Beheerdersrollen toewijzen in Office 365

Belangrijk   Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Afhankelijk van de grootte van uw organisatie kunt u diverse beheerders aanwijzen met verschillende functies. De beheerder heeft toegang tot alle functies in het Beheercentrum en kan onder andere gebruikers maken of bewerken, beheerdersrollen toewijzen aan anderen, wachtwoorden van gebruikers opnieuw instellen, gebruikerslicenties beheren en domeinen beheren. Kies een beheerdersrol voor een bestaande gebruiker en volg daarna deze procedure om de rol toe te wijzen of te verwijderen.

Opmerking   Als u gebruikmaakt van Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven, is er slechts één type Office 365-beheerder. U kunt beheerdersmachtigingen toewijzen aan andere gebruikers.

Belangrijk    Beheerders die hun wachtwoord zijn vergeten, kunnen via de procedure Wachtwoorden voor beheerders opnieuw instellen hun eigen wachtwoord opnieuw instellen en zo weer toegang krijgen tot hun account. Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u zowel een mobiel telefoonnummer met toegang tot sms-berichten opgeven als een alternatief e-mailadres dat niet is gekoppeld aan het Office 365-abonnement met de gegevens van de beheerder.

Beheerdersrollen toewijzen aan een bestaande gebruiker

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Ga naar het Office 365-beheercentrum.

 3. Ga naar Gebruikers > Actieve gebruikers.

 4. Selecteer op de pagina Actieve gebruikers de gebruiker van wie u de beheerdersrol wilt wijzigen en klik vervolgens op Bewerken Bewerken.

 5. Klik op Instellingen. Klik onder Rol toewijzen opJa of Nee.

 6. Als u Nee kiest, bent u klaar en kunt u op Opslaan klikken. Als u Ja kiest, selecteert u een rol in de lijst en gaat u door met de resterende stappen.

 7. Typ in het vak Alternatief e-mailadres een e-mailadres dat niet is gekoppeld aan Office 365. Dit e-mailadres wordt gebruikt voor belangrijke mededelingen, bijvoorbeeld om informatie te sturen voor het opnieuw instellen van het beheerderswachtwoord. Dit betekent dat de gebruiker ook toegang moet hebben tot het e-mailaccount als hij of zij geen toegang heeft tot Office 365.

  Opmerking   Als u geen productgerelateerde informatie wilt ontvangen op uw alternatieve e-mailadres, wijzigt u uw contactvoorkeuren op de pagina Info over mijzelf. Zie Uw voorkeuren voor contact wijzigen voor meer informatie.

 8. Klik op Details. Klik op de pijl naast Aanvullende gegevens en typ in het vak Mobiele telefoon het nummer van een mobiele telefoon, inclusief de landcode als de gebruiker een landcode heeft, waarop sms-berichten kunnen worden ontvangen. Dit telefoonnummer wordt ook gebruikt in de procedure voor het opnieuw instellen van het beheerderswachtwoord.

  Notities   U hebt alleen in de volgende gevallen een mobiele telefoon nodig waarop u sms-berichten kunt ontvangen, om het wachtwoord opnieuw in te stellen:

  • Uw organisatie heeft een aangepast domein dat u hebt ingesteld voor gebruik met Office 365.

  • Uw Office 365-abonnement wordt gesynchroniseerd via adreslijstsynchronisatie.

 9. Klik op Opslaan als u klaar bent.

  Notities   Als u een gecertificeerd partner bent, kunt u beheerdersrollen instellen voor uw klanten en de personen binnen uw organisatie die fungeren als ondersteuningsmedewerkers of beheerders voor klanten. De keuzen worden weergegeven als u gebruikers toevoegt of bewerkt of als u meerdere gebruikers toevoegt via bulkgewijs importeren. Een partner kan de volgende beheerdersrollen instellen:

  • Volledig beheer: deze rol heeft bevoegdheden die vergelijkbaar zijn met die van de globale beheerdersrol.

  • Beperkt beheer: deze rol heeft bevoegdheden die vergelijkbaar zijn met die van de wachtwoordbeheerdersrol.

Wat wilt u doen?

Beheerdersrollen toewijzen of intrekken voor meerdere gebruikers

Een beheerdersrol kiezen

Voor welke services gelden mijn Office 365-machtigingen?

Beheerdersmachtigingen per rol weergeven

Beheerdersrollen toewijzen of intrekken voor meerdere gebruikers

Gebruik deze procedure om beheerdersmachtigingen toe te wijzen of in te trekken voor meerdere bestaande gebruikers.

Opmerking    U kunt geen beheerdersmachtigingen toewijzen wanneer u meerdere gebruikers toevoegt met bulksgewijs importeren.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Ga naar het Office 365-beheercentrum.

 3. Ga naar Gebruikers > Actieve gebruikers.

 4. Selecteer op de pagina Actieve gebruikers de selectievakjes van de gebruikers van wie u de gebruikersrol wilt wijzigen en klik vervolgens op Bewerken Bewerken.

 5. Klik op de pagina Details op Volgende.

 6. Klik op de pagina Instellingen onder Rol toewijzen op Ja of Nee.

 7. Kies een rol in de lijst als u op Ja hebt geklikt. Klik op Volgende als u klaar bent.

 8. Klik op de pagina Licenties toewijzen op Verzenden.

 9. Bekijk de resultaten op de pagina Resultaten en klik op Voltooien.

Naar boven

Kiezen welke Office 365-beheerdersrol u wilt delegeren

Afhankelijk van de grootte van uw organisatie kunt u diverse beheerders aanwijzen met verschillende functies. De volgende beheerdersrollen zijn beschikbaar:

 • Globale beheerder: Heeft toegang tot alle beheerdersfuncties. Globale beheerders zijn de enige beheerders die andere beheerdersrollen kunnen toewijzen. U kunt meer dan één globale beheerder voor uw organisatie hebben. De persoon die zich aanmeldt om Office 365 aan te schaffen, wordt een globale beheerder.

  Opmerking   Controleer of alle gebruikers die globale beheerders in uw organisatie zijn een gsm-nummer en een alternatief e-mailadres in hun contactgegevens. Uitchecken van uw organisatie, adres, technische contact e-mail, en andere gegevens wijzigen voor meer informatie.

 • Factureringsbeheerder: Schaft producten aan, beheert abonnementen en ondersteuningstickets, en bewaakt de servicestatus.

  Opmerking   Als u Office 365 niet van Microsoft hebt gekocht, kunt u geen factureringswijzigingen aanbrengen en daarom niet de rol van factureringsbeheerder toegewezen krijgen. Neem voor factureringskwesties contact op met de beheerder van de organisatie waarbij u het abonnement hebt gekocht..

 • Wachtwoordbeheerder: Stelt wachtwoorden opnieuw in, beheert serviceaanvragen en bewaakt de servicestatus. Wachtwoordbeheerders zijn beperkt tot het opnieuw instellen van wachtwoorden voor gebruikers en andere wachtwoordbeheerders.

 • Servicebeheerder: Beheert serviceaanvragen en bewaakt de servicestatus.

  Opmerking   Voordat een globale beheerder de servicebeheerdersrol aan een gebruiker kan toewijzen, wijst deze eerst de gebruikersbeheerdersmachtigingen toe aan de service, zoals Exchange Online, en wijst deze vervolgens de servicebeheerdersrol aan de gebruiker toe in Office 365.

 • Beheerder gebruikerstoegang: Stelt wachtwoorden opnieuw in, bewaakt de servicestatus en beheert gebruikersaccounts, gebruikersgroepen en serviceaanvragen. De beheerder gebruikerstoegang kan geen globale beheerder verwijderen, andere beheerdersrollen maken of wachtwoorden opnieuw instellen voor facturerings- en servicebeheerders, en globale beheerders.

 • Exchange-beheerder: Heeft beheerderstoegang tot Exchange Online via het Exchange-beheercentrum (EAC) en kan vrijwel alle taken in Exchange Online uitvoeren.

 • SharePoint-beheerder: Heeft beheerderstoegang tot SharePoint Online via het SharePoint Online-beheercentrum en kan vrijwel alle taken in SharePoint Online uitvoeren.

