Beheerdersrollen toewijzen in Office 365

Een Office 365-beheerder is de persoon die het abonnement heeft gekocht. Deze is een hoofdbeheerder en heeft machtigingen om elke taak uit te voeren in de Office 365-suite met producten, waaronder Skype voor Bedrijven.

Office 365 wordt geleverd met een reeks beheerdersrollen die u kunt toewijzen aan personen in uw organisatie, zodat deze bepaalde bedrijfsfuncties kunnen uitoefenen. Kies welke Office 365-beheerdersrollen u wilt toewijzen.

Beheerdersrollen toewijzen aan een bestaande gebruiker in het preview-beheercentrum

U kunt deze stap alleen uitvoeren als u een hoofdbeheerder bent.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Ga naar het Office 365-beheercentrum.

 3. Klik op Gebruikers.

  Klik op Gebruiker.

 4. Kies op de pagina Actieve gebruikers de gebruiker van wie u de beheerdersrol wilt wijzigen.

 5. Klik naast Rollen op Bewerken.

 6. Kies Aangepaste beheerder om een lijst met alle beschikbare rollen weer te geven. Zie de lijst met Office 365-beheerdersrollen die u kunt delegeren voor een gedetailleerde beschrijving van elke rol.

 7. Typ in het vak Alternatief e-mailadres een e-mailadres dat niet is gekoppeld aan Office 365. Dit e-mailadres wordt gebruikt voor belangrijke mededelingen, bijvoorbeeld om informatie te sturen voor het opnieuw instellen van het beheerderswachtwoord. Dit betekent dat de persoon ook toegang moet hebben tot dit e-mailaccount als hij of zij geen toegang heeft tot Office 365.

  Opmerking : Als u geen productgerelateerde informatie wilt ontvangen op dit alternatieve e-mailadres, wijzigt u uw contactvoorkeuren op de pagina Info over mijzelf. Zie Uw voorkeuren voor contact wijzigen voor meer informatie.

 8. Klik op Opslaan en vervolgens op Sluiten.

 9. Klik naast Zakelijk nummer op Bewerken.

 10. Typ in het vak Mobiele telefoon het nummer van een mobiele telefoon, inclusief de landcode als de gebruiker een landcode heeft, waarop sms-berichten kunnen worden ontvangen. Dit telefoonnummer wordt ook gebruikt in de procedure voor het opnieuw instellen van het beheerderswachtwoord.

  Notities : U hebt alleen in de volgende gevallen een mobiele telefoon nodig waarop u sms-berichten kunt ontvangen, om het wachtwoord opnieuw in te stellen:

  • Uw organisatie heeft een aangepast domein dat u hebt ingesteld voor gebruik met Office 365.

  • Uw Office 365-abonnement wordt gesynchroniseerd via adreslijstsynchronisatie.

 11. Klik op Opslaan als u klaar bent.

  Notities : Als u een gecertificeerd partner bent, kunt u beheerdersrollen instellen voor uw klanten en de personen binnen uw organisatie die fungeren als ondersteuningsmedewerkers of beheerders voor klanten. De keuzen worden weergegeven als u gebruikers toevoegt of bewerkt of als u meerdere gebruikers toevoegt via bulkgewijs importeren. Een partner kan de volgende beheerdersrollen instellen:

  • Volledig beheer: deze rol heeft bevoegdheden die vergelijkbaar zijn met die van de globale beheerdersrol.

  • Beperkt beheer: deze rol heeft bevoegdheden die vergelijkbaar zijn met die van de wachtwoordbeheerdersrol.

Beheerdersrollen toewijzen aan een bestaande gebruiker in het oude beheercentrum

U kunt deze stap alleen uitvoeren als u een hoofdbeheerder bent.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Ga naar het Office 365-beheercentrum.

 3. Ga naar Gebruikers > Actieve gebruikers.

 4. Selecteer op de pagina Actieve gebruikers de gebruiker van wie u de beheerdersrol wilt wijzigen en klik vervolgens op Bewerken Bewerken .

 5. Klik op Rollen en kies een rol in de lijst.

 6. Typ in het vak Alternatief e-mailadres een e-mailadres dat niet is gekoppeld aan Office 365. Dit e-mailadres wordt gebruikt voor belangrijke mededelingen, bijvoorbeeld om informatie te sturen voor het opnieuw instellen van het beheerderswachtwoord. Dit betekent dat de gebruiker ook toegang moet hebben tot het e-mailaccount als hij of zij geen toegang heeft tot Office 365.

  Opmerking : Als u geen productgerelateerde informatie wilt ontvangen op uw alternatieve e-mailadres, wijzigt u uw contactvoorkeuren op de pagina Info over mijzelf. Zie Uw voorkeuren voor contact wijzigen voor meer informatie.

 7. Klik op Details. Klik op de pijl naast Aanvullende gegevens en typ in het vak Mobiele telefoon het nummer van een mobiele telefoon, inclusief de landcode als de gebruiker een landcode heeft, waarop sms-berichten kunnen worden ontvangen. Dit telefoonnummer wordt ook gebruikt in de procedure voor het opnieuw instellen van het beheerderswachtwoord.

  Notities : U hebt alleen in de volgende gevallen een mobiele telefoon nodig waarop u sms-berichten kunt ontvangen, om het wachtwoord opnieuw in te stellen:

  • Uw organisatie heeft een aangepast domein dat u hebt ingesteld voor gebruik met Office 365.

  • Uw Office 365-abonnement wordt gesynchroniseerd via adreslijstsynchronisatie.

 8. Klik op Opslaan als u klaar bent.

  Notities : Als u een gecertificeerd partner bent, kunt u beheerdersrollen instellen voor uw klanten en de personen binnen uw organisatie die fungeren als ondersteuningsmedewerkers of beheerders voor klanten. De keuzen worden weergegeven als u gebruikers toevoegt of bewerkt of als u meerdere gebruikers toevoegt via bulkgewijs importeren. Een partner kan de volgende beheerdersrollen instellen:

  • Volledig beheer: deze rol heeft bevoegdheden die vergelijkbaar zijn met die van de globale beheerdersrol.

  • Beperkt beheer: deze rol heeft bevoegdheden die vergelijkbaar zijn met die van de wachtwoordbeheerdersrol.

Beheerdersrollen toewijzen of intrekken voor meerdere gebruikers

U kunt deze stap alleen uitvoeren als u een hoofdbeheerder bent.

Notities : 

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Ga naar het Office 365-beheercentrum.

 3. Ga naar Gebruikers > Actieve gebruikers.

 4. Selecteer op de pagina Actieve gebruikers de selectievakjes van de gebruikers van wie u de gebruikersrol wilt wijzigen en klik vervolgens op Bewerken Bewerken .

 5. Klik op de pagina Details op Volgende.

 6. Klik op de pagina Instellingen onder Rol toewijzen op Ja of Nee.

 7. Kies een rol in de lijst als u op Ja hebt geklikt. Klik op Volgende als u klaar bent.

 8. Klik op de pagina Licenties toewijzen op Verzenden.

 9. Bekijk de resultaten op de pagina Resultaten en klik op Voltooien.

Kiezen welke Office 365-beheerdersrollen u wilt toewijzen

Als u een grote organisatie hebt, kunt u beheerdersrollen toewijzen aan meerdere personen. Afhankelijk van de services die u bij uw Office 365-abonnement hebt gekocht, kunt de volgende rollen delegeren:

Algemene beheerder

Globale beheerder: Heeft toegang tot alle beheerfuncties in de Office 365-suite met services voor uw abonnement, waaronder Skype voor Bedrijven. De persoon die zich aanmeldt voor het kopen van Office 365, wordt standaard een hoofdbeheerder.

