Basistaken in Outlook 2013

Met Microsoft Outlook 2013 kunt u uw e-mails, agenda's, contactpersonen, taken en takenlijsten op één locatie organiseren. Het begint allemaal bij uw e-mailaccount. Vanuit dit account kunt u beginnen te werken met e-mails, deze omzetten in taken of afspraken en de mensen met wie u communiceert opslaan in uw contactpersonen, zodat u zich nooit meer een e-mailadres of telefoonnummer hoeft te herinneren. We behandelen deze basisstappen hieronder kort.

Een e-mailaccount instellen

Als eerste stap stelt u uw account in. Daarna kunt u e-mailberichten verzenden en ontvangen, de agenda gebruiken, contactpersonen maken en werken met taken.  

De configuratie vindt automatisch plaats als u een oudere versie van Outlook gebruikt op dezelfde computer. Als dit niet het geval is, wordt Automatische accountconfiguratie geactiveerd als u Outlook voor het eerst start. U wordt bij elke stap van het proces begeleid.

U wordt naar uw naam, e-mailadres en een wachtwoord gevraagd. Meestal is dit voldoende, maar als de automatische configuratie niet lukt, wordt u om meer informatie gevraagd, zoals de naam van uw e-mailserver.

Als u deze informatie niet hebt, kunt u deze opvragen bij uw e-mailprovider.

De knop Account toevoegen in de weergave Backstage

Opmerking    Als u later een ander e-mailaccount wilt toevoegen, klikt u op Bestand > Accountinstellingen om Automatische accountconfiguratie te starten.

Naar boven

Een nieuw e-mailbericht maken

Klik in E-mail op Nieuwe e-mail.

Nieuwe e-mail

Sneltoets    Druk op Ctrl+Shift+M als u een e-mailbericht wilt maken.

Klik op Verzenden als u klaar bent.

Zie Een e-mailbericht maken voor meer informatie.

Naar boven

E-mailberichten doorsturen of beantwoorden

Klik in het Leesvenster of op het lint op Beantwoorden, Allen beantwoorden of Doorsturen.

Beantwoorden

Als u een naam wilt verwijderen uit de vakken Aan en CC, klikt u op de naam en drukt u vervolgens op Delete. Als u een geadresseerde wilt toevoegen, klikt u in het vak Aan, CC of BCC en geeft u de geadresseerde op.

Zie Een e-mailbericht doorsturen of beantwoorden voor meer informatie.

Naar boven

Een bijlage toevoegen aan een e-mailbericht

Als u een bestand wilt delen, kunt u het aan het bericht toevoegen. U kunt ook andere Outlook-items zoals berichten, contactpersonen of taken als bijlage toevoegen.

  1. Maak een bericht of klik voor een bestaand bericht op Beantwoorden, Allen beantwoorden of Doorsturen.

  2. Klik in het berichtvenster op Bericht > Bestand bijvoegen.

Bestand bijvoegen


Zie Bestanden of andere items als bijlage toevoegen aan een e-mailbericht voor meer informatie.

Naar boven

Een bijlage bij een e-mailbericht openen of opslaan

U kunt een bijlage openen vanuit het Leesvenster of vanuit een geopend bericht. Nadat u een bijlage hebt geopend en bekeken, kunt u deze op de harde schijf opslaan. Als een bericht meerdere bijlagen heeft, kunt u deze als groep of een voor een opslaan.

Een bijlage openen

Dubbelklik op de bijlage.

Zie Bijlagen openen voor meer informatie.

Een bijlage opslaan

  1. Klik in het leesvenster of het geopende bericht op de bijlage.

  2. Ga naar het tabblad Bijlagen en klik in de groep Acties op Opslaan als. U kunt ook met de rechtermuisknop op de bijlage klikken en Opslaan als selecteren.

Opslaan als bijlagen

Zie Bijlagen opslaan voor meer informatie.

Naar boven

Een e-mailhandtekening toevoegen aan berichten

U kunt persoonlijke handtekeningen maken die onder aan uw berichten worden weergegeven. Handtekeningen kunnen bestaan uit tekst, afbeeldingen, uw Elektronisch visitekaartje, een logo of zelfs een afbeelding van uw met de hand geschreven handtekening.

Een handtekening maken

  1. Klik in een nieuwe bericht op Handtekening > Handtekeningen.

Handtekening

  1. Klik op het tabblad E-mailhandtekening op Nieuw.

Een handtekening toevoegen

Klik in een nieuw bericht op Handtekening en klik op de gewenste handtekening.

Handtekening

Zie Een handtekening voor e-mailberichten maken en toevoegen voor meer informatie.

Naar boven

Een agenda-afspraak maken

Afspraken verschillen in Outlook van vergaderingen. Afspraken zijn activiteiten die u plant in de agenda en waarvoor u geen andere personen hoeft uit te nodigen of resources hoeft te boeken, zoals een conferentieruimte.

Klik op Agenda

Klik in Agenda op Nieuwe afspraak. U kunt ook met de rechtermuisknop op een tijdblok in het agendaraster klikken en vervolgens op Nieuwe afspraak klikken.

Nieuwe afspraak in de agenda

Sneltoets    Druk op Ctrl+Shift+A als u een afspraak wilt maken.

Zie Een afspraak plannen voor meer informatie.

Naar boven

Een vergadering plannen

Bij een vergadering in Outlook zijn andere personen betrokken en deze kan ook resources omvatten, zoals conferentieruimten. U ontvangt antwoorden op vergaderverzoeken in uw Postvak IN.

Klik in Agenda op Nieuwe vergadering.

Nieuwe vergadering in de agenda

Sneltoets    Druk op Ctrl+Shift+Q als u een nieuw vergaderverzoek wilt maken in een map in Outlook.

Zie Een vergadering plannen met anderen voor meer informatie.

Naar boven

Een herinnering instellen

Herinneringen worden in een pop-upvenster weergegeven, zodat u nooit een belangrijke datum mist. U kunt herinneringen voor bijna elk item toevoegen of verwijderen in Outlook, waaronder voor e-mailberichten, afspraken en contactpersonen.

Voor afspraken of vergaderingen

Open een afspraak of vergadering en selecteer in de vervolgkeuzelijst Herinnering hoe lang vóór de afspraak of vergadering u de herinnering wilt weergeven. Selecteer Geen als u een herinnering wilt uitschakelen.

Voor e-mailberichten, contactpersonen en taken

Klik op Opvolgen > Herinnering toevoegen.

Opvolgen

Tip   U kunt e-mailberichten snel als taken markeren met behulp van herinneringen. Hierdoor wordt het bericht weergegeven in de korte weergave van Taken en in Taken, maar er wordt niet automatisch een herinnering toegevoegd. Klik met de rechtermuisknop op de markering in de berichtenlijst om een herinnering toe te voegen. Of klik in het geopende bericht op Opvolgen > Herinnering toevoegen.

Naar boven

Een contactpersoon maken

Contactpersonen kunnen alleen maar uit een naam en e-mailadres bestaan, maar kunnen ook meer gedetailleerde informatie bevatten, zoals adressen, meerdere telefoonnummers, een foto, verjaardagen enzovoort voor de contactpersoon.

Contactpersonen

Klik in Personen op Nieuwe contactpersoon.

Nieuwe contactpersoon

Sneltoets    Druk op Ctrl+Shift+C als u een nieuwe contactpersoon wilt maken in een map in Outlook.

Zie Een contactpersoon maken of toevoegen voor meer informatie.

Naar boven

Een taak maken

Veel mensen houden lijsten met taken bij die moeten worden verricht, hetzij  op papier, in een spreadsheet of via een combinatie van klassieke en elektronische methoden. In Outlook kunt u verschillende lijsten combineren tot één lijst, herinneringen weergeven en de voortgang van taken volgen.

Klik op Taken

Klik in Taken op Nieuwe taak.

Nieuwe taak

Sneltoets    Druk op Ctrl+Shift+K als u een nieuwe taak wilt maken.

Zie Taken en takenlijsten maken voor meer informatie.

Naar boven

Een e-mailbericht, contactpersoon, agenda-item of taak afdrukken

Via Bestand > Afdrukken kunt u items, zoals e-mailberichten, contactpersonen of agenda-items, of grotere weergaven, zoals agenda's, adresboeken of inhoudslijsten van e-mailmappen, afdrukken.

  1. Klik in Outlook op een item of een map die u wilt afdrukken.

  2. Klik op Bestand > Afdrukken.

Afdrukken

Zie Items afdrukken in Outlook voor meer informatie.

Naar boven

Is van toepassing op: Outlook 2013, Office 365Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen