Afbeeldingen in Power View

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met afbeeldingen kunt u een Power View-blad in Excel of Power View in SharePoint visueel heel aantrekkelijk maken. U kunt het volgende doen:

Power View-blad met achtergrondafbeelding
Met afbeeldingen van sportdisciplines worden sportevenementen in een tegelcontainer gefilterd. Met afbeeldingen van vlaggen in de slicer wordt het hele blad gefilterd..

In dit artikel

Statische afbeeldingen toevoegen aan Power View

Een achtergrondafbeelding toevoegen

Een afbeelding toevoegen

Gegevensgebonden afbeeldingen gebruiken in Power View

Afbeeldingen als tabblad in een tegelcontainer

Afbeeldingen in een kaart

Afbeeldingen als de waarde in een slicer

Afbeeldingseigenschappen instellen in Power Pivot voor gebruik in Power View

Een standaardafbeelding instellen in Power Pivot

Sorteervolgorde bepalen

Bronnen voor gegevensgebonden afbeeldingen

Afbeeldingen op een externe site

Afbeeldingen die zijn opgeslagen in het gegevensmodel

Afbeeldingen in een SharePoint-map

Statische afbeeldingen toevoegen aan Power View

U kunt afbeeldingen en achtergrondafbeeldingen toevoegen voor ontwerp- of identificatiedoeleinden. Afbeeldingen en achtergrondafbeeldingen worden niet herhaald in elk blad of elke weergave van een werkmap of rapport. U kunt unieke afbeeldingen gebruiken of deze in elk blad of elke weergave hergebruiken.

Een achtergrondafbeelding toevoegen

 1. Als u in Excel werkt, controleert u of een Power View-blad wordt weergegeven. Kies anders Invoegen > Power View.

 2. Tabblad Power View > sectie Achtergrondafbeelding > Afbeelding instellen.

  U kunt de positie van de afbeelding bepalen met Spreiden, Naast elkaar of Centreren.

 3. Stel transparantie in. Hoe hoger het percentage, des te transparanter (en minder zichtbaar) de afbeelding is.

Een afbeelding toevoegen

 1. Ga vanuit een leeg canvas naar het tabblad Power View en kies Invoegen > Afbeelding.

 2. Ga naar de afbeelding en klik op Openen.

 3. Wanneer de afbeelding op het blad is ingevoegd, kunt u het volgende doen:

  • Verplaatsen: selecteer de afbeelding en houd de muisaanwijzer boven de rand tot de muisaanwijzer in de vorm van een wijzend handje wordt weergegeven.

   Wijzend handje in Power View

  • Van formaat veranderen: selecteer de afbeelding en houd de muisaanwijzer boven de formaatgrepen in het midden en de hoeken van de randen tot een dubbele pijl wordt weergegeven.

   Dubbele pijl in Power View

Naar boven

Gegevensgebonden afbeeldingen gebruiken in Power View

Gegevensgebonden afbeeldingen maken deel uit van de gegevens in uw gegevensmodel. U kunt bijvoorbeeld foto's van de werknemers in uw bedrijf of van uw producten hebben.

U kunt deze afbeeldingen in Power View gebruiken om uw rapport meer betekenis te geven en aantrekkelijker te maken:

Mogelijk moet u in Power Pivot-eigenschappen instellen zodat u afbeeldingen in Power View gebruiken kunt. Gegevensgebonden afbeeldingen mogelijk zijn interne en externe aan het gegevensmodel. De bron is van belang in hoe u deze kunt gebruiken.

Afbeeldingen als tabblad in een tegelcontainer

Container met tegels met afbeelding van sportonderdeel in Power View
Met de afbeeldingen van sportdisciplines - in dit geval schaatsen - wordt het staafdiagram in deze tegelcontainer gefilterd..

Tegels in Power View zijn containers met een dynamische navigatiestrook. Tegels act als filters – ze de inhoud binnen de tegel om de waarde die is geselecteerd in de tabstrook te filteren. Uitstekende tabbladen maken afbeeldingen in tegels.

 1. Maak in een Power View-blad of -weergave een visualisatie voor de tegel.

 2. Sleep het afbeeldingsveld naar het vak Tegeles maken op.

Power View maakt tegels met afbeeldingen in de tabstrook.

U kunt nog veel meer met tegels. Lees meer over tegels in Powerview.

Afbeeldingen in een kaart

Kaarten met afbeeldingen van vlaggen in Power View
Deze kaarten bevatten de afbeelding van de vlag en het aantal medailles voor elk land.
 1. Voeg in een Power View-blad de gewenste velden toe aan de kaart.

 2. Tabblad Ontwerpen > Tabel > Kaart.

Power View rangschikt de velden in dezelfde volgorde als in het vak Velden, met twee uitzonderingen:

 • Het standaardveld wordt als koptekst weergegeven.

 • De standaardafbeelding wordt groot en prominent weergegeven.

Lees meer over kaarten in Power View.

Afbeeldingen als de waarde in een slicer

via slicer met afbeeldingen worden andere visualisaties in power view gefilterd
De afbeeldingen van verschillende sportdisciplines fungeren als filter in de slicer aan de linkerkant. Met de slicer worden alle visualisaties op dit blad gefilterd op kunstschaatsen..
 1. Klik in een Power View-blad of -weergave op het canvas.

 2. Schakel in de lijst met velden het vakje in voor het veld dat uw afbeeldingen bevat.

 3. Power View maakt een tabel met deze afbeeldingen.

 4. Klik op het tabblad Ontwerpen op Slicer.

  Tip:  Als Slicer niet beschikbaar is, controleert u of de tabel meerdere velden bevat. Een slicer kan alleen worden gemaakt van een tabel die één veld bevat.

 5. Wanneer u nu op de afbeeldingen in de slicer klikt, wordt het blad gefilterd op waarden die aan die afbeelding zijn gekoppeld.

Lees meer over slicers in Power View.

Naar boven

Afbeeldingseigenschappen instellen in Power Pivot voor gebruik in Power View

Een standaardafbeelding instellen in Power Pivot

U kunt een standaardafbeelding instellen in Power Pivot als uw gegevens zich in Excel bevinden. Standaardafbeeldingen worden groter en prominenter weergegeven wanneer ze aan een kaart worden toegevoegd. Als u een standaardafbeelding wilt instellen, moeten de afbeeldingen (of koppelingen naar de afbeeldingen) in een tabel staan waarin ze uniek zijn. Dat betekent dat elke rij een andere afbeelding moet bevatten.

 1. Ga in Excel naar het tabblad Power Pivot > Gegevensmodel beheren.

  Het tabblad Power Pivot niet worden weergegeven? Schakel de PowerPivot.

 2. Klik op Geavanceerd > Tabelgedrag.

 3. Stel een Rijaanduiding in, bijvoorbeeld een kolom met een unieke id. De waarden in de kolom Rijaanduiding moeten uniek zijn.

 4. Stel Standaardafbeelding in op de naam van uw afbeeldingskolom.

Tip:  Als u ook een standaardlabel instelt, verschijnt dit onder de afbeelding in een tegelcontainer.

Lees meer over de Eigenschappen voor tabelgedrag configureren voor Power View-rapporten.

Sorteervolgorde bepalen

Een ander voordeel van het instellen van een standaardafbeelding is dat u de sorteervolgorde van afbeeldingen kunt bepalen. Standaard worden afbeeldingen in slicers en tegels gesorteerd op de bestandsnaam van de afbeelding. Als u een afbeelding echter als standaardafbeelding benoemt, worden de afbeeldingen gesorteerd op de kolom Rijaanduiding. Als u een andere kolom als kolom Standaardlabel identificeert, worden de afbeeldingen gesorteerd op de waarden in die kolom.

Als uw gegevens zich in Excel bevinden en de afbeeldingen in een tabel staan waarin de rijen niet uniek zijn, kunt u de sorteervolgorde toch instellen op een ander veld.

 1. Ga naar het tabblad Power Pivot > Gegevensmodel beheren.

  Het tabblad Power Pivot niet worden weergegeven? Schakel de PowerPivot.

 2. Klik in de kolom die afbeeldingen of URL's naar afbeeldingen bevat.

 3. Tabblad Start >Sorteren op kolom.

 4. De afbeeldingskolom staat in het vak Sorteren.

 5. Selecteer in het vak Op de naam van de kolom waarop u de afbeeldingen wilt sorteren.

 6. Klik op OK.

Naar boven

Bronnen voor gegevensgebonden afbeeldingen

Afbeeldingen in uw Power View-rapport kunnen van diverse bronnen afkomstig zijn:

Afbeeldingen op een externe site

Wanneer afbeeldingen zich op een externe site bevinden, worden de afbeeldingen anoniem geopend. Voor de afbeeldingen moet daarom anonieme toegang zijn toegestaan. Dus zelfs als een rapportlezer is gemachtigd om de afbeeldingen te bekijken, is het mogelijk dat de afbeeldingen niet worden weergegeven.

