Beginnershandleiding voor Visio 2010

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Er zijn vele soorten Visio-diagrammen, maar u kunt ze bijna allemaal maken met dezelfde drie basisstappen:

 1. Kies en open een sjabloon.

 2. Sleep en verbind shapes.

 3. Voeg tekst aan shapes toe.

In dit artikel

Een eenvoudig stroomdiagram maken

Stap 1: Een sjabloon kiezen en openen

Stap 2: Shapes slepen en verbinden

Stap 3: Tekst toevoegen aan shapes

Wat zijn Visio-shapes, -stencils en -sjablonen precies?

Vormen

Stencils

Sjablonen

Een eenvoudig stroomdiagram maken

Stap 1: Een sjabloon kiezen en openen

 1. Start Visio.

 2. Klik onder Sjablooncategorieën op Stroomdiagram.

 3. Dubbelklik in het venster Stroomdiagram op Basisstroomdiagram.

Een nieuw diagram starten

Sjablonen bevatten verzamelingen gerelateerde shapes. Deze verzamelingen worden stencils genoemd. Het stencil dat met de sjabloon Basisstroomdiagram wordt geopend, heet bijvoorbeeld Shapes voor basisstroomdiagrammen.

Stencil Shapes voor basisstroomdiagrammen

Stap 2: Shapes slepen en verbinden

U maakt een diagram door shapes uit het stencil naar de lege pagina te slepen en ze met elkaar te verbinden. Er zijn veel manieren om shapes te verbinden, maar deze keer gebruikt u Automatisch verbinden.

 1. Sleep de shape Begin/einde uit het stencil Shapes voor basisstroomdiagrammen naar de tekenpagina en laat de muisknop los.

  Een shape Begin/einde naar de pagina slepen

 2. Houd de aanwijzer boven de shape, zodat de blauwe pijlen worden weergegeven.

  pijlen voor automatisch verbinden

 3. Plaats de aanwijzer op de blauwe pijl die wijst naar de positie waar u de tweede shape wilt plaatsen.

  Er wordt een miniwerkbalk weergegeven met shapes uit het bovenste gedeelte van het stencil.

  Miniwerkbalk van Automatisch verbinden

 4. Klik op de vierkante processhape.

  De processhape wordt aan het diagram toegevoegd en automatisch verbonden met de shape Begin/einde.

Als de gewenste shape niet op de miniwerkbalk staat, kunt u de gewenste shape uit het venster Shapes slepen en op een blauwe pijl neerzetten. De nieuwe shape wordt met de eerste shape verbonden alsof u op de shape op de miniwerkbalk had geklikt.

Stap 3: Tekst toevoegen aan shapes

 1. Klik op de shape en typ uw tekst.

  een shape selecteren en tekst typen

 2. Als u klaar bent met typen, klikt u op een leeg gebied van de tekenpagina of drukt u op Esc.

Naar boven

Wat zijn Visio-shapes, -stencils en -sjablonen precies?

Shapes

Visio-shapes zijn kant-en-klare afbeeldingen die u naar de tekenpagina sleept. Ze vormen de bouwstenen van uw diagram.

Als u een shape vanuit een stencil naar de tekenpagina sleept, blijft de oorspronkelijke shape op het stencil aanwezig. Dit origineel wordt een modelshape genoemd. De shape die u in de tekening plaatst, is een kopie (ook wel exemplaar genoemd) van dat model. U kunt zoveel exemplaren van dezelfde shape naar de tekening slepen als u wilt.

Shapes roteren en van formaat wijzigen

De meest voorkomende dingen die mensen met shapes doen, betreffen functies die rechtstreeks zijn ingebouwd in de shapes. Met behulp van visuele aanwijzingen kunt u deze functies snel vinden en gebruiken.

 • Draaigrepen

  De rondjes boven shapes worden draaigrepen genoemd. Sleep een draaigreep naar rechts of links om de shape te draaien.

 • Blauwe verbindingspijlen voor Automatisch verbinden

  Met de lichtblauwe verbindingspijlen kunt u shapes op eenvoudige wijze met elkaar verbinden, zoals u hebt gezien in de vorige sectie.

 • Selectiegrepen voor het wijzigen van het shapeformaat

  Met de vierkante selectiegrepen kunt u de hoogte en breedte van de shape wijzigen. Klik op een selectiegreep op de hoek van een shape en versleep deze greep om de shape te vergroten zonder de verhoudingen te wijzigen. Klik op een selectiegreep aan de zijkant van een shape en versleep deze greep om de shape te verhogen of verbreden.

