Basistaken in Excel 2010

Aan de slag met Office 2010 Hier volgen enkele basistaken die u kunt uitvoeren in Microsoft Excel 2010.

In dit artikel

Wat is Excel?

Een sjabloon zoeken en toepassen

Een nieuwe werkmap maken

Een werkmap opslaan

Gegevens sorteren in een werkblad

Getallen opmaken

Celranden toepassen

Een Excel-tabel maken

Celarcering toepassen

Uw gegevens filteren

Uw gegevens sorteren

Een formule maken

Uw gegevens weergeven in een grafiek

Een werkblad afdrukken

Een invoegtoepassing activeren en gebruiken

Knopvlak

Excel is een spreadsheetprogramma van het Microsoft Office-systeem. U kunt Excel gebruiken om werkmappen (een verzameling spreadsheets) te maken en op te maken, zodat u gegevens kunt analyseren en betere zakelijke beslissingen kunt nemen. U kunt Excel met name gebruiken voor het bijhouden van gegevens, het opzetten van modellen voor het analyseren van gegevens, het schrijven van formules voor berekeningen die worden uitgevoerd op die gegevens, het op talloze manieren weergeven van de gegevens in draaitabellen en het presenteren van gegevens in allerlei professioneel uitziende grafieken.

De volgende tabel bevat een overzicht van veelvoorkomende scenario's waarin Excel kan worden gebruikt.

Scenario

Beschrijving

Voorbeelden

Boekhouding

U kunt de krachtige berekeningsfuncties van Excel toepassen in veel financiële boekhoudingsoverzichten.

 • Cashflowoverzicht

 • Resultatenrekening

 • Winst- en verliesrekening

Facturering en verkoop

Excel is handig voor het beheren van factuur- en verkoopgegevens en u kunt de formulieren die u nodig hebt, gemakkelijk maken.

 • Verkoopfactuur

 • Inpaklijst

 • Inkooporder

Budgettering

Of uw behoeften nu persoonlijk of zakelijk zijn, in Excel kunt u elk type budget maken.

 • Marketingbudgetplan

 • Evenementbudget

 • Pensioenbudget

Planning

Excel is een handig hulpmiddel voor het maken van professionele plannen of handige planningen.

 • Wekelijks leerplan

 • Plan voor marketingonderzoek

 • Belastingplan voor het einde van het jaar

 • Planners voor het organiseren van maaltijden, feestjes of vakanties

Rapportage

Met Excel kunt u verschillende soorten rapporten maken die uw gegevensanalyse tonen of waarin uw gegevens worden samengevat.

 • Rapporten die projectprestaties meten

 • Rapporten die het verschil laten zien tussen verwachte en werkelijke resultaten

 • Rapporten met prognosegegevens

Bijhouden

U kunt Excel gebruiken om gegevens bij te houden in een urenstaat of -lijst.

 • Urenstaat voor het bijhouden van het werk

 • Voorraadlijst voor het bijhouden van apparatuur

Kalenders gebruiken

Vanwege de rasterachtige werkruimte leent Excel zich goed voor het maken van verschillende typen kalenders.

 • Schoolkalenders voor het bijhouden van activiteiten in een schooljaar

 • Fiscale jaarkalender voor het bijhouden van zakelijke gebeurtenissen en mijlpalen

Een sjabloon zoeken en toepassen

Met Excel 2010 kunt u ingebouwde sjablonen of uw eigen aangepaste sjablonen toepassen en op Office.com zoeken in een groot aantal sjablonen. Office.com heeft een uitgebreid aanbod aan populaire Excel-sjablonen, zoals budgetten.

Een sjabloon zoeken in Excel 2010
 1. Kies Bestand > Nieuw.

 2. Voer onder Beschikbare sjablonen een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een sjabloon wilt gebruiken die u onlangs hebt gebruikt, klikt u op Recente sjablonen, klikt u op de gewenste sjabloon en klikt u vervolgens op Maken.

  • Als u uw eigen sjabloon wilt gebruiken die u al hebt geïnstalleerd, klikt u op Mijn sjablonen, klikt u op de gewenste sjabloon en klikt u vervolgens op OK.

  • Wilt u een sjabloon zoeken op Office.com, dan klikt u onder Office.com-sjablonen op een sjablooncategorie, selecteert u de gewenste sjabloon, en klikt u vervolgens op Downloaden om de sjabloon van Office.com te downloaden naar uw computer.

Opmerking :  Vanuit Excel kunt u ook naar sjablonen zoeken op Office.com. Typ een of meer zoektermen in het vak Sjablonen zoeken in Office.com en klik vervolgens op de pijlknop om te zoeken.

Zie Een nieuwe werkmap maken voor meer informatie over het zoeken en toepassen van sjablonen.

Een nieuwe werkmap maken

 1. Kies Bestand > Nieuw.

 2. Klik onder Beschikbare sjablonen op Lege werkmap.

 3. Kies Create.

Zie Een nieuwe werkmap maken voor meer informatie over het maken van een werkmap.

Een werkmap opslaan

 1. Kies Bestand > Opslaan als.

 2. Kies in het dialoogvenster Opslaan als in de lijst Opslaan als de optie Excel-werkmap.

 3. Typ een naam voor de werkmap in het vak Bestandsnaam.

 4. Klik op Opslaan.

het dialoogvenster opslaan als in excel

Gegevens invoeren in een werkblad

 1. Selecteer de cel waarin u de gegevens wilt invoeren.

 2. Typ de gegevens in de cel.

 3. Druk op Enter of op Tab om naar de volgende cel te gaan.

Zie Gegevens invoeren in een werkblad voor meer informatie over het invoeren van gegevens.

Getallen opmaken

 1. Selecteer de cellen die u wilt opmaken.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Getal op het startpictogram voor het dialoogvenster naast Getal (of druk op Ctrl+1).
  De knop Startpictogram voor dialoogvenster in groep Getal

 3. Klik in de lijst Categorie op de notatie die u wilt gebruiken en pas de instellingen eventueel aan. Als u de notatie Valuta gebruikt, kunt u bijvoorbeeld een ander valutasymbool selecteren, meer of minder decimalen weergeven of de weergave van negatieve getallen wijzigen.
  primaire en externe-sleutelrelaties

Zie Getallen in een werkblad opmaken voor meer informatie over het opmaken van getallen en beschikbare getalnotaties.

Celranden toepassen

 1. Selecteer de cel of het celbereik waaraan u een rand wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Lettertype op de pijl naast Randen en vervolgens op de gewenste randstijl.

  Afbeelding van Excel-lint

Zie Een werkblad opmaken voor meer informatie over het toepassen van opmaak op een werkblad.

Een Excel-tabel maken

 1. Selecteer op een werkblad het cellenbereik dat u in de tabel wilt opnemen. De cellen kunnen leeg zijn of gegevens bevatten.

 2. Kies op het tabblad Start in de groep Stijlen de optie Opmaken als tabel en selecteer vervolgens op de gewenste tabelstijl.

  Groep stijlen op het tabblad Start

 3. Als het geselecteerde bereik gegevens bevat die u als tabelkoppen wilt weergeven, schakelt u in het dialoogvenster Opmaken als tabel de optie De tabel bevat kopteksten in.

Zie Een Excel-tabel maken voor meer informatie over het maken van een Excel-tabel.

Celarcering toepassen

 1. Selecteer de cel of het celbereik waarop u celarcering wilt toepassen.

 2. Kies op het tabblad Start in de groep Lettertype de pijl naast Opvulkleur Knopafbeelding en kies vervolgens op de gewenste kleur onder Themakleuren of Standaardkleuren.

Zie Een werkblad opmaken voor meer informatie over het toepassen van opmaak op een werkblad.

Uw gegevens filteren

 1. Selecteer de gegevens die u wilt filteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Sorteren en filteren op Filter

  De groep Sorteren en filteren op het tabblad Gegevens

 3. Klik op de pijl Filtervervolgkeuzepijl in de kolomkop om een lijst weer te geven waarin kunt u filterkeuzen kunt selecteren.

 4. Als u wilt selecteren op waarden, schakelt u in de lijst het selectievakje (Alles selecteren) uit. Hiermee worden de vinkjes van alle selectievakjes verwijderd. Selecteer vervolgens alleen de waarden die u wilt zien en klik op OK om de resultaten te bekijken.

Zie Gegevens filteren met een AutoFilter voor meer informatie over het filteren van gegevens.

Uw gegevens sorteren

Uw gegevens snel sorteren
 1. Selecteer een gegevensbereik, bijvoorbeeld A1:L5 (meerdere rijen en kolommen) of C1:C80 (één kolom). Het bereik kan titels bevatten die u hebt gemaakt om kolommen of rijen te identificeren.

 2. Selecteer één cel in de kolom waarop u de gegevens wilt sorteren.

 3. Klik op De opdracht A tot Z in Excel sorteert gegevens van A tot Z of van het kleinste naar het grootste getal om in oplopende volgorde te sorteren (van A naar Z of van het kleinste getal naar het grootste).

  Sorteerknoppen in de groep Sorteren en filteren op het tabblad Gegevens in Excel

 4. Klik op De opdracht Z tot A in Excel sorteert gegevens van Z tot A of van het grootste naar het kleinste getal om in aflopende volgorde te sorteren (van Z naar A of van het grootste getal naar het kleinste).

Sorteren op specifieke criteria
 1. Selecteer in het bereik één cel waarop u wilt sorteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Sorteren en filteren op Sorteren.

  De opdracht Sorteren in de groep Sorteren en filteren op het tabblad Gegevens in Excel

  Het dialoogvenster Sorteren wordt weergegeven.

 3. Selecteer in de lijst Sorteren op de eerste kolom waarop u wilt sorteren.

 4. Selecteer in de lijst Sorteren op de optie Waarden, Celkleur, Tekstkleur of Celpictogram.

 5. Selecteer in de lijst Volgorde de volgorde die u wilt toepassen op de sorteerbewerking: alfabetisch of numeriek in op- of aflopende volgorde (van A naar Z of van Z naar A voor tekst of van laag naar hoog of van hoog naar laag voor getallen).

Zie Gegevens sorteren met een AutoFilter voor meer informatie over het sorteren van gegevens.

Een formule maken

 1. Typ een gelijkteken (=) in een cel om de formule te starten.

 2. Typ een combinatie van cijfers en operatoren, bijvoorbeeld 3+7.

 3. Gebruik de muis om andere cellen te selecteren (waarbij u de operator ertussen invoegt). Selecteer bijvoorbeeld B1, typ daarna een plusteken (+), selecteer C1, typ + en selecteer vervolgens D1.

 4. Druk wanneer u klaar bent met typen op Enter om de formule te voltooien.

Zie Een formule maken voor meer informatie over het maken van een formule.

Uw gegevens weergeven in een grafiek

 1. Selecteer de gegevens waarvan u een grafiek wilt maken.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Grafieken op het grafiektype dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op een grafieksubtype.
  Powerpoint 2010-oefening

 3. Gebruik Hulpmiddelen voor grafieken om grafiekelementen zoals titels en gegevenslabels toe te voegen en om het ontwerp, de indeling of de opmaak van de grafiek te wijzigen.
  Hulpmiddelen voor grafieken

Zie Uw gegevens weergeven in een grafiek voor meer informatie over het maken van een grafiek.

Een beknopte handleiding voor het maken van projecten in Project Online

 1. Selecteer het werkblad of de werkbladen waarvan u een voorbeeld wilt weergeven.

 2. Kies Bestand > Afdrukken. (U kunt ook op Ctrl+P drukken.)

  Opmerking : Tenzij een kleurenprinter is geconfigureerd voor afdrukken, wordt het voorbeeldvenster weergegeven in zwart-wit, ongeacht of het werkblad/de werkbladen kleur bevat(ten).

 3. Wanneer u een voorbeeld van de volgende en vorige pagina’s wilt bekijken, klikt u onder in het venster Afdrukvoorbeeld op Volgende pagina en Vorige pagina.

 4. Ga als volgt te werk om de afdrukopties in te stellen:

  • Als u de printer wilt wijzigen, gebruikt u de vervolgkeuzelijst onder Printer en selecteert u de gewenste printer.

  • Als u de pagina-instellingen wilt wijzigen, waaronder de afdrukrichting, het paginaformaat en de paginamarges, selecteert u de gewenste opties onder Instellingen.

  • Als u de schaal wilt wijzigen zodat het hele werkblad op één pagina kan worden afgedrukt, kiest u onder Instellingen de gewenste optie in vervolgkeuzelijst met schaalopties.

 5. Voer een van de volgende procedures uit om de werkmap af te drukken:

  • Als u een deel van een werkblad wilt afdrukken, selecteert u het werkblad en selecteert u vervolgens het gegevensbereik dat u wilt afdrukken.

  • Wilt u het hele werkblad afdrukken, dan selecteert u het werkblad om het te activeren.

 6. Klik op Afdrukken.

Zie Een werkblad afdrukken voor meer informatie over het afdrukken.

Een invoegtoepassing activeren en gebruiken

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opties en klik op de categorie Invoegtoepassingen.

 2. Zorg ervoor dat onder in het dialoogvenster Opties voor Excel de optie Excel-invoegtoepassingen is geselecteerd in het vak Beheren en klik op Start.

 3. Schakel in het dialoogvenster Invoegtoepassingen de selectievakjes in voor de invoegtoepassingen die u wilt gebruiken en klik op OK.

  Als in Excel het bericht wordt weergegeven dat deze invoegtoepassing niet kan worden uitgevoerd en u wordt gevraagd deze te installeren, klikt u op Ja om de invoegtoepassing te installeren.

Voor meer informatie over het gebruik van invoegtoepassingen gaat u naar Snel starten: Een invoegtoepassing activeren en gebruiken.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×