De procedure voor afbeeldingen op de externe site werkt ook voor afbeeldingen op SharePoint, alleen verwijst de URL dan natuurlijk niet naar een externe site maar naar een SharePoint-site.

Stel, u hebt toegang tot een reeks afbeeldingen op een externe site en in Excel hebt u een kolom in een tabel die de afbeeldingsnamen bevat. De meest flexibele manier om koppelingen naar de afbeeldingen te beheren, is door een berekende kolom te maken om de afbeeldingsnaam en -URL naar de locatie van de afbeeldingen op de externe site te brengen.

 1. Kopieer de URL naar de externe site.

 2. Ga in Excel naar het tabblad Power Pivot > Gegevensmodel beheren.

  Het tabblad Power Pivot niet worden weergegeven? Schakel de PowerPivot.

 3. Klik in een lege cel in de kolom Kolom toevoegen en typ een gelijkteken (=), de URL tussen aanhalingstekens (“”) en de naam van de afbeeldingskolom tussen vierkante haken ([]). Bijvoorbeeld:

  = "http://contoso.com/images" & [ImageNameColumn]

 4. Power Pivot vult elke cel in de kolom met de URL plus de naam van de afbeelding.

 5. Klik op de kolomkop, klik met de rechtermuisknop op Kolomnaam wijzigen en geef de kolom een informatieve naam.

 6. Als u wilt controleren of het werkt, kopieert u een van de waarden en plakt u deze in het adresvak van een browser. Nu moet de afbeelding worden weergegeven.

Opmerking: Externe afbeeldingen kunnen niet worden weergegeven in Power View-bladen in Office 365. De afbeeldingen moeten worden opgeslagen in een tabel in het gegevensmodel.

Afbeeldingen die in het gegevensmodel zijn opgeslagen

Het hebben van afbeeldingen in het gegevensmodel heeft voordelen:

 • De werkmap is compleet. Ook offline kunt u de afbeeldingen bekijken.

 • De afbeeldingen worden weergegeven in Power View-bladen in Office 365.

Afbeeldingen moeten in een kolom met het gegevenstype Binair staan. U kunt de afbeeldingen niet zien in Power Pivot. Elk veld in de kolom bevat alleen de tekst 'Binaire gegevens', maar wanneer u het veld toevoegt aan Power View, worden de afbeeldingen daar weergegeven.

Belangrijk: Afbeeldingen in een binaire kolom zijn alleen zichtbaar in de lijst met velden in Power View als de onderliggende tabel een kolom rijaanduiding bevat. Lees meer over de Eigenschappen voor tabelgedrag configureren voor Power View-rapporten.

Als u toegang tot SQL Server hebt, kunt u de afbeeldingen brengen naar SQL Server en vervolgens uploaden naar uw model. Bekijk deze Microsoft blogbericht, afbeeldingen toevoegen met Power Pivot: de Olympische Spelen visualiseren met Power View in Excel 2013, voor meer informatie.

Opmerking:  Power View ondersteunt geen OLE-objecten als afbeeldingen.

Dat betekent dat u geen afbeeldingen uit Access in uw model kunt importeren omdat afbeeldingen in Access worden opgeslagen als OLE-objecten.

Afbeeldingen in een SharePoint-map

Als u Power View in SharePoint gebruikt (en niet Power View in Excel), kunt u afbeeldingen in een SharePoint-map op dezelfde manier koppelen als aan een externe site.

Opmerking: In Excel op uw bureaublad kunnen afbeeldingen die op een SharePoint-site zijn opgeslagen, alleen op Power View-bladen worden weergegeven als voor de afbeeldingen anonieme toegang is toegestaan. Dit is in de meeste SharePoint-configuraties niet het geval. Dus zelfs als u en uw werkmaplezers zijn gemachtigd om de afbeeldingen rechtstreeks op de SharePoint-site te bekijken, is het mogelijk dat ze niet in Power View in Excel worden weergegeven.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×