Agenda-instellingen in de webversie van Outlook

Uw agenda is geïntegreerd met E-mail, personen en andere functies van Outlook op het web. Met de instellingen kunt u het standaarduiterlijk en andere instellingen voor uw agenda wijzigen.

Uw versie kiezen voor instructies

De instructies kunnen enigszins afwijken, afhankelijk van of u de nieuwe versie van Outlook op het web gebruikt. Kies welke versie van Outlook op het web u gebruikt om de stappen te zien die voor u van toepassing zijn.

ALS UW POSTVAK ER ZO UITZIET...

Webversie van Outlook

Zie Instructies voor de klassieke webversie van Outlook.

Opmerking: Als het logo van uw organisatie is opgenomen in de taakbalk, ziet u mogelijk iets dat enigszins afwijkt van wat hierboven wordt weergegeven.

Instructies voor de nieuwe Outlook op het web

Naar de Agenda-instellingen gaan

  1. Selecteer in Outlook op het web het agendapictogram.

  2. Selecteer boven aan de pagina instellingen Instellingen om het deelvenster instellingen te openen. In het deelvenster instellingen kunt u de tijdzone, datumnotatie, tijdnotatie en eerste dag van de week wijzigen.

  3. Als u een andere instelling wilt wijzigen, kunt u de zoekbalk gebruiken om snel te vinden wat u nodig hebt, of selecteer alle Outlook-instellingen weergeven.

Gebruik Persoonlijke instellingen om het uiterlijk van uw agenda aan te passen.

Instelling

Omschrijving

De eerste dag van de week weergeven als

De dag die u hier selecteert, wordt weergegeven als eerste dag van de week in de weergave Week.

Uren weergeven in

Hiermee stelt u de eenheden in waarin de tijd wordt weergegeven in de agenda. Gebruik de optieknoppen om eenheden van 15 minuten of 30 minuten te selecteren.

Werkweek weergeven als

Selecteer de dagen die moeten worden weergegeven wanneer u de weergave Werkweek kiest in de agenda.

Werktijden

Tijden waarop u niet werkt worden in een donkerder kleur weergegeven dan de rest van de agenda. Wanneer u de Planningsassistent gebruikt, wordt rekening gehouden met de werktijden van elke deelnemer in de voorgestelde vergadertijden.

Weeknummers weergeven

Schakel deze optie in om het nummer van de week weer te geven wanneer u de agenda bekijkt in de weergave Maand.

De eerste week van het jaar starten vanaf

Als u Weeknummers weergeven in maandweergave hebt ingeschakeld, kunt u kiezen waar de nummering start: de eerste dag van het jaar, de eerste werkweek of de eerste volledige week.

De verjaardagskalender inschakelen

Selecteer deze optie om een agenda toe te voegen waarin de verjaardagen van uw contactpersonen worden weergegeven.

Gebruik Gebeurtenissen en uitnodigingen om standaardwaarden te bepalen wanneer gebeurtenissen worden gemaakt, en hoe uitnodigingen voor vergaderingen, antwoorden en meldingen worden afgehandeld.

Instelling

Omschrijving

Standaardherinnering

Gebruik deze instelling om in te stellen hoe lang voor een gebeurtenis de standaardherinnering moet worden weergegeven.

Bijgewerkte uitnodigingen en antwoorden verwijderen

Schakel dit selectievakje in om verouderde vergaderverzoeken en antwoorden automatisch te verwijderen uit uw postvak IN. Het agenda-item blijft in de agenda.

Meldingen over doorgestuurde gebeurtenissen verwijderen

Schakel dit selectievakje in om meldingen dat een gebeurtenis is doorgestuurd, automatisch in de map Verwijderde items te zetten. U ontvangt deze meldingen standaard wanneer een gebeurtenis die u hebt georganiseerd, wordt doorgestuurd naar een nieuwe ontvanger door een van de deelnemers aan de gebeurtenis. Als u deze optie inschakelt, heeft dit geen gevolgen voor de verwerking van antwoorden op gebeurtenisverzoeken.

Gebruik de Weerbalk om uw weerservaring aan te passen. De mogelijkheid om de weerlocatie te wijzigen is nog niet beschikbaar in de nieuwe webversie van Outlook.

Instelling

Omschrijving

Toon weergeven

Selecteer de Weer weergeven of Weer verbergen optie.

Temperatuur schaal kiezen

Selecteer Fahrenheit of Celsius als de temperatuurschaal om te gebruiken.

Een weer te geven locatie kiezen

Kies een locatie die u op uw agenda wilt weergeven. U kunt maximaal vijf locaties toevoegen.

Gebruik de instellingen voor Gebeurtenissen via e-mail om te bepalen hoe gebeurtenissen worden toegevoegd vanuit een e-mail aan uw agenda.

Instelling

Beschrijving

Gebeurtenissen automatisch toevoegen aan mijn agenda vanuit een e-mail

Schakel dit selectievakje in voor het automatisch toevoegen aan uw agenda van gebeurtenissen die in een e-mail zijn gedetecteerd.

Gebeurtenissen markeren als privé zodat ik ze alleen zelf kan zien

Schakel dit selectievakje in om gebeurtenissen automatisch als privé te markeren.

Deze gebeurtenissen toevoegen aan mijn agenda vanuit een e-mail

Schakel het selectievakje in voor elk gebeurtenistype dat u vanuit een e-mail aan uw agenda wilt toevoegen.

Met gedeelde agenda's kunt u een agenda delen met specifieke personen, een agenda publiceren voor iedereen met een koppeling die u kunt bekijken, en gedeelde agenda's beheren.

Instelling

Omschrijving

Een agenda delen

Selecteer de agenda die u wilt delen.

Een agenda publiceren

Selecteer de agenda die u wilt publiceren en kies de hoeveelheid details die u wilt delen.

Instructies voor de klassieke versie van Outlook op het web

Naar de Agenda-instellingen gaan

  1. Selecteer in Outlook op het web het agendapictogram.

  2. Selecteer boven aan de pagina instellingen Instellingen Instellingen agenda.

Gebruik Persoonlijke instellingen om het uiterlijk van uw agenda aan te passen en ervoor te kiezen het weer en lokale evenementen weer te geven of te verbergen.

Gebruik de instellingen voor Vormgeving van agenda om te bepalen hoe uw agenda eruit ziet.

Instelling

Omschrijving

Werkweek weergeven als

Selecteer de dagen die moeten worden weergegeven wanneer u de weergave Werkweek kiest in de agenda.

Stel uw werkuren in

Tijden waarop u niet werkt worden in een donkerder kleur weergegeven dan de rest van de agenda. Wanneer u de Planningsassistent gebruikt, wordt rekening gehouden met de werktijden van elke deelnemer in de voorgestelde vergadertijden.

Weeknummers weergeven in maandweergave

Schakel deze optie in om het nummer van de week weer te geven wanneer u de agenda bekijkt in de weergave Maand.

De eerste week van het jaar starten vanaf

Als u Weeknummers weergeven in maandweergave hebt ingeschakeld, kunt u kiezen waar de nummering start: de eerste dag van het jaar, de eerste werkweek of de eerste volledige week.

De eerste dag van de week weergeven als

De dag die u hier selecteert, wordt weergegeven als eerste dag van de week in de weergave Week.

De standaardlengte van een vergadering in minuten

Stel de standaard tijdsduur in voor vergaderingen in intervallen van 15 minuten of maak een aangepaste lengte.

Uren weergeven in

Hiermee stelt u de eenheden in waarin de tijd wordt weergegeven in de agenda. Gebruik de optieknoppen om eenheden van 15 minuten of 30 minuten te selecteren.

Agenda weergeven in

Selecteer heldere of lichte kleuren voor uw agenda's.

Gebruik de instellingen Weer en Lokale gebeurtenissen om informatie toe te voegen die is afgestemd op de locaties die u kiest.

Instelling

Omschrijving

Weerbalk

Selecteer de Weer weergeven of Weer verbergen optie.

Selecteer de Fahrenheit of Celsius optie om als temperatuurschaal te gebruiken.

Kies een locatie die u op uw agenda wilt weergeven.

Selecteer Een andere locatie toevoegen als u ook wilt weten wat het weer is..

Lokale gebeurtenissen

Kies ervoor om lokale evenementen in uw agenda weer te geven of te verbergen.

Selecteer de Lokale gebeurtenissen weergeven of Verbergen van lokale gebeurtenissen optie.

Selecteer De huidige locatie gebruiken of selecteer Kies een stad en voer de locatie in.

Gebruik de instellingen voor Automatische verwerking om te bepalen hoe gebeurtenissen worden toegevoegd aan uw agenda en hoe uitnodigingen voor vergaderingen, antwoorden en meldingen worden afgehandeld.

Gebruik de Gebeurtenissen vanuit e-mails -instellingen om te bepalen hoe gebeurtenissen worden toegevoegd vanuit een e-mail naar uw agenda.

Instelling

Omschrijving

Voeg geen afspraken toe aan mijn agenda via e-mail

Schakel dit selectievakje in zodat gebeurtenissen die in e-mail zijn gedetecteerd, niet aan uw agenda worden toegevoegd.

Gebeurtenissen automatisch toevoegen aan mijn agenda vanuit een e-mail

Schakel dit selectievakje in voor het automatisch toevoegen aan uw agenda van gebeurtenissen die in een e-mail zijn gedetecteerd.

Deze gebeurtenissen toevoegen aan mijn agenda vanuit een e-mail

Selecteer het selectievakje voor elk type evenement dat u via e-mail aan uw agenda wilt toevoegen

Gebeurtenissen markeren als privé zodat ik ze alleen zelf kan zien

Schakel dit selectievakje in om gebeurtenissen automatisch als privé te markeren.

Tijdzone bijwerken

Selecteer deze optie om de tijdzone die wordt gebruikt door uw agenda te wijzigen.

Gebruik de instellingen voor Automatische verwerking om te bepalen hoe uitnodigingen voor vergaderingen, antwoorden en meldingen worden afgehandeld.

Instelling

Omschrijving

Bijgewerkte uitnodigingen en antwoorden verwijderen

Schakel dit selectievakje in om verouderde vergaderverzoeken en antwoorden automatisch te verwijderen uit uw postvak IN. Het agenda-item blijft in de agenda.

Meldingen over doorgestuurde gebeurtenissen verwijderen

Schakel dit selectievakje in om meldingen dat een gebeurtenis is doorgestuurd, automatisch in de map Verwijderde items te zetten. U ontvangt deze meldingen standaard wanneer een gebeurtenis die u hebt georganiseerd, wordt doorgestuurd naar een nieuwe ontvanger door een van de deelnemers aan de gebeurtenis. Als u deze optie inschakelt, heeft dit geen gevolgen voor de verwerking van antwoorden op gebeurtenisverzoeken.

Gebruik de instellingen voor Meldingen om herinneringen in te stellen, meldingen naar uw telefoon te verzenden en een agenda van uw agendagebeurtenissen te ontvangen.

Instellingen voor Herinneringen bepalen de standaardherinneringen voor items in uw agenda. Herinneringen zijn standaard ingeschakeld en ingesteld op 15 minuten voor aanvang van een item.

Instelling

Omschrijving

Herinneringen weergeven

Schakel dit selectievakje in om een herinnering weer te geven voor agenda-items.

Een geluid afspelen wanneer het tijd is voor een herinnering

Schakel dit selectievakje in om een geluid af te spelen wanneer het tijd is voor een herinnering.

Standaardherinnering

Gebruik deze instelling om in te stellen hoe lang voor een gebeurtenis de standaardherinnering moet worden weergegeven.

Een dagelijkse e-mail krijgen voor agenda's en taken

Selecteer deze optie om dagelijks een e-mail te ontvangen met uw agenda voor de dag op basis van uw agendagebeurtenissen en taken die aan u zijn toegewezen.

Selecteer vervolgens het selectievakje voor elke kalender die u wilt opnemen in uw dagelijkse agenda.

Stuur geen agenda op dagen waarop ik geen gebeurtenissen of taken heb

Selecteer deze optie als u niet een dagelijkse agenda per e-mail wilt ontvangen op dagen wanneer u geen gebeurtenissen of taken hebt.

Tijdzone bijwerken

Selecteer deze koppeling als u de tijdzone die wordt gebruikt door uw agenda wilt wijzigen.

Weerinstellingen bijwerken

Selecteer deze koppeling als u de instellingen voor weersinformatie in uw agenda wilt wijzigen.

Gebruik de instellingen SMS'je om meldingen te ontvangen over agenda-gebeurtenissen die als SMS-berichten verstuurd worden naar uw telefoon.

Instelling

Omschrijving

Ontvang meldingen over wijzigingen in gebeurtenissen die zich binnen een paar dagen voordoen

Selecteer dit selectievakje om meldingen op uw telefoon te ontvangen over wijzigingen in gebeurtenissen die binnen een paar dagen plaatsvinden, zoals dat u dat heeft opgegeven.

Selecteer het selectievakje voor alleen tijdens kantooruren als u wilt voorkomen dat waarschuwingen ook op andere tijden worden verzonden.

Meldingen voor herinneringen voor afspraken

Selecteer dit selectievakje om meldingen van herinneringen voor evenementen te ontvangen.

Selecteer het selectievakje voor alleen tijdens kantooruren als u wilt voorkomen dat waarschuwingen ook op andere tijden worden verzonden.

Dagelijkse kalenderagenda's

Schakel dit selectievakje in en geef de tijd op voor het verzenden van uw dagelijkse agenda.

Meldingen instellen

Selecteer deze koppeling voor het instellen van SMS voor uw account als u dat nog niet eerder hebt gedaan. (De meldingsopties voor tekstberichten is uitgeschakeld totdat u SMS-berichten hebt ingesteld.)

Gebruik de E-mailinstellingen voor agenda om te kiezen of u elke dag een agenda per e-mail wilt ontvangen met uw agendagebeurtenissen en -taken.

Instelling

Omschrijving

Stuur me geen dagelijkse agenda

Selecteer deze optie als u niet dagelijks een e-mail met uw agenda wilt ontvangen.

Stuur me een dagelijkse agenda

Selecteer deze optie om dagelijks een e-mail te ontvangen met uw agenda voor de dag op basis van uw agenda-gebeurtenissen en taken die aan u zijn toegewezen.

Selecteer vervolgens het selectievakje voor elke agenda die u wilt opnemen in uw dagelijkse agenda.

Tijdzone bijwerken

Selecteer deze koppeling als u de tijdzone die wordt gebruikt door uw agenda wilt wijzigen.

Weerinstellingen bijwerken

Selecteer deze koppeling als u de instellingen voor weersinformatie in uw agenda wilt wijzigen.

Met de optie Agendapublicatie kunt u een koppeling maken naar de agenda die u met anderen wilt delen. U kunt bijvoorbeeld de koppeling publiceren op een webpagina of delen in sociale groepen.

Instelling

Beschrijving

Een agenda selecteren

Selecteer de agenda die u wilt delen.

Machtigingen selecteren

Kies of u wilt dat anderen alleen uw beschikbare tijd, bepaalde gegevens of de volledige weergave van uw agenda zien.

In uw lijst met contactpersonen worden de bekende verjaardagen van iedereen in de agenda met verjaardag automatisch ingevuld. U kunt ook op elk gewenst moment verjaardagen toevoegen.

Instelling

Beschrijving

De verjaardagskalender inschakelen

Een verjaardagskalender wordt toegevoegd en automatisch ingevuld met de verjaardagen van uw contactpersonen. Als u verbinding maakt met uw sociale netwerken in de opties voor Personen, worden de verjaardagen voor deze contactpersonen ook automatisch weergegeven in de kalender.

De verjaardagskalender uitschakelen

De verjaardagskalender wordt verborgen.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×