Afbeeldingen bijsnijden

Met de Office-hulpmiddelen voor bijsnijden kunt u afbeeldingen knippen en ongewenste gedeelten eruit verwijderen. Zie Een achtergrond van een afbeelding verwijderen om de achtergrond van een afbeelding te verwijderen. Naast de standaardmogelijkheden voor het bijsnijden van afbeeldingen kunt u afbeeldingen ook in specifieke vormen bijsnijden en afbeeldingsopvullingen naar vorm bijsnijden in Office voor Mac en Office 2010 en recentere versies.

Opmerking : In Office Online zijn geen hulpmiddelen voor bijsnijden beschikbaar. Als u een bureaubladversie van Office hebt, klikt u op Openen in [programmanaam] in uw bureaubladprogramma om het document te openen en de hulpmiddelen voor bijsnijden te gebruiken. Als u geen bureaubladversie van Office hebt, kunt u nu de nieuwste versie uitproberen of kopen.

Opmerking : Er zijn geen hulpmiddelen voor bijsnijden beschikbaar voor vormen. In Office 2010 en recentere versies kunt u echter het formaat van een vorm wijzigen en het hulpmiddel Punten bewerken gebruiken om een effect te bereiken dat vergelijkbaar is met bijsnijden of om een vorm aan te passen. Zie Bijsnijden ter aanpassing aan of opvulling van een vorm hieronder voor meer informatie.

 1. Selecteer in het bestand de afbeelding die u wilt bijsnijden.

 2. Klik op Hulpmiddelen voor afbeeldingen > Opmaak en klik in de groep Grootte op Bijsnijden.

  De knop Bijsnijden op het tabblad Opmaak van Hulpmiddelen voor afbeeldingen

  Opmerking : Als de tabbladen Hulpmiddelen voor afbeeldingen en Opmaak niet worden weergegeven, controleer dan of u wel een afbeelding (en geen vorm) hebt geselecteerd. Mogelijk moet u op de afbeelding dubbelklikken om deze te selecteren en het tabblad Opmaak te openen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u één zijde wilt bijsnijden, sleept u de middengreep voor bijsnijden aan die zijde naar binnen.

  • Als u twee aangrenzende zijden tegelijk wilt bijsnijden, sleept u een hoekgreep voor bijsnijden naar binnen.

  • Als u twee zijden tegelijk in dezelfde mate wilt bijsnijden, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de middengreep voor bijsnijden aan een van beide zijden naar binnen sleept.

  • Als u alle vier de zijden tegelijk in dezelfde mate wilt bijsnijden, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u een hoekgreep voor bijsnijden naar binnen sleept.

 4. Als u de bijsnijding wilt plaatsen, verplaatst u het bijsnijdgebied (door de randen van de rechthoek te verslepen) of de afbeelding.

 5. Wanneer u klaar bent, drukt u op Esc.

  Opmerking : Als u de afbeelding juist breder wilt maken of rondom een afbeelding een marge wilt toevoegen, sleept u de bijsnijdgrepen weg van het midden van de afbeelding.

Opmerking : Nadat u een afbeelding hebt bijgesneden, blijven de bijgesneden delen deel uitmaken van het afbeeldingsbestand. Zie Bijgesneden gebieden van een afbeelding verwijderen als u het bijgesneden gedeelte permanent wilt verwijderen en de bestandsgrootte van uw afbeelding wilt verkleinen.

Een snelle manier om de vorm van een afbeelding te wijzigen is deze bijsnijden tot een bepaalde vorm. Wanneer u bijsnijdt tot een bepaalde vorm, wordt de afbeelding automatisch zodanig bijgesneden dat deze de geometrie van de vorm vult en dat de verhoudingen van de afbeelding behouden blijven.

 1. Selecteer de afbeelding of afbeeldingen die u wilt bijsnijden tot een bepaalde vorm.

  Als u meerdere afbeeldingen bijsnijdt, moet u ze bijsnijden tot dezelfde vorm. Als u wilt bijsnijden tot verschillende vormen, snijdt u de afbeeldingen afzonderlijk bij.

 2. Klik op Hulpmiddelen voor afbeeldingen > Opmaak en klik in de groep Grootte op de pijl onder Bijsnijden.

  De knop Bijsnijden op het tabblad Opmaak van Hulpmiddelen voor afbeeldingen

  Opmerking : Als Hulpmiddelen voor afbeeldingen en Opmaak niet worden weergegeven, controleer dan of u wel een afbeelding (en geen vorm) hebt geselecteerd. Mogelijk moet u op de afbeelding dubbelklikken om deze te selecteren en het tabblad Opmaak te openen.

 3. Klik op Bijsnijden op vorm en klik vervolgens op de vorm waarop u wilt bijsnijden.

Tip : Als u dezelfde afbeelding wilt gebruiken voor verschillende vormen, maakt u een kopie of kopieën van de afbeelding en snijdt u vervolgens elke afbeelding afzonderlijk bij tot de gewenste vorm.

Soms wilt u een afbeelding bijsnijden tot een gangbaar fotoformaat of veelgebruikte hoogte-/breedteverhouding, zodat deze gemakkelijk in een standaardfotolijstje past. Dit is ook een goede manier om de verhoudingen van de afbeelding te bekijken wanneer u deze bijsnijdt.

 1. Selecteer de afbeelding die u wilt bijsnijden tot een veelgebruikte hoogte-breedteverhouding.

 2. Klik op Hulpmiddelen voor afbeeldingen > Opmaak en klik in de groep Grootte op de pijl onder Bijsnijden.

  De knop Bijsnijden op het tabblad Opmaak van Hulpmiddelen voor afbeeldingen

  Opmerking :  Als Hulpmiddelen voor afbeeldingen en Opmaak niet worden weergegeven, controleer dan of u wel een afbeelding (en geen vorm) hebt geselecteerd. Mogelijk moet u op de afbeelding dubbelklikken om deze te selecteren en het tabblad Opmaak te openen.

 3. Wijs Hoogte-breedteverhouding aan en klik op de gewenste verhouding.

 4. Wanneer u klaar bent, drukt u op Esc.

U kunt een afbeelding als een opvulling voor een vorm toevoegen en daarna de vorm bewerken of bijsnijden.

Een afbeelding toevoegen aan een vorm

 1. Voeg een vorm toe aan uw document (zie Vormen toevoegen voor instructies) en klik vervolgens op de vorm om deze te selecteren.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep Vormstijlen op Opvulling van vorm > Afbeelding en selecteer de gewenste afbeelding.

  Een afbeelding als een opvulling van een vorm toevoegen

Opmerking : Als de tabbladen Hulpmiddelen voor afbeeldingen en Opmaak niet worden weergegeven, controleer dan of u wel een afbeelding hebt geselecteerd. Mogelijk moet u op de afbeelding dubbelklikken om deze te selecteren en het tabblad Opmaak te openen.

De grootte van de vorm wijzigen

Als u de afmetingen van een vorm wilt wijzigen, maar de basisindeling wilt behouden, selecteert u gewoon de vorm en sleept u een van de formaatgrepen tot de vorm de gewenste grootte en afmetingen heeft.

Kiezen hoe de afbeelding in de vorm past

Als uw afbeelding scheef of afgesneden is, of als deze de vorm niet op de gewenste manier opvult, gebruikt u de hulpmiddelen Aanpassen en Opvulling om de afbeelding bij te stellen. Kies Opvulling als u een gedeelte van de afbeelding wilt verwijderen (of 'bijsnijden'), maar nog steeds de volledige vorm wilt opvullen. Kies Aanpassen als u wilt dat de volledige afbeelding in de vorm past. De oorspronkelijke hoogte-breedteverhouding van de afbeelding blijft behouden, maar mogelijk bevat uw vorm een lege ruimte.

 1. Klik op de afbeelding waarmee u de vorm wilt opvullen.

 2. Klik op Hulpmiddelen voor afbeeldingen > Opmaak en klik in de groep Grootte op de pijl onder Bijsnijden.

  De knop Bijsnijden op het tabblad Opmaak van Hulpmiddelen voor afbeeldingen

  Opmerking :  Als de tabbladen Hulpmiddelen voor afbeeldingen en Opmaak niet worden weergegeven, controleer dan of u wel uw afbeelding hebt geselecteerd. Mogelijk moet u op de afbeelding dubbelklikken om deze te selecteren en het tabblad Opmaak te openen.

 3. Klik op Opvulling of Aanpassen.

  • Met Opvulling stelt u in dat de grootte van de afbeelding overeenkomt met de hoogte of de breedte van de vorm, afhankelijk van welke de grootste is. Hiermee wordt de vorm met de afbeelding opgevuld en wordt alles buiten de vorm verwijderd.

   Afbeelding waarin de vorm Crop to Fill is toegepast

  • Met Aanpassen stelt u de grootte van de afbeelding in zodat zowel de hoogte als de breedte ervan overeenkomen met de grenzen van de vorm. Hiermee wordt zoveel mogelijk van de afbeelding in de vorm opgenomen. Sommige gebieden van de vorm blijven mogelijk leeg.

   afbeelding waarin de vorm crop to fit is toegepast

   U kunt de afbeelding slepen om te wijzigen welk gebied ervan in de vorm zichtbaar is.

 4. Druk als u klaar bent op Esc.

Bewerkpunten gebruiken om de vorm te bewerken of bij te snijden

Hoewel er geen hulpmiddelen voor bijsnijden beschikbaar zijn voor vormen, kunt u een vorm handmatig bewerken met het hulpmiddel Punten bewerken:

 1. Selecteer de vorm die u wilt wijzigen.

 2. Klik onder Tekenhulpmiddelen op het tabblad Opmaak op Vorm bewerken Afbeelding van knop Vorm bewerken en vervolgens op Punten bewerken.

  Opmerking : Als de tabbladen Hulpmiddelen voor afbeeldingen en Opmaak niet worden weergegeven, controleer dan of u wel een afbeelding hebt geselecteerd. Mogelijk moet u op de afbeelding dubbelklikken om deze te selecteren en het tabblad Opmaak te openen.

 3. Sleep het hoekpunt (de zwarte puntjes) tot de vorm eruitziet zoals u dat wenst. U kunt punten toevoegen of verwijderen door Ctrl ingedrukt te houden wanneer u op de omtrek van de vorm klikt.

Zelfs nadat u delen van een afbeelding hebt bijsnijden, blijven de bijgesneden delen deel uitmaken van het afbeeldingsbestand. U kunt het bestand kleiner maken door de bijsnijdingen uit het afbeeldingsbestand te verwijderen. Dit helpt ook te voorkomen dat anderen de gedeelten van de afbeelding kunnen zien die u hebt verwijderd.

Belangrijk :  Als u bijgesneden gedeelten verwijdert en vervolgens van mening verandert, klikt u op de knop Ongedaan maken Afbeelding van knop om de bijgesneden gedeelten te herstellen. Als u het bestand echter opslaat nadat u bijgesneden gedeelten hebt verwijderd, kunt u de wijzigingen niet meer ongedaan maken. Het is daarom verstandig het bestand pas op te slaan als u zeker weet dat u geen bewerkingen meer ongedaan wilt maken.

 1. Selecteer de afbeelding of afbeeldingen waaruit u bijgesneden gebieden wilt verwijderen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor afbeeldingen op het tabblad Opmaak in de groep Aanpassen op Afbeeldingen comprimeren.

  De knop Afbeeldingen comprimeren op het tabblad Opmaak van hulpmiddelen voor afbeeldingen

  Notities : Als de tabbladen Hulpmiddelen voor afbeeldingen en Opmaak niet worden weergegeven, controleer dan of u wel een afbeelding hebt geselecteerd. Mogelijk moet u op de afbeelding dubbelklikken om deze te selecteren en het tabblad Opmaak te openen. Als bovendien uw scherm verkleind wordt weergegeven, ziet u mogelijk alleen het pictogram Afbeeldingen comprimeren.

  Het pictogram Afbeeldingen comprimeren, zonder label

 3. Schakel onder Compressieopties het selectievakje Bijgesneden gebieden van afbeeldingen verwijderen in.

  Als u alleen bijsnijdingen wilt verwijderen voor de geselecteerde afbeelding(en) en niet voor alle afbeeldingen in het bestand, schakelt u het selectievakje Alleen op deze afbeelding toepassen in.

Tip : Zie Bestandsgrootte van een afbeelding verkleinen voor meer informatie over het verkleinen van de bestandsgrootte van de afbeeldingen en over het comprimeren van afbeeldingen.

Afbeeldingen bijsnijden

 1. Selecteer in het bestand de afbeelding die u wilt bijsnijden.

 2. Klik op Hulpmiddelen voor afbeeldingen > Opmaak en klik in de groep Grootte op Bijsnijden.

  De knop Bijsnijden op het tabblad Opmaak van Hulpmiddelen voor afbeeldingen

  Opmerking : Als Hulpmiddelen voor afbeeldingen en Opmaak niet worden weergegeven, controleer dan of u wel een afbeelding (en geen vorm) hebt geselecteerd. Mogelijk moet u op de afbeelding dubbelklikken om deze te selecteren en het tabblad Opmaak te openen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u één zijde wilt bijsnijden, sleept u de middengreep voor bijsnijden aan die zijde naar binnen.

  • Als u twee aangrenzende zijden tegelijk wilt bijsnijden, sleept u een hoekgreep voor bijsnijden naar binnen.

   Opmerking : Als u de afbeelding juist breder wilt maken of rondom een afbeelding een marge wilt toevoegen, sleept u de bijsnijdgrepen weg van het midden van de afbeelding.

Opmerking : Is van toepassing op Word, PowerPoint en Excel

 1. Selecteer in het bestand de afbeelding die u wilt bijsnijden.

 2. Klik op het tabblad Afbeeldingsopmaak op de pijl naast Bijsnijden.

  De knop Bijsnijden op het tabblad Afbeeldingsopmaak

  Opmerking : Als het tabblad Afbeeldingsopmaak niet wordt weergegeven, controleer dan of u wel een afbeelding (en geen vorm) hebt geselecteerd.

 3. Klik op Bijsnijden.

  Menu Bijsnijden in PowerPoint voor Mac
 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u één zijde wilt bijsnijden, sleept u de middengreep voor bijsnijden aan die zijde naar binnen.

  • Als u twee zijden tegelijk in dezelfde mate wilt bijsnijden, houdt u Shift+Option ingedrukt terwijl u de middengreep voor bijsnijden aan een van beide zijden naar binnen sleept.

  • Als u alle vier de zijden tegelijk in dezelfde mate wilt bijsnijden, houdt u Shift+Option ingedrukt terwijl u een hoekgreep voor bijsnijden naar binnen sleept.

 5. Klik ergens buiten de afbeelding om de bijgesneden afbeelding te bekijken.

Opmerking : Nadat u een afbeelding hebt bijgesneden, blijven de bijgesneden delen deel uitmaken van het afbeeldingsbestand. Zie Bijgesneden gebieden van een afbeelding verwijderen als u het bijgesneden gedeelte permanent wilt verwijderen en de bestandsgrootte van uw afbeelding wilt verkleinen.

Opmerking : Is van toepassing op Word, PowerPoint en Excel

 1. Selecteer in het bestand de afbeelding die u wilt bijsnijden.

 2. Klik op het tabblad Afbeeldingsopmaak op de pijl naast Bijsnijden.

  De knop Bijsnijden op het tabblad Afbeeldingsopmaak

  Opmerking : Als het tabblad Afbeeldingsopmaak niet wordt weergegeven, controleer dan of u wel een afbeelding (en geen vorm) hebt geselecteerd.

 3. Wijs Bijsnijden op vorm aan en klik vervolgens op de vorm waarop u wilt bijsnijden.

  Menu Bijsnijden in PowerPoint voor Mac

Opmerking : Is van toepassing op Word, PowerPoint en Excel

Nadat u een afbeelding aan een vorm hebt toegevoegd, kunt u met behulp van de hulpmiddelen Aanpassen en Opvulling exact bepalen hoe de afbeelding in de vorm past. Kies Opvulling als u een gedeelte van de afbeelding wilt verwijderen (of 'bijsnijden'), maar nog steeds de volledige vorm wilt opvullen. Kies Aanpassen als u wilt dat de volledige afbeelding in de vorm past. De oorspronkelijke hoogte-breedteverhouding van de afbeelding blijft behouden, maar mogelijk bevat uw vorm een lege ruimte.

 1. Selecteer in het bestand de afbeelding waarmee u de vorm wilt opvullen.

 2. Klik op het tabblad Afbeeldingsopmaak op de pijl naast Bijsnijden.

  De knop Bijsnijden op het tabblad Afbeeldingsopmaak

  Opmerking : Als het tabblad Afbeeldingsopmaak niet wordt weergegeven, controleer dan of u wel een afbeelding (en geen vorm) hebt geselecteerd.

 3. Klik op Opvulling of Aanpassen en klik daarna buiten de afbeelding.

  Menu Bijsnijden in PowerPoint voor Mac

Opmerking : Is van toepassing op Word, PowerPoint en Excel

Zelfs nadat u delen van een afbeelding hebt bijsnijden, blijven de bijgesneden delen deel uitmaken van het afbeeldingsbestand. U kunt het bestand kleiner maken door de bijsnijdingen uit het afbeeldingsbestand te verwijderen. Dit helpt ook te voorkomen dat anderen de gedeelten van de afbeelding kunnen zien die u hebt verwijderd.

Belangrijk : Het verwijderen van bijgesneden gedeelten van een afbeelding kan niet ongedaan worden gemaakt. Daarom moet u deze stap pas uitvoeren als u zeker weet dat u alle gewenste bijsnijdingen en wijzigingen hebt aangebracht.

 1. Klik op de afbeelding of afbeeldingen waaruit u bijgesneden gebieden wilt verwijderen.

 2. Klik op het tabblad Afbeeldingsopmaak, in de groep Aanpassen, op Afbeeldingen comprimeren Knop Afbeeldingen comprimeren .

  Opmerking : Als het tabblad Afbeeldingsopmaak niet wordt weergegeven, controleer dan of u wel een afbeelding hebt geselecteerd.

 3. Selecteer het selectievakje Bijgesneden gebieden van afbeeldingen verwijderen.

  Als u alleen bijsnijdingen voor de geselecteerde afbeelding(en) wilt verwijderen en niet voor alle afbeeldingen in het bestand, selecteert u Alleen geselecteerde afbeeldingen.

Opmerking : Is van toepassing op Word, PowerPoint en Excel

 1. Selecteer in het bestand de afbeelding die u wilt bijsnijden.

 2. Klik op het tabblad Afbeelding opmaken.

  Opmerking : Als het tabblad Afbeelding opmaken niet wordt weergegeven, controleer dan of u wel een afbeelding (en geen vorm) hebt geselecteerd.

 3. Klik onder Aanpassen op Bijsnijden, sleep de bijsnijdgreep naar de gewenste positie en klik vervolgens buiten de afbeelding.

  Tabblad Afbeelding opmaken, groep Aanpassen

  Tip : U kunt de bijsnijding plaatsen door het bijsnijdgebied te verplaatsen (door de randen van de rechthoek te verslepen) of door de afbeelding te verplaatsen.

Opmerking : Nadat u een afbeelding hebt bijgesneden, blijven de bijgesneden delen deel uitmaken van het afbeeldingsbestand. Zie Bijgesneden gebieden van een afbeelding verwijderen als u het bijgesneden gedeelte permanent wilt verwijderen en de bestandsgrootte van uw afbeelding wilt verkleinen.

Opmerking : Is van toepassing op Word, PowerPoint en Excel

Een snelle manier om de vorm van een afbeelding te wijzigen is deze bijsnijden tot een bepaalde vorm. Wanneer u bijsnijdt tot een bepaalde vorm, wordt de afbeelding automatisch zodanig bijgesneden dat deze de geometrie van de vorm vult. De verhoudingen van de afbeelding blijven behouden.

 1. Selecteer in uw bestand de afbeelding die u wilt bijsnijden tot een bepaalde vorm.

 2. Klik op het tabblad Afbeelding opmaken.

  Opmerking : Als het tabblad Afbeelding opmaken niet wordt weergegeven, controleer dan of u wel een afbeelding (en geen vorm) hebt geselecteerd.

 3. Klik onder Aanpassen op de pijl naast Bijsnijden, wijs Masker voor vorm aan, wijs een type vorm aan en klik vervolgens op de vorm die u voor het bijsnijden van de afbeelding wilt gebruiken.

  Tabblad Afbeelding opmaken, groep Aanpassen

 4. Wanneer u klaar bent, klikt u buiten de afbeelding.

Opmerking : Is van toepassing op Word, PowerPoint en Excel

Nadat u een afbeelding aan een vorm hebt toegevoegd, kunt u met de hulpmiddelen Bijsnijden om passend te maken en Bijsnijden voor opvulling exact bepalen hoe de afbeelding in de vorm past. Kies Bijsnijden voor opvulling als u een gedeelte van de afbeelding wilt verwijderen (of ‘bijsnijden’), maar nog steeds de volledige vorm wilt opvullen. Als u wilt dat de afbeelding volledig in de vorm past, kiest u Bijsnijden om passend te maken. De oorspronkelijke hoogte-breedteverhouding van de afbeelding blijft behouden, maar mogelijk bevat uw vorm een lege ruimte.

 1. Klik op de afbeelding waarmee u de vorm wilt opvullen.

 2. Klik op het tabblad Afbeelding opmaken.

  Opmerking : Als het tabblad Afbeelding opmaken niet wordt weergegeven, controleer dan of u wel uw afbeelding hebt geselecteerd.

 3. Klik onder Aanpassen op de pijl naast Bijsnijden, klik op Bijsnijden voor opvulling of Bijsnijden om passend te maken en klik vervolgens buiten de afbeelding.

 4. Druk als u klaar bent op Esc.

Opmerking : Is van toepassing op Word, PowerPoint en Excel

Zelfs nadat u delen van een afbeelding hebt bijsnijden, blijven de bijgesneden delen deel uitmaken van het afbeeldingsbestand. U kunt het bestand kleiner maken door de bijsnijdingen uit het afbeeldingsbestand te verwijderen. Dit helpt ook te voorkomen dat anderen de gedeelten van de afbeelding kunnen zien die u hebt verwijderd.

Belangrijk : Het verwijderen van bijgesneden gedeelten van een afbeelding kan niet ongedaan worden gemaakt. Daarom moet u deze stap pas uitvoeren als u zeker weet dat u alle gewenste bijsnijdingen en wijzigingen hebt aangebracht.

 1. Klik op de afbeelding of afbeeldingen waaruit u bijgesneden gebieden wilt verwijderen.

 2. Klik op het tabblad Afbeelding opmaken.

  Opmerking : Als het tabblad Afbeelding opmaken niet wordt weergegeven, controleer dan of u wel uw afbeelding hebt geselecteerd.

 3. Klik onder Aanpassen op Comprimeren en schakel vervolgens het selectievakje Bijgesneden gebieden van afbeeldingen verwijderen in.

Zie ook

Afbeeldingen invoegen

Bestandsgrootte van een afbeelding verkleinen

De grootte van een afbeelding, een vorm, een tekstvak of WordArt wijzigen

Een tekstvak, vorm, WordArt-object of afbeelding draaien

Use Word Layout Options to move pictures (Foto's verplaatsen met indelingsopties van Word)

Tekst laten teruglopen rond afbeeldingen in Word

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×