 • Skype voor Bedrijven-beheerder: Heeft beheerderstoegang tot Skype voor Bedrijven via het Skype voor Bedrijven-beheercentrum en kan vrijwel alle taken in Lync Online uitvoeren.

Voor welke services gelden mijn Office 365-machtigingen?

Bepaalde beheerdersrollen Office 365 hebben een bijbehorende rol in Exchange Online, SharePoint Online en Lync Online. Bekijk onderstaande tabel om te leren welke beheerdersrollen van Office 365 horen bij de rollen in de verschillende services van Office 365.

Office 365-beheerdersrol

Rol in Exchange Online

Rol in SharePoint Online

Rol in Skype voor Bedrijven

globale beheerder

 • Exchange Online-beheerder

 • Bedrijfsbeheerder

SharePoint Online-beheerder

Skype voor Bedrijven-beheerder

factureringsbeheerder

N.v.t.

N/A

N.v.t.

wachtwoordbeheerder

Helpdeskbeheerder

Nvt

Skype voor Bedrijven Online-beheerder

servicebeheerder

N.v.t.

N/A

N.v.t.

user management administrator

N.v.t.

Nvt

Skype voor Bedrijven Online-beheerder

Exchange-beheerder

Exchange Online-beheerder

Nvt

Nvt

SharePoint administrator

Nvt

SharePoint Online admin

Nvt

Skype for Business administrator

Nvt

Nvt

Skype voor Bedrijven Online-beheerder

Zie de Machtigingen in Office 365 voor meer informatie over rollen en machtigingen voor services van Office 365 en Office 365.

Naar boven

Office 365-beheerdersmachtigingen per rol weergeven

Deze tabel bevat de Office 365-beheerdersrollen en de bijbehorende machtigingen.

Machtiging

Factureringsbeheerder

Globale beheerder

Wachtwoordbeheerder

Servicebeheerder

Beheerder gebruikerstoegang

Exchange-beheerder

SharePoint-beheerder

Skype voor Bedrijven-beheerder

Organisatie en gebruikersinformatie weergeven

Ja

Ja

Ja

Ja

Yes

Ja

Ja (maar kan niet bewerken)

Ja (maar kan niet bewerken)

Ondersteuningstickets beheren

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Yes

Ja

Gebruikerswachtwoorden opnieuw instellen

Nee

Ja

Ja; met beperkingen. Deze beheerder kan alleen wachtwoorden voor niet-beheerders opnieuw instellen.

Nee

Yes; with limitations. This admin can’t reset passwords for billing, global, and service admins.

Nee

No

Nee

Facturerings- en inkoopbewerkingen uitvoeren

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

No

Nee

Gebruikers en rollen weergeven

Nee

Yes

Nee

Nee

Ja

Ja

Yes

Ja

Gebruikers en groepen maken, bewerken en verwijderen

Nee

Yes

Nee

Nee

Yes; with limitations. This admin can’t delete a global admin or create other admins.

Nee

No

Nee

Gebruikerslicenties beheren

Nee

Yes

Nee

Nee

Yes; with limitations. This admin can’t delete a global admin or create other admins.

Nee

No

Nee

Gebruikerslicenties weergeven

Nee

Yes

No

Ja

Ja; met beperkingen. De beheerder kan geen globale beheerder verwijderen of andere beheerders maken.

Ja

Yes

Ja

Domeinen beheren

Nee

Yes

Nee

Nee

Nee

Nee

No

Nee

Manage organization information

Nee

Yes

Nee

Nee

Nee

Nee

No

Nee

Servicestatus en berichten van het berichtencentrum weergeven

Nee

Yes

Nee

No

Nee

Ja

Yes

Ja

Beheerdersrollen aan anderen delegeren

Nee

Yes

Nee

Nee

Nee

Nee

No

Nee

Use directory synchronization

Nee

Yes

Nee

Nee

Nee

Nee

No

Nee

Rapportage beheren

Nee

Yes

Nee

No

Nee

Ja

Yes

Ja

Mobiele apparaten beheren

Nee

Yes

Nee

Nee

Nee

Nee

No

Nee

Naar boven

Opmerking   Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Is van toepassing op: Office 365 End User, Office 365 Admin, Office 365 Small Business AdminWas deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen