Bericht intrekken of vervangen nadat het is verzonden

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Bij het intrekken van een bericht wordt het bericht dat u hebt verzonden, teruggehaald uit de postvakken van de geadresseerden die het bericht nog niet hebben geopend. U kunt ook een vervangend bericht verzenden. Als u bijvoorbeeld vergeten bent een bijlage toe te voegen, kunt u het bericht proberen in te trekken en vervolgens een vervangend bericht inclusief bijlage verzenden.

Bericht intrekken is beschikbaar nadat u op verzenden klikt, en is alleen beschikbaar als de geadresseerde heeft een Exchange-account binnen dezelfde organisatie.

In dit artikel

Naar het intrekken en vervangen van een bericht

Om te controleren of het intrekken

Naar het intrekken en vervangen van een bericht

 1. Kies in het mappenvenster de map Verzonden Items.

 2. Open het bericht dat u wilt intrekken. U moet dubbelklikken om het bericht te openen. U kunt het bericht niet intrekken als u het bericht selecteert en het wordt weergegeven in het leesvenster.

 3. Klik op het tabblad Bericht op Acties > Dit bericht intrekken.

  Een bericht intrekken

  Opmerking : Als u de opdracht Dit bericht intrekken niet ziet, beschikt u waarschijnlijk niet over een Exchange-account of is deze functie in uw organisatie niet beschikbaar.

 4. Klik op Ongelezen kopieën van dit bericht verwijderen of Ongelezen kopieën verwijderen en vervangen door een nieuw bericht en klik vervolgens op OK.

  Vak Dit bericht intrekken

 5. Als u een vervangend bericht verzendt, stelt u het bericht op en klikt u vervolgens op Verzenden.

 1. Klik in Mailin het navigatiedeelvenster, op Verzonden Items.

 2. Open het bericht dat u wilt intrekken en vervangen.

 3. Klik op het tabblad bericht in de groep Acties op van Andere actiesen klik vervolgens op Dit bericht intrekken.

  Tabblad acties

 4. Klik op Ongelezen kopieën verwijderen en vervangen door een nieuw bericht of Ongelezen kopieën verwijderen en vervangen door een nieuw bericht.

  Opmerking : Als u het bericht naar een groot aantal personen stuurt, wilt u mogelijk het selectievakje laten weten of intrekken is geslaagd of voor elke geadresseerde mislukt .

 5. Als u een vervangend bericht verzendt, stelt u het bericht op en klikt u vervolgens op Verzenden.

Als u de opdracht Dit bericht intrekken niet ziet, klikt u vervolgens hebt u waarschijnlijk geen Exchange Server-account of u niet werkt met Microsoft Office Outlook 2007. Beide zijn vereist voor het gebruik van de functie intrekken.

U kunt het dialoogvenster Accountinstellingen in Outlook controleren op de typen e-mailaccounts in uw Outlook-profiel.

 1. Klik in het menu Tools (Extra) op Account Settings (Accountinstellingen).

 2. Op het tabblad E-mail wordt in de kolom Type voor elk account het accounttype weergegeven.

  Schermafbeelding

Naar boven

Om te controleren of het intrekken

Of het lukt om een bericht in te trekken is afhankelijk van de Outlook-instellingen op de computer van de geadresseerde. In de volgende tabel worden vijf scenario's beschreven:

Actie

Resultaat

U verzendt een bericht naar iemand. U trekt het oorspronkelijke bericht in en vervangt het door een nieuw bericht.

Op de computer van de geadresseerde is onder Bijhouden het selectievakje Vergaderverzoeken en antwoorden op vergaderverzoeken en polls automatisch verwerken ingeschakeld.

Opmerking : Als u deze instelling wilt weergeven, gaat u naar Bestand > Opties > E-mail. Ga vervolgens naar de sectie Bijhouden.

Zowel het oorspronkelijke bericht als het intrekkingsbericht worden bezorgd in het Postvak IN van de geadresseerde.

Aangenomen dat het oorspronkelijke bericht niet is gelezen, wordt het verwijderd en wordt de geadresseerde geïnformeerd dat u, de afzender, het bericht uit zijn of haar postvak hebt verwijderd.

Opmerking : Als het oorspronkelijke bericht als gelezen is gemarkeerd (weergeven in het leesvenster geldt in dit scenario niet als lezen) op het moment dat het intrekkingsbericht wordt verwerkt, wordt de geadresseerde geïnformeerd dat u, de afzender, het bericht wilt verwijderen. Het bericht blijft echter in de Outlook-map van de geadresseerde behouden..

U verzendt een bericht naar iemand. U trekt het oorspronkelijke bericht in en vervangt het door een nieuw bericht.

Op de computer van de geadresseerde is onder Bijhouden het selectievakje Vergaderverzoeken en antwoorden op vergaderverzoeken en polls automatisch verwerken uitgeschakeld.

Opmerking : Als u deze instelling wilt weergeven, gaat u naar Bestand > Opties > E-mail. Ga vervolgens naar de sectie Bijhouden.

Zowel het oorspronkelijke bericht als het intrekkingsbericht worden bezorgd in het Postvak IN van de geadresseerde.

Op de computer van de geadresseerde zijn de volgende resultaten mogelijk:

 • Als de geadresseerde eerst het intrekkingsbericht opent, wordt het oorspronkelijke bericht verwijderd en wordt de geadresseerde geïnformeerd dat u, de afzender, het bericht uit het postvak hebt verwijderd.

 • Als de geadresseerde eerst het oorspronkelijke bericht opent, mislukt het intrekken en zijn zowel het oorspronkelijke bericht als het intrekkingsbericht beschikbaar.

Opmerking : Als het oorspronkelijke bericht als gelezen is gemarkeerd (weergeven in het leesvenster geldt in dit scenario niet als lezen) op het moment dat het intrekkingsbericht wordt verwerkt, wordt de geadresseerde geïnformeerd dat u, de afzender, het bericht wilt verwijderen. Het bericht blijft echter in de Outlook-map van de geadresseerde behouden..

U verzendt een bericht naar iemand. U trekt het oorspronkelijke bericht in en vervangt het door een nieuw bericht.

Op de computer van de geadresseerde wordt het oorspronkelijke bericht door een regel of door een actie van de geadresseerde verplaatst uit het Postvak IN naar een andere map. Het intrekkingsbericht blijft in het Postvak IN staan (of wordt ook naar een andere map verplaatst).

Als het intrekkingsbericht en het oorspronkelijke bericht in afzonderlijke mappen staan, ontvangt de geadresseerde een bericht dat een intrekkingspoging is mislukt. Dit gebeurt ongeacht de configuratie van Outlook en de leesstatus van het bericht.

Zowel het oorspronkelijke bericht als het nieuwe bericht zijn voor de geadresseerde beschikbaar.

U verzendt een bericht naar iemand. U trekt het oorspronkelijke bericht in en vervangt het door een nieuw bericht.

Op de computer van de geadresseerde worden beide berichten door een regel of door een actie van de geadresseerde naar dezelfde map verplaatst. De resultaten zijn vergelijkbaar met een scenario waarin Outlook niet is geconfigureerd voor het automatisch verwerken van berichten.

Op de computer van de geadresseerde zijn de volgende resultaten mogelijk:

 • Als de geadresseerde eerst het intrekkingsbericht opent, wordt het oorspronkelijke bericht verwijderd en wordt de geadresseerde geïnformeerd dat u, de afzender, het bericht uit zijn of haar postvak hebt verwijderd.

 • Als de geadresseerde eerst het oorspronkelijke bericht opent, mislukt het intrekken en zijn zowel het oude als het nieuwe bericht beschikbaar.

U verzendt een bericht naar een openbare map. U trekt het oorspronkelijke bericht in en vervangt het door een nieuw bericht.

Een van de volgende resultaten is mogelijk:

 • Als de geadresseerde die het intrekkingbericht leest, leestoegang heeft tot alle items in de openbare map maar het oorspronkelijke bericht niet heeft gelezen, slaagt het intrekken en blijft alleen het nieuwe bericht behouden. U, de afzender, ontvangt een bericht dat het intrekken is geslaagd.

 • Als de geadresseerde het oorspronkelijke bericht al als gelezen heeft gemarkeerd, wordt hij of zij geïnformeerd dat het intrekken is mislukt en wordt alleen het intrekkingsbericht verwijderd.

Als een gebruiker met andere rechten voor openbare mappen het intrekkingsbericht opent, mislukt het intrekken en ontvangt de gebruiker een bericht daarover. Zowel het oude als het nieuwe bericht blijven in de openbare map behouden.

 • Als de geadresseerde het oorspronkelijke bericht leest en vervolgens als ongelezen markeert, wordt het als nooit-gelezen beschouwd en slaagt het intrekken.

 • In de openbare map wordt het slagen of mislukken van het intrekken bepaald door de rechten van de lezer, niet door de rechten van de afzender.

Het slagen of mislukken van een intrekken, is afhankelijk van de geadresseerden-instellingen in Microsoft Outlook. De volgende vier scenario's wordt uitgelegd wat gebeurt er in verschillende situaties en een extra scenario wordt beschreven voor het intrekken van een bericht verzonden naar een openbare map van Microsoft Exchange.

Actie

Resultaat

U kunt een e-mailbericht verzenden naar iemand. U het oorspronkelijke bericht intrekken en vervangen door een nieuwe record.

Klik op de computer van de geadresseerde, onder Opties voor bijhoudenis het selectievakje vergaderverzoeken en antwoorden op ontvangst van verwerken geselecteerd.

(Als u wilt weergeven met deze instelling, in het menu Extra , klikt u op Opties, klikt u op E-optiesen klik vervolgens op Opties voor bijhouden.)

Zowel het oorspronkelijke bericht als het intrekkingsbericht worden bezorgd in het Postvak IN van de geadresseerde.

Aangenomen dat het oorspronkelijke bericht nog niet is gelezen, wordt het oorspronkelijke bericht verwijderd en wordt de geadresseerde geïnformeerd dat u, de afzender, het bericht uit zijn of haar postvak hebt verwijderd.

Opmerking : Als het oorspronkelijke bericht wordt gemarkeerd als gelezen (weergave in het leesvenster is niet lezen in dit scenario) wanneer het intrekkingsbericht wordt verwerkt, de geadresseerde geïnformeerd dat u, de afzender, wilt verwijderen van het bericht, maar het bericht in Outlook-map van de geadresseerde blijft.

U kunt een e-mailbericht verzenden naar iemand. U het oorspronkelijke bericht intrekken en vervangen door een nieuwe record.

Op de computer van de geadresseerde, onder Opties voor bijhouden, is het selectievakje vergaderverzoeken en antwoorden op ontvangst van verwerken niet geselecteerd.

(Als u wilt weergeven met deze instelling, in het menu Extra , klikt u op Opties, klikt u op E-optiesen klik vervolgens op Opties voor bijhouden.)

Zowel het oorspronkelijke bericht als het intrekkingsbericht worden bezorgd in het Postvak IN van de geadresseerde.

Klik op de computer van de geadresseerde, een van de volgende mogelijk:

 • Als de geadresseerde eerst het intrekkingsbericht opent, wordt het oorspronkelijke bericht verwijderd en wordt de geadresseerde geïnformeerd dat u, de afzender, het bericht uit het postvak hebt verwijderd.

 • Als de geadresseerde eerst het oorspronkelijke bericht opent, mislukt het intrekken en zijn zowel het oorspronkelijke bericht als het intrekkingsbericht beschikbaar.

Opmerking : Als het oorspronkelijke bericht wordt gemarkeerd als gelezen (weergave in het leesvenster is niet lezen in dit scenario) wanneer het intrekkingsbericht wordt verwerkt, de geadresseerde geïnformeerd dat u, de afzender, wilt verwijderen van het bericht, maar het bericht in Outlook-map van de geadresseerde blijft.

U kunt een e-mailbericht verzenden naar iemand. U het oorspronkelijke bericht intrekken en vervangen door een nieuwe record.

Op de computer van de geadresseerde, door regel of door een van de geadresseerde wilt weergeven, het oorspronkelijke bericht wordt verplaatst naar een andere map en blijft het intrekkingsbericht in het postvak in (of wordt verplaatst naar een andere map ook).

Zo lang maken als het intrekkingsbericht en het oorspronkelijke bericht in afzonderlijke mappen aanwezig, ontvangt de geadresseerde een bericht aangegeven dat bij een poging intrekken is mislukt. Dit gebeurt ongeacht de Outlook-configuratie en de leesstatus van het bericht.

Zowel het oorspronkelijke bericht als het nieuwe bericht zijn voor de geadresseerde beschikbaar.

Opmerking : Als de geadresseerde het oorspronkelijke bericht lezen en vervolgens als ongelezen markeert, wordt Outlook wordt deze verwerkt als wanneer deze nooit is gelezen en wordt het ingetrokken.

U kunt een e-mailbericht verzenden naar iemand. U het oorspronkelijke bericht intrekken en vervangen door een nieuwe record.

Klik op de computer van de geadresseerde, dat door regel of door een van de geadresseerde wilt weergeven, beide berichten worden verplaatst naar dezelfde map. Hierdoor gedrag dat vergelijkbaar die optreedt wanneer u Outlook niet is geconfigureerd voor het automatisch verwerken berichten.

Klik op de computer van de geadresseerde, een van de volgende mogelijk:

 • Als de geadresseerde eerst het intrekkingsbericht opent, wordt het oorspronkelijke bericht verwijderd en wordt de geadresseerde geïnformeerd dat u, de afzender, het bericht uit zijn of haar postvak hebt verwijderd.

 • Als de geadresseerde eerst het oorspronkelijke bericht opent, mislukt het intrekken en zijn zowel het oude als het nieuwe bericht beschikbaar.

Opmerking : Als de geadresseerde het oorspronkelijke bericht lezen en vervolgens heeft gemarkeerd als ongelezen, Outlook wordt deze verwerkt als wanneer het nooit is gelezen en het succes wordt.

U kunt een e-mailbericht verzenden naar een openbare map. U het oorspronkelijke bericht intrekken en vervangen door een nieuwe record.

Een van de volgende dingen gebeurt:

 • Als de geadresseerde die het intrekkingsbericht leest alleen toegang tot alle items in de openbare map heeft, maar niet het oorspronkelijke bericht heeft gelezen, het intrekken is uitgevoerd en alleen het nieuwe bericht blijft. U, de afzender, een bericht dat aangeeft dat het intrekken is voltooid.

 • Als de geadresseerde het oorspronkelijke bericht al als gelezen heeft gemarkeerd, wordt hij of zij geïnformeerd dat het intrekken is mislukt en wordt alleen het intrekkingsbericht verwijderd.

Als een gebruiker met alle overige rechten van de openbare map het intrekkingsbericht opent, mislukt het intrekken en de gebruiker ontvangt een bericht aangegeven dat het intrekken is mislukt. De oude en nieuwe berichten blijven in de openbare map.

Opmerking : 

 • Als de geadresseerde het oorspronkelijke bericht leest en vervolgens als ongelezen markeert, Outlook wordt deze verwerkt als wanneer het nooit is gelezen en het succes wordt.

 • In de openbare map wordt het slagen of mislukken van het intrekken bepaald door de rechten van de lezer, niet door de rechten van de afzender.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×