Aanpassingen, oplossingen en apps voor SharePoint Online plannen

Het toepassen van een huisstijl en het aanpassen van SharePoint Online is niet hetzelfde als het aanpassen van SharePoint Serverproducten. SharePoint Online wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe functies en deze updates kunnen van invloed zijn op bepaalde typen aanpassingen. Er zijn nu echter aanbevolen technieken voor aanpassingen en huisstijl beschikbaar waarmee de huisstijl- en aanpassingsvereisten kunnen worden gestroomlijnd. Als u bijvoorbeeld structurele wijzigingen aanbrengt op de basispagina's, is het belangrijk om up-to-date te blijven met de continue productupdates die worden toegepast op SharePoint Online. U kunt het makkelijkst op de hoogte blijven door de Routekaart voor Office 365 te bekijken en de Office 365-blog in de gaten te houden. U kunt ook een voorbeeld van de wijzigingen in de portal bekijken door naar het SharePoint Online-beheercentrum te gaan en Voorbeeldfuncties in te schakelen.

Er worden veel sneller software-updates verwerkt voor Microsoft SharePoint Online dan voor SharePoint Server. Daarom zijn updates van invloed op het aanpassen of dupliceren van basispagina's, die een belangrijk onderdeel van het product zijn. U kunt deze situatie oplossen door de aanpassingen opnieuw toe te passen op de bijgewerkte pagina's. Het is mogelijk om up-to-date te blijven, maar er moeten veel vaker updates worden uitgevoerd in SharePoint Online.

Ik ben gewend aan het aanpassen van SharePoint Server-producten. Wat is het verschil met SharePoint Online?

De aanpassingsmethoden die u gebruikt in SharePoint Server, werken niet altijd in SharePoint Online. Sommige methoden voor het aanpassen en uitbreiden van SharePoint Server zijn bijvoorbeeld afhankelijk van het feit dat het onderliggende platform niet voortdurend wordt bijgewerkt, wat wel het geval is met SharePoint Online. SharePoint Online wordt continu verbeterd en bestanden die zijn aangepast of gedupliceerd, kunnen worden beïnvloed door updates. Hier volgt een aantal aanbevelingen voor algemene SharePoint-aanpassingen, waarbij persoonlijke SharePoint-implementaties worden vergeleken met de SharePoint Online-service.

Type aanpassing   

SharePoint Server   

SharePoint Online    

Werkstroom   

Beginnen met kant-en-klare werkstromen

SharePoint Designer of Visual Designer

Wijzigingen in kant-en-klare werkstromen worden niet overschreven door lopende updates

Verdere aanpassingen worden overschreven door lopende updates

Koptekst/voettekst   

SharePoint Designer, met gedupliceerde pagina 's

Geen equivalent, voor het dupliceren van pagina's is doorlopend onderhoud nodig

Inhoudsblokken   

Inhoud per query (niet vertraagd)

Inhoud per query (vertraagd)

Algemene huisstijl (kleuren, logo's enzovoort)   

Sandbox-oplossingen, aangepaste/gedupliceerde basispagina 's

Samengestelde weergaven of stijlen invoeren via het app-model

Navigatie   

Beginnen met kant-en-klare hulpprogramma’s

Structurele en beheerde navigatie en navigatie met zoekopdrachten

Beginnen met kant-en-klare hulpprogramma’s

Verken de navigatieoptions voor SharePoint Online

Aanpassingen: van eenvoudig tot complex

Aanpassingen van SharePoint Online variëren van niet-technische wijzigingen die u snel in de browser kunt doorvoeren met site-opdrachten tot het ontwikkelen van apps met behulp van speciale tools voor ontwikkelaars:

 1. Aanpassing via de browser    U kunt de browserinstellingen in SharePoint Online gebruiken voor eenvoudige aanpassingen, zoals het wijzigen van de titel en het logo, het bijwerken van navigatiekoppelingen, het toepassen van een nieuw sitethema, het wijzigen van de inhoud op een pagina of het wijzigen van weergaven voor lijsten en bibliotheken. Aanpassingen via de browser zijn eenvoudig toe te passen en hiervoor is minimale technische kennis vereist.

