Automatische presentaties maken

Met een automatische presentatie kunt u zonder een presentator uw presentatie geven. U kunt bijvoorbeeld een presentatie onbeheerd uitvoeren in een stand of kiosk op een vakbeurs of congres, of u kunt een cd met een automatische presentatie naar een klant sturen.

U kunt ervoor zorgen dat de meeste besturingselementen niet beschikbaar zijn, zodat uw publiek geen wijzigingen in de automatische presentatie kan aanbrengen. Automatische presentaties starten vanzelf opnieuw wanneer de presentatie is afgelopen of wanneer een handmatig geselecteerde dia langer dan vijf minuten op het scherm staat zonder dat er iets gebeurt.

Zie Een presentatie naar een cd, netwerk of vaste schijf kopiëren als u een automatische presentatie wilt inpakken, zodat deze vanaf een cd, netwerk of computer kan worden uitgevoerd.

Automatische presentatie

In dit artikel

Interactieve opties voor een automatische presentatie

Navigatie toevoegen

Gesproken tekst toevoegen

Tijdsinstellingen opnemen en uitproberen

Een presentatie instellen voor in een kiosk

Interactieve opties voor een automatische presentatie

Bij het ontwerpen van een automatische presentatie moet u rekening houden met de omgeving waarin deze wordt uitgevoerd. Staat de stand of de kiosk bijvoorbeeld op een locatie zonder toezicht die voor iedereen toegankelijk is? Of is er iemand aanwezig die bezoekers begeleidt? Als u rekening houdt met de omgeving, kunt u beter bepalen welke onderdelen u aan de presentatie moet toevoegen, hoeveel controle u aan gebruikers geeft en wat u moet doen om misbruik te voorkomen.

Als u een automatische presentatie ontwerpt, kunt u kiezen uit de volgende opties:

 • Hyperlinks en actieknoppen    Met hyperlinks kunt u uw publiek helpen door uw presentatie te navigeren of naar andere programma's te gaan. U kunt ook actieknoppen gebruiken. Dit zijn vooraf gedefinieerde navigatieknoppen, zoals de knoppen Introductiepagina, Help, Vorige, Volgende, enzovoort, waarmee de presentatie er uitziet en aanvoelt als een webpagina.

 • Gesproken tekst    U kunt gesproken tekst toevoegen die tijdens de presentatie wordt afgespeeld.

 • Automatische of handmatige tijdsinstellingen    Met automatische tijdsinstellingen kunt u uw presentatie zo instellen dat deze automatisch wordt uitgevoerd. U kunt uw presentatie ook zo instellen dat uw publiek in eigen tempo door de presentatie kan navigeren met behulp van actieknoppen. Als u uw presentatie instelt om in een kiosk te worden uitgevoerd, kan er alleen op hyperlinks en actieknoppen worden geklikt.

Naar boven

Navigatie toevoegen

Als u wilt dat uw publiek zelf vrijelijk door uw automatische presentatie kan navigeren, kunt u hyperlinks of actieknoppen toevoegen om te helpen bij het navigeren.

 • Hyperlinks    

  U kunt hyperlinks toevoegen die gekoppeld zijn aan aangepaste voorstellingen, bepaalde dia's in uw presentatie, andere presentaties, Microsoft Office Word-documenten, Microsoft Office Excel-werkbladen, internet- of intranetlocaties of e-mailadressen. U kunt van elk willekeurig object een hyperlink maken, met inbegrip van tekst, vormen, tabellen, grafieken en afbeeldingen.

  Zie Een hyperlink maken voor meer informatie over het toevoegen van hyperlinks.

 • Actieknoppen    

  Bij PowerPoint wordt een aantal kant-en-klare actieknoppen geleverd die u aan een presentatie kunt toevoegen en waarvoor u hyperlinks kunt definiëren. Actieknoppen bevatten vormen, zoals pijl-rechts en pijl-links. Gebruik deze voor het invoegen van symbolen die door een breed publiek worden begrepen, bijvoorbeeld om naar de volgende, vorige, eerste en laatste dia te gaan. PowerPoint biedt ook actieknoppen voor het afspelen van video- of geluidsbestanden.

