Bekende problemen in Word 2011

Een deel van de inhoud in dit onderwerp is mogelijk niet van toepassing op alle talen.

Laatst bijgewerkt: december 2014

Word-documenten worden leeg geopend

Zie Een Office voor Mac-bestand dat tekst bevat, wordt geopend als een leeg bestand voor meer informatie inclusief een tijdelijke oplossing.

In documenten die het Koreaanse standaardlettertype van Microsoft, Malgun Gothic, bevatten, worden vakjes weergegeven in plaats van tekens

Als dit probleem optreedt, vervangt u het lettertype Malgun Gothic door het lettertype Gulim. Klik op Word > Voorkeuren > Compatibiliteit. Klik op Lettertype vervangen en selecteer onder Nieuw lettertype het lettertype Gulim.

Bestanden in OneDrive worden niet geopend nadat Mac OS X Lion is geïnstalleerd

Als u Mac OS X Lion gebruikt en u geen documenten op OneDrive kunt openen, kunt u in de browser Safari of Firefox een instelling wijzigen zodat u documenten kunt openen. Voer daarvoor de volgende stappen uit:

  1. Sluit Safari of Firefox af.

  2. Klik in de Finder op Toepassingen en selecteer het toepassingspictogram voor Safari of Firefox

  3. Klik in het menu Bestand op Info.

  4. Schakel het selectievakje Open in 32-bits modus in.

  5. Sluit Safari of Firefox en open de browser opnieuw.

Bitmapafbeeldingen kunnen niet naar een Word-document worden gesleept vanuit de Finder

U kunt een bestand met bitmapindeling (.bmp) niet vanuit de Finder naar een document in Word 2011 slepen. Als u een BMP-bestand wilt invoegen in een document, wijst u in het menu Invoegen de optie Foto aan en klikt u op Afbeelding uit bestand.

Bronvermeldingen in voetnoten worden niet automatisch bijgewerkt

Bronvermeldingen tussen haakjes die zijn ingevoegd in de hoofdtekst van een document, worden automatisch bijgewerkt wanneer er wijzigingen worden aangebracht in Bronvermeldingenbeheer. Bronvermeldingen in voetnoten worden echter niet automatisch bijgewerkt. Deze bronvermeldingen worden ingevoegd als statische tekst en moeten handmatig worden bijgewerkt.

Ligaturen die zijn gemaakt in Word voor Mac 2011, worden mogelijk niet weergegeven in Word 2010 voor Windows

In Microsoft Word 2010 voor Windows kunt u alleen ligaturen maken voor OpenType-lettertypen. In Word voor Mac 2011 kunt u ligaturen maken voor OpenType-lettertypen (met de bestandsextensie .otf) en TrueType-lettertypen (met de bestandsextensie .ttf) die gebruikmaken van AAT-functies (Apple Advance Typography) (bijvoorbeeld Zapfino). Als u ligaturen wilt gebruiken en Word 2011-documenten wilt delen met Word voor Windows, moet u OpenType-lettertypen gebruiken. In de toepassing Lettertypecatalogus kunt u bepalen welk soort lettertype u gebruikt. De toepassing Lettertypecatalogus is opgenomen in Mac OS X v10.6 (Snow Leopard).

Als u regelmatig documenten deelt met personen die Microsoft Word 2010 voor Windows gebruiken en u er zeker van wilt zijn dat u geen functies voor TrueType-typografie gebruikt die niet compatibel zijn met Microsoft Word 2010 voor Windows, kunt u functies voor TrueType-typografie uitschakelen. Hiervoor klikt u in het menu Opmaak op Lettertype, klikt u op het tabblad Geavanceerd en schakelt u het selectievakje Functies voor TrueType-typografie inschakelen uit.

Office-documenten die zich op een AFP- of NFS-netwerklocatie bevinden, kunnen niet worden opgeslagen in OneDrive of SharePoint

Belangrijk : Dit probleem is opgelost in Office voor Mac 2011 Service Pack 1. Klik op Downloads om Service Pack 1 of de laatste update te downloaden.

Als u Office uitvoert in een NetBoot-configuratie of een configuratie met netwerkbasismappen, kunt u op Windows Live OneDrive of SharePoint geen documenten opslaan die zich bevinden op een netwerklocatie waarop het AFP- of NFS-bestandssysteem wordt gebruikt.

Digitale inkt kan niet worden weergegeven in Word voor Mac 2011

Tekst en afbeeldingen die zijn gemaakt met de inktfuncties in Microsoft Office voor Windows, kunnen niet worden weergegeven in Word voor Mac 2011. Inktfuncties treft u gewoonlijk aan in Microsoft Office voor Windows op een tablet-pc.

Het deelvenster Zoeken en vervangen kan niet worden opgenomen in een macro

Het deelvenster Zoeken en vervangen in Word kan niet worden opgenomen in een macro. U kunt het dialoogvenster Geavanceerd zoeken en vervangen echter wel opnemen in een macro. Als u het dialoogvenster Geavanceerd zoeken en vervangen wilt openen, wijst u in het menu Bewerken de optie Zoeken een en klikt u op Geavanceerd zoeken en vervangen.

Bij het aanpassen van menu's, werkbalken en opdrachten van Word 2011, worden menu's, werkbalken en opdrachten van Word 2008 overschreven

Als u Word 2011 en Word 2008 installeert op dezelfde computer, moet u erop letten dat menu's, werkbalken en opdrachten in Word 2008 worden overschreven door de menu's, werkbalken en opdrachten die u aanpast in Word 2011.

Tekst wordt niet naar Japanse tekens geconverteerd wanneer de werkbalk Opmaak wordt weergegeven

Als Japanse taalfuncties zijn ingeschakeld en u de werkbalk Opmaak gebruikt, wordt tekst die u toevoegt niet naar Japanse tekens geconverteerd. U kunt dit probleem omzeilen door de werkbalk Opmaak uit te schakelen: wijs Werkbalken in het menu Beeld aan en klik op Opmaak. Als u werkbalken die het pop-upmenu Stijlen bevatten wilt gebruiken met Japanse taalfuncties, zoals de werkbalk Opmaak, moet u het pop-upmenu Stijlen verwijderen door Werkbalken in het menu Beeld aan te wijzen en op Werkbalken en menu's aanpassen te klikken. Klik op de werkbalk op het pop-upmenu Stijl en sleep dit van de werkbalk af.

Als u het pop-upmenu Stijlen wilt toevoegen aan een werkbalk waaruit het is verwijderd, klikt u op het menu Beeld wijst u Werkbalken aan en klikt u vervolgens op Werkbalken en menu's aanpassen. Schakel op het tabblad Werkbalken en menu's het selectievakje naast de werkbalk in en klik op het tabblad Opdrachten. Blader in de lijst Opdrachten naar het pop-upmenu Stijl en sleep het naar de werkbalk.

Bestanden van Office voor Mac die zich in SharePoint of Windows Live bevinden, OneDrive worden mogelijk niet geopend als u Office voor Mac 2011 niet minimaal één keer eerder hebt geopend

Belangrijk : Dit probleem is opgelost in Office voor Mac 2011 Service Pack 2. Klik op Downloads om Service Pack 2 of de laatste update te downloaden.

Bestanden die zich op SharePoint of Windows Live OneDrive bevinden, kunt u pas openen vanuit Safari of Mozilla Firefox als u Word, Excel of PowerPoint ten minste één keer hebt geopend.

Organigrammen die zijn gemaakt met Organigram, kunnen niet worden bewerkt

In eerdere versies van Office voor Mac was Organigram opgenomen, een hulpprogramma voor het maken en bewerken van organigrammen. In Microsoft Office voor Mac 2011 is Organigram niet opgenomen. Wanneer u een document opent dat een object bevat dat is gemaakt met Organigram, kunt u dat object weergeven, maar niet bewerken.

Meld u meerdere keren aan om toegang te krijgen tot de IRM-licentieserver (Information Rights Management)

Als u het selectievakje Wachtwoord opslaan in Mac OS X-sleutelhanger uitschakelt wanneer u toegang wilt krijgen tot de AD RMS-server (Active Directory Rights Management Services), moet u zich meerdere keren aanmelden. U kunt dit probleem omzeilen door te zorgen dat het selectievakje Wachtwoord opslaan in Mac OS X-sleutelhanger is ingeschakeld.

U kunt een PICT-vectorafbeelding niet plakken en vervolgens de groepering opheffen

Wanneer u een PICT-vectorafbeelding plakt, wordt deze volgens de richtlijnen van Apple opgeslagen als PDF-afbeelding in plaats van PICT-afbeelding en u kunt de groepering van een PDF-afbeelding niet opheffen.

Een gekoppelde afbeelding van een website wordt niet weergegeven

Als u een koppeling toevoegt naar een afbeelding die zich op een website bevindt, wordt de afbeelding als een rode X weergegeven wanneer u het bestand de volgende keer opent. Dit komt doordat het websitepad niet wordt herkend in de toepassing. U kunt dit probleem omzeilen door de afbeelding op de website te kopiëren en vervolgens in de Office voor Mac-toepassing te plakken.

Stappen die u uitvoert in het dialoogvenster Grafiek opmaken, kunnen niet worden opgenomen in een macro

Als u een macro opneemt, worden de acties die u in het dialoogvenster Grafiek opmaken uitvoert niet opgenomen. U kunt dit probleem omzeilen door het tabblad Grafiek op het lint te gebruiken wanneer u een macro opneemt.

Office voor Mac werkt mogelijk niet goed als u Ouderlijk toezicht instelt

Als u Ouderlijk toezicht instelt in het Mac OS, werken Office voor Mac-toepassingen mogelijk niet goed. U kunt dit proleem als volgt oplossen: klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren, klik op Ouderlijk toezicht en schakel Ouderlijk toezicht uit.

U ziet geen illustraties in de categorie Ontspanning, Emoties of Eten en drinken in de Clipgalerie

In Office voor Mac worden geen illustraties weergegeven in de categorie Ontspanning, Emoties of Eten en drinken in de Clipgalerie. U kunt dit probleem omzeilen door te zoeken naar de volgende illustraties:

  • Ontspanning:     schaken, roulette, domino

  • Emoties:    huilen, glimlachen

  • Eten en drinken:      brood, banaan, meloen, bamboestomer, maïs, aardbeien, peper, ananas, paksoi, frambozen, sinaasappel, appel, bosbessen, papieren zak, cheeseburger, ijshoorntje, zak met groenten, hotdog, sandwich, kokosnoot, ei, ochtend, papieren beker, wijn, bier, martini, jus d'orange, fruitsap, verjaardagstaart, chef

    Opmerking : Als u online naar illustraties en afbeeldingen zoekt, wordt u naar Bing doorgestuurd. Hier kunt u de afbeelding op uw computer opslaan en deze vervolgens in uw document invoegen. Als u afbeeldingen of illustraties van Bing gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het respecteren van het copyright. Met het licentiefilter in Bing kunt u kiezen welke afbeeldingen u wilt gebruiken.

De Clipgalerie wordt weergegeven in het Engels in plaats van het Chinees

De Clipgalerie wordt weergegeven in het Engels in plaats van het Chinees.

U kunt een bestand dat een hyperlink bevat, niet opslaan

Als een document een hyperlink bevat waarin niet-Latijnse tekens of een vorm zijn opgenomen, of die is beschadigd, kunt u het document mogelijk niet opslaan of de hyperlink niet bewerken. U kunt dit probleem omzeilen door het object te verwijderen waaraan de hyperlink is toegevoegd.

U kunt geen velden bewerken in het dialoogvenster Openen, Afdrukken, Opslaan in OneDrive of Opslaan in SharePoint als u de mediabrowser hebt geopend

Belangrijk : Dit probleem is opgelost in Office voor Mac 2011 Service Pack 1. Klik op Downloads om Service Pack 1 of de laatste update te downloaden.

U kunt in het dialoogvenster Openen, Afdrukken, Opslaan op OneDrive of Opslaan op SharePoint of in soortgelijke dialoogvensters geen velden bewerken wanneer u de Mediabrowser hebt geopend. U kunt dit probleem oplossen door de Mediabrowser te sluiten en het dialoogvenster opnieuw te openen.

U kunt een Visual Basic-project niet afdrukken

In Microsoft Office voor Mac 2011 kunt u geen Visual Basic-project afdrukken. U kunt dit probleem omzeilen door de code van uw Visual Basic-project te kopiëren, in een teksteditor te plakken en vervolgens af te drukken.

Zie ook

Bekende problemen in Office 2011

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×