Speciale voorzieningen van Visio-shapes

Visio-shapes zijn veel meer dan eenvoudige afbeeldingen of symbolen.

Shapes kunnen gegevens bevatten

U kunt gegevens aan iedere shape toevoegen door ze in te voeren in het venster Shapegegevens: klik op het tabblad Beeld in de groep Weergeven op Taakvenster en vervolgens op Shapegegevens. U kunt ook gegevens uit een externe gegevensbron importeren.

Gegevens worden niet standaard weergegeven in de tekening. U kunt de gegevens voor een afzonderlijke shape bekijken door het venster Shapegegevens te openen en de shape te selecteren.

Als u de gegevens voor veel shapes tegelijk wilt weergeven, kunt u de functie Gegevensafbeeldingen gebruiken. In de volgende afbeelding ziet u de gegevens voor twee bomen tegelijk.

Gegevensafbeeldingen met de gegevens voor twee shapes tegelijk

Shapes met speciaal gedrag

Vele Visio-shapes hebben speciaal gedrag dat u kunt ontdekken door de shape uit te rekken, met de rechtermuisknop op de shape te klikken of de gele besturingsgreep van de shape te verplaatsen.

Bijvoorbeeld: u kunt de shape Mensen uitrekken om meer mensen weer te geven, of u kunt de shape Groeiende bloem uitrekken ter aanduiding van groei.

Shapes voor personen kunt u horizontaal uitrekken om maximaal vier personen weer te geven   de shape groeiende bloem wordt groter als deze verticaal wordt uitgerekt

Tip : U kunt snel nagaan wat een shape kan doen door er met de rechtermuisknop op te klikken om te kijken of er speciale opdrachten in het snelmenu zijn.

Naar boven

Stencils

Visio-stencils bevatten verzamelingen van shapes. De shapes in elk stencil hebben iets gemeen. De shapes kunnen een verzameling shapes zijn die u nodig hebt om een bepaald type diagram te maken, of diverse verschillende versies van dezelfde shape.

Het stencil Shapes voor basisstroomdiagrammen bevat bijvoorbeeld alleen algemene shapes voor stroomdiagrammen. U vindt specifiekere stroomdiagramshapes in andere stencils, zoals de BPMN- en TQM-stencils.

Stencils worden weergegeven in het venster Shapes. Als u de shapes van een bepaald stencil wilt bekijken, klikt u op de bijbehorende titelbalk.

Een Visio-stencil openen

Elke sjabloon wordt geopend met de stencils die u nodig hebt om een bepaald soort tekening te creëren, maar u kunt op elk gewenst moment andere stencils openen.

 • Klik in het venster Shapes op Meer shapes, wijs de gewenste categorie aan en klik vervolgens op de naam van het stencil dat u wilt gebruiken.

Naar boven

Sjablonen

Wanneer u een diagram wilt maken, begint u met een sjabloon voor het betreffende type diagram (of het type dat uw diagram het beste benadert, als u geen sjabloon voor uw diagram kunt vinden). Met behulp van Visio-sjablonen begint u met de juiste instellingen:

 • Stencils vol met de shapes die nodig zijn om een bepaald soort tekening te maken

  De sjabloon Woningplattegrond wordt bijvoorbeeld geopend met stencils met shapes zoals muren, meubilair, apparatuur, enzovoort.

 • Juiste rastergrootte en liniaalmaateenheden

  Sommige tekeningen vereisen een speciale schaal. De sjabloon Terreintekening wordt bijvoorbeeld geopend met een technische schaal waarin 1 cm staat voor 1 decimeter.

 • Speciale tabbladen

  Sommige sjablonen hebben unieke voorzieningen die u kunt vinden in speciale tabbladen op het lint. Wanneer u bijvoorbeeld de sjabloon Tijdlijn opent, wordt het tabblad Kalender op het lint weergegeven. Via het tabblad Tijdlijn kunt u de tijdlijn configureren of gegevens tussen Visio en Microsoft Project exporteren en importeren.

 • Wizards om u te helpen met speciale typen tekeningen

  Wanneer u een Visio-sjabloon opent, helpt een wizard u om aan de slag te gaan. De sjabloon Ruimte-indeling wordt bijvoorbeeld geopend met een wizard waarmee u uw ruimtegegevens kunt instellen.

Voorbeelden van sjablonen weergeven

Ontdekken welke sjablonen beschikbaar zijn:

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Nieuw.

 3. Klik op de verschillende sjablooncategorieën en klik vervolgens op de sjabloonminiaturen als u korte beschrijvingen van de sjablonen wilt zien.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×