Automatische presentaties maken

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Met een automatische presentatie kunt u uw presentatie geven zonder een presentator. U kunt bijvoorbeeld een presentatie onbeheerd uitvoeren in een stand of kiosk op een vakbeurs of congres, of u kunt een cd met een automatische presentatie naar een klant sturen.

U kunt ervoor zorgen dat de meeste besturingselementen niet beschikbaar zijn, zodat uw publiek geen wijzigingen in de automatische presentatie kan aanbrengen. Automatische presentaties starten vanzelf opnieuw wanneer de presentatie is afgelopen of wanneer een handmatig geselecteerde dia langer dan vijf minuten op het scherm staat zonder dat er iets gebeurt.

Zie Een presentatie naar een cd, netwerk of vaste schijf kopiëren als u een automatische presentatie wilt inpakken, zodat deze vanaf een cd, netwerk of computer kan worden uitgevoerd.

automatische presentatie

In dit artikel

Interactieve opties voor een automatische presentatie

Navigatie toevoegen

Gesproken tekst toevoegen

Tijdsinstellingen opnemen en uitproberen

Een presentatie instellen voor in een kiosk

Interactieve opties voor een automatische presentatie

Bij het ontwerpen van een automatische presentatie moet u rekening houden met de omgeving waarin deze wordt uitgevoerd. Staat de stand of de kiosk bijvoorbeeld op een locatie zonder toezicht die voor iedereen toegankelijk is? Of is er iemand aanwezig die bezoekers begeleidt? Als u rekening houdt met de omgeving, kunt u beter bepalen welke onderdelen u aan de presentatie moet toevoegen, hoeveel controle u aan gebruikers geeft en wat u moet doen om misbruik te voorkomen.

Als u een automatische presentatie ontwerpt, kunt u kiezen uit de volgende opties:

 • Hyperlinks en actieknoppen    - Met hyperlinks helpt u uw publiek door uw presentatie te navigeren of naar andere programma's te gaan. U kunt ook actieknoppen gebruiken. Dit zijn vooraf gedefinieerde navigatieknoppen, zoals de knoppen Introductiepagina, Help, Vorige en Volgende, waarmee de presentatie er uitziet en aanvoelt als een webpagina.

 • Gesproken tekst    - U kunt gesproken tekst toevoegen die tijdens de presentatie wordt afgespeeld.

 • Automatische of handmatige tijdsinstellingen    - Met automatische tijdsinstellingen stelt u uw presentatie zo in dat deze automatisch wordt uitgevoerd. U kunt uw presentatie ook zo instellen dat uw publiek in eigen tempo door de presentatie kan navigeren met behulp van actieknoppen. Als u uw presentatie instelt om in een kiosk te worden uitgevoerd, kan er alleen op hyperlinks en actieknoppen worden geklikt.

Naar boven

Navigatie toevoegen

Als u wilt dat uw publiek zelf vrijelijk door uw automatische presentatie kan navigeren, voegt u hyperlinks of actieknoppen toe voor navigatiedoeleinden.

 • Hyperlinks    

  U kunt hyperlinks toevoegen die gekoppeld zijn aan aangepaste voorstellingen, bepaalde dia's in uw presentatie, andere presentaties, Microsoft Office Word-documenten, Microsoft Office Excel-werkbladen, internet- of intranetlocaties of e-mailadressen. U kunt van elk willekeurig object een hyperlink maken, met inbegrip van tekst, vormen, tabellen, grafieken en afbeeldingen.

  Als u wilt weten hoe u een hyperlink toevoegen, raadpleegt u maken of bewerken van een hyperlink.

 • Actieknoppen    

  Bij PowerPoint wordt een aantal kant-en-klare actieknoppen geleverd die u aan een presentatie kunt toevoegen en waarvoor u hyperlinks kunt definiëren. Actieknoppen bevatten vormen, zoals pijl-rechts en pijl-links. Gebruik deze voor het invoegen van symbolen die door een breed publiek worden begrepen, bijvoorbeeld om naar de volgende, vorige, eerste en laatste dia te gaan. PowerPoint biedt ook actieknoppen voor het afspelen van video- of geluidsbestanden.

