Bericht intrekken of vervangen nadat het is verzonden

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Voor deze functie moet u een Microsoft Exchange Server 2000-, Exchange Server 2003- of Exchange Server 2007-account gebruiken. De meeste persoonlijke en privéaccounts gebruiken geen Microsoft Exchange. Voor meer informatie over Microsoft Exchange-accounts en hoe u kunt bepalen met welke versie van Exchange uw account verbinding maakt, gebruikt u de koppelingen in de sectie Zie ook.

De geadresseerde van het e-mailbericht dat u wilt intrekken, moet ook gebruikmaken van een Exchange-account. U kunt bijvoorbeeld geen bericht intrekken dat u hebt verzonden naar iemands persoonlijke POP3-e-mailaccount bij een internetprovider.

E-mail is een snelle manier om te overleggen met collega's, bijeenkomsten te plannen en documenten uit te wisselen. Alleen vergeet u misschien soms om een bestand bij te voegen of verstuurt u informatie en komt u er naderhand achter dat iets moet worden gewijzigd. Maar intussen hebt u al op Verzenden geklikt.

In dit artikel

Een bericht intrekken en vervangen

Kunnen berichten altijd worden ingetrokken?

Een bericht intrekken en vervangen

U verzendt een e-mailbericht waarin u uw collega's vraagt de omzetcijfers voor dit jaar te controleren, maar u vergeet de omzetcijfers als bijlage toe te voegen. U verzendt het bericht, waarop u in uw Postvak IN een vloedgolf aan antwoorden ontvangt in de trant van 'Welke bijlage?', 'Ik heb de bijlage niet gekregen!' of 'Kunt u de bijlage even opnieuw sturen?'.

Hoe kunt u deze fout ongedaan maken? U kunt het oorspronkelijke bericht intrekken en het vervolgens opnieuw verzenden met de bijlage die eerder ontbrak. Bij collega's die het bericht nog niet hebben geopend, kunt u het oorspronkelijke e-mailbericht ongezien vervangen door het bericht met de bijlage.

Een bericht intrekken en vervangen

Ga als volgt te werk:

 1. Klik onder E-mail in het navigatiedeelvenster op Verzonden items.

 2. Open het bericht dat u wilt intrekken en vervangen.

 3. Klik op het tabblad Bericht in de groep Acties op Andere acties en klik vervolgens op Dit bericht intrekken.

  Tabblad acties

  Ik zie de opdracht Dit bericht intrekken niet

  Als u de opdracht Dit bericht intrekken niet ziet, hebt u waarschijnlijk geen Exchange Server-account of maakt u geen gebruik van Microsoft Office Outlook 2007. Beide zijn vereist om de functie Intrekken te gebruiken.

  In het dialoogvenster Accountinstellingen in Outlook kunt u zien welke typen e-mailaccounts u in uw Outlook-profiel hebt.

  1. Open het menu Extra en klik op Accountinstellingen.

  2. Op het tabblad E-mail wordt in de kolom Type voor elke account het accounttype weergegeven.

   Schermafbeelding

 4. Klik op Ongelezen kopieën verwijderen en vervangen door een nieuw bericht.

  Opmerking : Als u het bericht aan een groot aantal mensen verzendt, kan het verstandig zijn het selectievakje Voor iedere geadresseerde laten weten of intrekken is gelukt of mislukt uit te schakelen.

 5. Klik op OK, typ vervolgens een nieuw bericht en voeg de bijlage bij.

 6. Klik op Verzenden.

In een ander scenario verstuurt u per ongeluk een bericht waarin u een personeelsfeestje aankondigt voor later die middag. Het feestje is echter pas de volgende week gepland. In dat geval wilt u het bericht intrekken, maar geen vervangend bericht verzenden.

Een bericht intrekken

Ga als volgt te werk:

 1. Klik onder E-mail in het navigatiedeelvenster op Verzonden items.

 2. Open het bericht dat u wilt intrekken.

 3. Klik op het tabblad Bericht in de groep Acties op Andere acties en klik vervolgens op Dit bericht intrekken.

  Tabblad acties

  Ik zie de opdracht Dit bericht intrekken niet

  Als u de opdracht Dit bericht intrekken niet ziet, hebt u waarschijnlijk geen Exchange Server-account of maakt u geen gebruik van Microsoft Office Outlook 2007. Beide zijn vereist om de functie Intrekken te gebruiken.

  In het dialoogvenster Accountinstellingen in Outlook kunt u zien welke typen e-mailaccounts u in uw Outlook-profiel hebt.

  1. Open het menu Extra en klik op Accountinstellingen.

  2. Op het tabblad E-mail wordt in de kolom Type voor elke account het accounttype weergegeven.

   Schermafbeelding

 4. Klik op Ongelezen kopieën van dit bericht verwijderen.

  Opmerking : Als u het bericht aan een groot aantal mensen verzendt, kan het verstandig zijn het selectievakje Voor iedere geadresseerde laten weten of intrekken is gelukt of mislukt uit te schakelen.

Het dialoogvenster Dit bericht intrekken

1. Geef aan of u het bericht alleen wilt verwijderen, of dat u het wilt verwijderen en vervangen.

2. Schakel het selectievakje in als u een bevestiging wilt ontvangen wanneer het intrekken is gelukt.

Naar boven

Kunnen berichten altijd worden ingetrokken?

Of een bericht kan worden ingetrokken, is afhankelijk van de instellingen van de gebruiker in Microsoft Outlook. In de eerste vier scenario's hieronder wordt uitgelegd wat er in diverse gevallen gebeurt. In het vijfde scenario wordt beschreven wat er gebeurt wanneer u een bericht intrekt dat naar een openbare map van Microsoft Exchange Server is verzonden.

Actie

Resultaat

U stuurt iemand een e-mailbericht. U trekt het oorspronkelijke bericht in en vervangt dit door een nieuw bericht.

Op de computer van de geadresseerde is het selectievakje Verzoeken en antwoorden verwerken bij ontvangst onder Controleopties ingeschakeld.

(Als u deze instelling wilt zien, klikt u in het menu Extra op Opties, vervolgens klikt u op E-mailopties en ten slotte op Controleopties.)

Zowel het oorspronkelijke bericht als het intrekbericht worden ontvangen in het Postvak IN van de geadresseerde.

Als we ervan uitgaan dat het oorspronkelijke bericht nog niet is gelezen, wordt het oorspronkelijke bericht verwijderd en wordt de geadresseerde medegedeeld dat u, de afzender, het bericht uit het Postvak IN hebt verwijderd.

Opmerking : Als het oorspronkelijke bericht is gemarkeerd als gelezen (in dit scenario geldt weergave in het leesvenster niet als lezen) wanneer het intrekbericht wordt verwerkt, ontvangt de geadresseerde de melding dat u, de afzender, het bericht wilt verwijderen. Het bericht blijft echter aanwezig in de Outlook-map van de geadresseerde.

U stuurt iemand een e-mailbericht. U trekt het oorspronkelijke bericht in en vervangt dit door een nieuw bericht.

Op de computer van de geadresseerde is het selectievakje Verzoeken en antwoorden verwerken bij ontvangst onder Controleopties niet ingeschakeld.

(Als u deze instelling wilt zien, klikt u in het menu Extra op Opties, vervolgens klikt u op E-mailopties en ten slotte op Controleopties.)

Zowel het oorspronkelijke bericht als het intrekbericht worden ontvangen in het Postvak IN van de geadresseerde.

Op de computer van de geadresseerde gebeurt het volgende:

 • Als de geadresseerde eerst het intrekbericht opent, wordt het oorspronkelijke bericht verwijderd en ontvangt de geadresseerde de melding dat u, de afzender, het bericht uit het postvak hebt verwijderd.

 • Als de geadresseerde eerst het oorspronkelijke bericht opent, mislukt het intrekken en zijn zowel het oorspronkelijke als het ingetrokken bericht beschikbaar.

Opmerking : Als het oorspronkelijke bericht is gemarkeerd als gelezen (in dit scenario geldt weergave in het leesvenster niet als lezen) wanneer het intrekbericht wordt verwerkt, ontvangt de geadresseerde de melding dat u, de afzender, het bericht wilt verwijderen. Het bericht blijft echter aanwezig in de Outlook-map van de geadresseerde.

U stuurt iemand een e-mailbericht. U trekt het oorspronkelijke bericht in en vervangt dit door een nieuw bericht.

Op de computer van de geadresseerde wordt het oorspronkelijke bericht, hetzij op grond van een regel hetzij door een handeling van de gebruiker, verplaatst naar een andere map en blijft het intrekbericht achter in het Postvak IN (of wordt het ook verplaatst naar een andere map).

Zolang het intrekbericht en het oorspronkelijke bericht in aparte mappen aanwezig zijn, ontvangt de geadresseerde een bericht met de mededeling dat het intrekken van het bericht is mislukt. Dit gebeurt ongeacht de gebruikte Outlook-configuratie en de leesstatus van het bericht.

Het oorspronkelijke bericht en het nieuwe bericht zijn beide beschikbaar op de computer van de geadresseerde.

Opmerking : Als de geadresseerde het oorspronkelijke bericht al heeft gelezen en het vervolgens markeert als ongelezen, wordt dit bericht in Outlook behandeld alsof het nooit is gelezen en wordt het ingetrokken.

U stuurt iemand een e-mailbericht. U trekt het oorspronkelijke bericht in en vervangt dit door een nieuw bericht.

Op de computer van de geadresseerde worden beide berichten, hetzij op grond van een regel hetzij door een handeling van de gebruiker, verplaatst naar dezelfde map. In dat geval gedraagt Outlook zich alsof het automatisch verwerken van berichten niet is ingesteld.

Op de computer van de geadresseerde gebeurt het volgende:

 • Als de geadresseerde eerst het intrekbericht opent, wordt het oorspronkelijke bericht verwijderd en ontvangt de geadresseerde de melding dat u, de afzender, het bericht uit het Postvak IN hebt verwijderd.

 • Als de geadresseerde eerst het oorspronkelijke bericht opent, mislukt het intrekken en zijn zowel het oude als het nieuwe bericht beschikbaar.

Opmerking : Als de geadresseerde het oorspronkelijke bericht al heeft gelezen en het vervolgens heeft gemarkeerd als ongelezen, wordt dit bericht in Outlook behandeld alsof het nooit is gelezen en wordt het ingetrokken.

U stuurt een e-mailbericht naar een openbare map. U trekt het oorspronkelijke bericht in en vervangt dit door een nieuw bericht.

Het volgende gebeurt:

 • Als de geadresseerde die het intrekbericht leest, leestoegang tot alle items in de openbare map heeft, maar het oorspronkelijke bericht nog niet heeft gelezen, wordt het bericht ingetrokken en blijft alleen het nieuwe bericht staan. U, de afzender, ontvangt een bericht waarin wordt aangegeven dat het intrekken is gelukt.

 • Als de geadresseerde het oorspronkelijke bericht al heeft gemarkeerd als gelezen, ontvangt deze een bericht met de melding dat het intrekken is mislukt en wordt alleen het intrekbericht verwijderd.

Als een gebruiker met andere rechten voor de openbare map het intrekbericht opent, mislukt het intrekken en ontvangt de gebruiker een bericht van die strekking. Zowel het oude als het nieuwe bericht blijven in de openbare map staan.

Opmerking : 

 • Als de geadresseerde het oorspronkelijke bericht leest en het vervolgens markeert als ongelezen, wordt dit bericht in Outlook behandeld alsof het nooit is gelezen en wordt het ingetrokken.

 • Of een bericht in de openbare map kan worden ingetrokken hangt niet af van de rechten van de afzender, maar van de rechten van de lezer.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×