Als tekst opgeslagen getallen converteren naar getallen

Belangrijk   Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Soms worden getallen in cellen onbedoeld als tekst opgemaakt en als tekst opgeslagen. Dit kan later problemen met berekeningen veroorzaken of tot een verwarrende sorteervolgorde leiden. U hebt bijvoorbeeld een getal met tekstnotatie in een cel ingevoerd of u hebt gegevens uit een externe gegevensbron geïmporteerd of gekopieerd als tekst.

Een belangrijk ding om te onthouden en te controleren is dat getallen met tekstnotatie zijn links uitgelijnd in plaats van rechts uitgelijnd in de cel. Als een formule die moet worden uitgevoerd door een wiskundige bewerking op cellen geen waarde als resultaat, kunnen Controleer de uitlijning in de cellen waarnaar de formule naar verwijst: sommige of alle van die cellen getallen zijn opgemaakt als tekst.

Als getallen worden ingevoerd in cellen die zijn opgemaakt als tekst, kunt u foutcontrole gebruiken om de tekst om te zetten in getallen. Als getallen worden geïmporteerd als tekst of als zij zijn opgemaakt als tekst nadat zij zijn ingevoerd in cellen, kunt u geen gebruik maken van foutcontrole om de tekst om te zetten in getallen. U kunt in plaats daarvan echter wel een getalnotatie toepassen.

U kunt ook getallen in meerdere niet-aaneengesloten cellen of celbereiken die als tekst zijn opgemaakt snel omzetten in getallen.

Wat wilt u doen?

Foutcontrole gebruik om getallen die zijn opgeslagen als tekst om te zetten in getallen

Een getalnotatie toepasen op getallen die zijn opgeslagen als tekst

Getallen in meerdere niet-aaneengesloten cellen of celbereiken omzetten

Foutcontrole gebruik om getallen die zijn opgeslagen als tekst om te zetten in getallen

Als Foutcontrole is ingeschakeld, worden getallen die zijn ingevoerd in cellen die zijn opgemaakt als tekst gemarkeerd met een foutindicator Cel met een formuleprobleem.

 1. Ga als volgt te werk om Foutcontrole in te schakelen:

  1. Klik op de Microsoft Office-knopen klik vervolgens op Opties voor Excel.

  2. Klik op de categorie Formules.

  3. Schakel onder Foutcontrole het selectievakje Foutcontrole op de achtergrond inschakelen in.

  4. Schakel onder Regels voor foutcontrole het selectievakje De getallen zijn opgemaakt met de tekstnotatie of worden voorafgegaan door een apostrof in.

  5. Klik op OK.

 2. Selecteer een willekeurige enkele cel of cellenbereik van aangrenzende cellen in het werkblad met in de linkerbovenhoek de foutindicator Cel met een formuleprobleem.

  Opmerking   Alle cellen in de selectie moeten aangrenzend zijn.

  Cellen, bereiken, rijen of kolommen selecteren

  Selectie:

  Actie

  Een afzonderlijke cel

  Klik op de cel of druk op de pijltoetsen om naar de cel te gaan.

  Een bereik van cellen

  Klik op de eerste cel van het bereik en sleep naar de laatste cel. Of klik op de eerste cel van het bereik en houd SHIFT ingedrukt terwijl u de selectie uitbreidt met behulp van de pijltoetsen.

  U kunt ook de eerste cel in het bereik selecteren en op F8 drukken om de selectie verder uit te breiden met behulp van de pijltoetsen. Als u de selectie niet verder wilt uitbreiden, drukt u nogmaals op F8.

  Een groot bereik van cellen

  Klik op de eerste cel in het bereik, houd SHIFT ingedrukt en klik op de laatste cel in het bereik. U kunt schuiven om de laatste cel zichtbaar te maken.

  Alle cellen op een werkblad

  Klik op de knop Alles selecteren.

  De knop Alles selecteren

  Als u het hele werkblad wilt selecteren, kunt u ook op CTRL+A drukken.

  Opmerking   In een werkblad met gegevens wordt het huidige gebied geselecteerd wanneer u op CTRL+A drukt. Druk dan nogmaals op CTRL+A om het gehele werkblad te selecteren.

  Niet-aangrenzende cellen of celbereiken

  Selecteer de eerste cel of het eerste celbereik, houd CTRL ingedrukt en selecteer de overige cellen of bereiken.

  U kunt ook de eerste cel of het begin van het celbereik selecteren en op SHIFT+F8 drukken om een of meer volgende niet-aaneengesloten cellen aan de selectie toe te voegen. Als u geen cellen of celbereiken meer aan de selectie wilt toevoegen, drukt u nogmaals op SHIFT+F8.

  Opmerking   Het is niet mogelijk om een cel of celbereik in een niet-aaneengesloten selectie te deselecteren zonder dat u de hele selectie opheft.