  Zie Actieknoppen toevoegen voor meer informatie over het toevoegen van actieknoppen.

Naar boven

Gesproken tekst toevoegen

Gesproken tekst in een automatische presentatie kan helpen uw informatie duidelijker naar voren te brengen.

Voor het opnemen van gesproken tekst moeten desktopcomputers zijn uitgerust met een geluidskaart, een microfoon en microfoonconnector. Op laptopcomputers zijn alleen een microfoon en een microfoonconnector vereist. U kunt gesproken tekst opnemen voordat u de presentatie uitvoert, maar u kunt dit ook doen tijdens de presentatie en opmerkingen van het publiek toevoegen. Als u gesproken tekst niet tijdens de gehele presentatie wilt afspelen, kunt u afzonderlijke geluiden of opmerkingen opnemen voor bepaalde dia's of objecten. Zie Gesproken tekst aan presentaties toevoegen voor meer informatie.

Naar boven

Tijdsinstellingen opnemen en uitproberen

Opmerking   Zorg ervoor dat u klaar bent om de tijdsduur van de presentatie bij te houden, zodra u stap 1 hieronder hebt uitgevoerd.

 1. Ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik in de groep Instellingen op Tijdsinstellingen voor try-out.

  De werkbalk Try-out wordt weergegeven en in het vak Diatijdsduur wordt de tijdsduur van de presentatie bijgehouden.

  Dialoogvenster Try-out

  De werkbalk Try-out

  Afbeelding bij toelichting Volgende (naar volgende dia)

  Afbeelding bij toelichting Onderbreken

  Afbeelding bij toelichting Diatijdsduur

  Afbeelding bij toelichting Herhalen

  Afbeelding bij toelichting Totale tijdsduur van de presentatie

 2. Tijdens het opnemen van de tijd van uw presentatie voert u een of meer van de volgende bewerkingen uit in de werkbalk Try-out:

  • Klik op Volgende om naar de volgende dia te gaan.

  • Klik op Onderbreken om het opnemen van de tijd tijdelijk te onderbreken.

  • Klik op Onderbreken om het opnemen van de tijd na de onderbreking opnieuw te starten.

  • Typ een tijdsduur in het vak Diatijdsduur om een exacte tijd op te geven voor een dia.

  • Klik op Herhalen om het opnemen van de tijd voor de huidige dia opnieuw te starten.

 3. Nadat u de tijd voor de laatste dia hebt ingesteld, wordt een bericht weergegeven met de totale tijd voor de presentatie. U wordt gevraagd om een van de volgende bewerkingen uit te voeren:

  • Klik op Ja om de opgenomen diatijdsduur te behouden.

  • Klik op Nee om de opgenomen diatijdsduur niet te behouden.

   In de diasorteerderweergave wordt de tijdsduur van elke dia in uw presentatie weergegeven.

Naar boven

Een presentatie instellen voor in een kiosk

Als u een presentatie instelt voor in een kiosk, kunt u bepalen of een klik met de muisknop ergens op het scherm de volgende dia weergeeft. Als u bijvoorbeeld wilt dat de presentatie in een bepaald tempo wordt bekeken, kunt u automatische tijdsinstellingen instellen en vervolgens de presentatie instellen voor een kiosk. U kunt ook uw publiek meer controle geven door navigatiemogelijkheden toe te voegen aan uw dia's, zoals hyperlinks of actieknoppen.

 1. Ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik in de groep Instellen op Diavoorstelling instellen.

 2. Klik onder Type voorstelling op Bekeken in kiosk (volledig scherm).

Belangrijk   Als u een presentatie instelt voor in een kiosk, moet u er aan denken dat u ook automatische tijdsinstellingen, navigatie hyperlinks of actieknoppen gebruikt. Anders blijft uw automatische presentatie steken bij de eerste dia.

Naar boven

Is van toepassing op: PowerPoint 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen