Bekende problemen in Excel 2011

Een deel van de inhoud in dit onderwerp is mogelijk niet op alle talen van toepassing.

Laatst bijgewerkt: maart 2012

U kunt geen slicers maken, bewerken of weergeven

U kunt geen slicers maken met Excel 2011. Als u een bestand van Excel voor Windows opent dat slicers bevat, wordt dit in Excel 2011 als een alleen-lezenbestand geopend en zijn slicers niet zichtbaar.

U kunt niet meerdere objecten selecteren

Wanneer u de muis sleept om meerdere objecten te selecteren, worden de objecten niet geselecteerd. Als u meerdere objecten wilt selecteren, houdt u SHIFT ingedrukt en klikt u om objecten te selecteren of de selectie ongedaan te maken. Als u alle objecten wilt selecteren, klikt u op een object en drukt u op COMMAND + A .

In de lange standaarddatumnotatie worden jaren met twee cijfers weergegeven in Mac OS X 7 (Lion)

Als u Mac OS X 7 (Lion) gebruikt met de landinstelling Verenigde Staten, wordt de lange standaarddatumnotatie weergegeven als ‘Woensdag, 13 maart, 01'. U wijzigt als volgt de datumnotatie voor de weergave met een jaar van vier cijfers:

 1. Selecteer de cel of cellen die de datum bevatten.

 2. Klik in het menu Opmaak op Cellen.

 3. Klik op het tabblad Getal onder Categorie op Aangepast.

 4. Typ dddd, mmmm dd, jjjj in het vak Type .

Het afdrukvoorbeeld is leeg

Als u de schaal van uw werkblad instelt op Aanpassen aan: 1 pagina('s) breed en 1 pagina('s) hoog en uw werkblad een kolom bevat die breder is dan 8 inches, worden bij het afdrukvoorbeeld of het afdrukken van het werkblad lege pagina's weergegeven. U kunt dit probleem oplossen door de kolommen smaller dan 8 inches te maken.

Bij het opslaan van werkmappen in dezelfde map, worden tijdelijke bestanden gemaakt die niet kunnen worden verwijderd

Bij het opslaan van een werkmap kan er een tijdelijk bestand met een willekeurige naam worden weergegeven in dezelfde map als het opgeslagen bestand. Dit probleem komt vaker voor bij Lion OS dan op andere platformen. U kunt de tijdelijke bestanden als volgt verwijderen:

 1. Klik in het Apple-menu op Forceer stop.

 2. Klik op Finder en klik vervolgens op Start opnieuw.

Bestanden op OneDrive worden niet geopend nadat Mac OS X Lion is geïnstalleerd

Als u Mac OS X Lion gebruikt en u geen documenten op OneDrive kunt openen, kunt u in de browser Safari of Firefox een instelling wijzigen zodat u documenten kunt openen. Voer daarvoor de volgende stappen uit:

 1. Sluit Safari of Firefox af.

 2. Klik in de Finder op Toepassingen en selecteer het toepassingspictogram voor Safari of Firefox

 3. Klik in het menu Bestand op Info.

 4. Schakel het selectievakje Open in 32-bits modus in.

 5. Sluit Safari of Firefox en open de browser opnieuw.

De bladrichting van rechts naar links blijft niet behouden

Bladen die zijn gemaakt met Excel voor Windows kunnen zijn aangepast om van rechts naar links te worden weergegeven. Wanneer u een blad met de richting van rechts naar links opent in Excel voor Mac, blijft de richting niet behouden en wordt het blad van links naar rechts weergegeven.

Een grafiek wordt leeg wanneer u de hele werkmap wilt afdrukken

Belangrijk :  Dit probleem is opgelost in Office voor Mac 2011 Service Pack 1. Klik op Downloads om Service Pack 1 of de laatste update te downloaden.

Wanneer het actieve blad een grafiek bevat en u de optie voor het afdrukken van de hele werkmap selecteert, wordt de grafiek leeg weergegeven. Dit probleem geldt alleen voor de weergave en niet voor de afgedrukte uitvoer.

Een grafiek wordt niet afgedrukt zonder het blad wanneer u alleen de grafiek wilt afdrukken

Wanneer u een grafiek selecteert en deze wilt afdrukken, is de optie voor het afdrukken van een selectie niet beschikbaar. Als u alleen de grafiek wilt afdrukken, verplaatst u de grafiek naar een ander blad en drukt u dat blad af.

 1. Selecteer de grafiek.

 2. Klik in het menu Grafiek op Grafiek verplaatsen.

 3. Klik op Nieuw blad en klik vervolgens op OK.

Organigrammen die zijn gemaakt met Organigram, kunnen niet worden bewerkt

In eerdere versies van Office voor Mac was Organigram opgenomen, een hulpprogramma voor het maken en bewerken van organigrammen. In Microsoft Office voor Mac 2011 is Organigram niet opgenomen. Wanneer u een document opent dat een object bevat dat is gemaakt met Organigram, kunt u dat object weergeven, maar niet bewerken.

Stappen die u uitvoert in het dialoogvenster Grafiek opmaken, kunt u niet opnemen in een macro

Als u een macro opneemt, worden de acties die u in het dialoogvenster Grafiek opmaken uitvoert niet opgenomen. U kunt dit probleem omzeilen door het tabblad Grafiek op het lint te gebruiken wanneer u een macro opneemt.

Het sorteren van numerieke waarden in een draaitabel werkt niet zoals verwacht

Wanneer u numerieke waarden in een draaitabel sorteert, worden slechts de waarden in één veld gesorteerd. U kunt dit probleem omzeilen door elk veld te selecteren en de numerieke waarden in het veld te sorteren.

Er zijn meerdere problemen wanneer u werkmappen opslaat in PDF-indeling

 • Wanneer u in het dialoogvenster Opslaan als een werkmap opslaat als een PDF-bestand en u een bestandsnaam invoert die al bestaat, ontvangt u geen waarschuwing dat u het bestaande bestand gaat vervangen.

 • Wanneer u in het dialoogvenster Afdrukken de optie Gehele werkmap selecteert om een werkmap van twee bladen op te slaan als PDF-bestand, is het resultaat een enkel bestand met twee pagina's. De bestandsnaam bevat het woord 'Blad 1' ondanks de twee bladen in de werkmap.

 • Wanneer u in het dialoogvenster Afdrukken de optie Gehele werkmap selecteert om een werkmap met meerdere bladen op te slaan als PDF-bestand, wordt er meer dan één bestand gegenereerd, maar komt het aantal bestanden niet overeen met het aantal bladen in de werkmap. Voor een werkmap met zeven tabbladen worden bijvoorbeeld drie afzonderlijke PDF-bestanden gegenereerd.

Er wordt geen waarschuwing weergegeven wanneer u in Excel 2011 kleur en celopmaak toepast die niet werken in eerdere versies van Excel

In Excel 2011 zijn een uitgebreid kleurenpalet, thema's en celopmaakopties opgenomen die verloren gaan wanneer u de werkmap opslaat in een oudere bestandsindeling, zoals .xls, of als de werkmap wordt geopend in een oudere versie van Excel.

ActiveX-besturingselementen worden niet weergegeven

Werkmappen die met Excel voor Windows zijn gemaakt, kunnen ActiveX-besturingselementen bevatten die niet kunnen worden weergegeven wanneer de werkmap wordt geopend in Excel voor Mac.

Aangepaste bestandseigenschappen blijven aanwezig nadat u persoonlijke gegevens uit het bestand verwijdert

Wanneer u persoonlijke gegevens uit een bestand verwijdert in Excel-voorkeuren, worden niet alle aangepaste bestandseigenschappen uit het bestand verwijderd.

Excel wordt onverwacht afgesloten wanneer u het hele blad selecteert als bereik voor het verwijderen van dubbele rijen

Als u een heel blad selecteert en vervolgens dubbele rijen probeert te verwijderen, wordt Excel onverwacht afgesloten. U kunt dit probleem voorkomen door een kleiner bereik te selecteren voor het verwijderen van dubbele rijen.

Office-documenten die zich op een AFP- of NFS-netwerklocatie bevinden, kunnen niet worden opgeslagen op OneDrive of SharePoint

Belangrijk :  Dit probleem is opgelost in Office voor Mac 2011 Service Pack 1. Klik op Downloads om Service Pack 1 of de laatste update te downloaden.

Als u Office uitvoert in een NetBoot-configuratie of een configuratie met netwerkbasismappen, kunt u op Windows Live OneDrive of SharePoint geen documenten opslaan die zich bevinden op een netwerklocatie waar het AFP- of NFS-bestandssysteem wordt gebruikt.

Bestanden van Office voor Mac die zich op SharePoint of Windows Live OneDrive bevinden, kunt u mogelijk niet openen als u Office voor Mac 2011 niet minstens één keer eerder hebt geopend

Belangrijk :  Dit probleem is opgelost in Office voor Mac 2011 Service Pack 2. Klik op Downloads om Service Pack 2 of de laatste update te downloaden.

Bestanden die zich op SharePoint of Windows Live OneDrive bevinden, kunt u alleen openen vanuit Safari of Mozilla Firefox als u Word, Excel of PowerPoint ten minste één keer hebt geopend.

Taalspecifieke instellingen van een aangepaste woordenlijst worden genegeerd

Wanneer u een aangepaste woordenlijst instelt zodat deze alleen voor een bepaalde taal werkt, wordt de taalinstelling niet gebruikt wanneer u de spelling controleert in Excel of PowerPoint.

U moet zich meerdere keren aanmelden om toegang te krijgen tot de IRM-licentieserver (Information Rights Management)

Als u het selectievakje Wachtwoord opslaan in Mac OS X-sleutelhanger uitschakelt wanneer u toegang wilt krijgen tot de AD RMS-server (Active Directory Rights Management Services), moet u zich meerdere keren aanmelden. U kunt dit probleem omzeilen door te zorgen dat het selectievakje Wachtwoord opslaan in Mac OS X-sleutelhanger is ingeschakeld.

U kunt een PICT-vectorafbeelding niet plakken en vervolgens de groepering opheffen

Wanneer u een PICT-vectorafbeelding plakt, wordt deze volgens de richtlijnen van Apple opgeslagen als PDF-afbeelding in plaats van PICT-afbeelding en u kunt de groepering van een PDF-afbeelding niet opheffen.

Een gekoppelde afbeelding van een website wordt niet weergegeven

Als u een koppeling toevoegt naar een afbeelding die zich op een website bevindt, wordt de afbeelding als een rode X weergegeven wanneer u het bestand de volgende keer opent. Dit komt doordat het websitepad niet wordt herkend in de toepassing. U kunt dit probleem omzeilen door de afbeelding op de website te kopiëren en vervolgens in de Office voor Mac-toepassing te plakken.

Office voor Mac werkt mogelijk niet goed als u Ouderlijk toezicht instelt

Als u Ouderlijk toezicht instelt in het Mac OS, werken Office voor Mac-toepassingen mogelijk niet goed. U kunt dit proleem als volgt oplossen: klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren, klik op Ouderlijk toezicht en schakel Ouderlijk toezicht uit.

U ziet geen illustraties in de categorie Ontspanning, Emoties of Eten en drinken in de Clipgalerie

In Office voor Mac worden geen illustraties weergegeven in de categorie Ontspanning, Emoties of Eten en drinken in de Clipgalerie. U kunt dit probleem omzeilen door te zoeken naar de volgende illustraties:

 • Ontspanning:      schaken, roulette, domino

 • Emoties:      huilen, glimlachen

 • Eten en drinken:       brood, banaan, meloen, bamboestomer, maïs, aardbeien, peper, ananas, paksoi, frambozen, sinaasappel, appel, bosbessen, papieren zak, cheeseburger, ijshoorntje, zak met groenten, hotdog, sandwich, kokosnoot, ei, ochtend, papieren beker, wijn, bier, martini, jus d'orange, fruitsap, verjaardagstaart, chef

De Clipgalerie wordt weergegeven in het Engels in plaats van het Chinees

De Clipgalerie wordt weergegeven in het Engels in plaats van het Chinees.

U kunt een bestand dat een hyperlink bevat niet opslaan

Als een document een hyperlink bevat waarin niet-Latijnse tekens of een vorm zijn opgenomen, of die is beschadigd, kunt u het document mogelijk niet opslaan of de hyperlink niet bewerken. U kunt dit probleem omzeilen door het object te verwijderen waaraan de hyperlink is toegevoegd.

U kunt bepaalde werkstromen niet uitvoeren

De volgende werkstromen die in Office voor Mac zijn opgenomen, werken niet:

 • In Excel: een tekstbestand importeren en een tabel maken

 • In Outlook: afbeeldingsbijlagen verzenden naar iPhoto

U kunt een Visual Basic-project niet afdrukken

In Microsoft Office voor Mac 2011 kunt u geen Visual Basic-project afdrukken. U kunt dit probleem omzeilen door de code van uw Visual Basic-project te kopiëren, in een teksteditor te plakken en vervolgens af te drukken.

Zie ook

Bekende problemen in Office 2011

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×