 2. Aanpassingen via ondersteunde hulpprogramma's en toepassingen    U kunt ondersteunde SharePoint-programma's gebruiken als u uitgebreidere aanpassingen wilt doorvoeren. Zo kunt u Office-toepassingen zoals Access 2013, Excel 2013 en Visio 2013 gebruiken om zeer dynamische pagina's met veel gegevens te maken op uw site. U kunt met Access 2013 zelfs een app voor SharePoint maken als een oplossing waarvoor geen code is vereist.

 3. Aanpassingen via externe inrichting    In SharePoint Online kunt u aangepaste CSOM code gebruiken in apps voor SharePoint om SharePoint-siteverzamelingen, -sites en -subsites met huisstijlelementen in te richten. Dit site-inrichtingspatroon wordt ook wel externe inrichting genoemd.

 4. Aanpassingen via apps voor SharePoint    Met het nieuwe cloudtoepassingsmodel in SharePoint Online kunt u apps toevoegen aan uw sites. Dit is de aanbevolen vervanging van sandbox-oplossingen vanaf nu. U kunt bestaande apps van derden gebruiken of uw eigen apps maken. Voeg apps aan een site toe als u deze wilt aanpassen met specifieke functionaliteit of informatie. U kunt bijvoorbeeld apps toevoegen waarmee algemene taken worden uitgevoerd, zoals het bijhouden van tijd en onkosten. U kunt ook apps en externe inrichting gebruiken om huisstijlelementen toe te passen op sites. Daarnaast kunt u apps toevoegen waarmee nieuws of gegevens van derden worden weergegeven of die verbinding maken met sociale websites.

  • Apps van derden:    apps van derden zijn beschikbaar in de SharePoint-winkel. Dit is winkel die wordt gehost op Office.com en die toegankelijk is vanaf SharePoint Online-sites. Selecteer de apps die u beschikbaar wilt maken in uw tenant. Beheerders kunnen ook licenties kopen voor specifieke apps voor alle gebruikers in een organisatie (hiervoor zijn machtigingen voor site-eigenaar of hoger vereist).

  • Aangepaste apps:    uw organisatie kan ook eigen apps ontwikkelen voor SharePoint Online en deze via de catalogus met apps beschikbaar stellen aan gebruikers. Als u weet hoe u een webtoepassing moet maken, kunt u ook een app voor SharePoint maken. U kunt hierbij elke taal gebruiken, zoals HTML, JavaScript, PHP of .NET, en uw favoriete hulpprogramma’s gebruiken, zoals Microsoft Visual Studio 365 en 'Napa' Office 365 Development Tools. Zie het Engelstalige artikel Get started developing apps for SharePoint voor meer informatie.

Naar boven

Kan ik nog steeds sandbox-oplossingen ontwikkelen?

Sandbox-oplossingen worden niet meer gebruikt in de SharePoint Online-omgeving, omdat de bijbehorende architectuur niet economisch schaalbaar is in de gedeelde omgeving met meerdere tenants. Het onderhouden van sandbox-oplossingen voor alle sites is zeer veel werk voor klanten. Alternatieve oplossingen, zoals externe inrichting, bieden soortgelijke functionaliteit zonder de continue onderhoudsvereisten.

Sandbox-oplossingen die zijn meegenomen bij een migratie, blijven nog een korte periode werken. Microsoft richt zich echter op alternatieve oplossingen voor SharePoint Online en u wordt daarom ten zeerste aangeraden om alle sandbox-oplossingen te vervangen door andere functionaliteit, zoals online-apps. Houd er in de tussentijd rekening mee dat de lopende updates voor SharePoint Online van invloed kunnen zijn op bepaalde sandbox-oplossingen.

Door de introductie van het cloudtoepassingsmodel (CAM) en apps voor SharePoint zijn er nu goede alternatieven voor oude, veelgebruikte manieren methoden voor het aanpassen en inrichten van SharePoint-sites.

