Berichten maken, lezen en beantwoorden in Mail voor Windows 10

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met de app Mail in Windows 10 kunt u snel berichten van meerdere accounts lezen en beantwoorden, bestanden en afbeeldingen verzenden en een automatisch antwoord instellen voor wanneer u weg bent. U kunt de app Mail openen op elke Windows 10-computer of -apparaat, waaronder smartphones.

Zie e-mail instellen in E-mail voor Windows 10voor informatie over het instellen van uw e-mailaccounts. Als u problemen hebt verzenden of ontvangen van berichten of als u geen enkele of al uw berichten weergegeven of agenda-items, raadpleegt u waar zijn mijn e-mailberichten of gebeurtenissen?

Berichten opstellen en verzenden

Wanneer u een nieuw bericht maakt, kunt u het lettertype wijzigen, bestanden, afbeeldingen, tabellen en koppelingen toevoegen, , de prioriteit van een bericht opgeven, de spelling controleren, in- of uitzoomen, of zoeken naar tekst in het bericht.

Notities: 

 • U kunt het standaardlettertype of de tekstkleur niet voor alle nieuwe berichten instellen. Wijzigingen die u aanbrengt, gelden alleen voor het bericht dat u opstelt.

 • Mail voor Windows 10 kunt u geen leesbevestigingen instellen voor uw uitgaande berichten.

Een nieuw bericht maken

 1. Aan de bovenkant van het scherm, selecteert u nieuwe e-mail. Als u nieuwe e-mailniet ziet, selecteert u het symbool +.

  Notities: 

  • Als u gebruik Mail voor Windows 10 met meerdere e-mailadressen hebt en u uw postvakken nog niet hebt gekoppeld, wordt nieuwe e-mail selecteren een nieuw bericht geopend met andere e-mailaccount dat u momenteel weergeeft.

  • Als u de postvakken van meerdere e-mailadressen hebt gekoppeld, weer nieuwe e-mail selecteren om een lijst met uw gekoppelde e-mailadressen voor waaruit u kunt kiezen. Kies het gewenste e-mailadres waarmee u een nieuw bericht wilt versturen.

 2. Als geadresseerden wilt toevoegen, typt u een e-mailadres in het veld aan of Selecteer de geadresseerden toevoegen pictogram Geadresseerden toevoegen aan uw e-mailbericht voor een overzicht van uw contactpersonen. Als u Cc of Bcc iemand wilt, selecteert u & Bcc Cc.

 3. Als u klaar bent met uw bericht, selecteert u verzenden. Als u besluit niet te behouden van uw bericht, selecteert u verwijderen. Als u niet een van deze opties selecteren en te naar een ander bericht in de berichtenlijst verplaatsen, wordt Mail voor Windows 10 uw nieuwe bericht opslaan in de map Concepten . Als u teruggaan naar deze later wilt, selecteer de map Concepten en kies vervolgens uw bericht in de lijst met concepten.

Lettertypen wijzigen, de spelling controleren en deze emojis, afbeeldingen, bestanden, tabellen en koppelingen toevoegen

Mail voor Windows 10 ondersteunt een uitgebreide reeks lettertypen, tekengrootten, kleuren en speciale opmaakopties. U kunt ook bestanden, afbeeldingen, koppelingen en tabellen invoegen. Ten slotte kunt u uw spelling controleren, een urgentie instellen, in- of uitzoomen en zoeken in het bericht. 

Als het standaardlettertype wijzigen, selecteert u Instellingen  De knop Instellingen > standaardlettertype. Het standaardlettertype wijzigen is alleen van invloed op het apparaat dat u momenteel gebruikt. Wanneer u het standaardlettertype wijzigt, is deze niet van toepassing op andere apparaten.

 • Lettertypen wijzigen en tekst markeren

  Als u het lettertype van een nieuw bericht wilt wijzigen, gebruikt u de knoppen voor vet, cursief en onderstrepen op het tabblad Opmaak. U kunt ook de vervolgkeuzelijst rechts van de knop voor onderstrepen gebruiken om een lettertype en tekengrootte te selecteren, een markering toe te voegen of de tekstkleur te wijzigen.

  Schermafbeelding van het tabblad Opmaak

  Opmerking: U kunt het standaardlettertype of de tekstkleur niet voor alle nieuwe berichten instellen. Wijzigingen die u aanbrengt, gelden alleen voor het bericht dat u opstelt.

 • Het standaardlettertype wijzigen

 • Emojis, bestanden, tabellen, afbeeldingen en koppelingen invoegen

  Gebruik het tabblad Invoegen om allerlei verschillende soorten inhoud toe te voegen aan uw bericht.

  Schermafbeelding van het tabblad invoegen

  Opmerking: Op het tabblad Invoegen kunt u geen tabellen, afbeeldingen of koppelingen toevoegen, tenzij uw cursor in de hoofdtekst van het bericht is geplaatst. Deze opties zijn niet beschikbaar als u het veld Aan of het onderwerp van het bericht nog aan het bewerken bent.

  Selecteer de optie bestanden naar een bijlage toevoegen aan uw e-mailbericht.

  Als u wilt een afbeelding invoegen zodat de geadresseerde de afbeelding in de hoofdtekst van het e-mailbericht ziet, afbeeldingente selecteren.

  Opmerking: U kunt afbeeldingen als u bestanden of afbeeldingen invoegen. Als u bestanden hebt geselecteerd, de afbeelding mogelijk niet weergegeven wanneer de geadresseerde wordt het e-mailbericht geopend maar de geadresseerde nog steeds de afbeelding openen kunt door te dubbelklikken op het bijgevoegde bestand.

  Als u wilt een tabel toevoegen, selecteer tabel. De standaardinstelling is dat er een tabel met drie rijen en drie kolommen wordt ingevoegd in uw bericht. U kunt selecteren de optie verwijderen naar een rij of een kolom of invoegen om in te voegen een rij of kolom verwijderen. Gebruik de andere knoppen op de werkbalk om het uiterlijk van de tabel aan te passen.

  Als u een hyperlink toevoegen aan een website wilt, selecteert u koppeling. Als u iets anders dan de URL of het adres wilt weergeven voor de koppeling, vult u het veld Weer te geven tekst in. Anders kunt u dat veld leeg laten. Zodra u het veld adres met de URL van de koppeling hebt ingevuld, selecteert u Invoegen.

  Als u wilt toevoegen emojis, selecteert u Emoji de kiezer emoji openen. Beschikbare emoji's bekijken met behulp van de categorieën onder aan de kiezer, of doorgaan met typen om een specifieke emoji te vinden. 

  Opmerking: Om de emojikiezer te gebruiken, moet u beschikken over Windows-versie 1809 of nieuwer.

 • Spelling controleren, een prioriteit instellen, zoomen of zoeken in een bericht

  Schermafbeelding van het tabblad Opties

  Als u wilt de spelling controleren, selecteert u de opdracht Spelling . Spellingcontrole de standaardtaal in Windows gebruikt, maar kunt u de vervolgkeuzelijst naast de Spelling moet kiezen de taal voor een ander spellingcontrole.

  Als uw bericht belangrijk is, kunt u het uitroepteken selecteren. In veel e-mailprogramma's worden berichten met een hoge prioriteit anders weergegeven dan berichten zonder deze aanduiding. Als het bericht niet belangrijk is, bijvoorbeeld een ter informatie die uw geadresseerde niet hoeft te lezen snel, kunt u de pijl omlaag om uw bericht markeren als lage prioriteit.

  Wilt u bepaalde tekst zoeken in het bericht? Selecteer Zoekenen typ het woord of woordgroep. Elk exemplaar van het woord of de woordgroep wordt gemarkeerd.

  Selecteer in-en uitzoomen om te wijzigen hoe uw nieuwe bericht wordt weergegeven dat u het aan het opstellen bent. Dit heeft geen invloed op de tekengrootte van de tekst.

  Opmerking: Mail voor Windows 10 kunt u geen leesbevestigingen voor uw uitgaande berichten instellen of regels maken die automatisch doorsturen of berichten verplaatsen naar mappen.

Berichten lezen en beantwoorden

Nadat u een account hebt toegevoegd aan Mail voor Windows 10, kunt u de app gebruiken voor het lezen en beantwoorden van berichten. Alle nieuwe berichten worden weergegeven in de berichtenlijst aan de linkerkant van het leesvenster.

Opmerking: U kunt de berichtenlijst of het leesvenster niet verbergen in Mail voor Windows 10.

U kunt voor een e-mailbericht de volgende opties kiezen op de werkbalk boven aan het bericht: Beantwoorden, Allen beantwoorden, Doorsturen, Verwijderen en Vlag toevoegen. Als u Meer Pictogram Meer selecteert, kunt u aanvullende acties uitvoeren, bijvoorbeeld het bericht als niet-gelezen markeren, het bericht naar een andere map verplaatsen, het bericht doorzoeken, tussen berichten navigeren, het bericht opslaan als een EML-bestand en het bericht afdrukken.

Berichten lezen

Al uw berichten worden weergegeven in de berichtenlijst. Wanneer u uw e-mailadres voor het eerst instelt, uw berichten zijn gegroepeerd per gesprek (onderwerp) en de eerste paar woorden van het e-mailbericht worden weergegeven in de berichtenlijst onder het onderwerp. Als u wilt een bericht leest, selecteert u deze in de lijst met berichten en het bericht wordt geopend in het leesvenster. Het leesvenster niet kunt u het leesvenster uitschakelen verplaatsen of het bericht in een nieuw venster openen.

 • Berichten markeren als gelezen

  Wanneer u vanuit één bericht naar het volgende in de berichtenlijst verplaatsen, Mail voor Windows 10 het bericht automatisch gemarkeerd als gelezen. U kunt dit uitschakelen of een ander gedrag Instellingen > lezen selecteren en selecteer een van de opties voor een item als gelezen markeren te selecteren.

 • Groeperen per gesprek uitschakelen of de eerste paar woorden van het bericht verbergen

  Selecteer Instellingen > lezen. Schuif omlaag naar de sectie Gesprek en gebruik de schuifregelaars om de optie Voorbeeldtekst weergeven en/of Berichten gerangschikt op gesprek weergeven in te stellen op aan of uit. Als u meerdere accounts hebt, geldt de keuze voor Berichten gerangschikt op gesprek weergeven alleen voor het account dat wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst Account selecteren.

 • Inhoud downloaden

  Als er een X of een tijdelijke aanduiding waarop een afbeelding moet worden of u krijgt een melding dat bepaalde inhoud in het bericht niet is gedownload, kunt u Schuif omlaag naar de onderkant van het bericht wilt downloaden van berichten en afbeeldingen. U wijzigt deze instelling voor alle berichten, zodat alle inhoud automatisch gedownload, kiest u Instellingen > lezen. Klik onder externe inhoud, kiest u uw account en zet vervolgens automatisch externe afbeeldingen en stijl indelingen downloadenop.

 • Bladeren met navigatietoetsen

  Als u deze optie inschakelt, kunt u in het leesvenster klikken om daarna de cursor op een regel met tekst te plaatsen. Vervolgens gebruikt u de pijltoetsen om per regel omhoog of omlaag te navigeren of teken voor teken van links naar rechts of omgekeerd. Bladeren met navigatietoetsen is standaard uitgeschakeld. Als u de optie wilt inschakelen, kiest u Instellingen > Lezen. Zet onder Bladeren met navigatietoetsen de schuifregelaar op aan.

Berichten beantwoorden

Wanneer u Beantwoorden, Allen beantwoorden of Doorsturen kiest, wordt het oorspronkelijke bericht altijd opgenomen in de reactie. U kunt dit gedrag niet wijzigen, maar u kunt wel alle tekst in het bericht selecteren en verwijderen.

Opmerking: Als u een bericht beantwoordt, wordt het oorspronkelijke bericht wel opgenomen in het antwoord maar eventuele bijlagen niet. Als u een bericht doorstuurt, wordt het hele bericht, inclusief bijlagen, naar de geadresseerde verzonden.

Typ uw antwoord, nodig bijlagen, tabellen, afbeeldingen of koppelingen toevoegen en kies vervolgens verzenden in de rechterbovenhoek om uw bericht te verzenden. Als u besluit dat u niet wilt dat uw bericht wilt sturen, kiest u verwijderen.

Vlaggen instellen voor berichten

U kunt een vlag instellen voor berichten die u snel wilt kunnen terugvinden. Als u een vlag wilt instellen, kiest u de optie Vlag instellen in het leesvenster. Kies Vlag wissen als u een vlag wilt verwijderen.

U kunt uw lijst met berichten zodat alleen gemarkeerde items worden weergegeven door de vervolgkeuzelijst naast Alles selecteren in de berichtenlijst en snelvlagfilteren.

Werken met concepten

Als u het bericht niet verzendt of verwijdert, wordt het automatisch opgeslagen in de map Concepten. Als u terug wilt gaan naar het concept, selecteert u de map Concepten en selecteert u het bericht. Wanneer u klaar bent met het aanpassen van uw bericht, kiest u Verzenden.

Als berichten in uw postvak per gesprek worden weergegeven, worden conceptantwoorden en doorgestuurde berichten ook gegroepeerd met het oorspronkelijke bericht weergegeven in het postvak. Als u Groeperen per gesprek uitschakelt, zijn deze concepten alleen zichtbaar in de map Concepten.

Ongewenste e-mail

Ongewenste e-mail of spam is een veelvoorkomend probleem. Als u een e-mailbericht ontvangt dat duidelijk ongewenst is, klikt u met de rechtermuisknop op het bericht in de berichtenlijst en kiest u Verplaatsen naar Ongewenst. Hiermee wordt het bericht verwijderd uit uw Postvak IN en naar een map met ongewenste e-mail verplaatst. U kunt maar één bericht tegelijk selecteren voor Verplaatsen naar Ongewenst.

Tip: Niet alle e-mailaccounts ondersteunen de optie Verplaatsen naar Ongewenst.

De weergave aanpassen

Mail voor Windows 10 biedt geen ondersteuning verplaatsen, verbergen of het formaat van het leesvenster of de berichtenlijst. U kunt uitvouwen of samenvouwen van het mappenvenster door te Het pictogram voor uitvouwen en samenvouwen boven aan het scherm selecteren.

Als u het mappenvenster samenvouwen, kunt u een nieuw bericht maken door te selecteren het + -teken.

Mijn e-mailberichten komen vertraagd binnen of ik kan oudere berichten niet vinden

Mail voor Windows 10 controleert regelmatig op e-mail. Als u vaker op e-mail wilt controleren of oudere berichten wilt raadplegen, kunt u de synchronisatie-instellingen wijzigen.

 1. Kies Instellingen De knop Instellingen > Accounts beherenen selecteer het account dat u wilt wijzigen.

 2. Kies Synchronisatie-instellingen voor postvak wijzigen.

  • Als u vaker op nieuwe berichten wilt controleren, selecteert u onder Nieuwe inhoud downloaden het gewenste interval.

   Opmerking: De standaardinstelling is op basis van mijn gebruik. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal berichten die u ontvangt, de internetverbinding en de levensduur van de batterij.

  • Als u oudere berichten wilt zien, kiest u onder E-mail downloaden de optie elk tijdstip.

Ondervindt u problemen of hebt u meer informatie nodig?

Stuur ons uw feedback

Wij waarderen uw mening. Als u een functie mist in de apps Mail en Agenda, of als er iets niet goed werkt, kunt direct feedback sturen naar het team van Mail en Agenda.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×