Afdruk samenvoegen gebruiken om gegevens naar Word te sturen

Afdruk samenvoegen gebruiken om gegevens naar Word te sturen

Afdruk samenvoegen is een uitstekende manier om uw Access-gegevens aan het werk te zetten. In deze video ziet u hoe u een standaardformulierbrief maakt in Word 2013 door te beginnen met de opdracht Word Merge in Access 2013. Als u hieraan de voorkeur geeft, kunt u ook de basisstappen onder de video raadplegen.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

In de video

Hier volgt de algemene procedure voor het samenvoegen van een afdruk in Word vanuit Access:

 1. Open de Access-database met de adressen die u met Word wilt samenvoegen.

 2. Als het navigatiedeelvenster nog niet is geopend, drukt u op F11 om het te openen.

 3. Selecteer de tabel of de query die de adressen bevat. Als de adresvelden over meerdere tabellen zijn verspreid, maakt u een query die de benodigde velden bevat en selecteert u die query voor de samenvoegbewerking.

 4. Klik op Externe gegevens > Word Merge.

 5. Geef in de wizard aan of u de adressen wilt samenvoegen in een bestaand Word-document of wilt beginnen met een nieuw, leeg document.

 6. Klik op OK.

Word wordt gestart, en het tabblad Verzendlijsten en het deelvenster Afdruk samenvoegen worden weergegeven.

 1. Doorloop de stappen van de wizard door onder aan het deelvenster Afdruk samenvoegen te klikken op de koppelingen Volgende en Vorige.

 2. In stap 3 van de wizard hoeft u niet de lijst met geadresseerden te selecteren. U had deze lijst namelijk al in Access geselecteerd. U kunt de lijst bewerken door te klikken op Adreslijst bewerken. In het vak dat wordt geopend kunt u afzonderlijke geadresseerden verwijderen uit de samenvoegbewerking, filters toepassen, de lijst sorteren, enzovoort.

 3. In stap 4 van de wizard schrijft u de brief (tenzij u met een bestaand document werkt).

 4. Zet de cursor in het document op de plaats waar u de adresgegevens wilt weergeven en klik in het deelvenster Afdruk samenvoegen op Adresblok, Begroetingsregel of Meer items om de Access-gegevens in te voegen in het document. Selecteer de gewenste indeling in de vakken die worden weergegeven en klik op Velden vergelijken om ervoor te zorgen dat de velden overeenkomen.

 5. Klik bij stap 5 van de wizard op de knoppen Volgende (>>) en Vorige (<<) om een voorbeeld weer te geven van de manier waarop de samengevoegde gegevens eruitzien wanneer u het document afdrukt.

 6. Klik bij stap 6 van de wizard op Afdrukken en selecteer de gewenste afdrukopties.

 7. Sla het Word-document op en sluit dit.

  Notities: 

  • Als u later bepaalde samenvoeginstellingen wilt wijzigen nadat u de wizard hebt voltooid, zijn alle bewerkingen beschikbaar op het tabblad Mailings in Word.

  • Als u ontwerpwijzigingen aanbrengt in de Access-database, moet u mogelijk een aantal samenvoeginstellingen in Word wijzigen zodat de samenvoeging weer correct werkt.

  • De wizard Afdruk samenvoegen is bedoeld om te werken met adreslijstgegevens. U kunt de functie Afdruk samenvoegen echter gebruiken om allerlei soorten gegevens samen te voegen met Word, zoals voorraadrecords, taken of datgene wat u in Access hebt opgeslagen.

Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie over de functie Afdruk samenvoegen in Word.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×