Animatie gebruiken voor uw SmartArt-afbeelding

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel

Overzicht van animatie

Een animatie hebt toegevoegd

Animatie toepassen op afzonderlijke vormen in uw SmartArt-afbeelding

De volgorde van een animatie omkeren

Een animatie verwijderen

Overzicht van animatie

Voor extra nadruk of om informatie in stappen weer te geven kunt u een animatie toevoegen aan uw SmartArt-afbeelding of aan een afzonderlijke vorm in uw SmartArt-afbeelding. U kunt een vorm bijvoorbeeld snel van de ene kant van het scherm laten 'binnenvliegen' of 'infaden'.

Om te bepalen welke animatie werkt het best met de indeling voor uw SmartArt-afbeelding, door gegevens in het tekstvenster van SmartArt-afbeelding weergeven omdat de meeste animatie begint aan de bovenkant van het tekstvenster en omlaag. U kunt ook een animatie in omgekeerde volgorde afspelen. Als het tekstvenster niet zichtbaar is, kunt u weer te geven.

De beschikbaarheid van animaties hangt af van de indeling die u voor uw SmartArt-afbeelding kiest, maar u kunt altijd aan alle vormen of aan één vorm tegelijkertijd animatie toevoegen.

De beste manier om animatie aan de SmartArt-afbeelding toe te voegen is door het gebruik van de opties in de lijst Animatie. U kunt zo nodig een animatie aanpassen in het taakvensterAangepaste animatie.

Items met animatie worden op de dia aangegeven door niet-afdrukbare genummerde codes. Deze codes komen overeen met de animaties in de aangepaste animatielijst, worden weergegeven aan de zijkant van uw SmartArt-afbeelding en zijn alleen zichtbaar in de weergave Normaal met weergave van het taakvenster Aangepaste animatie.

Opmerking : Pas animatie spaarzaam toe. Dan wordt de boodschap niet onduidelijk en wordt de doelgroep niet overdonderd.

Animaties voor SmartArt-afbeeldingen

Voor animaties die u toepast op een SmartArt-afbeelding gelden de volgende verschillen met animaties die u toepast op vormen, tekst of WordArt:

 • Verbindingslijnen tussen vormen worden altijd gekoppeld aan de tweede vorm en krijgen geen afzonderlijke animatie.

 • Als u een animatie toepast op vormen in een SmartArt-afbeelding, wordt de animatie afgespeeld in de volgorde waarin de vormen worden weergegeven. De volgorde kan alleen in zijn geheel worden omgekeerd. Als u bijvoorbeeld zes vormen hebt en elke vorm bevat één letter A tot en met F, kunt u de animatie afspelen van A tot en met F of F tot en met A. U kunt de animatie niet in een andere volgorde afspelen, bijvoorbeeld A tot en met C en vervolgens F tot en met D. U kunt echter meerdere dia's maken om deze volgorde na te bootsen. In dit voorbeeld kunt u één dia maken waarin de vormen A tot en met C animatie krijgen, en een tweede dia waarin de vormen F tot en met D animatie krijgen.

 • Als u een diagram dat is gemaakt met een eerdere versie van PowerPoint dan Microsoft Office PowerPoint 2007, converteert naar een SmartArt-afbeelding, kunt u bepaalde animatie-instellingen verliezen, of de animatie kan er anders uitzien.

Wanneer u overschakelen naar een andere lay-out, een animatie die u hebt toegevoegd worden overgebracht naar de nieuwe indeling.

Naar boven

Een animatie toevoegen

Belangrijk : Extra animatie-effecten, zoals de Begineffect Kleurentypemachine of het eindeffect spiegelen , zijn alleen beschikbaar voor shapes. Effecten die niet beschikbaar voor SmartArt-afbeeldingen zijn worden grijs weergegeven. Als u gebruiken van animatie-effecten die niet beschikbaar voor SmartArt-afbeeldingen wilt, uw SmartArt-afbeelding in afzonderlijke vormen converterenen vervolgens het animatie-effect toevoegen zijn.

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding waaraan u een animatie wilt toevoegen.

 2. Selecteer op het tabblad Animaties in de groep Animaties de gewenste animatie in de lijst Animatie.

  Afbeelding van tabblad Animaties

Als u animatie aan een SmartArt-afbeelding toevoegt, kunt u afhankelijk van de gebruikte indeling kiezen uit de volgende opties.

Animatie

Beschrijving

Als één object

De animatie wordt toegevoegd alsof de gehele SmartArt-afbeelding één grote afbeelding of object is.

Alles tegelijk

Aan alle vormen in de SmartArt-afbeelding wordt gelijktijdig animatie toegevoegd. Het verschil tussen deze animatie en Als één object valt het meeste op bij animaties waar de vormen draaien of groter worden. Met Alles tegelijk draait elke vorm afzonderlijk, of wordt deze afzonderlijk groter. Met Als één object is het de gehele SmartArt-afbeelding die draait of groter wordt.

Een voor een

Aan elke afzonderlijke vorm wordt opeenvolgend animatie toegevoegd.

Een voor een per tak

Aan alle vormen in dezelfde tak wordt gelijktijdig animatie toegevoegd. Deze animatie functioneert goed met de takken van een organigram of een hiërarchieoverzicht en is hetzelfde als Een voor een.

Tegelijk op niveau

Aan alle vormen op hetzelfde niveau wordt tegelijkertijd animatie toegevoegd. Als u bijvoorbeeld een indeling hebt met drie vormen die tekst op niveau 1 bevatten en drie vormen die tekst op niveau 2 bevatten, wordt eerst tegelijkertijd animatie toegevoegd aan de vormen met tekst op niveau 1, en vervolgens tegelijkertijd aan de drie vormen met tekst op niveau 2.

afbeelding van het tekstvenster waarin tekst op niveau 1 en niveau 2 wordt weergegeven

Een voor een op niveau

Aan de vormen in de SmartArt-afbeelding wordt eerst animatie toegevoegd op niveau en vervolgens afzonderlijk binnen dit niveau. Als u bijvoorbeeld een indeling hebt met vier vormen die tekst op niveau 1 bevatten en drie vormen met tekst op niveau 2, wordt eerst animatie toegevoegd aan elk van de vier vormen met tekst op niveau 1 afzonderlijk, en vervolgens aan elk van de drie vormen met tekst op niveau 2 afzonderlijk.

Notities : 

 • Als u Alles tegelijk toepast, gedragen sommige animaties zich anders dan wanneer u Als één object toepast. Als bijvoorbeeld de optie Alles tegelijk wordt toegepast op de animatie Binnenvliegen, vliegen vormen die verder moeten vliegen sneller, zodat alle vormen tegelijkertijd op hun bestemming aankomen. Als u Als één object toepast, wordt aan alle delen van de SmartArt-afbeelding animatie toegevoegd op dezelfde manier (bij het voorbeeld Binnenvliegen dus met dezelfde snelheid).

 • Als u een animatie (met uitzondering van Als één object) toepast op een SmartArt-afbeelding, kunnen andere animaties die u op dezelfde SmartArt-afbeelding toepast, niet Als één object zijn. Meerdere animaties die op dezelfde SmartArt-afbeelding worden toegepast, moeten allemaal Als één object of allemaal niet Als één object zijn.

 • Als u een animatie (behalve Als één object) toepast op een SmartArt-afbeelding, is de achtergrond voor de SmartArt-afbeelding altijd zichtbaar op de dia. Het is niet mogelijk animatie aan de achtergrond toe te voegen, hoewel de achtergrond mogelijk niet zichtbaar is als deze geen opvulling of lijnen bevat.

 • Als u een animatie zoals Binnenvliegen toepast op uw SmartArt-afbeelding en de animatie vervolgens voor een bepaalde vorm verwijdert, is de vorm waarvan u de animatie hebt verwijderd, zichtbaar op de dia.

 • Als u een SmartArt-afbeelding waarop een animatie is toegepast, kopieert naar een andere dia, wordt de animatie ook gekopieerd.

Naar boven

Animatie toevoegen aan afzonderlijke vormen in uw SmartArt-afbeelding

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding waaraan u animatie wilt toevoegen.

 2. Selecteer op het tabblad animaties in de groep animatiesdoor tak één voor één of door één voor één niveau.

  Afbeelding van tabblad Animaties

 3. Klik op het tabblad Animaties in de groep Animaties op Aangepaste animatie.

  Afbeelding van de groep Animaties

 4. Klik in de aangepaste animatielijst, op de uitvouwen punthaak Uitvouwteken om alle shapes in uw SmartArt-afbeelding weer te geven.

 5. Klik in de lijst Aangepaste animatie selecteert u alle shapes die u niet animeren wilt, door de CTRL-toets ingedrukt te houden en op elke shape beurtelings te klikken.

 6. Klik op verwijderen. Hiermee verwijdert u het animatie-effect van de vorm. Het programma verwijderen niet de vorm zelf van de SmartArt-afbeelding.

 7. Selecteer voor alle overige vormen de exacte animatieopties die u wenst door de vorm te selecteren in de aangepaste animatielijst en vervolgens met de rechtermuisknop op de vorm te klikken of op Wijzigen te klikken.

 8. Wanneer u klaar bent met het animatie-opties die u wilt selecteren, sluit u het taakvenster Aangepaste animatie.

Opmerking : Effecten die niet beschikbaar voor SmartArt-afbeeldingen zijn worden grijs weergegeven. Als u gebruiken van animatie-effecten die niet beschikbaar voor SmartArt-afbeeldingen wilt, uw SmartArt-afbeelding in afzonderlijke vormen converteren en vervolgens het animatie-effect toevoegen zijn.

Naar boven

Volgorde van een animatie omkeren

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding met de animatie die u wilt omkeren.

 2. Klik op het tabblad Animaties in de groep Animaties op Aangepaste animatie.

  Afbeelding van de groep Animaties

 3. Met de rechtermuisknop op de aangepaste animatie in de aangepaste animatielijsten klik vervolgens op Effectopties.

 4. Klik op het tabblad SmartArt-animatie en schakel vervolgens het selectievakje Omgekeerde volgorde in.

Naar boven

Animatie verwijderen

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding met de animatie die u wilt verwijderen.

 2. Klik op het tabblad Animaties in de groep Animaties in de lijst Animatie op Geen animatie.

  Afbeelding van de groep Animaties

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×