Aanvullende mappen maken in het navigatiedeelvenster

In Outlook kunt u extra mappen maken om u te helpen berichten, contactpersonen, taken en notities te ordenen. U kunt bijvoorbeeld een map maken voor persoonlijke e-mailberichten die u gescheiden van uw werkberichten wilt bewaren.

Belangrijk : Als u een nieuwe map maakt onder een Microsoft Exchange-account-map, wordt de nieuwe map ook gesynchroniseerd met de Exchange-server.

 1. Klik in de navigatiedeelvenster op E-mail  Knop Notitieweergave.

 2. Selecteer in het navigatiedeelvenster de map waaronder de nieuwe map moet worden opgeslagen.

 3. Klik op het tabblad Indelen op Nieuwe map.

  Tabblad Indelen, Nieuwe map

 4. Typ in het navigatiedeelvenster de naam voor de nieuwe map.

  Notities : 

  • Als alternatief voor het gebruik van meerdere mappen kunt u uw items indelen met categorieën. Gecategoriseerde gebeurtenissen worden niet alleen weergegeven in verschillende kleuren in de itemlijst, met categoriefilters kunt u ook alleen gebeurtenissen, contactpersonen, taken en notities in de gewenste categorieën weergeven.

  • In de bovenstaande procedure wordt uitgelegd hoe u een submap van een bestaande map maakt. Als u een map op hetzelfde niveau in de hiërarchie wilt maken, selecteert u een map en drukt u op Shift+Option+OPDRACHT+N.

  • Als u een map die u hebt gemaakt wilt verwijderen, klikt u op de map in het navigatiedeelvenster en klikt u vervolgens in het menu Bewerken op Verwijderen.

Zie ook

Extra agenda's maken

Gedeelde agenda's, adresboeken of e-mailmappen openen

Een map in een Exchange-account delen

Was deze informatie nuttig?

Wat kan er beter?

Wat kan er beter?

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.