Artikel op Office.com

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt de opdracht Ga naar gebruiken om snel alle cellen met specifieke typen gegevens (bijvoorbeeld formules) te zoeken en te selecteren of om alleen cellen op te sporen en te selecteren die voldoen aan bepaalde criteria (zoals de laatste cel in het werkblad met gegevens of opmaak).

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u het hele werkblad wilt doorzoeken op specifieke cellen, klikt u op een willekeurige cel.

  • Als u wilt zoeken naar specifieke cellen binnen een gedefinieerd gebied, selecteert u het bereik, de rijen of de kolommen die u wilt.

   Bereiken, cellen, rijen of kolommen selecteren

   Gewenste selectie

   Werkwijze

   Eén cel

   Klik in de cel of gebruik de pijltoetsen om naar de cel te gaan.

   Een reeks cellen

   Klik op de eerste cel van het bereik en sleep naar de laatste cel. Of houd Shift ingedrukt en druk op de pijltoetsen om de selectie uit te breiden.

   U kunt ook de eerste cel van het bereik selecteren en vervolgens op F8 drukken om de selectie uit te breiden met de pijltoetsen. Druk nogmaals op F8 om te stoppen met het uitbreiden van de selectie.

   Een groot cellenbereik

   Klik op de eerste cel van het bereik en houd Shift ingedrukt terwijl u op de laatste cel van het bereik klikt. U kunt schuiven om de laatste cel zichtbaar te maken.

   Alle cellen in een werkblad

   Klik op de knop Alles selecteren.

   De knop Alles selecteren

   U kunt het hele werkblad ook selecteren door op Ctrl+A te drukken.

   Opmerking : Als het werkblad gegevens bevat, selecteert u met Ctrl+A het huidige gebied. Als u nogmaals op Ctrl+A drukt, wordt het hele werkblad geselecteerd.

   Niet-aangrenzende cellen of celbereiken

   Selecteer de eerste cel of het eerste celbereik en houd Ctrl ingedrukt terwijl u de andere cellen of bereiken selecteert.

   U kunt ook de eerste cel of het eerste celbereik selecteren en vervolgens op Shift+F8 drukken om een andere niet-aangrenzende cel of niet-aangrenzend bereik toe te voegen aan de selectie. Druk opnieuw op Shift+F8 wanneer u het het toevoegen van cellen of bereiken wilt beëindigen.

   Opmerking : U kunt de selectie van een cel of cellenbereik in een niet-aangrenzende selectie niet opheffen zonder de hele selectie op te heffen.

   Een hele rij of kolom

   Klik op de rij- of kolomkop.

   Werkblad met zichtbare rij- en kolomkop

   1. Rijkop

   2. Kolomkop

   U kunt cellen in een rij of kolom ook selecteren door de eerste cel te selecteren en vervolgens op Control+Shift+Pijltoets te drukken (Pijl-rechts of Pijl-links voor rijen, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag voor kolommen).

   Opmerking : Als de rij of kolom gegevens bevat, selecteert u met Ctrl+Shift+Pijltoets de rij of kolom tot en met de laatste gebruikte cel. Als u nogmaals op Ctrl+Shift+Pijltoets drukt, wordt de hele rij of kolom geselecteerd.

   Aangrenzende rijen of kolommen

   Sleep over de rij- of kolomkoppen. U kunt ook de eerste rij of kolom selecteren en vervolgens Shift ingedrukt houden terwijl u de laatste rij of kolom selecteert.

   Niet-aangrenzende rijen of kolommen

   Klik op de kolom- of rijkop van de eerste rij of kolom van de selectie en houd vervolgens Ctrl ingedrukt terwijl u op de rij- of kolomkoppen klikt van andere rijen en kolommen die u aan de selectie wilt toevoegen.

   De eerste of laatste cel in een rij of kolom

   Selecteer een cel in de rij of kolom en druk vervolgens op de toets Ctrl+Pijltoets (Pijl-rechts of Pijl-links voor rijen, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag voor kolommen).

   De eerste of laatste cel in een werkblad of een tabel van Microsoft Office Excel

   Druk op Ctrl+Home om de eerste cel in het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren.

   Druk op Ctrl+End om de laatste cel in het werkblad of in een Excel-lijst met gegevens of opmaak te selecteren.

   Cellen tot de laatste gebruikte cel in het werkblad (in de rechterbenedenhoek).

   Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op Ctrl+Shift+End om de selectie van cellen uit te breiden tot de laatste gebruikte cel in het werkblad (in de rechterbenedenhoek).

   Cellen tot het begin van het werkblad

   Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op Ctrl+Shift+Home om de selectie van cellen uit te breiden tot het begin van het werkblad.

   Meer of minder cellen dan de actieve selectie

   Houd Shift ingedrukt terwijl u op de laatste cel klikt die u wilt opnemen in de nieuwe selectie. Het rechthoekige gebied tussen de actieve cel en de cel waarop u klikt, wordt de nieuwe selectie.

   Tip : Als u de celselectie wilt annuleren, klikt u op een willekeurige cel op het werkblad.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep bewerken op Zoeken en selecterenen klik vervolgens op Ga naar. Afbeelding van het lint in Excel

  Sneltoets  U kunt ook op Ctrl+G drukken.

 3. Klik op Speciaal.

 4. Klik in het dialoogvenster Selecteren speciaal op een van de volgende opties.

Klik op

Gewenste selectie

Opmerkingen

Cellen die opmerkingen bevatten.

Constanten

Cellen met constanten.

Formules

Cellen met formules.

Opmerking : De selectievakjes onder Formules bepalen het type formule dat u wilt selecteren.

Lege cellen

Lege cellen.

Huidig gebied

Het huidig gebied, bijvoorbeeld een hele lijst.

Huidige matrix

Een hele matrix als de actieve cel zich in een matrix bevindt.

Objecten

Grafische objecten, waaronder diagrammen en knoppen, in het werkblad en in tekstvakken.

Verschillen in rij

Alle cellen die van de actieve cel in een geselecteerde rij afwijken. Er is altijd één actieve cel in een selectie, ongeacht of dit een bereik, rij of kolom is. Door op ENTER of TAB te drukken kunt u de locatie van de actieve cel, die standaard de eerste cel in een rij is, wijzigen.

Als u meer dan één rij is geselecteerd, de vergelijking voor elke afzonderlijke rij van deze selectie is voltooid en de cel die wordt gebruikt in de vergelijking voor elke extra rij bevindt zich in dezelfde kolom als de actieve cel.

Verschillen in kolom

Alle cellen die van de actieve cel in een geselecteerde kolom afwijken. Er is altijd één actieve cel in een selectie, ongeacht of dit een bereik, rij of kolom is. Door op ENTER of TAB te drukken kunt u de locatie van de actieve cel, die standaard de eerste cel in een kolom is, wijzigen.

Als u meer dan één kolom is geselecteerd, de vergelijking voor elke afzonderlijke kolom van deze selectie is voltooid en de cel die wordt gebruikt in de vergelijking voor elke extra kolom bevindt zich in dezelfde rij als de actieve cel.

Broncellen

Cellen waarnaar wordt verwezen in de formule in de actieve cel. Voer onder Doelcellen een van de volgende handelingen uit:

Klik op Alleen direct als u alleen de cellen wilt zoeken waarnaar rechtstreeks wordt verwezen door formules.

Klik op Alle niveaus als u alle cellen wilt zoeken waarnaar rechtstreeks of onrechtstreeks wordt verwezen door de cellen in de selectie.

Doelcellen

Cellen met formules die naar de actieve cel verwijzen.

Klik op Alleen direct als u alleen de cellen wilt zoeken met formules die rechtstreeks naar de actieve cel verwijzen.

Klik op Alle niveaus als u cellen wilt zoeken die rechtstreeks of onrechtstreeks naar de actieve cel verwijzen.

Laatste cel

De laatste cel in het werkblad die gegevens of opmaak bevat.

Alleen zichtbare cellen

Alleen cellen die zichtbaar zijn in een bereik dat verborgen rijen of kolommen snijdt.

Voorwaardelijke opmaak

Alleen cellen waarop voorwaardelijke opmaak is toegepast. Voer onder Gegevensvalidatie een van de volgende handelingen uit:

Klik op Alle als u alle cellen wilt zoeken waarop voorwaardelijke opmaak is toegepast.

Klik op Zelfde als u cellen wilt zoeken met dezelfde voorwaardelijke opmaak als de geselecteerde cel.

Gegevensvalidatie

Alleen cellen waarop gegevensvalidatieregels zijn toegepast.

Klik op Alle als u alle cellen wilt zoeken waarop gegevensvalidatie is toegepast.

Klik op Zelfde als u cellen wilt zoeken met dezelfde gegevensvalidatieregels als de geselecteerde cel.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×