Basistaken in Excel 2013

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Excel is een ongelofelijk krachtig hulpmiddel om grote hoeveelheden gegevens te duiden. Het kan ook heel goed worden gebruikt voor eenvoudige berekeningen en het volgen van bijna elk soort informatie. De sleutel tot al dat potentieel is het raster met cellen. Cellen kunnen getallen, tekst of formules bevatten. U zet gegevens in cellen en groepeert deze in rijen en kolommen. Op die manier kunt u uw gegevens optellen, sorteren, filteren en in tabellen zetten alsmede fraaie grafieken maken. Laten we de basisstappen doorlopen zodat u aan de slag kunt.

Tip : Zie Uw eerste Excel 2013-werkmap maken voor een trainingscursus om uw eerste werkmap te maken. Lees het artikel Nieuw in Excel 2013 voor informatie over nieuwe functies.

Een nieuwe werkmap maken

Excel-documenten worden werkmappen genoemd. Elke werkmap bestaat uit werkbladen die ook wel spreadsheets worden genoemd. U kunt net zoveel werkbladen toevoegen aan een werkmap als u wilt, maar ook nieuwe werkmappen maken om gegevens gescheiden te houden.

 1. Klik op Bestand > Nieuw.

 2. Klik bij Nieuw op de Lege werkmap.

  Nieuwe lege werkmap

Naar boven

Gegevens invoeren

 1. Klik op een lege cel, bijvoorbeeld cel A1 in een nieuw werkblad.

Er wordt naar cellen verwezen op basis van hun locatie in de rij en kolom op het werkblad. Cel A1 staat in de eerste rij van kolom A.

 1. Typ tekst of een getal in de cel.

 2. Druk op Enter of op Tab om naar de volgende cel te gaan.

Lees meer informatie over manieren om gegevens handmatig in te voeren in werkbladcellen.

Naar boven

Gegevens optellen met AutoSom

Wanneer u getallen hebt ingevoerd in het werkblad, kunt u deze optellen. Dit doet u snel en eenvoudig met AutoSom.

 1. Selecteer de cel rechts van of onder de getallen die u wilt optellen.

 2. Klik op Start > AutoSom of druk op Alt+=.

AutoSom op het tabblad Start

Met AutoSom worden de getallen opgeteld en wordt het resultaat weergegeven in de cel die u hebt geselecteerd.

Naar boven

Een eenvoudige formule maken

Getallen optellen is slechts een van de dingen die u kunt doen. U kunt in Excel ook andere wiskundige bewerkingen uitvoeren. Experimenteer maar eens met eenvoudige formules om getallen op te tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen en te delen.

 1. Kies een cel en typ een is-gelijkteken (=). Hiermee geeft u aan dat de cel een formule bevat.

 2. Typ een combinatie van getallen en rekenkundige operatoren, zoals het plus-teken (+) om op te tellen, het min-teken (-) om af te trekken, het sterretje (*) om te vermenigvuldigen en de slash (/) om te delen.

Voer bijvoorbeeld =2+4, =4-2, =2*4 of =4/2 in.

 1. Druk op Enter en de bewerking wordt uitgevoerd.

Als u drukt op Ctrl+Enter blijft de cursor in de actieve cel.

Lees meer informatie over een eenvoudige formule maken.

Naar boven

Een aangepaste getalnotatie toepassen

U kunt onderscheid maken tussen verschillende soorten getallen door gebruik te maken van een notatie, zoals valuta, percentages of datums.

 1. Selecteer de cellen met getallen die u wilt opmaken.

 2. Klik op Start > pijl naast Standaard.

Vak Getalnotatie op het tabblad Start

 1. Kies een getalnotatie.

Galerie Getalnotatie

Als u de gewenste notatie niet ziet, klikt u op Meer getalnotaties.

Lees meer informatie over manieren om getallen op te maken.

Naar boven

Gegevens in een tabel zetten

U kunt eenvoudig profiteren van een groot aantal van de handige functies van Excel door gegevens in een tabel te zetten. Op die manier kunt u gegevens snel filteren en sorteren.

 1. Selecteer de gegevens door te klikken op de eerste cel en te slepen naar de laatste cel met gegevens.

Met het toetsenbord houdt u Shift ingedrukt terwijl u drukt op de pijltoetsen om de gegevens te selecteren.

 1. Klik op de knop Snelle analyse Knop Snelle analyse rechtsonder in de selectie.

Geselecteerde gegevens met de knop Snelle analyse

 1. Klik op Tabellen en houd de cursor boven de knop Tabel, zodat u kunt zien hoe de gegevens eruit komen te zien. Als alles er naar wens uitziet, klikt u op de knop.

