Automatische antwoorden bij afwezigheid verzenden vanuit Outlook 2007

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt Microsoft Office Outlook 2007 zo instellen dat er een automatisch antwoord wordt verzonden naar sommige of alle personen die u sturen e-mailberichten.

Belangrijk : Een deel van de inhoud in dit artikel mogelijk niet van toepassing op alle talen.

Als u een Exchange Server-account hebt, kunt u de wizard afwezigheid gebruiken voor het instellen van uw automatische antwoorden. Ga naar Als u een Exchange Server-account hebt. (De opdracht Wizard afwezigheid wordt alleen weergegeven in het menu Extra als u een Microsoft Exchange Server-account gebruikt.) Een alternatief voor het automatisch beantwoorden van berichten is beschikbaar voor alle gebruikers van Outlook. Ga naar Als u een POP3-, IMAP- of Outlook.com-account hebt. Als u niet zeker weet welk type account dat u hebt, gaat u naar hoe u kunt bepalen of u een Exchange Server-account hebt.

Opmerking : Klik op de uitbreidingsapparaten > als u wilt zien van de inhoud in de volgende secties.

Als u een Exchange Server-account hebt

De eenvoudigste manier om te zien of u van Exchange Server-account gebruikmaakt is naar de map Postvak openen en kijk of er een opdracht Afwezigheidsassistent in het menu Extra is . Als u een uitvouwen knop Knopafbeelding onderaan in het menu ziet, klikt u erop, zodat alle opdrachten in het menu Extra worden weergegeven.

Opdracht Afwezigheidsassistent in menu Extra

Als de opdracht ontbreekt, hebt u waarschijnlijk geen Exchange Server-account gebruikt en de wizard afwezigheid is niet beschikbaar. Een alternatief berichten automatisch beantwoorden is beschikbaar. Ga naar Als u een POP3-, IMAP- of Outlook.com-account gebruikt.

Opmerking : Het menu Extra wordt weergegeven in het hoofdvenster van Outlook. Het menu Extra is niet beschikbaar in windows u maken of items zoals e-mailberichten, contactpersonen of taken bekijken.

Als u weet dat u Exchange Server-account gebruikt, maar de opdracht Wizard afwezigheid niet wordt weergegeven in het menu Extra , raden we u aan een medewerker van Microsoft ondersteuning voor hulp contact op met.

Als u niet zeker weet welke versie van Exchange Server uw account wordt gebruikt, gaat u wilt weten welke versie van Exchange Server uw account wordt gebruikt.

 1. Klik op Wizard Afwezigheid in het menu Extra.

  Opdracht Afwezigheidsassistent in menu Extra

  Opmerking : Het menu Extra wordt weergegeven in het hoofdvenster van Outlook. Het hoofdvenster wordt hetzelfde venster dat wordt weergegeven wanneer u Outlook start en bevat het bestand, bewerken, weergeven, gaat u, hulpprogramma's, Actiesen Help- menu's. Er is geen menu Extra in windows u maken of items zoals e-mailberichten, contactpersonen of taken bekijken.

  Als de opdracht Wizard afwezigheid niet wordt weergegeven, is een alternatief berichten automatisch beantwoorden beschikbaar voor alle gebruikers van Outlook. Ga naar Als u een POP3-, IMAP- of Outlook.com-account gebruikt.

 2. Klik op Automatisch afwezigheidsmeldingen verzenden.

 3. Schakel desgewenst het selectievakje Alleen tijdens dit tijdsbereik verzenden in om op te geven wanneer uw antwoorden bij afwezigheid actief zijn. Als u geen begin- en eindtijd instelt, worden automatische antwoorden verzonden tot u op Geen automatische afwezigheidsmeldingen verzenden klikt.

 4. Op het tabblad Binnen mijn organisatie typt u het antwoord dat u wilt versturen terwijl u afwezig bent.

  Als u automatisch antwoorden wilt verzenden naar personen buiten uw organisatie, gaat u verder met stap 4 en 5.

 5. Schakel op het tabblad Buiten mijn organisatie het selectievakje Berichten van personen buiten mijn organisatie automatisch beantwoorden in en typ het antwoord dat u wilt verzenden terwijl u niet aanwezig bent.

  Organisatie wordt gewoonlijk gedefinieerd als uw bedrijf en omvat personen die een Exchange Server-account op uw e-mailsysteem hebben.

  Wanneer het selectievakje Automatisch antwoord voor personen buiten mijn organisatie geselecteerd is, geeft het tabblad Buiten mijn organisatie(Aan) weer naast de naam van het tabblad.

 6. Klik op het tabblad Buiten mijn organisatie op Alleen mijn contactpersonen of Iedereen buiten mijn organisatie om op te geven aan wie automatische antwoorden moeten worden verstuurd.

  Opmerking : De contactpersoon moet in uw Exchange Server-map Contactpersonen staan. Als de persoon alleen in een map staat die deel uitmaakt van een .pst-bestand (persoonlijke mappen), wordt het automatische antwoord niet verzonden.

Als u niet zeker weet welke versie van Exchange Server uw account wordt gebruikt, gaat u wilt weten welke versie van Exchange Server uw account wordt gebruikt.

 1. Klik op Wizard Afwezigheid in het menu Extra.

  Opdracht Afwezigheidsassistent in menu Extra

  Opmerking : Het menu Extra wordt weergegeven in het hoofdvenster van Outlook. Het menu Extra is niet beschikbaar in windows u maken of items zoals e-mailberichten, contactpersonen of taken bekijken.

  Als de opdracht Wizard afwezigheid niet wordt weergegeven, is een alternatief berichten automatisch beantwoorden beschikbaar voor alle gebruikers van Outlook. Ga naar Als u een POP3-, IMAP- of Outlook.com-account gebruikt.

 2. Klik op Ik ben afwezig.

 3. In het vakje Eén keer aan elke afzender automatisch een antwoord verzenden met de volgende tekst typt u het bericht dat u tijdens uw afwezigheid naar anderen wilt sturen.

Als u geen e-mailberichten controleren terwijl u afwezig bent, gebruikt u de wizard afwezigheid met regels voor het beheren van binnenkomende berichten automatisch door te geven welke actie in Outlook moet worden uitgevoerd. U kunt bijvoorbeeld regels voor het automatisch berichten verplaatsen of kopiëren naar andere mappen, berichten, aangepaste antwoorden te versturen, enzovoort verwijderen maken.

Als u regels maakt, is het belangrijk dat u begrijpt hoe deze regels in Outlook worden toegepast:

 • Niet aanwezig worden regels alleen toegepast als de opdracht wizard afwezigheid is ingeschakeld.

 • Regels worden toegepast in de volgorde waarin ze in de lijst met regels verschijnen, van boven naar beneden.

 • Als u meerdere voorwaarden selecteert in het dialoogvenster Regel bewerken, wordt de regel alleen toegepast op berichten die aan alle geselecteerde voorwaarden voldoen. Als u bijvoorbeeld Jacolien Lubbers opgeeft als afzender (voorwaarde) en 'Marketingvergadering' (voorwaarde) invoert in het vak Onderwerp, wordt de regel alleen toegepast op berichten die aan beide voorwaarden voldoen.

 • Als u echter meerdere criteria voor één voorwaarde opgeeft, wordt de regel toegepast op elk bericht dat aan minstens één criterium voor deze voorwaarde voldoet. Als u bijvoorbeeld 'Kylie Nolet;Hessel Wanders' opgeeft in het vak Van, wordt de regel toegepast op berichten die afkomstig zijn van Kylie Nolet of Hessel Wanders.

Wizard afwezigheid regels maken

 1. Klik op Wizard Afwezigheid in het menu Extra.

  Opdracht Afwezigheidsassistent in menu Extra

  Opmerking : Het menu Extra wordt weergegeven in het hoofdvenster van Outlook. Het menu Extra is niet beschikbaar in windows u maken of items zoals e-mailberichten, contactpersonen of taken bekijken.

 2. Klik op Regels.

  Opmerking : Als u een Exchange Server 2003 of Exchange Server 2000-account gebruikt, klikt u in plaats daarvan op Regel toevoegen . Als u niet zeker weet welke versie van Exchange Server uw account wordt gebruikt, gaat u wilt weten welke versie van Exchange Server uw account wordt gebruikt.

 3. Geef onder Als een bericht wordt ontvangen dat aan de volgende criteria voldoet op onder welke voorwaarden de regel op het bericht wordt toegepast.

 4. Als u meer voorwaarden wilt opgeven, klik dan op Geavanceerd, selecteer de gewenste opties en klik vervolgens op OK.

 5. Als u wilt opgeven dat deze regel als laatste moet worden toegepast, schakelt u het selectievakje Volgende regels niet verwerken in.

 6. Selecteer de gewenste acties onder Voer dan de volgende acties uit. U kunt meerdere acties selecteren.

  Opmerking : Als u opgeeft dat een bericht verwijderd moet worden, hebben regels die de verwijderingsregel in de lijst met regels in het dialoogvenster Afwezigheidsassistent volgen, geen effect op het bericht.

 1. Klik op Wizard Afwezigheid in het menu Extra.

  Opdracht Afwezigheidsassistent in menu Extra

  Opmerking : Het menu Extra wordt weergegeven in het hoofdvenster van Outlook. Het menu Extra is niet beschikbaar in windows u maken of items zoals e-mailberichten, contactpersonen of taken bekijken.

  Tip : U kunt de wizard afwezigheid regels voor alle Microsoft Outlook-profielen weergeven door het selectievakje regels voor alle profielen weergeven .

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk om de regels te bewerken:

  Een bepaalde regel wijzigen   

  1. Klik op Regels, selecteer de regel en klik vervolgens op Bewerken.

   Opmerking : Als u een Exchange Server 2003- of Exchange Server 2000-account gebruikt, selecteert u eerst de regel en klik vervolgens op Regel bewerken.

  2. Breng wijzigingen aan in de voorwaarden en acties voor de regel.

  De volgorde wijzigen waarin regels op ontvangen berichten worden toegepast   

  1. Klik onder Tijdens uw afwezigheid worden de volgende regels toegepast op ontvangen berichten op de regel die u omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst.

  2. Klik op Omhoog of Omlaag.

  Een regel verwijderen   

  1. Klik onder Tijdens uw afwezigheid worden de volgende regels toegepast op ontvangen berichten op de regel die u wilt verwijderen.

  2. Klik op Regel verwijderen.

 1. Als u de regels voor afwezigheid wilt in- of uitschakelen, klikt u in het menu Extra op Wizard Afwezigheid.

  Opdracht Afwezigheidsassistent in menu Extra

  Opmerking : Het menu Extra wordt weergegeven in het hoofdvenster van Outlook. Het menu Extra is niet beschikbaar in windows u maken of items zoals e-mailberichten, contactpersonen of taken bekijken.

 2. Klik op de knop regels aan de bovenkant van het dialoogvenster.

  Opmerking : Als u in plaats daarvan een Exchange Server 2003- of Exchange Server 2000-account gebruikt, gaat u door naar de volgende stap. Er is geen knop Regels.

 3. Schakel in de kolom Status het selectievakje naast de gekozen regel in of uit.

Als de opdracht Wizard Afwezigheid beschikbaar is in het menu Extra en u het volgende dialoogvenster ziet wanneer u op deze opdracht klikt, dan hebt u een account voor Exchange 2007.

Opmerking : Het menu Extra wordt weergegeven in het hoofdvenster van Outlook. Het menu Extra is niet beschikbaar in windows u maken of items zoals e-mailberichten, contactpersonen of taken bekijken.

Dialoogvenster Afwezigheidsassistent

Als de opdracht Wizard Afwezigheid beschikbaar is in het menu Extra en u het volgende dialoogvenster ziet wanneer u op deze opdracht klikt, hebt u een account voor Exchange Server 2003 of eerder.

Dialoogvenster Afwezigheidsassistent

Als er geen opdracht Afwezigheidsassistent in het menu Extra , waarschijnlijk er geen Exchange Server-account. U kunt echter grootste deel van de wizard afwezigheid gedrag benaderen met behulp van regels. Voor meer informatie over hoe, gaat u naar het Als u een POP3-, IMAP- of Outlook.com-account gebruikt voor meer informatie.

Naar boven

Als u een POP3-, IMAP- of Outlook.com-account hebt

U kunt een Outlook-e-mailsjabloon combineren met Outlook-regels te reproduceren de functionaliteit van de wizard afwezigheid, die is alleen beschikbaar voor gebruikers van Exchange Server-account. Op deze manier kunt u uw e-mailaccount voor het verzenden van binnenkomende berichten automatisch beantwoorden.

Belangrijk : De automatische antwoorden worden alleen verzonden als uw computer is ingeschakeld en Outlook actief is.

 1. Wijs Nieuw aan in het menu Bestand en klik vervolgens op E-mailbericht.

 2. Op het tabblad Opties klikt u op Tekst zonder opmaak in de groep Indeling.

 3. Typ in de berichttekst het bericht dat u als uw automatische antwoord wilt verzenden.

 4. Klik in het berichtvenster op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en vervolgens op Opslaan als.

 5. Klik in het dialoogvenster Opslaan als in de lijst Opslaan als op Outlook-sjabloon (*.oft).

 6. Typ een naam voor de berichtsjabloon in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Opslaan.

Ga naar stap 2: een regel automatisch beantwoorden van nieuwe e-mailberichten maken.

 1. Klik in het menu Extra op Regels en waarschuwingen.

 2. Klik in het dialoogvenster Regels en waarschuwingen op Nieuwe regel.

 3. Onder Beginnen met een lege regel klikt u op Berichten controleren als deze aankomen en op Volgende.

 4. Onder Welke voorwaarde(n) wilt u controleren? schakelt u het selectievakje alleen aan mij verzonden in, selecteert u andere gewenste criteria en klikt u op Volgende.

 5. Wanneer u een dialoogvenster ziet met de melding dat deze regel zal worden toegepast op elk bericht dat u ontvangt, klik dan op Ja.

 6. Schakel onder Wat wilt u met het bericht doen? het selectievakje beantwoord het bericht met een specifieke sjabloon in.

 7. Klik onder Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel (klik op een onderstreepte waarde) op een specifieke sjabloon.

 8. Klik in het dialoogvenster Selecteer een antwoordsjabloon in het vak Zoeken in op Gebruikerssjablonen in bestandssysteem.

 9. Selecteer de sjabloon die u in de vorige sectie gemaakt hebt en klik op Openen.

 10. Klik op Volgende.

 11. U kunt eventueel de selectievakjes inschakelen voor uitzonderingen op de regel voor het automatische antwoord.

 12. Klik op Volgende.

 13. Typ onder Stap 1: geef een naam op voor deze regel een naam voor de regel voor automatisch beantwoorden en klik vervolgens op Voltooien.

Tip : U kunt ook een Outlook-taak of taakherinnering maken om u eraan te herinneren deze regel uit te schakelen wanneer u wilt stoppen met het verzenden van automatische antwoorden.

De regel beantwoord het bericht met een specifieke sjabloon van de Wizard Regels verzendt uw automatische antwoord eenmaal per sessie naar elke afzender. Deze regel voorkomt dat er meerdere antwoorden na elkaar worden verzonden naar een afzender van wie u meerdere berichten ontvangt. Tijdens de e-mailsessie wordt in Outlook bijgehouden welke gebruikers een automatisch antwoord hebben ontvangen. Als u Outlook afsluit en vervolgens weer start, wordt de lijst met afzenders die een automatisch antwoord hebben ontvangen echter teruggezet op de beginwaarde.

Belangrijk : De wizard Regels kan alleen automatisch een antwoord versturen als Outlook actief is en geconfigureerd is om periodiek op nieuwe berichten te controleren.

Ga als volgt te werk als u de regel wilt uitschakelen die u hebt gemaakt in stap 2:

 1. Klik in het menu Extra op Regels en waarschuwingen.

 2. Schakel op het tabblad E-mailregels onder Naam het selectievakje uit voor de regel die u wilt uitschakelen.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Zie ook

Wat is er nieuw in Microsoft Office Outlook 2007

Gebruiken van de agenda van Outlook 2007 naar tijd weergeven niet op kantoor

Bepalen met welke versie van Microsoft Exchange Server Mijn account verbinding maakt

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×