In de volgende gevallen kunt u een cirkeldiagram gebruiken:

 • Er slechts één gegevensreeks moet worden weergegeven.

 • Er geen negatieve waarden zijn.

 • Er weinig of geen nulwaarden zijn.

 • Er maximaal zeven categorieën zijn.

 • De categorieën geven onderdelen weer van het hele cirkeldiagram.

Cirkeldiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Cirkeldiagram en cirkeldiagram in 3-D    In cirkeldiagrammen wordt de bijdrage van elke waarde weergegeven in een totaal in een 2-D of 3-D indeling. U kunt segmenten handmatig uit een cirkeldiagram halen om deze segmenten te benadrukken.

  voorbeeld van een 2d- en 3d-cirkeldiagram

 • Cirkel-van-cirkel en Staaf-van-cirkel    In Cirkel-van-cirkeldiagrammen en Staaf-van-cirkeldiagrammen worden cirkeldiagrammen weergegeven met door de gebruiker gedefinieerde waarden die uit het hoofdcirkeldiagram zijn geëxtraheerd en zijn gecombineerd in een tweede cirkeldiagram of in een gestapelde staafdiagram. Deze grafiektypen zijn handig als u kleine segmenten eenvoudiger wilt onderscheiden in het hoofdcirkeldiagram.

  Voorbeeld van een cirkel-van-cirkeldiagram en staaf-van-cirkeldiagram

 • Cirkeldiagram met uitgelichte segmenten en cirkeldiagram met uitgelichte segmenten in 3-D    In cirkeldiagrammen met uitgelichte segmenten wordt de bijdrage van elke waarde getoond in een totaal terwijl afzonderlijke waarden worden benadrukt. Cirkeldiagrammen met uitgelichte segmenten kunnen worden weergegeven in 3-D indeling. U kunt de instelling voor uitlichting van segmenten van het cirkeldiagram wijzigen voor alle segmenten en afzonderlijke segmenten, maar u kunt de segmenten van een cirkeldiagram met uitgelichte segmenten niet handmatig verplaatsen. Als u de segmenten handmatig uit het cirkeldiagram wilt halen, kunt u in plaats daarvan beter een cirkel of cirkel in 3-D gebruiken.

  voorbeeld van een 2d- en 3d-cirkeldiagram met uitgelichte segmenten

Zie Uw gegevens weergeven in een schijfdiagram voor informatie over het maken van een schijfdiagram.

Naar boven

Staafdiagrammen

Gegevens die in kolommen of rijen op een werkblad zijn gerangschikt, kunnen in een staafdiagram worden weergegeven. Staafdiagrammen illustreren vergelijkingen tussen afzonderlijke items.

Staafdiagram in 3D

In de volgende gevallen kunt u een staafdiagram gebruiken:

 • De aslabels zijn lang.

 • De weergegeven waarden geven de tijdsduur aan.

Staafdiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Gegroepeerde staaf en driedimensionale gegroepeerde staaf    In gegroepeerde staafdiagrammen worden waarden uit verschillende categorieën met elkaar vergeleken. In een gegroepeerd staafdiagram worden de categorieën doorgaans gerangschikt langs de verticale as en de waarden langs de horizontale as. In een gegroepeerd driedimensionaal staafdiagram worden de horizontale rechthoeken weergegeven in een 3D-indeling. De gegevens worden niet op drie assen weergegeven.

  Een gegroepeerd staafdiagram en een driedimensionaal gegroepeerd staafdiagram

 • Gestapelde staaf en driedimensionale gestapelde staaf    Gestapelde staafdiagrammen tonen de verhouding van afzonderlijke gegevens tot het geheel. In een driedimensionaal gestapeld staafdiagram worden de horizontale rechthoeken weergegeven in een 3D-indeling. De gegevens worden niet op drie assen weergegeven.

  Een gestapeld staafdiagram en een driedimensionaal gestapeld staafdiagram

 • 100% gestapelde staaf en driedimensionale 100% gestapelde staaf    Bij dit grafiektype worden de percentages vergeleken die elke waarde bijdraagt aan een totaal voor verschillende categorieën. In een 100% gestapeld staafdiagram worden de horizontale rechthoeken weergegeven in een 3D-indeling. De gegevens worden niet op drie assen weergegeven.

  Een 100% gestapeld staafdiagram en een driedimensionaal 100% gestapeld staafdiagram

 • Horizontale cilinder-, kegel- en piramidediagrammen    Deze diagrammen zijn net als de rechthoekige staafdiagrammen beschikbaar in gegroepeerde, gestapelde en 100% gestapelde vorm. De gegevens worden op dezelfde manier vergeleken en weergegeven. Het enige verschil is dat de staven in deze grafiektypen cilinder-, kegel- of piramidevormig zijn in plaats van rechthoekig.

  Cilinder-, kegel- en piramidediagrammen

Zie Uw gegevens weergeven in een staafdiagram voor informatie over het maken van een staafdiagram.

Naar boven

Vlakdiagrammen

Gegevens die in kolommen of rijen in een werkblad zijn gerangschikt kunnen worden weergegeven in een vlakdiagram. Vlakdiagrammen benadrukken de grootte van wijzigen na verloop van tijd en kunnen worden gebruikt om de aandacht vestigen op de totale waarde over een. Gegevens met winst na verloop van tijd kunnen bijvoorbeeld worden weergegeven in een vlakdiagram de totale winst benadrukken.

Een vlakdiagram toont ook de relatie van onderdelen tot een geheel door de som van de uitgezette waarden weer te geven.

Gestapeld vlakdiagram

Vlakdiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • 2D- en 3D- vlakdiagram    Vlakdiagrammen geven de trend van waarden weer over een tijdsverloop of andere categoriegegevens; dit geldt zowel voor 2D- als voor 3D-vlakdiagrammen. In 3D-vlakdiagrammen worden drie assen gebruikt die u kunt wijzigen (een horizontale as, een verticale as en een diepteas). Over het algemeen kunt u beter een lijndiagram gebruiken dan een niet-gestapeld vlakdiagram, omdat de gegevens uit verschillende gegevensreeksen elkaar kunnen overlappen.

  Gebied en een 3D-vlakdiagram

 • Gestapeld vlakdiagram en gestapeld vlakdiagram met 3D-opmaak    Gestapelde vlakdiagrammen geven de trend weer van de bijdrage van elke waarde over een tijdsverloop of andere categoriegegevens. Een gestapeld vlakdiagram met 3D-opmaak wordt op dezelfde manier weergegeven, maar dan met gebruikmaking van een 3D-perspectief. Een 3D-perspectief is geen echt 3D-diagram. De derde waardeas (diepteas) ontbreekt namelijk.

  Gestapeld vlakdiagram en gestapeld vlakdiagram met 3D-opmaak

 • 100% gestapeld vlakdiagram en 100% gestapeld vlakdiagram met 3D-opmaak    100% gestapelde vlakdiagrammen geven de trend weer van het percentage van elke waarde over een tijdsverloop of andere categoriegegevens. Een 100% gestapeld vlakdiagram met 3D-opmaak wordt op dezelfde manier weergegeven, maar dan met gebruikmaking van een 3D-perspectief. Een 3D-perspectief is geen echt 3D-diagram. De derde waardeas (diepteas) ontbreekt namelijk.

  100% gestapeld vlakdiagram en 100% gestapeld vlakdiagram 3D-grafiektypen

Zie Uw gegevens weergeven in een vlakdiagram voor informatie over het maken van een vlakdiagram.

Naar boven

Spreidings-grafieken

Gegevens die in kolommen en rijen op een werkblad zijn gerangschikt, kunnen in een spreidingsdiagram worden weergegeven. Spreidingsdiagrammen geven de relatie aan tussen de numerieke waarden in verschillende gegevensreeksen of zetten twee groepen getallen uit als één reeks xy-coördinaten.

Een spreidingsdiagram heeft twee waardenassen; de numerieke gegevens op de horizontale as (x-as) en de andere gegevens op de verticale as (y-as). Deze waarden worden in enkele gegevenspunten samengebracht en in onregelmatige intervallen of in clusters weergegeven. Spreidingsdiagrammen worden doorgaans gebruikt voor het weergeven en vergelijken van numerieke waarden, zoals wetenschappelijke, statistische en technische gegevens.

U kunt een spreidingsdiagram gebruiken als:

 • U de schaal van de horizontale as wilt aanpassen.

 • U van de schaal van de horizontale as een logaritmische schaal wilt maken.

 • De waarden van de horizontale as ongelijk zijn verdeeld.

 • Er veel gegevenspunten op de horizontale as zijn.

 • U de gegevens van het werkblad gelijkmatig wilt weergeven, als de gegevens gegroepeerde waardenreeksen bevatten en u de onderlinge schaal wilt aanpassen voor meer informatie over de waarde van de groepen.

 • U de overeenkomsten tussen grote gegevensreeksen wilt weergeven in plaats van de verschillen tussen de gegevenspunten.

 • U een groot aantal gegevenspunten wilt vergelijken zonder rekening te houden met de tijd. Hoe meer gegevens u in een spreidingsdiagram opneemt, hoe beter de vergelijkingen die u kunt maken.

Als u de werkbladgegevens in een spreidingsdiagram wilt weergeven, moet u de x-waarden in één rij of kolom plaatsen en de bijbehorende y-waarden in de rijen of kolommen daarnaast.

Spreidingsdiagram

Voor spreidingsdiagrammen zijn de volgende subtypen beschikbaar:

 • Spreidingsdiagram met alleen markeringen    In dit grafiektype vergelijkt waardeparen. Spreidingsdiagram met gegevensmarkeringen zonder lijnen gebruiken wanneer u veel gegevenspunten en verbindingslijnen zou moeilijker de gegevens te lezen. U kunt ook in dit grafiektype gebruiken wanneer u niet hoeft te connectivity van de gegevenspunten weergeven.

  Spreidingsdiagram met alleen markeringen

 • Spreidingsdiagram met vloeiende lijnen en markeringen    In dit type diagram wordt een vloeiende kromme weergegeven die de gegevenspunten verbindt. Vloeiende lijnen kunnen met of zonder markeringen worden weergegeven. Gebruik een vloeiende lijn zonder markeringen als er veel gegevenspunten zijn.

  Spreidingsdiagrammen met vloeiende lijnen, met en zonder markeringen

 • Spreidingsdiagram met rechte lijnen en spreidingsdiagram met rechte lijnen en markeringen    In dit type diagram worden rechte verbindingslijnen weergegeven tussen gegevenspunten. Rechte lijnen kunnen met of zonder markeringen worden weergegeven.

  Spreidingsdiagrammen met rechte lijnen met en zonder markeringen

Zie Uw gegevens weergeven in een spreidings- of een lijndiagram voor informatie over het maken van een spreidingsdiagram.

Naar boven

Hoog/laag/slot-diagrammen

Gegevens die in een specifieke volgorde in kolommen of rijen op een werkblad zijn gerangschikt, kunnen in een hoog/laag/slot-diagram worden weergegeven. Hoog/laag/slot-diagrammen worden meestal gebruikt om de fluctuatie van aandelenprijzen weer te geven. Dit type diagram kan echter ook voor wetenschappelijke gegevens worden gebruikt. U kunt een hoog/laag/slot-diagram bijvoorbeeld gebruiken om de wisselingen in de dagelijkse of jaarlijkse temperatuur aan te geven. U moet de gegevens wel in de juiste volgorde plaatsen als u een hoog/laag/slot-diagram wilt maken.

De manier waarop de gegevens van een hoog/laag/slot-diagram in het werkblad zijn geordend is heel belangrijk. Als u bijvoorbeeld een eenvoudig hoog/laag/slot-diagram voor aandelenprijzen wilt maken, moeten de gegevens in de volgorde Hoog, Laag en Slot zijn gerangschikt, met de bijbehorende kolomkoppen.

Hoog/laag/slot-diagram

Voor hoog/laag/slot-diagrammen zijn de volgende subtypen beschikbaar:

 • Hoog/laag/slot    Een hoog/laag/slot-diagram wordt vaak gebruikt ter illustratie van aandelenkoersen. Voor dit grafiektype zijn drie reeksen waarden nodig, in de volgorde hoog, laag en slot.

  diagramtype hoog/laag/slot

 • Open/hoog/laag/slot    Voor dit type aandelengrafiek zijn vier reeksen waarden nodig, in de juiste volgorde (open, hoog, laag en slot).

  Diagramtype open/hoog/laag/slot

 • Volume/hoog/laag/slot    Voor dit type aandelengrafiek zijn vier reeksen waarden nodig, in de juiste volgorde (volume, hoog, laag en slot. Dit grafiektype meet het volume met behulp van twee assen: een as voor de kolommen die het volume meten en een andere as voor de aandelenprijzen.

  diagramtype volume/hoog/laag/slot

 • Volume/open/hoog/laag/slot    Voor dit type aandelengrafiek zijn vijf reeksen waarden nodig, in de juiste volgorde (volume, open, hoog, laag en slot).

  Diagramtype volume/open/hoog/laag/slot

Zie Uw gegevens weergeven in een hoog/laag/slot-diagram voor informatie over het maken van een hoog/laag/slot-diagram.

Naar boven

3D-oppervlakdiagrammen

Gegevens die in kolommen of rijen op een werkblad zijn gerangschikt, kunnen in een 3D-oppervlakdiagram worden weergegeven. Een 3D-oppervlakdiagram is nuttig wanneer u optimale combinaties tussen twee gegevensverzamelingen wilt zoeken. Net zoals in een topografische kaart geven kleuren en patronen gebieden aan die binnen hetzelfde bereik van waarden vallen.

U kunt een 3D-oppervlakdiagram gebruiken wanneer zowel de categorie als de gegevensreeksen numerieke waarden zijn.

3D-oppervlakdiagram

Oppervlakdiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • 3D-oppervlak    Door middel van 3D-oppervlakdiagrammen kunnen trends worden weergegeven in waarden met twee dimensies langs een continue curve. De gekleurde stroken in een oppervlakdiagram geven niet de verschillende gegevensreeksen, maar de verschillende waarden aan. Dit diagram vormt een 3D-weergave van de gegevens, die u zich kunt voorstellen als een rubberen vel dat over een 3D-kolomdiagram heen is gelegd. Dit type diagram wordt gewoonlijk gebruikt om de verbanden tussen grote hoeveelheden gegevens weer te geven die anders moeilijk te zien zijn.

  Diagramtype 3D-oppervlak

 • 3D-oppervlakdraadmodel    Een 3D-oppervlakdiagram dat zonder oppervlakkleuren wordt weergegeven, wordt een 3D-oppervlakdraadmodel genoemd. In dit diagram worden alleen de lijnen weergegeven.

  Een 3D-oppervlakdraadmodel is niet makkelijk leesbaar, maar is handig voor het snel uitzetten van grote gegevenssets.

  Diagramtype 3D-oppervlakdraadmodel

 • Contour    Contourdiagrammen zijn oppervlakdiagrammen die vanaf boven worden bezien. Ze lijken daarmee wel wat op topografische 2D-kaarten. In een contourdiagram worden door middel van gekleurde stroken specifieke gegevensbereiken aangegeven. De lijnen in een contourdiagram verbinden geïnterpoleerde punten van gelijke waarde.

  diagramtype contour

 • Contourdraadmodel    Ook contourdraaddiagrammen zijn oppervlakdiagrammen die vanaf boven worden bezien. Het oppervlak bevat echter geen gekleurde stroken. In een contourdraaddiagram worden alleen de lijnen weergegeven.

  Opmerking : Omdat contourdraaddiagrammen moeilijk te lezen zijn, kunt u overwegen in plaats hiervan een 3D-oppervlakdiagram te gebruiken.

  Diagramtype Contourdraadmodel

Zie Uw gegevens weergeven in een oppervlakdiagram voor informatie over het maken van een oppervlakdiagram.

Naar boven

Ringdiagrammen

Gegevens die alleen in kolommen of rijen op een werkblad zijn gerangschikt, kunnen in een ringdiagram worden weergegeven. Een ringdiagram toont net als een cirkeldiagram de relatie van onderdelen tot een geheel. Een ringdiagram kan echter meer dan één gegevensreeks bevatten.

Ringdiagram

Opmerking : Een ringdiagram is niet eenvoudig te lezen. Vaak kunt u beter een gestapeld kolomdiagram of gestapeld staafdiagram gebruiken.

Ringdiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Ring    In ringdiagrammen worden gegevens weergegeven in ringen, waarbij elke ring een gegevensreeks vertegenwoordigt. Als er percentages worden weergegeven in gegevenslabels, is het totaal voor elke ring 100%.

  Type ringdiagram

 • Ring met uitgelichte segmenten    Ringdiagrammen met uitgelichte segmenten tonen net zoals cirkeldiagrammen met uitgelichte segmenten de bijdrage van elke waarde aan een totaal, waarbij de nadruk ligt op afzonderlijke waarden, maar ze kunnen meer dan een gegevensreeks bevatten.

  Type ringdiagram met uitgelichte segmenten

Zie Uw gegevens weergeven in een ringdiagram voor informatie over het maken van een ringdiagram.

Naar boven

Bellendiagrammen

Gegevens die in kolommen op een werkblad zijn gerangschikt zodanig dat de x-waarden in de eerste kolom staan en de bijbehorende y-waarden en belgroottewaarden in aangrenzende kolommen, kunnen in een bellendiagram worden weergegeven.

U kunt uw gegevens bijvoorbeeld rangschikken zoals in het volgende voorbeeld.

Bellendiagram

Voor bellendiagrammen zijn de volgende subtypen beschikbaar:

 • Bellendiagram of bellendiagram met 3D-effect    In beide typen bellendiagrammen worden sets met drie waarden in plaats van twee vergeleken. De derde waarde bepaalt de grootte van de bellenmarkeringen. U kunt de bellen weergeven in een 2D-opmaak of met een 3D-effect.

  Bellendiagram en bellendiagram met 3D-effect

Zie Uw gegevens weergeven in een bellendiagram voor informatie over het maken van een bellendiagram.

Naar boven

Radardiagrammen

Gegevens die in kolommen of rijen op een werkblad zijn gerangschikt, kunnen in een radardiagram worden weergegeven. Radardiagrammen vergelijken de verzamelde waarden van verscheidene gegevensreeks.

Opgevuld radardiagram

Radardiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Radardiagram en radardiagram met markeringen    Radardiagrammen (met of zonder markeringen voor individuele gegevenspunten) geven wijzigingen in waarden weer in relatie tot een middenpunt.

  Een radardiagram en een radardiagram met gegevensmarkeringen

 • Opgevuld radardiagram    In dit grafiektype wordt het gebied dat door een gegevensreeks in beslag wordt genomen, opgevuld met een kleur.

  Een opgevuld radardiagram

Zie Uw gegevens weergeven in een radardiagram voor informatie over het maken van een radardiagram.

Naar boven

Andere grafiektypen die u kunt maken in Excel

Als het type grafiek dat u wilt maken niet voorkomt in de lijst met beschikbare grafiektypen, kunt u deze grafiek mogelijk op een andere manier maken in Excel.

U kunt bijvoorbeeld de volgende grafieken maken:

 • Gantt-diagrammen en zwevende kolomdiagrammen    U kunt een grafiektype gebruiken waarmee u deze grafiektypen simuleert. U kunt bijvoorbeeld een staafdiagram gebruiken om een Gantt-diagram te simuleren, of u kunt een kolomdiagram gebruiken om een zwevend kolomdiagram te simuleren waarin minimum- en maximumwaarden worden weergegeven. Zie Uw gegevens presenteren in een Gantt-diagram in Excel en Uw gegevens weergeven in een kolomdiagram voor meer informatie.

 • Combinatiediagrammen    U kunt verschillende typen informatie in een grafiek benadrukken door meerdere grafiektypen in die grafiek te combineren. Zo kunt u bijvoorbeeld een kolomgrafiek combineren met een lijndiagram en zo in een handomdraai een visueel effect creëren dat de grafiek inzichtelijker maakt. Zie Uw gegevens weergeven in een combinatiediagram voor informatie over het maken van een combinatiediagram.

 • Organigrammen    U kunt een SmartArt-afbeelding invoegen om een organigram, stroomdiagram of hiërarchiediagram te maken. Zie Een organigram maken voor meer informatie.

 • Histogram- en pareto-diagrammen    Met de Data Analysis Tools die beschikbaar zijn nadat u het Analysis ToolPak (een invoegprogramma voor Excel dat beschikbaar is wanneer u Microsoft Office of Excel installeert) kunt u histogram- of paretodiagrammen (gesorteerd histogram) maken in Excel. Zie Uw gegevens weergeven in een histogram voor meer informatie.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×