Animaties dupliceren met de functie Animatie kopiëren/plakken

In Microsoft PowerPoint 2010 kunt u in een handomdraai animaties tussen objecten kopiëren met de functie Animatie kopiëren/plakken.

Voorbeeld van een animatie die wordt gekopieerd naar een ander object

Afb. 1: Een voorbeeld waarbij de animatie Animatiepad vanuit het blauwe vierkant wordt 'geverfd' of gekopieerd naar de groene cirkel.

Kopieer als volgt een animatie:

  1. Selecteer het object met de animaties die u wilt kopiëren.

  2. Klik op het tabblad Animaties in de groep Geavanceerde animatie op Animatiedeelvenster.
    Cursor van de functie Animatie kopiëren/plakken

  1. Klik op de dia op het object waarnaar u de animaties wilt kopiëren.

Naar boven

Was deze informatie nuttig?

Wat kan er beter?

Wat kan er beter?

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.