U kunt met apps voor SharePoint op alle mogelijke manieren een huisstijl op de site toepassen om de sitehuisstijl in de hele organisatie in te richten en de huisstijl op schaal te beheren. Dit patroon wordt ook wel externe inrichting genoemd. SharePoint-ontwikkelaars hebben in het verleden de functiestructuur, sitesjablonen, websjablonen en sitedefinities van SharePoint gebruikt om sites en siteverzamelingen in te richten, maar met het externe-inrichtingpatroon kunt u zien hoe u aangepaste apps voor SharePoint kunt maken waarmee de sitehuisstijl wordt ingericht en andere taken voor site-inrichting worden uitgevoerd.

Naar boven

Waarom apps?

Apps voor SharePoint bieden diverse voordelen ten opzichte van sandbox-oplossingen. Met apps kunnen gebruikers sites van SharePoint uitbreiden zonder dat dit gevolgen heeft voor het takenpakket van beheerders. Apps zijn daarnaast eenvoudig te vinden en toe te voegen door eindgebruikers. Apps voor SharePoint Online zijn ontwikkeld voor de cloud, waardoor deze soepeler en flexibeler kunnen worden geïntegreerd met cloudresources dan sandbox-oplossingen.

Zie Apps voor SharePoint vergeleken met SharePoint-oplossingen voor technische informatie over wanneer u beter kunt kiezen voor het ontwikkelen van aangepaste apps in plaats van sandbox-oplossingen. Zie ook Aan de slag met het ontwikkelen van apps voor SharePoint, de SharePoint-oplossingspakketten en de SharePoint-patronen en -procedures op Github.

Naar boven

Voorbeelden van veelvoorkomende SharePoint Online-aanpassingen

Om te bepalen welke methode van aanpassing of ontwikkeling geschikt is voor uw organisatie, is het belangrijk na te denken over wat u wilt aanpassen en wat voor soort oplossingen u wilt ontwikkelen.

Er zijn verschillende manieren om iets toe te voegen aan een SharePoint-site. Als u bijvoorbeeld een aangepaste lijst wilt maken, kunt u via verschillende lijstinstellingen in de browser een lijst en de bijbehorende weergaven configureren. Het is zelfs mogelijk dat u alle gewenste aanpassingen op deze manier kunt realiseren.

U kunt het beste beginnen met aanpassingen via de browser voordat u soortgelijke aanpassingen maakt met ondersteunde hulpprogramma's en toepassingen.

In deze sectie:    

Aanpassingen: van eenvoudig tot complex

Kan ik nog steeds sandbox-oplossingen ontwikkelen?

Wat wilt u aanpassen? (met ideeën voor de uitvoering hiervan)

Oplossingen of apps beschikbaar maken voor gebruikers

Oplossingen en services van partners

Ik wil het uiterlijk of het siteontwerp wijzigen   

Gebruik eerst de browseropties:

Gebruik vervolgens oplossingen zonder code:

Gebruik vervolgens oplossingen met aangepaste code:

Gebruik de pagina Site-instellingen om:

Gebruik Ontwerpbeheer om te profiteren van uw kennis van HTML, CSS en JavaScript (alleen beschikbaar voor publicerende sites):

 • Eenvoudig HTML-basispagina's en -pagina-indelingen ontwerpen in de HTML-editor van uw keuze.

 • HTML-bestanden converteren naar een ASP.NET-basispagina.

 • Belangrijke functionaliteit toevoegen aan uw pagina's, zoals een zoekvak of navigatie-element, vanuit de galerie met codefragmenten.

 • Unieke UI-ervaringen ontwerpen voor verschillende apparaten met behulp van apparaatkanalen.

Zie het Engelstalige artikel MSDN: Develop the site design in SharePoint 2013 voor meer informatie over het gebruiken van Ontwerpbeheer.

Gebruik InfoPath Designer om:

 • Lijstformulieren, werkstroomformulieren en formulieren voor formulierbibliotheken aan te passen

 • Een nieuwe lay-out, kleuren en een thema toe te passen op formulieren

Zie Inhoud zoeken over InfoPath 2010 en 2013 voor meer informatie over het werken met InfoPath.

Ontwikkel apps voor SharePoint met app-onderdelen of aangepaste UI-acties, zoals lint- of menuopdrachten.

Gebruik Visual Studio om:

 • Aangepaste sitepagina's te maken

 • Aangepaste uitbreidingen van het lint te maken

 • Aangepaste besturingselementen voor dialoogvensters of het lint te maken

 • Aangepaste ontwerpoplossingen te implementeren als functies

Opmerking : Probeer indien mogelijk uw site aan te passen met aangepaste CSS-elementen en -thema's in plaats van aangepaste basispagina's. Als u werkt met aangepaste basispagina's, kunt u namelijk niet beschikken over nieuwe aanpassingen van de gebruikersinterface die beschikbaar komen via upgrades. Dit kan onverwachte kosten met zich meebrengen op het moment dat u besluit een upgrade uit te voeren.

Naar boven

Ik wil de weergave van informatie op sites aanpassen   

Gebruik eerst de browseropties:

Gebruik vervolgens oplossingen zonder code:

Gebruik vervolgens oplossingen met aangepaste code:

Afzonderlijke pagina's op de site aanpassen:

 • Tekst, afbeeldingen, video en andere objecten toevoegen en bewerken

 • Webonderdelen toevoegen en aanpassen

 • Nieuwe lijsten en bibliotheken toevoegen en aanpassen

 • Aangepaste weergaven en formulieren voor lijsten en bibliotheken maken

 • Inhouds- en publicatiepagina's maken en bewerken

 • Functie in- of uitschakelen

Voeg apps van derden voor SharePoint toe om informatie te integreren op sites. Zie Een app kopen in de SharePoint-winkel voor meer informatie.

Maak SharePoint-apps met Access 2013. Zie Een Access-app maken voor meer informatie.

Gebruik SharePoint Designer om:

 • Tekst, afbeeldingen, scripts en webonderdelen toe te voegen aan pagina's

 • Sitepagina's en pagina's met webonderdelen te maken en aan te passen

 • Aangepaste acties toe te voegen

 • Aangepaste navigatie toe te voegen

Gebruik Microsoft InfoPath 2013 om:

 • Tekst, afbeeldingen en koppelingen toe te voegen aan lijst- en werkstroomformulieren

 • Aangepaste gegevensverbindingen en functionaliteit toe te voegen aan lijst- en werkstroomformulieren

Zie Inhoud zoeken over InfoPath 2010 en 2013 voor meer informatie over het werken met InfoPath.

Gebruik ondersteunde Microsoft Office-toepassingen om:

 • Werkmappen te publiceren met gegevens, grafieken en visualisaties met Excel 2013 en Excel Services

 • Gegevensvisualisaties te publiceren met Visio 2013 en Visio Services

Gebruik het webonderdeel Script Editor om JavaScript-code toe te voegen aan sitepagina's.

Ontwikkel apps voor SharePoint met app-onderdelen die bepaalde informatie weergeven.

Gebruik Visual Studio om:

 • Aangepaste sitepagina's te maken

 • Aangepaste webonderdelen te maken

Naar boven

Ik wil inhoud van verschillende gegevensbronnen weergeven   

Gebruik eerst de browseropties:

Gebruik vervolgens oplossingen zonder code:

Gebruik vervolgens oplossingen met aangepaste code:

 • Webonderdelen toevoegen waarin inhoud wordt opgehaald van externe sites of gegevensbronnen

 • Lijstweergaven en formulieren uit verschillende gegevensbronnen aanpassen

Gebruik Excel 2013 en Excel Services om gegevens uit allerlei gegevensbronnen weer te geven en te visualiseren.

Gebruik Access 2013 om snel zonder code geavanceerde database-achtige oplossingen te maken met SQL Server als de backend-database.

Voeg apps van derden voor SharePoint toe om informatie te integreren op sites. Zie Een app kopen in de SharePoint-winkel voor meer informatie.

Configureer Business Connectivity Services om verbinding te maken met gegevensbronnen zoals SQL Azure-databases of Windows Communication Foundation-webservices.

Gebruik InfoPath 2013 om gegevens in lijsten en formulierbibliotheken weer te geven met:

 • Aangepaste lijstformulieren

 • Aangepaste formulieren voor formulierbibliotheken

 • Aangepaste formuliertoepassingen

Zie Inhoud zoeken over InfoPath 2010 en 2013 voor meer informatie over het werken met InfoPath.

Ontwikkel aangepaste apps voor SharePoint om gegevens te integreren en weer te geven.

Gebruik Visual Studio om:

 • Aangepaste lijstdefinities te maken

 • Aangepaste sitepagina's te maken

 • Aangepaste webonderdelen te maken

 • Aangepaste besturingselementen voor dialoogvensters of het lint te maken

Naar boven

Oplossingen of apps beschikbaar maken voor gebruikers

Als u een oplossing of aangepaste app hebt ontwikkeld, zult u deze oplossing of app waarschijnlijk willen implementeren op één of meer sites of siteverzamelingen in SharePoint Online. Dat kan op de volgende manieren:

 • Als uw oplossing bestaat uit een aangepaste lijst of een speciale site of pagina, kunt u een koppeling naar de pagina of site delen met gebruikers.

 • Als u een aangepaste app voor SharePoint of Office hebt ontwikkeld, kunt u de app beschikbaar stellen door deze te uploaden naar de catalogus met apps. Zie De catalogus met apps gebruiken om aangepaste zakelijke apps beschikbaar te stellen aan uw SharePoint Online-omgeving voor meer informatie over het beschikbaar maken van aangepaste apps.

 • Als u vanuit de SharePoint Store een app van derden toevoegt, kunt u deze beschikbaar maken voor alle gebruikers van de siteverzamelingen in uw SharePoint Online-omgeving door voor alle gebruikers in uw organisatie licenties te kopen. U kunt natuurlijk ook alleen licenties kopen voor de mensen die de app echt nodig hebben en deze mensen vervolgens een licentie geven. Zie Een app kopen in de SharePoint Store en App-licenties beheren voor een SharePoint Online-omgeving voor meer informatie.

 • Als u de instellingen wilt wijzigen die bepalen of sitegebruikers al dan niet apps kunnen downloaden uit de SharePoint Store, leest u het artikel Instellingen voor de SharePoint Store configureren.

 • Aangepaste oplossingen kunnen ook beschikbaar worden gesteld. Als gebruikers de sandbox-oplossingen echter niet altijd gebruiken, is het lastig om ervoor te zorgen dat deze sites worden vernieuwd met bijgewerkte oplossingen nadat de site is beïnvloed door het SharePoint Online-updateproces.

Naar boven

Oplossingen en services van partners

Als u geïnteresseerd bent in services of toepassingen van Microsoft-partners die u kunt gebruiken voor SharePoint Online, gaat u naar Microsoft Office 365 Marketplace. Er zijn ook veel open source-oplossingen ontwikkeld door de hele SharePoint Online-community, waaronder Microsoft, MVP's, partners en klanten op de Github-site met patronen en procedures voor Office 365 Developer.

Zie Apps voor SharePoint vergeleken met SharePoint-oplossingen voor technische informatie over wanneer u beter kunt kiezen voor het ontwikkelen van aangepaste apps in plaats van sandbox-oplossingen. Zie ook Aan de slag met het ontwikkelen van apps voor SharePoint, de SharePoint-oplossingspakketten, de Optimaliseringsrichtlijnen voor SharePoint en de SharePoint-patronen en -procedures op Github.

Naar boven

Ga terug naar SharePoint Online-planningshandleiding voor Office 365 voor Bedrijven.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×