Naar boven

Gesproken tekst toevoegen

Gesproken tekst in een automatische presentatie kan helpen uw informatie duidelijker naar voren te brengen.

Voor het opnemen van gesproken tekst moeten desktopcomputers zijn uitgerust met een geluidskaart, een microfoon en microfoonconnector. Op laptopcomputers zijn alleen een microfoon en een microfoonconnector vereist. U kunt gesproken tekst opnemen voordat u de presentatie uitvoert, maar u kunt dit ook doen tijdens de presentatie en opmerkingen van het publiek toevoegen. Als u gesproken tekst niet tijdens de gehele presentatie wilt afspelen, kunt u afzonderlijke geluiden of opmerkingen opnemen voor bepaalde dia's of objecten. Zie Gesproken tekst aan presentaties toevoegen voor meer informatie.

Naar boven

Tijdsinstellingen opnemen en uitproberen

Opmerking : Zorg ervoor dat u klaar bent om de tijdsduur van de presentatie bij te houden, zodra u stap 1 hieronder hebt uitgevoerd.

 1. Ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik in de groep Instellen op Tijdsinstellingen voor try-out.

  De werkbalk Try-out wordt weergegeven en in het vak Diatijdsduur wordt de tijdsduur van de presentatie bijgehouden.

  dialoogvenster try-out
  De werkbalk Try-out

  2,5 Volgende (naar volgende dia)

  2 Onderbreken

  Afbeelding bij toelichting Diatijdsduur

  afbeelding bij toelichting Herhalen

  5 Totale tijdsduur van de presentatie

 2. Tijdens het opnemen van de tijd van uw presentatie voert u een of meer van de volgende bewerkingen uit op de werkbalk Try-out:

  • Klik op Volgende om naar de volgende dia te gaan.

  • Klik op Onderbreken om het opnemen van de tijd tijdelijk te onderbreken.

  • Klik op Onderbreken om het opnemen van de tijd na de onderbreking opnieuw te starten.

  • Typ een tijdsduur in het vak Diatijdsduur om een exacte tijd op te geven voor een dia.

  • Klik op Herhalen om het opnemen van de tijd voor de huidige dia opnieuw te starten.

 3. Nadat u de tijd voor de laatste dia hebt ingesteld, wordt een bericht weergegeven met de totale tijd voor de presentatie. U wordt gevraagd een van de volgende bewerkingen uit te voeren:

  • Klik op Ja om de opgenomen diatijdsduur te behouden.

  • Klik op Nee om de opgenomen diatijdsduur niet te behouden.

   In de diasorteerderweergave wordt de tijdsduur van elke dia in uw presentatie weergegeven.

Naar boven

Een presentatie instellen voor in een kiosk

Als u een presentatie instelt voor in een kiosk, kunt u bepalen of een klik met de muisknop ergens op het scherm de volgende dia weergeeft. Als u bijvoorbeeld wilt dat de presentatie in een bepaald tempo wordt bekeken, kunt u automatische tijdsinstellingen instellen en vervolgens de presentatie instellen voor in een kiosk. U kunt ook uw publiek meer controle geven door navigatiemogelijkheden toe te voegen aan uw dia's, zoals hyperlinks of actieknoppen.

 1. Ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik in de groep Instellen op Diavoorstelling instellen.

 2. Klik onder Type voorstelling op Bekeken in kiosk (volledig scherm).

Belangrijk : Als u een presentatie instelt voor in een kiosk, gebruik dan ook altijd automatische tijdsinstellingen of hyperlinks voor navigatie. Anders blijft uw automatische presentatie steken bij de eerste dia.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×