  Een hele rij of kolom

  Klik op de rij- of kolomkop.

  Werkblad met zichtbare rij- en kolomkop

  1. Rijkop

  2. Kolomkop

  U kunt de cellen ook rij- of kolomsgewijs selecteren door de eerste cel te selecteren en te drukken op CTRL+SHIFT+PIJLTOETS (PIJL-RECHTS of PIJL-LINKS voor rijen, PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG voor kolommen).

  Opmerking   Als de rij of kolom gegevens bevat, drukt u op CTRL+SHIFT+PIJLTOETS om de selectie in de rij of kolom uit te breiden tot de laatste cel met gegevens. Druk nogmaals op CTRL+SHIFT+PIJLTOETS om de volledige rij of kolom te selecteren.

  Aangrenzende rijen of kolommen

  Sleep de aanwijzer over de rij- of kolomkoppen. Of selecteer de eerste rij of kolom, houd SHIFT ingedrukt en selecteer de laatste rij of kolom.

  Niet-aangrenzende rijen of kolommen

  Klik op de kolom- of rijkop van de eerste rij of kolom in de selectie en houd CTRL ingedrukt terwijl u klikt op de kop van de andere kolommen en rijen die u aan de selectie wilt toevoegen.

  De eerste of laatste cel in een rij of kolom

  Selecteer een cel in de rij of kolom en druk op CTRL+PIJLTOETS (PIJL-RECHTS of PIJL-LINKS voor rijen, PIJL-OMHOOG OF PIJL-OMLAAG voor kolommen).

  De eerste of laatste rij in een Microsoft Office Excel-tabel

  Druk op CTRL+HOME om de eerste cel van het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren.

  Druk op CTRL+END om de laatste cel van het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren die gegevens of opmaakinformatie bevat.

  Cellen tot de laatst gebruikte cel in het werkblad (in de rechterbenedenhoek)

  Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op CTRL+SHIFT+END om de geselecteerde cellen uit te breiden tot de laatste gebruikte cel van het werkblad (rechterbenedenhoek).

  Cellen tot het begin van het werkblad

  Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op CTRL+SHIFT+HOME om de geselecteerde cellen uit te breiden tot het begin van het werkblad.

  Meer of minder cellen dan de actieve selectie

  Houd SHIFT ingedrukt terwijl u op de laatste cel klikt die u wilt opnemen in de nieuwe selectie. Het rechthoekige gebied tussen de actieve cel en de cel waarop u klikt, wordt de nieuwe selectie.

  Tip   Als u de celselectie wilt annuleren, klikt u op een willekeurige cel op het werkblad.

 3. Klik op de foutknop die naast de geselecteerde cel of het cellenbereik verschijnt Knopafbeelding en klik vervolgens op Converteren naar getal.

Begin van pagina

Een getalnotatie toepasen op getallen die zijn opgeslagen als tekst

Deze procedure kan alleen met succes worden uitgevoerd als de getallen die zijn opgeslagen als tekst geen extra spaties bevatten in en rond de getallen.

Als u wilt extra spaties verwijderen uit meerdere getallen die als tekst zijn opgeslagen, kunt u de functie TRIM.

 1. Selecteer de cellen die de getallen bevatten die zijn opgeslagen als tekst.

  Cellen, bereiken, rijen of kolommen selecteren

  Selectie:

  Actie

  Een afzonderlijke cel

  Klik op de cel of druk op de pijltoetsen om naar de cel te gaan.

  Een bereik van cellen

  Klik op de eerste cel van het bereik en sleep naar de laatste cel. Of klik op de eerste cel van het bereik en houd SHIFT ingedrukt terwijl u de selectie uitbreidt met behulp van de pijltoetsen.

  U kunt ook de eerste cel in het bereik selecteren en op F8 drukken om de selectie verder uit te breiden met behulp van de pijltoetsen. Als u de selectie niet verder wilt uitbreiden, drukt u nogmaals op F8.

  Een groot bereik van cellen

  Klik op de eerste cel in het bereik, houd SHIFT ingedrukt en klik op de laatste cel in het bereik. U kunt schuiven om de laatste cel zichtbaar te maken.

  Alle cellen op een werkblad

  Klik op de knop Alles selecteren.

  De knop Alles selecteren

  Als u het hele werkblad wilt selecteren, kunt u ook op CTRL+A drukken.

  Opmerking   In een werkblad met gegevens wordt het huidige gebied geselecteerd wanneer u op CTRL+A drukt. Druk dan nogmaals op CTRL+A om het gehele werkblad te selecteren.

  Niet-aangrenzende cellen of celbereiken

  Selecteer de eerste cel of het eerste celbereik, houd CTRL ingedrukt en selecteer de overige cellen of bereiken.

  U kunt ook de eerste cel of het begin van het celbereik selecteren en op SHIFT+F8 drukken om een of meer volgende niet-aaneengesloten cellen aan de selectie toe te voegen. Als u geen cellen of celbereiken meer aan de selectie wilt toevoegen, drukt u nogmaals op SHIFT+F8.

  Opmerking   Het is niet mogelijk om een cel of celbereik in een niet-aaneengesloten selectie te deselecteren zonder dat u de hele selectie opheft.

  Een hele rij of kolom

  Klik op de rij- of kolomkop.

  Werkblad met zichtbare rij- en kolomkop

  1. Rijkop

  2. Kolomkop

  U kunt de cellen ook rij- of kolomsgewijs selecteren door de eerste cel te selecteren en te drukken op CTRL+SHIFT+PIJLTOETS (PIJL-RECHTS of PIJL-LINKS voor rijen, PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG voor kolommen).

  Opmerking   Als de rij of kolom gegevens bevat, drukt u op CTRL+SHIFT+PIJLTOETS om de selectie in de rij of kolom uit te breiden tot de laatste cel met gegevens. Druk nogmaals op CTRL+SHIFT+PIJLTOETS om de volledige rij of kolom te selecteren.

  Aangrenzende rijen of kolommen

  Sleep de aanwijzer over de rij- of kolomkoppen. Of selecteer de eerste rij of kolom, houd SHIFT ingedrukt en selecteer de laatste rij of kolom.

  Niet-aangrenzende rijen of kolommen

  Klik op de kolom- of rijkop van de eerste rij of kolom in de selectie en houd CTRL ingedrukt terwijl u klikt op de kop van de andere kolommen en rijen die u aan de selectie wilt toevoegen.

  De eerste of laatste cel in een rij of kolom

  Selecteer een cel in de rij of kolom en druk op CTRL+PIJLTOETS (PIJL-RECHTS of PIJL-LINKS voor rijen, PIJL-OMHOOG OF PIJL-OMLAAG voor kolommen).

  De eerste of laatste rij in een Microsoft Office Excel-tabel

  Druk op CTRL+HOME om de eerste cel van het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren.

  Druk op CTRL+END om de laatste cel van het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren die gegevens of opmaakinformatie bevat.

  Cellen tot de laatst gebruikte cel in het werkblad (in de rechterbenedenhoek)

  Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op CTRL+SHIFT+END om de geselecteerde cellen uit te breiden tot de laatste gebruikte cel van het werkblad (rechterbenedenhoek).

  Cellen tot het begin van het werkblad

  Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op CTRL+SHIFT+HOME om de geselecteerde cellen uit te breiden tot het begin van het werkblad.

  Meer of minder cellen dan de actieve selectie

  Houd SHIFT ingedrukt terwijl u op de laatste cel klikt die u wilt opnemen in de nieuwe selectie. Het rechthoekige gebied tussen de actieve cel en de cel waarop u klikt, wordt de nieuwe selectie.

  Tip   Als u de celselectie wilt annuleren, klikt u op een willekeurige cel op het werkblad.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Getal op het startpictogram voor het dialoogvenster Knopafbeelding naast Getal.

  Excel Ribbon Image

 3. Klik in het vak Categorie op de getalopmaak die u wilt gebruiken.

Begin van pagina

Getallen in meerdere niet-aangrenzende cellen of cellenbereiken converteren

 1. Selecteer een lege cel en controleer of de getalnotatie Standaard is.

  De getalnotatie controleren

  • Klik op het tabblad Start, in de groep Getal, op de pijl naast het vak Getalnotatie en klik vervolgens op Algemeen.

   Afbeelding van Excel-lint

 2. Typ 1 in de cel en druk op ENTER.

 3. Selecteer de cel en klik vervolgens op Kopiëren in de groep Klembord op het tabblad Start.

  Afbeelding van Excel-lint

  Sneltoets  U kunt ook op Ctrl+C drukken.

 4. Selecteer de niet-aangrenzende cellen of cellenbereiken die de getallen met tekstnotatie bevatten die u wilt converteren.

  Cellen, bereiken, rijen of kolommen selecteren

  Selectie:

  Actie

  Een afzonderlijke cel

  Klik op de cel of druk op de pijltoetsen om naar de cel te gaan.

  Een bereik van cellen

  Klik op de eerste cel van het bereik en sleep naar de laatste cel. Of klik op de eerste cel van het bereik en houd SHIFT ingedrukt terwijl u de selectie uitbreidt met behulp van de pijltoetsen.

  U kunt ook de eerste cel in het bereik selecteren en op F8 drukken om de selectie verder uit te breiden met behulp van de pijltoetsen. Als u de selectie niet verder wilt uitbreiden, drukt u nogmaals op F8.

  Een groot bereik van cellen

  Klik op de eerste cel in het bereik, houd SHIFT ingedrukt en klik op de laatste cel in het bereik. U kunt schuiven om de laatste cel zichtbaar te maken.

  Alle cellen op een werkblad

  Klik op de knop Alles selecteren.

  De knop Alles selecteren

  Als u het hele werkblad wilt selecteren, kunt u ook op CTRL+A drukken.

  Opmerking   In een werkblad met gegevens wordt het huidige gebied geselecteerd wanneer u op CTRL+A drukt. Druk dan nogmaals op CTRL+A om het gehele werkblad te selecteren.

  Niet-aangrenzende cellen of celbereiken

  Selecteer de eerste cel of het eerste celbereik, houd CTRL ingedrukt en selecteer de overige cellen of bereiken.

  U kunt ook de eerste cel of het begin van het celbereik selecteren en op SHIFT+F8 drukken om een of meer volgende niet-aaneengesloten cellen aan de selectie toe te voegen. Als u geen cellen of celbereiken meer aan de selectie wilt toevoegen, drukt u nogmaals op SHIFT+F8.

  Opmerking   Het is niet mogelijk om een cel of celbereik in een niet-aaneengesloten selectie te deselecteren zonder dat u de hele selectie opheft.

  Een hele rij of kolom

  Klik op de rij- of kolomkop.

  Werkblad met zichtbare rij- en kolomkop

  1. Rijkop

  2. Kolomkop

  U kunt de cellen ook rij- of kolomsgewijs selecteren door de eerste cel te selecteren en te drukken op CTRL+SHIFT+PIJLTOETS (PIJL-RECHTS of PIJL-LINKS voor rijen, PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG voor kolommen).

  Opmerking   Als de rij of kolom gegevens bevat, drukt u op CTRL+SHIFT+PIJLTOETS om de selectie in de rij of kolom uit te breiden tot de laatste cel met gegevens. Druk nogmaals op CTRL+SHIFT+PIJLTOETS om de volledige rij of kolom te selecteren.

  Aangrenzende rijen of kolommen

  Sleep de aanwijzer over de rij- of kolomkoppen. Of selecteer de eerste rij of kolom, houd SHIFT ingedrukt en selecteer de laatste rij of kolom.

  Niet-aangrenzende rijen of kolommen

  Klik op de kolom- of rijkop van de eerste rij of kolom in de selectie en houd CTRL ingedrukt terwijl u klikt op de kop van de andere kolommen en rijen die u aan de selectie wilt toevoegen.

  De eerste of laatste cel in een rij of kolom

  Selecteer een cel in de rij of kolom en druk op CTRL+PIJLTOETS (PIJL-RECHTS of PIJL-LINKS voor rijen, PIJL-OMHOOG OF PIJL-OMLAAG voor kolommen).

  De eerste of laatste rij in een Microsoft Office Excel-tabel

  Druk op CTRL+HOME om de eerste cel van het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren.

  Druk op CTRL+END om de laatste cel van het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren die gegevens of opmaakinformatie bevat.

  Cellen tot de laatst gebruikte cel in het werkblad (in de rechterbenedenhoek)

  Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op CTRL+SHIFT+END om de geselecteerde cellen uit te breiden tot de laatste gebruikte cel van het werkblad (rechterbenedenhoek).

  Cellen tot het begin van het werkblad

  Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op CTRL+SHIFT+HOME om de geselecteerde cellen uit te breiden tot het begin van het werkblad.

  Meer of minder cellen dan de actieve selectie

  Houd SHIFT ingedrukt terwijl u op de laatste cel klikt die u wilt opnemen in de nieuwe selectie. Het rechthoekige gebied tussen de actieve cel en de cel waarop u klikt, wordt de nieuwe selectie.

  Tip   Als u de celselectie wilt annuleren, klikt u op een willekeurige cel op het werkblad.

 5. Klik op het tabblad Start, in de groep Klembord, op de pijl onder Plakken en klik vervolgens op Plakken speciaal.

 6. Selecteer Vermenigvuldigen onder Bewerking en klik vervolgens op OK.

 7. Als u na conversie van alle getallen de inhoud van de cel uit stap 2 wilt verwijderen, selecteert u die cel en drukt u op DELETE.

Opmerking   In sommige boekhoudprogramma's wordt rechts naast negatieve waarden een minteken () weergegeven. Als u de tekst naar een waarde wilt omzetten, moet u een formule gebruiken om alle tekens van de tekst, behalve het uiterst rechtse teken (het minteken) te retourneren en vervolgens het resultaat vermenigvuldigen met –1.

Als de waarde in cel A2 bijvoorbeeld 156– is, wordt de tekst met de volgende formule geconverteerd naar de waarde –156.

Op het tabblad Data.

formule

156-

=LINKS(A2;LENGTE(A2)-1)*-1

Begin van pagina

Opmerking   Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Is van toepassing op: Excel 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen