Automatisch afwezigheidsberichten versturen vanuit Outlook

U kunt alleen automatische antwoorden bij afwezigheid versturen met deze stappen als u een Office 365-, Outlook.com- of Exchange-account hebt. Zie voor alle andere e-mailaccounts E-mail automatisch doorsturen en omleiden.

 1. Selecteer Bestand > Automatische antwoorden.

  Automatische antwoorden

 2. Schakel in het dialoogvenster Automatische antwoorden het selectievakje Automatische antwoorden verzenden in.

  U kunt ook een datumbereik instellen voor uw automatische antwoorden (optioneel). Hiermee worden automatische antwoorden uitgeschakeld op de datum en tijd die u invoert als eindtijd. Anders moet u automatische antwoorden handmatig uitschakelen.

  Opmerking : Als u Automatische antwoorden niet ziet, gebruikt u waarschijnlijk Outlook met een POP- of IMAP-account. Zie E-mail automatisch doorsturen en omleiden voor instructies om automatische antwoorden in te stellen.

 3. Typ het antwoord dat u aan teamgenoten of collega's wilt verzenden wanneer u afwezig bent op het tabblad Binnen mijn organisatie .

  Automatisch afwezigheidsbericht invoeren

  Opmerking : Als u Iedereen buiten mijn organisatie selecteert, wordt uw automatische antwoord verzonden als reactie op elk e-mailbericht, inclusief nieuwsbrieven, advertenties en mogelijke ongewenste e-mail. Als u ook naar personen buiten uw organisatie automatische antwoorden wilt verzenden, is het beter om Alleen mijn contactpersonen te selecteren.

 4. Selecteer OK om de instellingen op te slaan.

Automatische afwezigheidsberichten uitschakelen

Als Outlook is geconfigureerd voor het verzenden van automatische antwoorden, ziet u onder het lint een bericht met deze informatie. Selecteer Uitschakelen om automatische afwezigheidsberichten uit te schakelen. Als u de datum voor uw automatische antwoord of voor het verzonden bericht wilt wijzigen, gebruikt u de bovenstaande stappen om de instellingen te wijzigen.

Automatische antwoorden uitschakelen

Problemen oplossen: Ik zie Automatische antwoorden niet

Als u Automatic Replies niet ziet nadat u Bestand hebt geselecteerd, gebruikt u waarschijnlijk een Gmail-, Yahoo-, of ander POP- of IMAP-account dat geen ondersteuning biedt voor de Outlook-functie Automatische antwoorden. U kunt een regel instellen op basis waarvan inkomende berichten worden beantwoord, maar alleen als Outlook actief blijft. Zie E-mailberichten beheren met behulp van regels voor meer informatie.

Er zijn twee verschillende manieren om automatische antwoorden in te stellen. Welke methode u kiest, hangt af van het type e-mailaccount dat u in Outlook hebt.

Ik heb een Exchange Server-account.

Ik heb een Outlook.com-, Hotmail-, Gmail-, Yahoo!-, of ander POP3- of IMAP-account.

Ik weet niet welk type account ik heb.

Ik heb een Exchange Server-account

De Wizard Afwezigheid in- of uitschakelen

 1. Klik op Wizard Afwezigheid in het menu Extra.

  De opdracht Wizard Afwezigheid in het menu Extra

  Opmerking : Het menu Extra wordt weergegeven in het hoofdvenster van Outlook. Het hoofdvenster is hetzelfde venster dat ook verschijnt wanneer u Outlook start. Het bevat de menu's Bestand, Bewerken, Beeld, Zoeken, Extra, Acties en Help. Het menu Extra is niet beschikbaar in vensters waarin u items zoals e-mailberichten, contactpersonen of taken maakt of bekijkt.

  Als de opdracht Wizard Afwezigheid niet wordt weergegeven, is er voor alle gebruikers van Outlook een alternatieve methode beschikbaar om berichten automatisch te beantwoorden. Ga naar Ik heb een Outlook.com-, Hotmail-, Gmail-, Yahoo!-, of ander POP3- of IMAP-account.

 2. Klik op Automatische antwoorden bij afwezigheid verzenden.

 3. Schakel desgewenst het selectievakje Alleen tijdens dit tijdsbereik verzenden in om op te geven wanneer uw antwoorden bij afwezigheid actief zijn. Als u geen begin- en eindtijd instelt, worden automatische antwoorden verzonden tot u op Geen automatische afwezigheidsmeldingen verzenden klikt.

 4. Typ het antwoord dat u wilt verzenden wanneer u afwezig bent op het tabblad Binnen mijn organisatie.

  Als u automatisch antwoorden wilt verzenden naar personen buiten uw organisatie, gaat u verder met stap 4 en 5.

 5. Schakel op het tabblad Buiten mijn organisatie het selectievakje Berichten van personen buiten mijn organisatie automatisch beantwoorden in en typ het antwoord dat u wilt verzenden terwijl u niet aanwezig bent.

  Organisatie wordt gewoonlijk gedefinieerd als uw bedrijf en omvat personen die een Exchange Server-account hebben in uw e-mailsysteem.

  Als het selectievakje Automatisch antwoord voor personen buiten mijn organisatie is geselecteerd, verschijnt (aan) op het tabblad Buiten mijn organisatie, naast de naam van het tabblad.

 6. Klik op het tabblad Buiten mijn organisatie op Alleen mijn contactpersonen of Iedereen buiten mijn organisatie om op te geven aan wie automatische antwoorden moeten worden verstuurd.

  Opmerking : De contactpersoon moet in uw Exchange Server-map Contactpersonen staan. Als de persoon alleen in een map staat die deel uitmaakt van een .pst-bestand (persoonlijke mappen), wordt het automatische antwoord niet verzonden.

Ik heb een Outlook.com-, Hotmail-, Gmail-, Yahoo!-, of ander POP3- of IMAP-account

U kunt een e-mailsjabloon van Outlook combineren met Outlook-regels en zo de functionaliteit nabootsen van de wizard Afwezigheid, die immers alleen beschikbaar is voor gebruikers met een Exchange Server-account. Op die manier kunt u uw e-mailaccount gebruiken om inkomende berichten automatisch te beantwoorden.

Belangrijk : De automatische antwoorden worden alleen verzonden als uw computer is ingeschakeld en Outlook actief is.

Stap 1: een berichtsjabloon maken

 1. Wijs Nieuw aan in het menu Bestand en klik vervolgens op E-mailbericht.

 2. Ga naar het tabblad Opties en klik in de groep Opmaak op Tekst zonder opmaak.

 3. Typ in de berichttekst het bericht dat u als uw automatisch antwoord wilt verzenden.

 4. Klik in het berichtvenster op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en vervolgens op Opslaan als.

 5. Klik in het dialoogvenster Opslaan als in de lijst Opslaan als op Outlook-sjabloon (*.oft).

 6. Typ een naam voor de berichtsjabloon in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Opslaan.

Stap 2: Een regel maken voor het automatisch beantwoorden van nieuwe e-mailberichten

 1. Klik in het menu Extra op Regels en waarschuwingen.

 2. Klik in het dialoogvenster Regels en waarschuwingen op Nieuwe regel.

 3. Klik onder Beginnen met een lege regel op Berichten controleren als deze aankomen en klik vervolgens op Volgende.

 4. Schakel onder Welke voorwaarde(n) wilt u controleren? het selectievakje alleen aan mij verzonden en de andere gewenste criteria in en klik vervolgens op Volgende.

 5. Wanneer u een dialoogvenster ziet met de melding dat deze regel zal worden toegepast op elk bericht dat u ontvangt, klik dan op Ja.

 6. Schakel onder Wat wilt u met het bericht doen? het selectievakje beantwoord het bericht met een specifieke sjabloon in.

 7. Klik onder Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel (klik op een onderstreepte waarde) op een specifieke sjabloon.

 8. Klik in het dialoogvenster Selecteer een antwoordsjabloon in het vak Zoeken in op Gebruikerssjablonen in bestandssysteem.

 9. Selecteer de sjabloon die u in de vorige sectie hebt gemaakt en klik vervolgens op Openen.

 10. Klik op Volgende.

 11. Schakel eventueel de selectievakjes in om uitzonderingen voor de regel voor automatisch beantwoorden op te geven.

 12. Klik op Volgende.

 13. Typ onder Stap 1: geef een naam op voor deze regel een naam voor de regel voor automatisch beantwoorden en klik vervolgens op Voltooien.

Tip : U kunt ook een Outlook-taak of taakherinnering maken om u eraan te herinneren deze regel uit te schakelen wanneer u wilt stoppen met het verzenden van automatische antwoorden.

De regel beantwoord het bericht met een specifieke sjabloon van de Wizard Regels verzendt uw automatische antwoord eenmaal per sessie naar elke afzender. Deze regel voorkomt dat er meerdere antwoorden na elkaar worden verzonden naar een afzender van wie u meerdere berichten ontvangt. Tijdens de e-mailsessie wordt in Outlook bijgehouden welke gebruikers een automatisch antwoord hebben ontvangen. Als u Outlook afsluit en vervolgens weer start, wordt de lijst met afzenders die een automatisch antwoord hebben ontvangen echter teruggezet op de beginwaarde.

Belangrijk : Als u automatische antwoorden wilt verzenden met behulp van de Wizard Regels, moet Outlook actief zijn en moet u Outlook zo configureren dat geregeld wordt gecontroleerd of er nieuwe berichten zijn.

Automatische antwoorden uitschakelen

 1. Klik op Regels en waarschuwingen in het menu Extra.

 2. Schakel op het tabblad E-mailregels onder Naam het selectievakje uit voor de regel die u wilt uitschakelen.

Ik weet niet welk type account ik heb

De eenvoudigste manier om erachter te komen of u een Exchange Server-account gebruikt, is door de map Postvak IN te openen en te kijken of de opdracht Wizard Afwezigheid in het menu Extra staat. Als u onder aan het menu de knop Uitvouwen Knopafbeelding ziet, klikt u hierop om alle opdrachten in het menu Extra weer te geven.

De opdracht Wizard Afwezigheid in het menu Extra

Als de opdracht ontbreekt, gebruikt u waarschijnlijk geen Exchange Server-account en is de wizard Afwezigheid niet beschikbaar. Er is een alternatieve methode beschikbaar om berichten automatisch te beantwoorden. Ga hiervoor naar Ik heb een POP3-, IMAP- of Outlook.com-account.

Opmerking : Het menu Extra wordt weergegeven in het hoofdvenster van Outlook. Het menu Extra is niet beschikbaar in vensters waar u items maakt of bekijkt, zoals e-mailberichten, contactpersonen of taken.

Als u weet dat u een Exchange Server-account gebruikt maar de opdracht Wizard Afwezigheid niet wordt weergegeven in het menu Extra, raden we u aan contact op te nemen met een supportmedewerker van Microsoft.

Zie ook

De agenda van Outlook 2007 gebruiken om uw afwezigheid te melden

Automatisch afwezigheidsberichten verzenden vanuit Outlook voor Mac

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×