Beheren wanneer externe verwijzingen (koppelingen) worden bijgewerkt

Wanneer u externe verwijzingen (ook wel koppelingen genoemd) maakt, kunt u beheren of deze verwijzingen regelmatig worden bijgewerkt en wanneer ze worden bijgewerkt. Als een andere gebruiker een waarde in een cel heeft gewijzigd, wordt deze nieuwe waarde niet in Microsoft Excel weergegeven, tenzij u dit instelt.

Meer informatie over externe verwijzingen

De werkmap die de koppelingen bevat, wordt de doelwerkmap genoemd en de werkmap die eraan is gekoppeld, wordt de bronwerkmap genoemd. Als de geopende werkmap (een doelbestand genoemd) koppelingen bevat naar andere werkmappen of bestanden (bronbestanden genoemd) en deze bronbestanden zijn gewijzigd, kunnen de koppelingen in de geopende werkmap verouderde informatie weergeven.

werkmap met koppelingen

1. De doelwerkmap bevat de externe verwijzing.

2. De externe verwijzing (of koppeling) is een verwijzing naar een cellenbereik in de bronwerkmap.

3. De bronwerkmap bevat de cel met de actuele waarde die wordt opgehaald en wordt weergegeven in de doelwerkmap.

Koppelingen naar andere werkmappen beheren

Wanneer de bronwerkmap en de doelwermap zijn geopend op dezelfde computer, worden de koppelingen automatisch bijgewerkt. Wanneer u een doelwerkmap opent en de bronwermap is niet open, kan er een waarschuwing verschijnen in de Vertrouwensbalk met de vraag of u de koppelingen wilt bijwerken. U kunt instellen of de Vertrouwensbalk u waarschuwt en of alle koppelingen worden bijgewerktals de waarschuwing niet wordt weergegeven. U kunt ook slechts enkele koppelingen bijwerken, als de werkmap meer dan één koppeling bevat.

Handmatig alle koppelingen of geen koppelingen bijwerken in een werkmap

 1. Sluit alle werkmappen. Als er een bronwerkmap is geopend en de overigen zijn gesloten, wordt de werkmap niet uniform bijgewerkt.

 2. Open de werkmap die de koppelingen bevat.

 3. Als u de koppelingen wilt bijwerken, klikt u op de Vertrouwensbalk op Opties en klikt u vervolgens op Deze inhoud inschakelen.

Handmatig slechts enkele koppelingen naar andere werkmappen bijwerken

 1. Sluit alle werkmappen.

 2. Open de werkmap die de koppelingen bevat.

 3. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Verbindingen op Koppelingen bewerken.

  gegevensverbinding

 4. Klik op het gekoppelde object dat u wilt bijwerken in de lijst Bron.

  Als u meerdere koppelingen wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op elk gekoppeld object.

  Als u alle koppelingen wilt selecteren, drukt u op Ctrl+A.

 5. Klik op Waarden bijwerken.

De opstartprompt beheren voor het bijwerken van alle koppelingen

U kunt beslissen of de koppelingen automatisch worden bijgewerkt bij het opstarten of na het opstarten.

Niet vragen of koppelingen voor deze werkmap moeten worden bijgewerkt en me zelf laten beslissen of koppelingen worden bijgewerkt

Waarschuwing: Deze optie heeft gevolgen voor alle gebruikers van de werkmap. Als u ervoor kiest om koppelingen niet automatisch bij te werken en geen prompt weer te geven, weten andere gebruikers van de werkmap niet of de gegevens verouderd zijn.

 1. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Verbindingen op Koppelingen bewerken.

 2. Klik op Prompt bij opstarten.

 3. Selecteer de gewenste optie.

Opmerking: Ook als u hebt opgegeven dat er geen vraag wordt weergegeven in Excel of u de koppelingen wilt bijwerken, wordt u nog steeds gewaarschuwd als er verbroken koppelingen zijn.

Beslissen of u koppelingen wilt bijwerken wanneer dit bij het opstarten wordt gevraagd

Er zijn een aantal beslissingen die u kunt maken in het dialoogvenster Prompt bij opstarten.

Als u niet meer weet hoe u koppelingen kunt maken

 1. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Verbindingen op Koppelingen bewerken.

 2. Klik op Prompt bij opstarten.

 3. Klik op Geen waarschuwing weergeven en geen koppelingen automatisch bijwerken.

Het is mogelijk dat u per ongeluk een koppeling maakt wanneer u een bereik, werkblad of grafiek verplaatst of kopieert tussen twee werkmappen. Open de werkmap en zoek de abusievelijk gemaakte koppelingen en verbreek vervolgens de koppeling of vervang deze door een waarde.

Een koppeling naar een bron verbreken

Belangrijk: Wanneer u een koppeling naar een bron verbreekt, worden alle formules die gebruikt maken van de bron vervangen door de huidige waarde. De koppeling =SOM([Budget.xls]Jaar!C10:C25) wordt geconverteerd naar =45. Omdat deze actie niet ongedaan kan worden gemaakt, is het wellicht verstandig een versie van het bestand op te slaan.

 1. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Verbindingen op Koppelingen bewerken.

 2. Klik op de koppeling die u wilt verbreken in de lijst Bron.

  • Als u meerdere gekoppelde objecten wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op elk gekoppeld object.

  • Als u alle koppelingen wilt selecteren, drukt u op Ctrl+A.

 3. Klik op Koppeling verbreken.

 4. Als in de koppeling een gedefinieerde naam wordt gebruikt, wordt de naam niet automatisch verwijderd. Het is raadzaam ook de naam te verwijderen.

  Een naam verwijderen

 5. Ga naar het tabblad Formules en klik in de groep Gedefinieerde namen op Namen beheren.

 6. Klik in de kolom Naam op de naam die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

 7. Als u een externe gegevensreeks gebruikt, is het mogelijk dat in een parameter van een query ook gegevens uit een andere werkmap worden gebruikt. Het is verstandig te controleren of dit type koppelingen voorkomt en deze zo nodig te verwijderen.

Eén formule vervangen door de bijbehorende berekende waarden

Wanneer u een formule door de bijbehorende waarde vervangt, worden de formules permanent verwijderd. Als u een formule per ongeluk door een waarde hebt vervangen en u de formule wilt herstellen, klikt u onmiddellijk nadat u de waarde hebt ingevoerd of geplakt op Ongedaan maken Knop Ongedaan maken .

 1. Selecteer de cel met de formule.
  Als de formule een matrixformule is, selecteert u het bereik dat de matrixformule bevat.
  Een bereik selecteren dat een matrix bevat   

  1. Klik op een willekeurige cel in het matrix-bereik.

  2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Bewerken op Zoeken en selecteren. Klik vervolgens op Selecteren speciaal.

  3. Klik in het dialoogvenster Selecteren speciaal op Huidige matrix.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op Kopiëren Bijschrift 4 .

 3. Klik op Plakken Knopafbeelding .

 4. Klik op de pijl naast de knop Plakopties Bijschrift 4 en klik vervolgens op Waarden Bijschrift 4 .

Als u weet dat de verbinding met de bron is verbroken

Klik op Niet bijwerken. In Excel kunnen geen gegevens worden bijgewerkt waarvoor de verbinding met de de bron is verbroken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de bron zich in een netwerk bevindt en u geen verbinding hebt met dat netwerk.

Als u de gegevens wilt gebruiken zoals ze zijn en deze niet wilt vervangen door nieuwe gegevens

Klik op Niet bijwerken.

Als u recent de gegevens hebt proberen bij te werken en dit te lang duurde

Klik op Niet bijwerken. Als de gegevens niet de meest recente gegevens hoeven te zijn, kunt u tijd besparen door niet alle koppelingen bij te werken. Klik, nadat u de werkmap hebt geopend, op het tabblad Gegevens in de groep Verbindingen op Koppelingen bewerken en werk vervolgens alleen de koppelingen bij van de bronnen die nodig zijn.

Als iemand anders de werkmap heeft gemaakt en u niet weet waarom deze prompt wordt weergegeven

Klik op Niet bijwerken. Neem contact op met de eigenaar van de werkmap. U kunt ook kijken welke koppelingen de werkmap bevat. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Verbindingen op Koppelingen bewerken.

Als u altijd hetzelfde antwoord geeft op de prompt en u deze niet meer wilt zien

U kunt de prompt bij opstarten op een consistente manier beantwoorden en deze niet meer weergeven voor deze werkmap.

Geen prompt weergeven voor alle werkmappen die ik open en de koppelingen automatisch bijwerken    

Deze optie heeft gevolgen voor elke werkmap die wordt geopend op deze computer. Gebruikers die de werkmap op een andere computer openen ondervinden deze gevolgen niet.

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opties en klik op de categorie Geavanceerd.

  Klik in Excel 2007 op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , klik op Opties voor Excel en klik vervolgens op de categorie Geavanceerd.

 2. Schakel onder Algemeen het selectievakje Bijwerken van automatische koppelingen bevestigen uit. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden de koppelingen automatisch bijgewerkt en wordt geen waarschuwing weergegeven.

Dezelfde prompt weergeven voor elke gebruiker van deze werkmap    

Waarschuwing: Deze optie heeft gevolgen voor alle gebruikers van de werkmap. Als u ervoor kiest om koppelingen niet automatisch bij te werken en geen prompt weer te geven, weten andere gebruikers van de werkmap niet of de gegevens verouderd zijn.

 1. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Verbindingen op Koppelingen bewerken.

 2. Klik op Prompt bij opstarten.

 3. Selecteer de gewenste optie.

Opmerking: U krijgt nog steeds een bericht als er verbroken koppelingen zijn.

Als u weet dat de werkmap waarmee een verbinding wordt gemaakt, beschikbaar is

Klik op Bijwerken. Zo weet u zeker dat de meest recente gegevens worden gebruikt.

Als u een parameterquery gebruikt

Een koppeling met een parameterquery kan niet worden bijgewerkt, tenzij de bronwerkmap is geopend.

 1. Klik op Niet bijwerken.

 2. Sluit de doelwerkmap.

 3. Open de bronwerkmap.

 4. Open de doelwerkmap.

 5. Klik op Bijwerken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×