Galerie Tabellen van Snelle analyse

 1. Nu kunt u met de gegevens gaan spelen: filteren om dat te zien wat u wilt zien, sorteren van groot naar klein. Klik op de knop Filtervervolgkeuzepijl in de tabelkop van een kolom.

 2. Om de gegevens te filteren schakelt u het vakje Alles selecteren uit om alle vinkjes te wissen. Schakel de vakjes in van de gegevens die u in de tabel wilt zien.

Vakje Alles selecteren in de galerie Sorteren en filteren

 1. Om de gegevens te sorteren klikt u op Sorteren van A naar Z of Sorteren van Z naar A.

Sorteeropdrachten in de galerie Sorteren en filteren

Meer informatie over het filteren van gegevens in een Excel-tabel.

Naar boven

Totalen voor getallen weergeven

Met de hulpmiddelen van Snelle analyse kunt u getallen snel totaliseren. Of u nu een som, gemiddelde of telling wilt, in Excel ziet u de resultaten van de berekening direct onder of naast de getallen.

 1. Selecteer de cellen met getallen die u wilt optellen of tellen.

 2. Klik op de knop Snelle analyse Knop Snelle analyse rechtsonder in de selectie.

 3. Klik op Totalen, houd de cursor boven de knoppen om de resultaten van de berekeningen te bekijken en klik op de knop om de totalen toe te passen.

Galerie Totalen van Snelle analyse

Naar boven

Gegevens verduidelijken

Voorwaardelijke opmaak of sparklines kunnen de belangrijkste gegevens laten uitkomen en trends laten zien. Gebruik de functie Snelle analyse voor een livevoorbeeld om te experimenteren.

 1. Selecteer de gegevens die u nader wilt onderzoeken.

 2. Klik op de knop Snelle analyse Parameterexpressie rechtsonder in de selectie.

 3. Experimenteer met de opties op de tabbladen Opmaak en Sparklines om het effect ervan op de gegevens te bekijken.

Galerie Opmaak van Snelle analyse

Kies bijvoorbeeld een kleurenschaal in de galerie Opmaak om onderscheid te maken tussen hoge, gemiddelde en lage temperaturen.

Gegevens met voorwaardelijke opmaak in de vorm van een kleurenschaal

 1. Als u het gewenste effect ziet, klikt u op die optie.

Meer informatie over het toepassen van voorwaardelijke opmaak of het analyseren van trends in gegevens met behulp van sparklines.

Naar boven

Gegevens weergeven in een grafiek

Met de functie Snelle analyse krijgt u een suggestie voor de meest geschikte grafiek voor uw gegevens en ziet u een presentatie met slechts enkele muisklikken.

 1. Selecteer de cellen met de gegevens die u wilt weergeven in een grafiek.

 2. Klik op de knop Snelle analyse Parameterexpressie rechtsonder in de selectie.

 3. Klik op Grafieken, houd de cursor boven de aanbevolen grafieken om te bepalen welke het beste werkt voor uw gegevens en klik op de gewenste grafiek.

galerie grafieken van snelle analyse

Opmerking : Er worden verschillende grafieken weergegeven in deze galerie, afhankelijk van wat geschikt is voor uw gegevens.

Lees meer informatie over andere manieren om een grafiek te maken.

Naar boven

Uw werk opslaan

 1. Klik op de knop Opslaan op de werkbalk Snelle toegang of druk op Ctrl+S.

knop opslaan op de werkbalk snelle toegang

Als u uw werk al eerder hebt opgeslagen, is dit alles.

 1. Als u voor het eerst opslaat, gaat u als volgt te werk:

  1. Kies onder Opslaan als waar u de werkmap wilt opslaan en blader naar een map.

  2. Typ een naam voor de werkmap in het vak Bestandsnaam.

  3. Klik op Opslaan.

Naar boven

Afdrukken

 1. Klik op Bestand > Afdrukken of druk op Ctrl+P.

 2. Bekijk de pagina's door te klikken op de knoppen Volgende pagina en Vorige pagina.

  Knoppen Volgende en Vorige in het deelvenster Afdrukvoorbeeld

  In het voorbeeldvenster ziet u de pagina's in zwart/wit of in kleur. Dit wordt bepaald door de printerinstellingen.

  Als u niet tevreden bent met wat u ziet, kunt u de paginamarges wijzigen of pagina-einden toevoegen.

 3. Klik op Afdrukken.

Lees meer informatie over een werkmap of werkblad afdrukken.

Naar boven

Meer geavanceerde mogelijkheden

Hiermee gaat u meer geavanceerde mogelijkheden voor gebruik met uw werkmappen door een functie gebruikt om een formule te maken, slicers om gegevens te filteren in een Excel-tabelof een trendlijn of gemiddelde toe aan een grafiek toe te voegen.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×