Berekeningsgebied in de Power Pivot-invoegtoepassing

Wanneer u met de invoegtoepassing Power Pivot een gegevensmodel wijzigt, kunt u het best het berekeningsgebied gebruiken om metingen te maken en te beheren.

Een meting (ook wel een berekend veld genoemd) is een nieuw item dat u kunt maken in een model dat geen deel uitmaakt van de oorspronkelijke brongegevens. Een meting verschijnt als een veld in uw draaitabel. Voorbeelden van metingen zijn onder andere nettowaarden (zoals nettowinst), gemiddelden en medianen.

Het berekeningsgebied is een raster onder aan een tabel in de invoegtoepassing waarmee u berekende velden maakt en beheert.

 1. Start de invoegtoepassing Power Pivot in Microsoft Excel 2013 en open het Power Pivot-venster.

 2. Klik Start > Weergeven > Berekeningsgebied. Het berekeningsgebied staat standaard op aan. Als het raster verdwijnt, klikt u op Berekeningsgebied zodat het weer opnieuw wordt weergegeven.

 3. Klik op Geavanceerd > Impliciete metingen weergeven om de metingen weer te geven die automatisch in Excel worden gemaakt wanneer u velden toevoegt aan het onderdeel Waarden in een veldenlijst van een draaitabel.

  Een impliciete meting is een veld dat wordt gemaakt door de interactie met de draaitabel. Deze meting wordt door Excel gemaakt wanneer u een numerieke waarde, zoals Verkoopbedrag, naar het gebied Waarden van een draaitabel sleept. Excel telt automatisch de waarden op, wat resulteert in een nieuwe meting, genaamd Totaalbedrag verkoop.

  Impliciete metingen weergeven is nuttig omdat u hierdoor alles kunt verwijderen wat u niet meer nodig hebt. Wanneer Excel een impliciete meting maakt, blijft deze in het gegevensmodel tot u deze verwijdert.

  Om impliciete metingen te zoeken, klikt u op Zoekenop het Power Pivot-lint, als u de naam van het veld weet. Anders gaat u naar een tabblad met numerieke gegevens die u hebt geteld of opgeteld. Als bijvoorbeeld Verkoopbedrag zich bevindt in de tabel FactInternetVerkopen, gaat u naar het berekeningsgebied van die tabel om de berekende velden ervan te bekijken.

  Denk eraan dat impliciete metingen als verwijzingen in andere berekeningen kunnen worden gebruikt. Als u een impliciete meting verwijdert die in een andere formule wordt gebruikt, wordt de formule ongeldig.

  Tip: U kunt een meting overal in het raster plaatsen. Daarbij maakt het niet uit welk tabblad, welke tabel of welke kolom actief is. Berekende velden zijn globaal in het gehele model beschikbaar. Om het eenvoudig te houden, kunt u een feitentabel kiezen (of een andere tabel met voor het merendeel numerieke gegevens die u wilt gaan aggregeren) en al uw metingen in die tabel plaatsen. Zie Een meting maken voor meer informatie.

Metingen

Een meting is een formule die specifiek is gemaakt voor gebruik in een draaitabel, draaigrafiek of Power View-rapport. U kunt berekende velden baseren op standaardaggregatiefuncties, zoals AANTAL of SOM, of in de Power Pivot-invoegtoepassing uw eigen formule definiëren met DAX. Zie Berekende velden in Power Pivot voor meer informatie.

KPI's

Een KPI is gebaseerd op een specifieke meting, en is bedoeld om de huidige waarde, status en trend van een meetwaarde te evalueren. De KPI geeft de prestatie van de waarde aan, die wordt gedefinieerd door een basismeting ten opzichte van een doelwaarde. U kunt een basismeting uitbreiden tot een KPI. Zie KPI's (Key Performance Indicators) in Power Pivot voor meer informatie over KPI's.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×