Animatie gebruiken voor uw SmartArt-afbeelding

PowerPoint voor Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u wilt bieden extra nadruk of uw gegevens weergeven in fasen, kunt u een animatie toevoegen aan een SmartArt-afbeelding of een afzonderlijke vorm in uw SmartArt-afbeelding. U kunt bijvoorbeeld een shape invoegen snel vanaf een-kant van het scherm of langzaam infaden aanbrengen.

Een animatie toevoegen

Een SmartArt-afbeelding met animatie, gaat u naar de SmartArt-afbeelding die u wilt animeren, klik op animatiesen klik in de groep animatie op het type animatie die u wilt. Klik op meer Knop Meer om meer opties te zien. (Als u wilt de animatie verwijderen, klikt u op geen.)

Knop Meer op het tabblad Animatie

Nadat u de animatie hebt toegevoegd, kunt u animatie toepassen op afzonderlijke vormen.

 1. Klik op het tabblad animaties in de groep animatie op Effectoptiesen klik vervolgens op Één voor één.

  Knop Effectopties in de groep Animaties

 2. Klik in de groep Geavanceerde animatie op Animatiedeelvenster.

  Animatiedeelvenster

 3. Klik in de lijst Animatiedeelvenster op het uitvouwteken Uitvouwteken om alle vormen in de SmartArt-afbeelding weer te geven.

 4. Selecteer alle shapes die u niet wilt animeren, (houdt u CTRL ingedrukt en klik vervolgens op zijn beurt op elke vorm) en klik vervolgens op geen in de groep animatie . (Dit Hiermee verwijdert u het animatie-effect van de vorm. Niet verwijderd door repareren de vorm van een SmartArt-afbeelding.)

  Optie voor geen animatie (Geen) in de groep Animatie

 5. Klik voor alle overige vormen met de rechtermuisknop op de vorm in het Animatiedeelvenster en selecteer vervolgens de gewenste animatie-opties.

Tip: Gebruik de animatie kopiëren/plakken (op het tabblad animaties in de groep Geavanceerde animatie ) animaties snel van een SmartArt-afbeelding naar een andere kopiëren.

 1. Ga naar de SmartArt-afbeelding waarvan u de animatie wilt omkeren.

 2. Klik op het tabblad animaties in de groep animatie op het startpictogram voor dialoogvenster vak Knop met startpictogram voor dialoogvensters op het lint .

  Knop om het dialoogvenster te openen op het tabblad Animatie

 3. Klik op het tabblad SmartArt-animatie en selecteer vervolgens het selectievakje omgekeerde volgorde in.

  Deel van het tabblad SmartArt-animatie met het selectievakje Omgekeerde volgorde

U kunt de animatie aanpassen met behulp van effectopties.

Belangrijk: Sommige animatie-effecten zijn niet beschikbaar voor SmartArt-afbeeldingen, maar wel voor vormen. Als u die effecten wilt toepassen op een SmartArt-afbeelding, klikt u met de rechtermuisknop op de SmartArt-afbeelding en klikt u vervolgens op Converteren naar vormen.

 1. Ga naar de SmartArt-afbeelding met de animatie die u wilt aanpassen.

 2. Ga naar het tabblad Animaties en klik in de groep Geavanceerde animatie op Animatiedeelvenster.

  Animatiedeelvenster

 3. Klik in de lijst Animatiedeelvenster op de pijl rechts van de animatie die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Effectopties.

  Vervolgkeuzelijst met Effectopties

 4. Ga in het dialoogvenster naar het tabblad SmartArt-animatie en selecteer in de lijst Groepsafbeelding een van de volgende opties:

  Optie

  Beschrijving

  Als één object

  De animatie wordt toegepast alsof de gehele SmartArt-afbeelding één grote afbeelding of één object is.

  Alles tegelijk

  De animatie wordt gelijktijdig toegepast op elke vorm afzonderlijk. Het verschil tussen deze animatie en Als één object valt het meeste op bij animaties waar de vormen draaien of groter worden. Met Alles tegelijk draait elke vorm afzonderlijk of wordt elke vorm afzonderlijk groter. Met Als één object is het de gehele SmartArt-afbeelding die draait of groter wordt.

  Een voor een

  Op elke afzonderlijke vorm wordt achtereenvolgens een animatie toegepast.

  Tegelijk op niveau

  Op alle vormen op hetzelfde niveau wordt tegelijkertijd een animatie toegepast. Als u bijvoorbeeld drie vormen hebt die tekst op niveau 1 bevatten en drie vormen die tekst op niveau 2 bevatten, wordt eerst een animatie toegepast op alle vormen met tekst op niveau 1, en vervolgens op de drie vormen met tekst op niveau 2.

  Een voor een op niveau

  Eerst wordt op elke vorm binnen een niveau een animatie toegepast en vervolgens op de vormen op het volgende niveau. Als u bijvoorbeeld vier vormen hebt die tekst op niveau 1 bevatten en drie vormen met tekst op niveau 2, wordt eerst animatie toegepast op elk van de vier vormen met tekst op niveau 1 afzonderlijk, en vervolgens op elk van de drie vormen met tekst op niveau 2 afzonderlijk.

Notities: 

 • Als u Alles tegelijk toepast, gedragen animaties zich anders dan wanneer u Als één object toepast. Als bijvoorbeeld de optie Alles tegelijk wordt toegepast op de animatie Binnenvliegen, vliegen vormen die verder moeten vliegen sneller, zodat alle vormen tegelijkertijd op hun bestemming aankomen. Als u Als één object toepast op dezelfde animatie, vliegen alle vormen met dezelfde snelheid.

 • Als u een andere animatie kiest dan Als één object, wordt de achtergrond van de SmartArt-afbeelding weergegeven op de dia. U kunt geen animatie toepassen op de achtergrond, dus als dit de dia in de war stuurt, kunt u proberen de opvulling en lijnen van de SmartArt-afbeelding in te stellen op Geen.

 1. Ga naar de SmartArt-afbeelding met de animatie die u wilt verwijderen.

 2. Ga naar het tabblad Animaties en klik in de groep Geavanceerde animatie op Animatiedeelvenster.

  Animatiedeelvenster

 3. Klik in de lijst Animatiedeelvenster op de pijl rechts van de animatie die u wilt wijzigen en klik vervolgens op verwijderen.

Om te bepalen welke animatie werkt het best, kijkt u naar de informatie in het deelvenster SmartArt-afbeelding tekst, omdat de meeste animatie met het bovenste opsommingsteken in het deelvenster tekst begint en van daaruit omlaag. U kunt ook kunt u afspelen van een animatie in omgekeerde volgorde (Zie het gedeelte "De volgorde van een animatie omkeren" hierboven). Als u het deelvenster tekst niet ziet, klikt u op Deelvenster tekst in de groep Afbeelding maken op het tabblad Ontwerpen van hulpmiddelen voor SmartArt .

De beschikbaarheid van animaties hangt af van de indeling van de SmartArt-afbeelding, maar u kunt altijd op alle vormen of aan één vorm tegelijk een animatie toepassen.

Voor animaties die u toepast op een SmartArt-afbeelding gelden de volgende verschillen met animaties die u toepast op vormen, tekst of WordArt:

 • Verbindingslijnen tussen vormen worden altijd gekoppeld aan de tweede vorm en krijgen geen afzonderlijke animatie.

 • Als u een animatie toepast op vormen in een SmartArt-afbeelding, wordt de animatie afgespeeld in de volgorde waarin de vormen verschijnen. De volgorde kan alleen als geheel worden omgedraaid.

  Voorbeeld:     Als u zes vormen hebt en elke vorm bevat één letter A tot en met F, kunt u de animatie afspelen van A tot en met F of F tot en met A. U kunt de animatie niet in een andere volgorde afspelen, bijvoorbeeld A tot en met C en vervolgens F tot en met D. U kunt echter meerdere dia's maken om deze volgorde na te bootsen. In dit voorbeeld kunt u één dia maken waarin een animatie wordt toegepast op de vormen A tot en met C, en een tweede dia waarin een animatie wordt toegepast op de vormen F tot en met D.

 • Wanneer u een andere indeling voor een SmartArt-afbeelding kiest, worden alle toegevoegde animaties overgebracht naar de nieuwe indeling.

Een animatie toevoegen

Belangrijk: Extra animatie-effecten, zoals de Begineffect Kleurentypemachine of het eindeffect spiegelen , zijn alleen beschikbaar voor shapes. Effecten die niet beschikbaar voor SmartArt-afbeeldingen zijn worden grijs weergegeven. Als u gebruiken van animatie-effecten die niet beschikbaar voor SmartArt-afbeeldingen wilt, uw SmartArt-afbeelding in afzonderlijke vormen converterenen vervolgens het animatie-effect toevoegen zijn.

 1. Klik op de SmartArt-graphic waarop u animatie wilt toepassen.

 2. Klik op het tabblad animaties in de groep animaties de animatie selecteren die u wilt dat uit de lijst animatie .

  Afbeelding van tabblad Animaties

 1. Klik op de SmartArt-graphic waarop u animatie wilt toepassen.

 2. Selecteer op het tabblad animaties in de groep animatiesdoor tak één voor één of door één voor één niveau.

  Afbeelding van tabblad Animaties

 3. Klik op het tabblad Animaties in de groep Animaties op Aangepaste animatie.

  Afbeelding van de groep Animaties

 4. Klik in de aangepaste animatielijst, op de uitvouwen punthaak Uitvouwteken om alle shapes in uw SmartArt-afbeelding weer te geven.

 5. Klik in de lijst Aangepaste animatie selecteert u alle shapes die u niet animeren wilt, door de CTRL-toets ingedrukt te houden en op elke shape beurtelings te klikken.

 6. Klik op verwijderen. Hiermee verwijdert u het animatie-effect van de vorm. Het programma verwijderen niet de vorm zelf van de SmartArt-afbeelding.

 7. Selecteer de gewenste animatieopties voor de exacte door de shape selecteren in de lijst Aangepaste animatie en klik vervolgens op met de rechtermuisknop op de shape of klikt u op wijzigenvoor alle overige vormen.

 8. Wanneer u klaar bent met het animatie-opties die u wilt selecteren, sluit u het taakvenster Aangepaste animatie.

Opmerking: Effecten die niet beschikbaar voor SmartArt-afbeeldingen zijn worden grijs weergegeven. Als u gebruiken van animatie-effecten die niet beschikbaar voor SmartArt-afbeeldingen wilt, uw SmartArt-afbeelding in afzonderlijke vormen converteren en vervolgens het animatie-effect toevoegen zijn.

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding met de animatie die u wilt terugdraaien.

 2. Klik op het tabblad Animaties in de groep Animaties op Aangepaste animatie.

  Afbeelding van de groep Animaties

 3. Met de rechtermuisknop op de aangepaste animatie in de lijst Aangepaste animatie en klik vervolgens op Effectopties.

 4. Klik op het tabblad SmartArt-animatie en selecteer vervolgens het selectievakje omgekeerde volgorde in.

Wanneer u een animatie toepassen op de SmartArt-afbeelding, afhankelijk van de indeling die u gebruikt, kunt u de animatie met de volgende opties kunt aanpassen.

Animatie

Beschrijving

Als één object

De animatie is toegepast, alsof de gehele SmartArt-afbeelding een grote afbeelding of object is.

In één keer

Alle shapes in de SmartArt-afbeelding zijn met animatie op hetzelfde moment. Het verschil tussen deze animatie en als één object is meeste op bij animaties waar de shapes draaien of groter. Met allemaal tegelijk, elke vorm draait of afzonderlijk in omvang groeit. Met één object, de hele SmartArt-afbeelding draaien of in omvang groeit.

Een voor een

Elke vorm apart, wordt geanimeerd achter elkaar.

Door een voor een tak

Alle shapes in dezelfde tak zijn met animatie op hetzelfde moment. Deze animatie werkt ook met vertakkingen van een organigram wijzigen of een indeling met hiërarchie en is vergelijkbaar met één voor één.

Tegelijk op niveau

Alle vormen op hetzelfde niveau zijn met animatie op hetzelfde moment. Als u een indeling met drie vormen met tekst op niveau 1 en drie vormen met tekst op niveau 2, zijn de drie vormen met tekst op niveau 1 bijvoorbeeld geanimeerde samen eerste en vervolgens de drie vormen met op niveau 2 tekst samen.

Afbeelding van het tekstvenster waarin tekst op niveau 1 en niveau 2 wordt weergegeven

Met één voor één niveau

De shapes in de SmartArt-afbeelding wordt eerst animatie toegevoegd met niveau en kiest u vervolgens afzonderlijk binnen dit niveau. Als u een indeling met vier vormen met tekst op niveau 1 en drie vormen met tekst op niveau 2, elk van de vier shapes die zijn van de tekst op niveau 1 afzonderlijke animatie eerste en vervolgens elk van zijn de drie vormen met tekst op niveau 2 bijvoorbeeld animatie voorzien d afzonderlijk.

Notities: 

 • Wanneer u in één keertoepast, wordt sommige animaties anders gedragen dan wanneer u van toepassing als één object. Bijvoorbeeld, met de allemaal tegelijk optie toegepast op de animatie Binnenvliegen , wordt vormen die verder naar het vliegtuig vliegtuig sneller zodat alle vormen op hetzelfde moment op hun bestemming aankomen. Met één object toegepast, worden alle onderdelen van de SmartArt-afbeelding met animatie op dezelfde manier (in het Binnenvliegen voorbeeld met dezelfde snelheid).

 • Als u een animatie op de SmartArt-afbeelding dan als één object toepassen, mogen klikt u vervolgens andere animaties die u op dezelfde SmartArt-afbeelding toepast niet als één object. Meerdere animaties die zijn toegepast op de SmartArt-afbeeldingen moeten alle als één object of niet als één object.

 • Als u alle animaties (behalve als één object) op een SmartArt-afbeelding toepassen, is de achtergrond van de SmartArt-afbeelding altijd zichtbaar is op de dia. Deze is niet mogelijk is om te animatie toepassen op de achtergrond, hoewel de achtergrond mogelijk niet zichtbaar zijn voor u als er geen een opvulling of regels toegepast.

 • Als u een animatie, zoals Binnenvliegen, op de SmartArt-afbeelding toepassen en verwijder vervolgens de animatie voor een bepaalde shape, aanvankelijk de vorm van waaruit u de animatie hebt verwijderd zichtbaar is op de dia.

 • Als u een SmartArt-afbeelding waarop een animatie is toegepast naar een andere dia kopieert, wordt de animatie ook gekopieerd.

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding met de animatie die u wilt verwijderen.

 2. Klik op het tabblad animaties in de groep animaties in de lijst animatie op Geen animatie.

  Afbeelding van de groep Animaties

Om te bepalen welke animatie werkt het best met de indeling voor uw SmartArt-afbeelding, door gegevens in het tekstvenster van SmartArt-afbeelding weergeven omdat de meeste animatie begint aan de bovenkant van het tekstvenster en omlaag. U kunt ook kunt u afspelen van een animatie in omgekeerde volgorde (Zie het gedeelte "De volgorde van een animatie omkeren" hierboven). Als het tekstvenster niet zichtbaar is, kunt u weer te geven.

De beschikbaarheid van animaties hangt af van de indeling die u voor uw SmartArt-afbeelding kiest, maar u kunt altijd aan alle vormen of aan één vorm tegelijkertijd animatie toevoegen.

De beste manier om een animatie toepassen op de SmartArt-afbeelding is het gebruik van de opties in de lijst animatie . Zo nodig kunt u een animatie bekijken in de Aangepaste animatie - taakvensterkunt aanpassen.

Items met animatie worden vermeld op de dia met niet-afdrukbare genummerde labels. Deze labels komen overeen met de beschikbaarheid van animaties in de lijst Aangepaste animatie , naar de zijkant van de SmartArt-afbeelding worden weergegeven en wordt weergegeven in de normale weergave met het taakvenster Aangepaste animatie weergegeven.

Voor animaties die u toepast op een SmartArt-afbeelding gelden de volgende verschillen met animaties die u toepast op vormen, tekst of WordArt:

 • Verbindingslijnen tussen vormen worden altijd gekoppeld aan de tweede vorm en krijgen geen afzonderlijke animatie.

 • Als u een animatie op de vormen in een SmartArt-afbeelding toepassen, wordt de animatie wordt afgespeeld in de volgorde waarin de shapes worden weergegeven. De volgorde kan alleen in zijn geheel worden omgekeerd. Bijvoorbeeld als u zes shapes staan en elk één letter A tot en met F bevat, kunt u afspelen de animatie van A naar F of F tot A. U kunt de volgorde, zoals A tot en met C en klik vervolgens op F met D. animatie niet afspelen U kunt echter meerdere dia's als u wilt deze volgorde nabootsen maken. In dit voorbeeld kunt u één dia die als animatie vormen A tot en met C en een tweede dia die als shapes F met D. animatie maken

 • Wanneer u overschakelen naar een andere lay-out, een animatie die u hebt toegevoegd worden overgebracht naar de nieuwe indeling.

Opmerking: Animatie spaarzaam die uw bericht verbergt of bedolven onder uw publiek toepassen.

Zie ook

Een SmartArt-afbeelding maken

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×