Hoofdbeheerders zijn de enige beheerders die andere beheerdersrollen kunnen toewijzen. U kunt meerdere globale beheerders in uw organisatie hebben. Als aanbevolen procedure raden wij aan dat slechts een beperkt aantal personen in uw bedrijf deze rol hebben. Dit verlaagt het risico voor uw bedrijf.

Opmerking : Controleer of voor iedereen die hoofdbeheerder is in uw organisatie een mobiel telefoonnummer en een alternatief e-mailadres is ingevuld bij hun contactgegevens. Zie Het adres en andere profielgegevens van uw organisatie wijzigen voor meer informatie.

Factureringsbeheerder

Factureringsbeheerder: Schaft producten aan, beheert abonnementen en ondersteuningstickets, en bewaakt de servicestatus.

Opmerking : Als u Office 365 niet van Microsoft hebt gekocht, kunt u geen factureringswijzigingen aanbrengen en daarom niet de rol van factureringsbeheerder toegewezen krijgen. Neem voor factureringskwesties contact op met de beheerder van de organisatie waarbij u het abonnement hebt gekocht..

 Exchange Online

Exchange-beheerder: Heeft beheerderstoegang tot Exchange Online via het Exchange-beheercentrum (EAC) en kan vrijwel alle taken in Exchange Online uitvoeren.

SharePoint-beheerder

SharePoint-beheerder: Heeft beheerderstoegang tot SharePoint Online via het SharePoint Online-beheercentrum en kan vrijwel alle taken in SharePoint Online uitvoeren.

Er zijn twee andere SharePoint Online-rollen die u aan personen in uw organisatie kunt toewijzen: beheerder van siteverzameling en beheerder van termenarchief. Zie Beheerders van een siteverzameling beheren en Rollen en machtigingen toewijzen om termensets te beheren voor meer informatie.

Wachtwoordbeheerder

Wachtwoordbeheerder: Stelt wachtwoorden opnieuw in, beheert serviceaanvragen en bewaakt de servicestatus. Wachtwoordbeheerders zijn beperkt tot het opnieuw instellen van wachtwoorden voor gebruikers.

Skype voor Bedrijven Online

Skype voor Bedrijven-beheerder: Heeft beheerderstoegang tot Skype voor Bedrijven via het Skype voor Bedrijven-beheercentrum en kan vrijwel alle taken in Skype voor Bedrijven Online uitvoeren.

Servicebeheerder

Servicebeheerder Personen in deze rol kunnen ondersteuningsaanvragen openen bij Microsoft en het servicedashboard en berichtencentrum bekijken. Zij hebben machtigingen voor alleen weergeven, behalve voor het openen en lezen van ondersteuningstickets.

Opmerking : Voordat een globale beheerder de servicebeheerdersrol aan iemand kan toewijzen, wijst deze eerst de gebruikersbeheerdersmachtigingen toe aan de service, zoals Exchange Online, en vervolgens de servicebeheerdersrol aan de gebruiker in Office 365.

Gebruikersbeheer

Beheerder gebruikerstoegang: Stelt wachtwoorden opnieuw in, bewaakt de servicestatus en beheert gebruikersaccounts, gebruikersgroepen en serviceaanvragen. De beheerder gebruikerstoegang kan geen globale beheerder verwijderen, andere beheerdersrollen maken of wachtwoorden opnieuw instellen voor facturerings- en servicebeheerders, en globale beheerders.

Microsoft Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics CRM Online: Er is geen specifieke Office 365-beheerdersrol voor Microsoft Dynamics CRM Online. In plaats daarvan wordt een persoon die wordt toegewezen aan de rol van globale beheerder van Office 365, automatisch toegewezen aan de beveiligingsrol systeembeheerder in CRM Online.

Een persoon die is toegewezen aan de beveiligingsrol systeembeheerder in CRM, kan andere personen toewijzen aan CRM-beveiligingsrollen. Met de beveiligingsrol systeembeheerder kunt u alle aspecten van CRM beheren. Zie dit CRM-artikel op Microsoft TechNet voor meer informatie over CRM Online-beveiligingsrollen: Abonnementen, licenties en gebruikersaccounts beheren (Engelstalig).

Voor welke services gelden mijn Office 365-machtigingen?

Bepaalde beheerdersrollen Office 365 hebben een bijbehorende rol in Exchange Online, SharePoint Online en Skype voor Bedrijven. Bekijk onderstaande tabel om te leren welke beheerdersrollen van Office 365 horen bij de rollen in de verschillende services van Office 365.

Office 365-beheerdersrol

Rol in Exchange Online

Rol in SharePoint Online

Rol in Skype voor Bedrijven

globale beheerder

 • Exchange Online-beheerder

 • Bedrijfsbeheerder

SharePoint Online-beheerder

Skype voor Bedrijven-beheerder

factureringsbeheerder

N.v.t.

Nvt

N.v.t.

wachtwoordbeheerder

Helpdeskbeheerder

N.v.t.

Skype voor Bedrijven Online-beheerder

servicebeheerder

N.v.t.

Nvt

N.v.t.

gebruikersbeheerder

N.v.t.

N.v.t.

Skype voor Bedrijven Online-beheerder

Exchange-beheerder

Exchange Online-beheerder

Nvt

Nvt

SharePoint-beheerder

Nvt

SharePoint Online-beheerder

Nvt

Skype voor Bedrijven-beheerder

Nvt

N.v.t.

Skype voor Bedrijven Online-beheerder

Zie de Machtigingen in Office 365 voor meer informatie over rollen en machtigingen voor services van Office 365 en Office 365.

Office 365-beheerdersmachtigingen per rol weergeven

Deze tabel bevat de Office 365-beheerdersrollen en de bijbehorende machtigingen.

Machtiging

Factureringsbeheerder

Hoofdbeheerder

Wachtwoordbeheerder

Servicebeheerder

Beheerder gebruikerstoegang

Exchange-beheerder

SharePoint-beheerder

Skype voor Bedrijven-beheerder

Organisatie en gebruikersinformatie weergeven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja (maar kan niet bewerken)

Ja (maar kan niet bewerken)

Ondersteuningstickets beheren

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Gebruikerswachtwoorden opnieuw instellen

Nee

Ja

Ja; met beperkingen. Deze beheerder kan alleen wachtwoorden voor niet-beheerders opnieuw instellen.

Nee

Ja; met beperkingen. Deze beheerder kan alleen wachtwoorden voor niet-beheerders opnieuw instellen.

Nee

Nee

Nee

Facturerings- en inkoopbewerkingen uitvoeren

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Gebruikers en rollen weergeven

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Gebruikers en groepen maken, bewerken en verwijderen

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja; met beperkingen. Deze beheerder kan geen hoofdbeheerder verwijderen of andere beheerders maken.

Nee

Nee

Nee

Gebruikerslicenties beheren

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja; met beperkingen. Deze beheerder kan geen hoofdbeheerder verwijderen of andere beheerders maken.

Nee

Nee

Nee

Gebruikerslicenties weergeven

Nee

Ja

Nee

Ja

Ja; met beperkingen. De beheerder kan geen hoofdbeheerder verwijderen of andere beheerders maken.

Ja

Ja

Ja

Domeinen beheren

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Organisatiegegevens beheren

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Servicestatus en berichten van het berichtencentrum weergeven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Beheerdersrollen aan anderen delegeren

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Synchronisatie van adreslijsten gebruiken

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Rapportage beheren

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Mobiele apparaten beheren

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Zie ook

Assign roles to user accounts with Office 365 PowerShell (Engelstalig)

Mijn beheerderswachtwoord voor Office 365 opnieuw instellen

Facturering in Office 365 voor Bedrijven - Help voor beheerders

Office 365 voor Bedrijven – Help voor beheerders

Was deze informatie nuttig?

Wat kan er beter?

Wat kan er beter?

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.