Basistaken voor een Access-database voor het bureaublad

Belangrijk   Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Desktop Access-databases kunt u opgeslagen en bijgehouden van elke soort informatie, zoals voorraad, contactpersonen of bedrijfsprocessen. U gaat nu een beknopt overzicht van de paden die u ondernemen kunt om een desktop Access-database maken, gegevens aan toe te voegen en vervolgens meer informatie over de volgende stappen voor het aanpassen en het gebruik van de nieuwe database.

Opmerking   Als u meer geïnteresseerd in Access apps ontworpen voor het web, laten we het maken van een Access-toepassing en informatie over de basistaken voor een Access-toepassing.

In dit artikel

 • Een sjabloon kiezen

 • Een volledig nieuwe database maken

 • Een tabel toevoegen

 • Gegevens kopiëren en plakken

 • Gegevens importeren of een koppeling maken naar gegevens

 • Gegevens ordenen met de functie Tabelanalyse

 • Volgende stappen

Een sjabloon kiezen

Access-sjablonen bevatten ingebouwde tabellen, query's, formulieren en rapporten die klaar zijn voor gebruik. Wanneer u Access start, ziet u als eerste een aantal sjablonen waaruit u kunt kiezen. U kunt online nog meer sjablonen zoeken.

Sjabloonweergave in beginscherm in Access

 1. Klik in Access op Bestand > Nieuw.

 2. Selecteer een sjabloon voor een bureaubladdatabase en geef een naam op voor de database in het vak Bestandsnaam. Als er geen geschikte sjabloon voor u bij staat, gebruikt u het vak Onlinesjablonen zoeken.

 3. U kunt de standaardlocatie gebruiken die wordt weergegeven onder het vak Bestandsnaam of klikken op het mappictogram om een locatie te kiezen.

 4. Klik op Maken.

Een Access-bureaubladdatabase maken vanaf een sjabloon

Afhankelijk van de sjabloon, moet u mogelijk een van de volgende stappen uitvoeren om aan de slag te kunnen:

 • Als u in Access een dialoogvenster Aanmelden ziet met een lege gebruikerslijst:

  1. Klik op Nieuwe gebruiker.

  2. Vul het formulier Gebruikersdetails in.

  3. Klik op Opslaan en sluiten.

  4. Selecteer de ingevoerde gebruikersnaam en klik op Aanmelden.

 • Als er in Access een bericht Beveiligingswaarschuwing op de berichtenbalk wordt weergegeven en u vertrouwt de bron van de sjabloon, klikt u op Inhoud inschakelen. Meld u nogmaals aan bij de database als dit wordt gevraagd.

Zie voor meer informatie een Access-bureaubladdatabase maken vanaf een sjabloon.

Een volledig nieuwe database maken

Als geen van de sjablonen aan uw wensen voldoet, kunt u met een lege bureaubladdatabase beginnen.

 1. Klik vanuit Access op Nieuw > Lege bureaubladdatabase.

 2. Typ een naam voor de database in het vak Bestandsnaam.

 3. U kunt de standaardlocatie gebruiken die wordt weergegeven onder het vak Bestandsnaam of klikken op het mappictogram om een locatie te kiezen.

 4. Klik op Maken.

Een tabel toevoegen

Uw gegevens worden opgeslagen in een database in meerdere, gerelateerde tabellen. Een tabel maken:

 1. Wanneer u de database voor de eerste keer opent, ziet u een lege tabel in de gegevensbladweergave waarin u gegevens kunt toevoegen. Klik op het tabblad maken als u een andere tabel > tabel. U kunt beginnen met het invoeren van gegevens in het lege veld (cel) of gegevens plakken vanuit een andere bron, zoals een Excel-werkmap.

 2. Als u de naam van een kolom(veld) wilt wijzigen, dubbelklikt u op de kolomkop en typt u een andere naam.

Tip    Als u betekenisvolle namen geeft, weet u wat voor informatie een veld bevat zonder de inhoud te bekijken.

 1. Klik op Bestand > Opslaan.

 • Typ in de kolom Klik om toe te voegen om meer velden toe te voegen.

 • Als u een kolom wilt verplaatsen, selecteert u deze door op de kolomkop te klikken en de kolom te verplaatsen naar de gewenste locatie. U kunt ook aaneengesloten kolommen selecteren en deze tegelijk naar een nieuwe locatie slepen.

Zie Inleiding tot tabellen voor meer informatie.

Gegevens kopiëren en plakken

U kunt gegevens vanuit een ander programma, zoals Excel of Word, naar een Access-tabel kopiëren of plakken. Dit gaat het beste als de gegevens zijn verdeeld in kolommen. Als de gegevens zich in een tekstverwerkingsprogramma bevinden, bijvoorbeeld in Word, kunt u de kolommen scheiden met behulp van tags of converteren naar een tabelindeling voordat u ze kopieert.

 1. Als de gegevens moeten worden bewerkt, bijvoorbeeld om volledige namen op te splitsen in voor- en achternaam, doet u dat eerst in het bronprogramma.

 2. Open de bron en kopieer de gegevens met Ctrl+C.

 3. Open de Access-tabel waaraan u de gegevens wilt toevoegen in de gegevensbladweergave en plak de gegevens met Ctrl+V.

 4. Dubbelklik op elke kolomkop en typ een betekenisvolle naam.

 5. Klik op bestand > Opslaan en geef de nieuwe tabel een naam.

  Opmerking   In Access wordt het gegevenstype van elk veld ingesteld op basis van de informatie die u in de eerste rij van elke kolom plakt. Zorg er dus voor dat de gegevens in de volgende rijen van hetzelfde type zijn als de eerste rij.

Gegevens importeren of koppelen

U kunt gegevens uit andere bronnen importeren of een koppeling naar de gegevens maken vanuit Access zonder de informatie uit de oorspronkelijke bron te verplaatsen. Koppelen kan handig zijn als de gegevens worden bijgewerkt door meerdere gebruikers en u er zeker van wilt zijn dat u de actuele versie ziet of als u ruimte wilt besparen. Voor de meeste indelingen kunt u kiezen of u gegevens wilt importeren of een koppeling naar de gegevens wilt gebruiken.

Opties op het tabblad Externe gegevens in Access

Het proces verschilt enigszins per gegevensbron maar met deze instructies kunt u een begin maken:

 1. Klik op het tabblad Externe gegevens op de gegevensindeling vanwaaruit u wilt importeren of waarnaar u een koppeling wilt maken. Als u de gewenste indeling niet ziet, klikt u op Meer.

Opmerking   Als u de juiste indeling nog steeds niet kunt vinden, moet u de gegevens mogelijk eerst exporteren naar een bestandsindeling die wordt ondersteund door Access, zoals een tekstbestand met scheidingstekens.

 1. Volg de instructies in het dialoogvenster Externe gegevens ophalen.

Bij het koppelen van gegevens zijn enkele indelingen beschikbaar als alleen-lezen. Dit zijn de externe bronnen vanwaaruit u gegevens kunt importeren of koppelen:

Import

Koppeling

Microsoft Excel

Ja

Ja
(alleen-lezen)

Microsoft Access

Ja

Ja

ODBC Databases, such as SQL Server

Ja

Ja

Text or comma-separated value (CSV) files

Ja

Ja
(alleen nieuwe records toevoegen)

SharePoint-lijst

Ja

Ja

XML

Ja

Data Services

Ja
(alleen-lezen)

HTML-document

Ja

Ja

Outlook folder

Ja

Ja

Zie Gegevens importeren in een Access-database en Gegevens importeren uit een Access-database voor meer informatie.

Gegevens ordenen met de functie Tabelanalyse

Met de wizard Tabelanalyse kunt u snel overbodige gegevens opsporen en de gegevens eenvoudig in aparte tabellen onderbrengen. De oorspronkelijke tabel blijft bewaard als back-up.

 1. Open de Access-database met de tabel die u wilt analyseren.

 2. Klik op Hulpmiddelen voor databases > Tabel analyseren.

  De eerste twee pagina's van de wizard bevatten een korte zelfstudie met voorbeelden. Als u een selectievakje Inleidingspagina's weergeven ziet, schakelt u dit in en klikt u twee keer op Terug om de inleiding te bekijken. Als u de inleidingspagina's niet opnieuw wilt zien, schakelt u het selectievakje Inleidingspagina's weergeven uit.

Naar boven

Volgende stappen

De rest van het ontwerpproces is afhankelijk van wat u wilt doen. U wilt waarschijnlijk query's, formulieren, rapporten en macro's maken. Hierbij kunnen de volgende artikelen helpen:

Naar boven

Opmerking   Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Is van toepassing op: Access 2016 Developer, Access 2013Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen