Adresetiketten maken en afdrukken via Afdruk samenvoegen

Een deel van de inhoud in dit onderwerp is mogelijk niet van toepassing op alle talen.

Welk Office-programma gebruikt u?

Word

Excel

Outlook

Word

Met Samenvoegbeheer in Word kunt u adressen in een Excel-blad, Word-document of het Office-adresboek omzetten in afdrukbare adresetiketten. In de volgende procedures wordt uitgelegd hoe u een gegevensbron voor Afdruk samenvoegen maakt in Excel en Samenvoegbeheer in Word gebruikt om adresetiketten af te drukken.

Stap 1: een lijst met geadresseerden maken in een Excel-blad

Elke kolom van het Excel-blad bevat een gegevenscategorie (gegevensveld), zoals naam, adres, plaats, provincie en postcode. De eerste rij cellen (de koptekstrecord) bevat de namen van de gegevensvelden. Elke volgende rij bevat één record, zoals de naam en het adres van een persoon.

Belangrijk : Controleer of de gegevens in de indeling lijst zijn opgeslagen. Elke gegevenskolom moet een label in de eerste rij bevatten. De lijst mag geen lege rijen of kolommen bevatten.

 1. Open Excel.

 2. Typ in de eerste rij van het blad een koptekstrecord voor uw adressen.

  Typ bijvoorbeeld in de eerste kolom van de eerste rij Naam; typ in de tweede kolom Adres; typ in de derde kolom Plaats; typ in de vierde kolom Provincie; en typ in de vijfde kolom Postcode. Het Excel-blad ziet er dan ongeveer als volgt uit:

  Excel-blad met koptekstrecords

  Opmerking : Later, wanneer u de labels maakt, kunt u de velden in de koptekstrecord gebruiken om op te geven welke gegevens waar thuishoren.

 3. Typ in de tweede rij de naam en het adres van één geadresseerde.

  Voeg het gewenste aantal extra rijen met adressen toe. Het Excel-blad ziet er nu ongeveer als volgt uit:

  Excel-blad met verzendadressen

 4. Klik op Opslaan Knop Opslaan .

 5. Typ een naam voor de werkmap, bijvoorbeeld adressen.

  Onthoud waar u het blad opslaat. U moet later mogelijk de locatie weten.

 6. Sluit de Excel-werkmap die de lijst met geadresseerden bevat.

  Als u de Excel-werkmap met de lijst niet sluit of als u deze opent voordat u Afdruk samenvoegen volledig hebt uitgevoerd, kunt u de bewerking niet voltooien.

Stap 2: een Word-document voor de etiketten maken

 1. Zorg in Word dat er een nieuw leeg document geopend is.

 2. Klik op Samenvoegbeheer in het menu Extra.

 3. Klik onder 1. Selecteer het documenttype op Nieuw en klik vervolgens op Etiketten.

 4. Klik onder Printergegevens op het type printer dat u gebruikt.

 5. Klik in het snelmenu Etiketten op de fabrikant van de etiketten.

  Tip : Als u meer etiketproducten wilt weergeven, klikt u in het snelmenu Etiketten op Anders.

 6. Klik onder Productnummer op het type etiket dat u hebt en klik op OK.

  Tip : Klik voor informatie over marges en andere kenmerken van een etiket op Details.

Stap 3: de lijst met geadresseerden zoeken en de etiketten bewerken

 1. Klik in Samenvoegbeheer onder 2. Selecteer lijst met geadresseerden op Lijst ophalen en klik op Gegevensbron openen.

 2. Zoek de Excel-werkmap met de adressen die u in stap 1 hebt gemaakt en dubbelklik erop.

  Opmerking : Als u in een bericht gevraagd wordt de werkmap te openen met het tekstconversieprogramma voor werkmappen, klikt u op OK.

 3. Klik op de pijl naast het vak Document openen in werkmap en selecteer het blad met de adressen die u in stap 1 hebt gemaakt.

 4. Controleer of Hele werkblad wordt weergegeven in het vak Celbereik en klik op OK.

 5. Klik in het snelmenu Samenvoegveld invoegen achtereenvolgens op elk van de volgende velden: Naam, AdresPlaatsProvincie en Postcode.

 6. Bewerk de samenvoegvelden onder Etiketvoorbeeld.

  Druk bijvoorbeeld op Enter achter het veld Naam, het veld Adres en het veld Provincie, en typ vervolgens een spatie tussen de velden Plaats en Provincie en tussen de velden Provincie en Postcode.

 7. Klik op OK.

 8. Bewerk de etiketten in het document naar wens. U kunt bijvoorbeeld vette of cursieve opmaak toepassen op de tijdelijke aanduidingen voor tekst.

  Tips : 

  • Als u alle etiketten op dezelfde manier wilt opmaken, wijzigt u het eerste etiket en klikt u in Samenvoegbeheer onder 2. Selecteer lijst met geadresseerden op Vul de items in om uw document te voltooien Knop Items opvullen om het document te voltooien.

  • Als u dezelfde afbeelding wilt toevoegen aan alle etiketten, voegt u een afbeelding in het eerste etiket in en klikt u in Samenvoegbeheer onder 2. Selecteer lijst met geadresseerden op Vul de items in om uw document te voltooien Knop Items opvullen om het document te voltooien.

Stap 4: geadresseerden filteren en sorteren (optioneel)

U kunt de geadresseerden in de lijst met geadresseerden filteren en sorteren. De lijst met geadresseerden bevat bijvoorbeeld adressen in verschillende provincies. Als u alleen etiketten wilt maken voor de contacten in Utrecht, kunt u de lijst met geadresseerden filteren, zodat alleen geadresseerden in de provincie Utrecht worden weergegeven. U kunt de etiketten ook sorteren, bijvoorbeeld op postcode.

 1. Klik in Samenvoegbeheer onder 4. Filter geadresseerden op Opties.

 2. Klik op het tabblad Recordselectie.

 3. Klik onder Veld in het eerste snelmenu op het gewenste veld, bijvoorbeeld Provincie.

 4. Klik onder Vergelijken in het eerste snelmenu op de gewenste optie, bijvoorbeeld Gelijk aan.

 5. Typ de gewenste veldwaarde, bijvoorbeeld UT, in het eerste tekstvak onder Vergelijken met.

 6. Klik op het tabblad Records sorteren.

  Klik op de gewenste optie, bijvoorbeeld Postcode, in het snelmenu onder Sorteren op en klik op Oplopend.

 7. Klik op OK.

Stap 5: een voorbeeld van de resultaten weergeven (optioneel)

Als u wilt controleren of de adresetiketten er correct uitzien voordat u deze afdrukt, kunt u een voorbeeld van de adresetiketten weergeven. Tijdens het bekijken van de resultaten kunt u de indeling en opmaak van de etiketten wijzigen.

 • Klik in Samenvoegbeheer onder 5. Voorbeeld van het resultaat op Samenvoeggegevens weergeven Knop Samenvoeggegevens weergeven.

Stap 6: de samenvoeging voltooien en de etiketten afdrukken

 1. Klik in Samenvoegbeheer, onder 6. Voltooi samenvoeging, in het snelmenu op Alles.

  Tip : Als u een specifieke reeks etiketten wilt samenvoegen en afdrukken, klikt u op Aangepast en typt u het gewenste bereik.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

Bewerking

Werkwijze

De etiketten afdrukken

Klik op Samenvoegen naar printer Knop Samenvoegen naar printer.

De samengevoegde etiketten in een nieuw document opslaan voor toekomstige afdruktaken

Klik op Samenvoegen naar nieuw document Knop Afdruk samenvoegen voltooien.

Zie ook

Enveloppen maken met Afdruk samenvoegen

Adresetiketten maken met Afdruk samenvoegen

Excel

Met Samenvoegbeheer in Word kunt u adressen in een Excel-blad, Word-document of het Office-adresboek omzetten in afdrukbare adresetiketten. In de volgende procedures wordt uitgelegd hoe u een gegevensbron voor Afdruk samenvoegen maakt in Excel en Samenvoegbeheer in Word gebruikt om adresetiketten af te drukken.

Stap 1: een lijst met geadresseerden maken in een Excel-blad

Elke kolom van het Excel-blad bevat een gegevenscategorie (gegevensveld), zoals naam, adres, plaats, provincie en postcode. De eerste rij cellen (de koptekstrecord) bevat de namen van de gegevensvelden. Elke volgende rij bevat één record, zoals de naam en het adres van een persoon.

Belangrijk : Controleer of de gegevens in de indeling lijst zijn opgeslagen. Elke gegevenskolom moet een label in de eerste rij bevatten. De lijst mag geen lege rijen of kolommen bevatten.

 1. Controleer of u een leeg Excel-blad hebt geopend.

 2. Typ in de eerste rij van het blad een koptekstrecord voor uw adressen.

  Typ bijvoorbeeld in de eerste kolom van de eerste rij Naam; typ in de tweede kolom Adres; typ in de derde kolom Plaats; typ in de vierde kolom Provincie; en typ in de vijfde kolom Postcode. Het Excel-blad ziet er dan ongeveer als volgt uit:

  Excel-blad met koptekstrecords

  Opmerking : Later, wanneer u de labels maakt, kunt u de velden in de koptekstrecord gebruiken om op te geven welke gegevens waar thuishoren.

 3. Typ in de tweede rij de naam en het adres van één geadresseerde.

  Voeg het gewenste aantal extra rijen met adressen toe. Het Excel-blad ziet er nu ongeveer als volgt uit:

  Excel-blad met verzendadressen

 4. Klik op Opslaan Knop Opslaan .

 5. Typ een naam voor de werkmap, bijvoorbeeld adressen.

  Onthoud waar u het blad opslaat. U moet later mogelijk de locatie weten.

 6. Sluit de Excel-werkmap die de lijst met geadresseerden bevat.

  Als u de Excel-werkmap met de lijst niet sluit of als u deze opent voordat u Afdruk samenvoegen volledig hebt uitgevoerd, kunt u de bewerking niet voltooien.

Stap 2: een Word-document voor de etiketten maken

 1. Open Word.

 2. Zorg dat er een nieuw leeg document geopend is.

 3. Klik op Samenvoegbeheer in het menu Extra.

 4. Klik onder 1. Selecteer het documenttype op Nieuw en klik vervolgens op Etiketten.

 5. Klik onder Printergegevens op het type printer dat u gebruikt.

 6. Klik in het snelmenu Etiketten op de fabrikant van de etiketten.

  Tip : Als u meer etiketproducten wilt weergeven, klikt u in het snelmenu Etiketten op Anders.

 7. Klik onder Productnummer op het type etiket dat u hebt en klik op OK.

  Tip : Klik voor informatie over marges en andere kenmerken van een etiket op Details.

Stap 3: de lijst met geadresseerden zoeken en de etiketten bewerken

 1. Klik in Samenvoegbeheer onder 2. Selecteer lijst met geadresseerden op Lijst ophalen en klik op Gegevensbron openen.

 2. Zoek de Excel-werkmap met de adressen die u in stap 1 hebt gemaakt en dubbelklik erop.

  Opmerking : Als u in een bericht gevraagd wordt de werkmap te openen met het tekstconversieprogramma voor werkmappen, klikt u op OK.

 3. Klik op de pijl naast het vak Document openen in werkmap en selecteer het blad met de adressen die u in stap 1 hebt gemaakt.

 4. Controleer of Hele werkblad wordt weergegeven in het vak Celbereik en klik op OK.

 5. Klik in het snelmenu Samenvoegveld invoegen achtereenvolgens op elk van de volgende velden: Naam, AdresPlaatsProvincie en Postcode.

 6. Bewerk de samenvoegvelden onder Etiketvoorbeeld.

  Druk bijvoorbeeld op Enter achter het veld Naam, het veld Adres en het veld Provincie, en typ vervolgens een spatie tussen de velden Plaats en Provincie en tussen de velden Provincie en Postcode.

 7. Klik op OK.

 8. Bewerk de etiketten in het document naar wens. U kunt bijvoorbeeld vette of cursieve opmaak toepassen op de tijdelijke aanduidingen voor tekst.

  Tips : 

  • Als u alle etiketten op dezelfde manier wilt opmaken, wijzigt u het eerste etiket en klikt u in Samenvoegbeheer onder 2. Selecteer lijst met geadresseerden op Vul de items in om uw document te voltooien Knop Items opvullen om het document te voltooien.

  • Als u dezelfde afbeelding wilt toevoegen aan alle etiketten, voegt u een afbeelding in het eerste etiket in en klikt u in Samenvoegbeheer onder 2. Selecteer lijst met geadresseerden op Vul de items in om uw document te voltooien Knop Items opvullen om het document te voltooien.

Stap 4: geadresseerden filteren en sorteren (optioneel)

U kunt de geadresseerden in de lijst met geadresseerden filteren en sorteren. De lijst met geadresseerden bevat bijvoorbeeld adressen in verschillende provincies. Als u alleen etiketten wilt maken voor de contacten in Utrecht, kunt u de lijst met geadresseerden filteren, zodat alleen geadresseerden in de provincie Utrecht worden weergegeven. U kunt de etiketten ook sorteren, bijvoorbeeld op postcode.

 1. Klik in Samenvoegbeheer onder 4. Filter geadresseerden op Opties.

 2. Klik op het tabblad Recordselectie.

 3. Klik onder Veld in het eerste snelmenu op het gewenste veld, bijvoorbeeld Provincie.

 4. Klik onder Vergelijken in het eerste snelmenu op de gewenste optie, bijvoorbeeld Gelijk aan.

 5. Typ de gewenste veldwaarde, bijvoorbeeld UT, in het eerste tekstvak onder Vergelijken met.

 6. Klik op het tabblad Records sorteren.

  Klik op de gewenste optie, bijvoorbeeld Postcode, in het snelmenu onder Sorteren op en klik op Oplopend.

 7. Klik op OK.

Stap 5: een voorbeeld van de resultaten weergeven (optioneel)

Als u wilt controleren of de adresetiketten er correct uitzien voordat u deze afdrukt, kunt u een voorbeeld van de adresetiketten weergeven. Tijdens het bekijken van de resultaten kunt u de indeling en opmaak van de etiketten wijzigen.

 • Klik in Samenvoegbeheer onder 5. Voorbeeld van het resultaat op Samenvoeggegevens weergeven Knop Samenvoeggegevens weergeven.

Stap 6: de samenvoeging voltooien en de etiketten afdrukken

 1. Klik in Samenvoegbeheer, onder 6. Voltooi samenvoeging, in het snelmenu op Alles.

  Tip : Als u een specifieke reeks etiketten wilt samenvoegen en afdrukken, klikt u op Aangepast en typt u het gewenste bereik.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

Bewerking

Werkwijze

De etiketten afdrukken

Klik op Samenvoegen naar printer Knop Samenvoegen naar printer.

De samengevoegde etiketten in een nieuw document opslaan voor toekomstige afdruktaken

Klik op Samenvoegen naar nieuw document Knop Afdruk samenvoegen voltooien.

Zie ook

Cellen, rijen, kolommen of bladen invoegen of verwijderen

Outlook

Met Samenvoegbeheer in Word kunt u adressen in een Excel-blad, Word-document of het Office-adresboek omzetten in afdrukbare adresetiketten. In de volgende procedures wordt uitgelegd hoe u een gegevensbron voor Afdruk samenvoegen maakt in Excel en Samenvoegbeheer in Word gebruikt om adresetiketten af te drukken.

Stap 1: een lijst met geadresseerden maken in een Excel-blad

Elke kolom van het Excel-blad bevat een gegevenscategorie (gegevensveld), zoals naam, adres, plaats, provincie en postcode. De eerste rij cellen (de koptekstrecord) bevat de namen van de gegevensvelden. Elke volgende rij bevat één record, zoals de naam en het adres van een persoon.

Belangrijk : Controleer of de gegevens in de indeling lijst zijn opgeslagen. Elke gegevenskolom moet een label in de eerste rij bevatten. De lijst mag geen lege rijen of kolommen bevatten.

 1. Open Excel.

 2. Typ in de eerste rij van het blad een koptekstrecord voor uw adressen.

  Typ bijvoorbeeld in de eerste kolom van de eerste rij Naam; typ in de tweede kolom Adres; typ in de derde kolom Plaats; typ in de vierde kolom Provincie; en typ in de vijfde kolom Postcode. Het Excel-blad ziet er dan ongeveer als volgt uit:

  Excel-blad met koptekstrecords

  Opmerking : Later, wanneer u de labels maakt, kunt u de velden in de koptekstrecord gebruiken om op te geven welke gegevens waar thuishoren.

 3. Typ in de tweede rij de naam en het adres van één geadresseerde.

  Voeg het gewenste aantal extra rijen met adressen toe. Het Excel-blad ziet er nu ongeveer als volgt uit:

  Excel-blad met verzendadressen

 4. Klik op Opslaan Knop Opslaan .

 5. Typ een naam voor de werkmap, bijvoorbeeld adressen.

  Onthoud waar u het blad opslaat. U moet later mogelijk de locatie weten.

 6. Sluit de Excel-werkmap die de lijst met geadresseerden bevat.

  Als u de Excel-werkmap met de lijst niet sluit of als u deze opent voordat u Afdruk samenvoegen volledig hebt uitgevoerd, kunt u de bewerking niet voltooien.

Opmerking : Als u een Excel-werkblad wilt maken van uw Outlook-adresboek, exporteert u de contactpersonen naar een door tabs gescheiden tekstbestand en opent u het tekstbestand vervolgens in Excel. Zie Outlook-items exporteren of handmatig archiveren voor meer informatie.

Stap 2: een Word-document voor de etiketten maken

 1. Open Word.

 2. Zorg dat er een nieuw leeg document geopend is.

 3. Klik op Samenvoegbeheer in het menu Extra.

 4. Klik onder 1. Selecteer het documenttype op Nieuw en klik vervolgens op Etiketten.

 5. Klik onder Printergegevens op het type printer dat u gebruikt.

 6. Klik in het snelmenu Etiketten op de fabrikant van de etiketten.

  Tip : Als u meer etiketproducten wilt weergeven, klikt u in het snelmenu Etiketten op Anders.

 7. Klik onder Productnummer op het type etiket dat u hebt en klik op OK.

  Tip : Klik voor informatie over marges en andere kenmerken van een etiket op Details.

Stap 3: de lijst met geadresseerden zoeken en de etiketten bewerken

 1. Klik in Samenvoegbeheer onder 2. Selecteer lijst met geadresseerden op Lijst ophalen en klik op Gegevensbron openen.

 2. Zoek de Excel-werkmap met de adressen die u in stap 1 hebt gemaakt en dubbelklik erop.

  Opmerking : Als u in een bericht gevraagd wordt de werkmap te openen met het tekstconversieprogramma voor werkmappen, klikt u op OK.

 3. Klik op de pijl naast het vak Document openen in werkmap en selecteer het blad met de adressen die u in stap 1 hebt gemaakt.

 4. Controleer of Hele werkblad wordt weergegeven in het vak Celbereik en klik op OK.

 5. Klik in het snelmenu Samenvoegveld invoegen achtereenvolgens op elk van de volgende velden: Naam, AdresPlaatsProvincie en Postcode.

 6. Bewerk de samenvoegvelden onder Etiketvoorbeeld.

  Druk bijvoorbeeld op Enter achter het veld Naam, het veld Adres en het veld Provincie, en typ vervolgens een spatie tussen de velden Plaats en Provincie en tussen de velden Provincie en Postcode.

 7. Klik op OK.

 8. Bewerk de etiketten in het document naar wens. U kunt bijvoorbeeld vette of cursieve opmaak toepassen op de tijdelijke aanduidingen voor tekst.

  Tips : 

  • Als u alle etiketten op dezelfde manier wilt opmaken, wijzigt u het eerste etiket en klikt u in Samenvoegbeheer onder 2. Selecteer lijst met geadresseerden op Vul de items in om uw document te voltooien Knop Items opvullen om het document te voltooien.

  • Als u dezelfde afbeelding wilt toevoegen aan alle etiketten, voegt u een afbeelding in het eerste etiket in en klikt u in Samenvoegbeheer onder 2. Selecteer lijst met geadresseerden op Vul de items in om uw document te voltooien Knop Items opvullen om het document te voltooien.

Stap 4: geadresseerden filteren en sorteren (optioneel)

U kunt de geadresseerden in de lijst met geadresseerden filteren en sorteren. De lijst met geadresseerden bevat bijvoorbeeld adressen in verschillende provincies. Als u alleen etiketten wilt maken voor de contacten in Utrecht, kunt u de lijst met geadresseerden filteren, zodat alleen geadresseerden in de provincie Utrecht worden weergegeven. U kunt de etiketten ook sorteren, bijvoorbeeld op postcode.

 1. Klik in Samenvoegbeheer onder 4. Filter geadresseerden op Opties.

 2. Klik op het tabblad Recordselectie.

 3. Klik onder Veld in het eerste snelmenu op het gewenste veld, bijvoorbeeld Provincie.

 4. Klik onder Vergelijken in het eerste snelmenu op de gewenste optie, bijvoorbeeld Gelijk aan.

 5. Typ de gewenste veldwaarde, bijvoorbeeld UT, in het eerste tekstvak onder Vergelijken met.

 6. Klik op het tabblad Records sorteren.

  Klik op de gewenste optie, bijvoorbeeld Postcode, in het snelmenu onder Sorteren op en klik op Oplopend.

 7. Klik op OK.

Stap 5: een voorbeeld van de resultaten weergeven (optioneel)

Als u wilt controleren of de adresetiketten er correct uitzien voordat u deze afdrukt, kunt u een voorbeeld van de adresetiketten weergeven. Tijdens het bekijken van de resultaten kunt u de indeling en opmaak van de etiketten wijzigen.

 • Klik in Samenvoegbeheer onder 5. Voorbeeld van het resultaat op Samenvoeggegevens weergeven Knop Samenvoeggegevens weergeven.

Stap 6: de samenvoeging voltooien en de etiketten afdrukken

 1. Klik in Samenvoegbeheer, onder 6. Voltooi samenvoeging, in het snelmenu op Alles.

  Tip : Als u een specifieke reeks etiketten wilt samenvoegen en afdrukken, klikt u op Aangepast en typt u het gewenste bereik.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

Bewerking

Werkwijze

De etiketten afdrukken

Klik op Samenvoegen naar printer Knop Samenvoegen naar printer.

De samengevoegde etiketten in een nieuw document opslaan voor toekomstige afdruktaken

Klik op Samenvoegen naar nieuw document Knop Afdruk samenvoegen voltooien.

Zie ook

Was deze informatie nuttig?

Wat kan er beter?

Wat kan er beter?

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.